BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Chen CT, Lu MY, Hsieh MH, Tsai PC, Hsieh TY, Yeh ML, Huang CI, Tsai YS, Ko YM, Lin CC, Chen KY, Wei YJ, Hsu PY, Hsu CT, Jang TY, Liu TW, Liang PC, Hsieh MY, Lin ZY, Huang CF, Huang JF, Dai CY, Chuang WL, Shih YL, Yu ML. Outreach onsite treatment with a simplified pangenotypic direct-acting anti-viral regimen for hepatitis C virus micro-elimination in a prison. World J Gastroenterol 2022; 28(2): 263-274 [PMID: 35110949 DOI: 10.3748/wjg.v28.i2.263]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v28/i2/263.htm
Number Citing Articles
1
Chia-Yen Dai, Batbold Batsaikhan, Chung-Feng Huang. ‘One-stop-shop’ point-of-care hepatitis C RNA testing intervention in the prison: some issuesJournal of Hepatology 2023;  doi: 10.1016/j.jhep.2023.07.037
2
Hsu-Heng Yen, Yang-Yuan Chen, Jun-Hung Lai, Hung-Ming Chen, Chih-Ta Yao, Siou-Ping Huang, I-Ling Liu, Ya-Huei Zeng, Fang-Chi Yang, Fu-Yuan Siao, Mei-Wen Chen, Pei-Yuan Su. Pan-Genotypic Direct-Acting Antiviral Agents for Undetermined or Mixed-Genotype Hepatitis C Infection: A Real-World Multi-Center Effectiveness AnalysisJournal of Clinical Medicine 2022; 11(7): 1853 doi: 10.3390/jcm11071853
3
Ching-Chu Lo, Wei-Yi Lei, Ying-Che Huang, Jow-Jyh Hwang, Chen-Yu Lo, Chien-hung Lin, Hsu-sheng Cheng, Yee-Tam Liao, Po-Cheng Liang, Meng-Jau Chiou, Ming-Jong Bair, Chia-Yen Dai, Ming-Lung Yu. Micro-elimination of hepatitis C virus infection in the rural and remote areas of Taiwan – A multi-center collaborative care modelJournal of Microbiology, Immunology and Infection 2023; 56(4): 680 doi: 10.1016/j.jmii.2023.01.014
4
Yu-Chi Tsai, Ming-Lung Yu, Chou-Yuan Ko, Yi-Hsiang Hsin, Qi-Zhang Tsai, Chien-Wei Huang. Treatment effectiveness and side effects of patients with hepatitis C in the prisons of Southern Taiwan: a real-life retrospective analysisBMJ Open 2023; 13(6): e070490 doi: 10.1136/bmjopen-2022-070490