BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Au KP, Chok KSH. Multidisciplinary approach for post-liver transplant recurrence of hepatocellular carcinoma: A proposed management algorithm. World J Gastroenterol 2018; 24(45): 5081-5094 [PMID: 30568386 DOI: 10.3748/wjg.v24.i45.5081]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v24/i45/5081.htm
Number Citing Articles
1
Hidetoshi Nitta, Aline Younès, Nada El‐domiaty, Vincent Karam, Rodolphe Sobesky, Eric Vibert, Audrey Coilly, Teresa Maria Antonini, Eleonora De Martin, Daniel Cherqui, Hideo Baba, Olivier Rosmorduc, René Adam, Didier Samuel, Faouzi Saliba. High trough levels of everolimus combined to sorafenib improve patients survival after hepatocellular carcinoma recurrence in liver transplant recipientsTransplant International 2021; 34(7): 1293 doi: 10.1111/tri.13897
2
Cheng-Maw Ho, Chih-Hsin Lee, Ming-Chia Lee, Jun-Fu Zhang, Chin-Hua Chen, Jann-Yuan Wang, Rey-Heng Hu, Po-Huang Lee. Survival After Treatable Hepatocellular Carcinoma Recurrence in Liver Recipients: A Nationwide Cohort AnalysisFrontiers in Oncology 2021; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.616094
3
Jian Zhou, Huichuan Sun, Zheng Wang, Wenming Cong, Jianhua Wang, Mengsu Zeng, Weiping Zhou, Ping Bie, Lianxin Liu, Tianfu Wen, Guohong Han, Maoqiang Wang, Ruibao Liu, Ligong Lu, Zhengang Ren, Minshan Chen, Zhaochong Zeng, Ping Liang, Changhong Liang, Min Chen, Fuhua Yan, Wenping Wang, Yuan Ji, Jingping Yun, Dingfang Cai, Yongjun Chen, Wenwu Cheng, Shuqun Cheng, Chaoliu Dai, Wenzhi Guo, Baojin Hua, Xiaowu Huang, Weidong Jia, Yaming Li, Yexiong Li, Jun Liang, Tianshu Liu, Guoyue Lv, Yilei Mao, Tao Peng, Weixin Ren, Hongcheng Shi, Guoming Shi, Kaishan Tao, Wentao Wang, Xiaoying Wang, Zhiming Wang, Bangde Xiang, Baocai Xing, Jianming Xu, Jiamei Yang, Jianyong Yang, Yefa Yang, Yunke Yang, Shenglong Ye, Zhengyu Yin, Bixiang Zhang, Boheng Zhang, Leida Zhang, Shuijun Zhang, Ti Zhang, Yongfu Zhao, Honggang Zheng, Jiye Zhu, Kangshun Zhu, Rong Liu, Yinghong Shi, Yongsheng Xiao, Zhi Dai, Gaojun Teng, Jianqiang Cai, Weilin Wang, Xiujun Cai, Qiang Li, Feng Shen, Shukui Qin, Jiahong Dong, Jia Fan. Guidelines for the Diagnosis and Treatment of Hepatocellular Carcinoma (2019 Edition)Liver Cancer 2020; 9(6): 682 doi: 10.1159/000509424
4
文燕 章. Molecular Markers and Recurrence of Hepatocellular Carcinoma after Liver TransplantationAdvances in Clinical Medicine 2019; 9(03): 310 doi: 10.12677/ACM.2019.93047
5
Kin Pan Au, Chi Leung Chiang, Albert Chi Yan Chan, Tan To Cheung, Chung Mau Lo, Kenneth Siu Ho Chok. Initial experience with stereotactic body radiotherapy for intrahepatic hepatocellular carcinoma recurrence after liver transplantationWorld Journal of Clinical Cases 2020; 8(13): 2758-2768 doi: 10.12998/wjcc.v8.i13.2758
6
O. D. Olisov, I. A. Dzhanyan, M. S. Novruzbekov, V. V. Breder, M. E. Ilinskiy, L. N. Zimina, E. A. Moroz, K. K. Laktionov, V. A. Guliaev, K. N. Lutsyk, K. M. Magomedov. Multidisciplinary approach in hepatocellular carcinoma progression treatment after liver transplantation: the first experience in RussiaAnnaly khirurgicheskoy gepatologii = Annals of HPB Surgery 2019; 24(4): 65 doi: 10.16931/1995-5464.2019465-73
7
Bryan Cho Wing Li, Joanne Chiu, Kit Shing, Gerry Gin Wai Kwok, Vikki Tang, Roland Leung, Ka Wing Ma, Wong Hoi She, Josephine Tsang, Albert Chan, Tan To Cheung, Chung Mau Lo, Thomas Yau. The Outcomes of Systemic Treatment in Recurrent Hepatocellular Carcinomas Following Liver TransplantsAdvances in Therapy 2021; 38(7): 3900 doi: 10.1007/s12325-021-01800-z
8
Li Zhuang, Hai-Bo Mou, Lan-Fang Yu, Heng-Kai Zhu, Zhe Yang, Qin Liao, Shu-Sen Zheng. Immune checkpoint inhibitor for hepatocellular carcinoma recurrence after liver transplantationHepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2020; 19(1): 91 doi: 10.1016/j.hbpd.2019.09.011
9
Kin Pan Au, Kenneth Siu Ho Chok. Mammalian target of rapamycin inhibitors after post-transplant hepatocellular carcinoma recurrence: Is it too late?World Journal of Gastrointestinal Surgery 2020; 12(4): 149-158 doi: 10.4240/wjgs.v12.i4.149
10
Kin-Pan Au, Wing-Chiu Dai, Albert Chi-Yan Chan, Tan-To Cheung, Chung-Mau Lo, Kenneth Siu-Ho Chok. Performance of Dual-tracer PET-CT for Staging Post–Liver Transplant Hepatocellular Carcinoma RecurrenceTransplantation Direct 2021; 7(10): e769 doi: 10.1097/TXD.0000000000001213
11
Luckshi Rajendran, Tommy Ivanics, Marco PAW Claasen, Hala Muaddi, Gonzalo Sapisochin. The management of post-transplantation recurrence of hepatocellular carcinomaClinical and Molecular Hepatology 2022; 28(1): 1 doi: 10.3350/cmh.2021.0217
12
Kin Pan Au, Kenneth Siu Ho Chok. Immunotherapy after liver transplantation: Where are we now?World Journal of Gastrointestinal Surgery 2021; 13(10): 1266 doi: 10.4240/wjgs.v13.i10.1266
Abstract() |  Core Tip() |  Full Article(HTML)() | Times Cited  (0) | Total Visits (0) | Open
13
Nada El-domiaty, Faouzi Saliba, Eric Vibert, Vincent Karam, Rodolphe Sobesky, Wafaa Ibrahim, Gabriella Pittau, Oriana Ciacio, Chady Salloum, Khaled Amer, Maysaa A. Saeed, Jihan A. Shawky, Antonio Sa Cunha, Olivier Rosmorduc, Daniel Cherqui, René Adam, Didier Samuel. Early Versus Late Hepatocellular Carcinoma Recurrence After Transplantation: Predictive Factors, Patterns, and Long-term OutcomeTransplantation 2021; 105(8): 1778 doi: 10.1097/TP.0000000000003434
14
Baris Sarici, Burak Isik, Sezai Yilmaz. Management of Recurrent HCC After Liver TransplantationJournal of Gastrointestinal Cancer 2020; 51(4): 1197 doi: 10.1007/s12029-020-00498-6
15
Pietro Zucchetta, Carmelo Lacognata, Francesca Girardi, Alessandro Spimpolo, Filippo Crimì, Giulio Cabrelle, Chiara Zanon, Patrizia Boccagni, Laura Evangelista, Diego Cecchin, Umberto Cillo. [18F]FDG PET/MRI in the follow-up of hepatocellular carcinoma after liver transplantationNuclear Medicine Communications 2022; 43(3): 359 doi: 10.1097/MNM.0000000000001518
16
Lauren A. Beste, Anne M. Larson. Primary Care of the Solid Organ Transplant Recipient2020; : 77 doi: 10.1007/978-3-030-50629-2_5
17
Cheng-Maw Ho, Hui-Ling Chen, Rey-Heng Hu, Po-Huang Lee. Harnessing immunotherapy for liver recipients with hepatocellular carcinoma: a review from a transplant oncology perspectiveTherapeutic Advances in Medical Oncology 2019; 11: 175883591984346 doi: 10.1177/1758835919843463
18
Li-Hsiang Yen, John C. Sabatino. Imaging complications of liver transplantation: a multimodality pictorial reviewAbdominal Radiology 2021; 46(6): 2444 doi: 10.1007/s00261-019-02270-2
19
Xiao Fang, Ying Liu, Wangwen Xiao, Nan Zhao, Chunmiao Zhu, Duonan Yu, Ya Zhao. Prognostic SLC family genes promote cell proliferation, migration, and invasion in hepatocellular carcinomaActa Biochimica et Biophysica Sinica 2021; 53(8): 1065 doi: 10.1093/abbs/gmab076
20
Taiji Tohyama, Katsunori Sakamoto, Kei Tamura, Taro Nakamura, Jota Watanabe, Hiroyuki Wakisaka, Yasutsugu Takada. Pharyngeal metastasis following living-donor liver transplantation for hepatocellular carcinoma: a case report and literature reviewWorld Journal of Surgical Oncology 2020; 18(1) doi: 10.1186/s12957-020-01873-0
21
Zhuolin Li, Yao Lin, Bizhen Cheng, Qiaoxin Zhang, Yingmu Cai. Identification and Analysis of Potential Key Genes Associated With Hepatocellular Carcinoma Based on Integrated Bioinformatics MethodsFrontiers in Genetics 2021; 12 doi: 10.3389/fgene.2021.571231
22
Jun‐Cheng Guo, Yi‐Jun Yang, Jian‐Quan Zhang, Min Guo, Li Xiang, Shu‐Feng Yu, Huang Ping, Liu Zhuo. microRNA‐448 inhibits stemness maintenance and self‐renewal of hepatocellular carcinoma stem cells through the MAGEA6‐mediated AMPK signaling pathwayJournal of Cellular Physiology 2019; 234(12): 23461 doi: 10.1002/jcp.28915
23
Tyler Walburn, Andrew M Moon, Paul H Hayashi, David Gerber, Hanna K Sanoff, Katrina A McGinty, David Mauro, Joel Tepper, Kyle Wang. Stereotactic Body Radiation Therapy for Recurrent, Isolated Hepatocellular Carcinoma Lymph Node Metastasis With or Without Prior Liver TransplantationCureus 2020;  doi: 10.7759/cureus.9988
24
Mehmet Akce, Bassel F. El-Rayes, Tanios S. Bekaii-Saab. Frontline therapy for advanced hepatocellular carcinoma: an updateTherapeutic Advances in Gastroenterology 2022; 15: 175628482210861 doi: 10.1177/17562848221086126
25
Ramin Raul Ossami Saidy, Maximilian Paul Postel, Michael Johannes Pflüger, Wenzel Schoening, Robert Öllinger, Safak Gül-Klein, Moritz Schmelzle, Frank Tacke, Johann Pratschke, Dennis Eurich. Minimization of Immunosuppressive Therapy Is Associated with Improved Survival of Liver Transplant Patients with Recurrent Hepatocellular CarcinomaCancers 2021; 13(7): 1617 doi: 10.3390/cancers13071617
26
Kin Pan Au, James Yan Yue Fung, Wing Chiu Dai, Albert Chi Yan Chan, Chung Mau Lo, Kenneth Siu Ho Chok. Verifying the Benefits of Radical Treatment in Posttransplant Hepatocellular Carcinoma Oligo‐recurrence: A Propensity Score AnalysisLiver Transplantation 2022; 28(1): 51 doi: 10.1002/lt.26251
27
Brian I. Shaw, Aaron Lucander, Kadiyala V. Ravindra. Very Late Recurrence of Hepatocellular Carcinoma After Orthotopic Liver Transplantation: Presentation and ManagementTransplantation Direct 2019; 5(9): e483 doi: 10.1097/TXD.0000000000000921
28
Giovanni Vitale, Stefano Gitto, Claudia Campani, Laura Turco, Anna Baldan, Fabio Marra, Maria Cristina Morelli. Biological therapies in patients with liver disease: are they really lifesavers?Expert Opinion on Biological Therapy 2022; 22(4): 473 doi: 10.1080/14712598.2022.2013799
29
J. Chee, G.H. Lee, L.Y. Ooi, J.E. Seet, T. Loh, L.S. Ng. Parapharyngeal metastasis in hepatocellular carcinoma—a rare entityInternational Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 2021; 50(12): 1550 doi: 10.1016/j.ijom.2021.05.012
30
Marina Berenguer, Patrizia Burra, Mark Ghobrial, Taizo Hibi, Herold Metselaar, Gonzalo Sapisochin, Sherrie Bhoori, Nancy Kwan Man, Valeria Mas, Masahiro Ohira, Bruno Sangro, Luc J.W. van der Laan. Posttransplant Management of Recipients Undergoing Liver Transplantation for Hepatocellular Carcinoma. Working Group Report From the ILTS Transplant Oncology Consensus ConferenceTransplantation 2020; 104(6): 1143 doi: 10.1097/TP.0000000000003196
31
Kin Pan Au, Kenneth Siu Ho Chok. Immunotherapy after liver transplantation: Where are we now?World Journal of Gastrointestinal Surgery 2021; 13(10): 1267-1278 doi: 10.4240/wjgs.v13.i10.1267
32
Boram Lee, YoungRok Choi, Woohyung Lee, Youngmi Park, Kil Hwan Kim, In Gun Hyun, Sun Jong Han, Jai Young Cho, Yoo-Seok Yoon, Ho-Seong Han. Timing for Introduction of Total Laparoscopic Living Donor Right Hepatectomy; Initial Experience Based on the Data of Laparoscopic Major HepatectomyTransplantation 2021; 105(6): 1273 doi: 10.1097/TP.0000000000003344
33
Lin Zhou, Jing Wang, Shao-cheng Lyu, Li-chao Pan, Xian-jie Shi, Guo-sheng Du, Qiang He. PD-L1+NEUT, Foxp3+Treg, and NLR as New Prognostic Marker with Low Survival Benefits Value in Hepatocellular CarcinomaTechnology in Cancer Research & Treatment 2021; 20: 153303382110458 doi: 10.1177/15330338211045820
34
Bianca Magro, Domenico Pinelli, Massimo De Giorgio, Maria Grazia Lucà, Arianna Ghirardi, Alessandra Carrobio, Giuseppe Baronio, Luca Del Prete, Franck Nounamo, Andrea Gianatti, Michele Colledan, Stefano Fagiuoli. Pre-Transplant Alpha-Fetoprotein > 25.5 and Its Dynamic on Waitlist Are Predictors of HCC Recurrence after Liver Transplantation for Patients Meeting Milan CriteriaCancers 2021; 13(23): 5976 doi: 10.3390/cancers13235976
35
Emrah Sahin, Volkan Ince, Tolga T. Sahin, Ramazan Kutlu, Ramazan Pasahan, Sezai Yilmaz. Undetectable Brain Metastasis of Hepatocellular Carcinoma by PET-CT After Liver Transplantation: a Case ReportJournal of Gastrointestinal Cancer 2021;  doi: 10.1007/s12029-021-00767-y
36
Abdulahad Al-Ameri, Xiaobo Yu, Shusen Zheng. Predictors of post-recurrence survival in hepatocellular carcinoma patients following liver transplantation: Systematic review and meta-analysisTransplantation Reviews 2022; 36(1): 100676 doi: 10.1016/j.trre.2021.100676