BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Chiba T, Suzuki E, Saito T, Ogasawara S, Ooka Y, Tawada A, Iwama A, Yokosuka O. Biological features and biomarkers in hepatocellular carcinoma. World J Hepatol 2015; 7(16): 2020-2028 [PMID: 26261691 DOI: 10.4254/wjh.v7.i16.2020]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v7/i16/2020.htm
Number Citing Articles
1
Wei Dai, Jian Wu, Shuyan Zhang, Bingjie Shi, Xinhui Xu, Danyang Wang, Jinke Wang. Genes directly regulated by NF-κB in human hepatocellular carcinoma HepG2The International Journal of Biochemistry & Cell Biology 2017; 89: 157 doi: 10.1016/j.biocel.2017.05.031
2
Xiao-Yan Jiang, Bing Huang, Dan-Ping Huang, Chun-Shan Wei, Wei-Chao Zhong, De-Ti Peng, Fu-Rong Huang, Guang-Dong Tong. Long-term follow-up of cumulative incidence of hepatocellular carcinoma in hepatitis B virus patients without antiviral therapyWorld Journal of Gastroenterology 2021; 27(11): 1101-1116 doi: 10.3748/wjg.v27.i11.1101
3
Roberto Mazzanti, Umberto Arena, Renato Tassi. Hepatocellular carcinoma: Where are we?World Journal of Experimental Medicine 2016; 6(1): 21-36 doi: 10.5493/wjem.v6.i1.21
4
Sreeshma Tellapuri, Patrick D. Sutphin, Muhammad S. Beg, Amit G. Singal, Sanjeeva P. Kalva. Staging systems of hepatocellular carcinoma: A reviewIndian Journal of Gastroenterology 2018; 37(6): 481 doi: 10.1007/s12664-018-0915-0
5
Mohamed M. Omran, Sara Mosaad, Tarek M. Emran, Fathy M. Eltaweel, Khaled Farid. A novel model based on interleukin 6 and insulin-like growth factor II for detection of hepatocellular carcinoma associated with hepatitis C virusJournal of Genetic Engineering and Biotechnology 2021; 19(1) doi: 10.1186/s43141-021-00262-8
6
Wei Teng, Ting-Tsung Chang, Hwai-I Yang, Cheng-Yuan Peng, Chien-Wei Su, Tung-Hung Su, Tsung-Hui Hu, Ming-Lung Yu, Hung-Chih Yang, Jaw-Ching Wu. Risk scores to predict HCC and the benefits of antiviral therapy for CHB patients in gray zone of treatment guidelinesHepatology International 2021; 15(6): 1421 doi: 10.1007/s12072-021-10263-x
7
Yingsheng Wu, Dongkai Zhou, Xiaobo Xu, Xinyi Zhao, Pengfei Huang, Xiaohu Zhou, Wei Song, Hua Guo, Weilin Wang, Shusen Zheng. Clinical significance of mitofusin-2 and its signaling pathways in hepatocellular carcinomaWorld Journal of Surgical Oncology 2016; 14(1) doi: 10.1186/s12957-016-0922-5
8
Laila H. Faraj Shaglouf, Maryam Ranjpour, Saima Wajid, Swatantra Kumar Jain. Elevated expression of cellular SYNE1, MMP10, and GTPase1 and their regulatory role in hepatocellular carcinoma progressionProtoplasma 2020; 257(1): 157 doi: 10.1007/s00709-019-01423-w
9
Ji-Gang Zhang, Dan-Dan Zhang, Ying Liu, Juan-Ni Hu, Xue Zhang, Li Li, Wan Mu, Guan-Hua Zhu, Qin Li, Gao-Lin Liu. RhoC/ROCK2 promotes vasculogenic mimicry formation primarily through ERK/MMPs in hepatocellular carcinomaBiochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease 2019; 1865(6): 1113 doi: 10.1016/j.bbadis.2018.12.007
10
Lavinia Alice Balaceanu. Biomarkers <i>vs</i> imaging in the early detection of hepatocellular carcinoma and prognosisWorld Journal of Clinical Cases 2019; 7(12): 1367-1382 doi: 10.12998/wjcc.v7.i12.1367