BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Ippolito D, Inchingolo R, Grazioli L, Drago SG, Nardella M, Gatti M, Faletti R. Recent advances in non-invasive magnetic resonance imaging assessment of hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol 2018; 24(23): 2413-2426 [PMID: 29930464 DOI: 10.3748/wjg.v24.i23.2413]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v24/i23/2413.htm
Number Citing Articles
1
Muntaser S. Ahmad, Nursakinah Suardi, Ahmad Shukri, Nik Noor Ashikin Nik Ab Razak, Ammar A. Oglat, Osama Makhamrah, Hjouj Mohammad. Dynamic Hepatocellular Carcinoma Model Within a Liver Phantom for Multimodality ImagingEuropean Journal of Radiology Open 2020; 7: 100257 doi: 10.1016/j.ejro.2020.100257
2
Jingwei Wei, Hanyu Jiang, Dongsheng Gu, Meng Niu, Fangfang Fu, Yuqi Han, Bin Song, Jie Tian. Radiomics in liver diseases: Current progress and future opportunitiesLiver International 2020; 40(9): 2050 doi: 10.1111/liv.14555
3
Evangelos Chartampilas, Vasileios Rafailidis, Vivian Georgopoulou, Georgios Kalarakis, Adam Hatzidakis, Panos Prassopoulos. Current Imaging Diagnosis of Hepatocellular CarcinomaCancers 2022; 14(16): 3997 doi: 10.3390/cancers14163997
4
Katsuo Usuda, Shun Iwai, Aika Yamagata, Atsushi Sekimura, Nozomu Motono, Munetaka Matoba, Mariko Doai, Sohsuke Yamada, Yoshimichi Ueda, Keiya Hirata, Hidetaka Uramoto. Relationships and Qualitative Evaluation between Diffusion-Weighted Imaging and Pathologic Findings of Resected Lung CancersCancers 2020; 12(5): 1194 doi: 10.3390/cancers12051194
5
Guohua Fan, Yang Ya, Xiaoqiong Ni, Jinpeng Hou, Rui Yu. Application Value of Magnetic Resonance Perfusion Imaging in the Early Diagnosis of Rat Hepatic FibrosisBioMed Research International 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/5095934
6
Riccardo Inchingolo, Cesare Maino, Marco Gatti, Eleonora Tricarico, Michele Nardella, Luigi Grazioli, Sandro Sironi, Davide Ippolito, Riccardo Faletti. Gadoxetic acid magnetic-enhanced resonance imaging in the diagnosis of cholangiocarcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(29): 4261-4271 doi: 10.3748/wjg.v26.i29.4261
7
Dan Song, Chenchen Li, Mengting Zhu, Siyu Chi, Zhihong Liu. Tracking Hepatic Ischemia‐Reperfusion Injury in Real Time with a Reversible NIR‐IIb Fluorescent Redox ProbeAngewandte Chemie 2022; 134(44) doi: 10.1002/ange.202212721
8
Ling Zhao, Shuaiqi Liu, Yanling An, Wenjia Cai, Bing Li, Shui-Hua Wang, Ping Liang, Jie Yu, Jie Zhao. A unified end-to-end classification model for focal liver lesionsBiomedical Signal Processing and Control 2023; 86: 105260 doi: 10.1016/j.bspc.2023.105260
9
Eric Stokes, Tian Shuang, Yanjie Zhang, Yanxi Pei, Ming Fu, Baoqing Guo, Amadeo Parissenti, Lingyun Wu, Rui Wang, Guangdong Yang. Efflux inhibition by H2S confers sensitivity to doxorubicin-induced cell death in liver cancer cellsLife Sciences 2018; 213: 116 doi: 10.1016/j.lfs.2018.10.031
10
Giulia Perucca, Charlotte de Lange, Stéphanie Franchi-Abella, Marcello Napolitano, Michael Riccabona, Damjana Ključevšek, Seema Toso, Jochen Herrmann, Samuel Stafrace, Kassa Darge, Maria Beatrice Damasio, Costanza Bruno, Magdalena Maria Woźniak, Luisa Lobo, Donald Ibe, Anne M. Smets, Philippe Petit, Lil-Sofie Ording Müller. Surveillance of Fontan-associated liver disease: current standards and a proposal from the European Society of Paediatric Radiology Abdominal Task ForcePediatric Radiology 2021; 51(13): 2598 doi: 10.1007/s00247-021-05173-x
11
Ying Zhao, Jingjun Wu, Qinhe Zhang, Zhengyu Hua, Wenjing Qi, Nan Wang, Tao Lin, Liuji Sheng, Dahua Cui, Jinghong Liu, Qingwei Song, Xin Li, Tingfan Wu, Yan Guo, Jingjing Cui, Ailian Liu. Radiomics Analysis Based on Multiparametric MRI for Predicting Early Recurrence in Hepatocellular Carcinoma After Partial HepatectomyJournal of Magnetic Resonance Imaging 2021; 53(4): 1066 doi: 10.1002/jmri.27424
12
Marco Gatti, Cesare Maino, Davide Tore, Andrea Carisio, Fatemeh Darvizeh, Eleonora Tricarico, Riccardo Inchingolo, Davide Ippolito, Riccardo Faletti. Benign focal liver lesions: The role of magnetic resonance imagingWorld Journal of Hepatology 2022; 14(5): 923-943 doi: 10.4254/wjh.v14.i5.923
13
Davide Ippolito, Silvia Girolama Drago, Anna Pecorelli, Cesare Maino, Giulia Querques, Ilaria Mariani, Cammillo Talei Franzesi, Sandro Sironi. Role of dynamic perfusion magnetic resonance imaging in patients with local advanced rectal cancerWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(20): 2657-2668 doi: 10.3748/wjg.v26.i20.2657
14
Jing Guo, Ingolf Sack, Stephan Rodrigo Marticorena Garcia. Liver Elastography2020; : 69 doi: 10.1007/978-3-030-40542-7_6
15
Dan Song, Chenchen Li, Mengting Zhu, Siyu Chi, Zhihong Liu. Tracking Hepatic Ischemia‐Reperfusion Injury in Real Time with a Reversible NIR‐IIb Fluorescent Redox ProbeAngewandte Chemie International Edition 2022; 61(44) doi: 10.1002/anie.202212721
16
Jia Li, Yunhui Ma, Chunyu Yang, Ganbin Qiu, Jingmu Chen, Xiaoliang Tan, Yue Zhao. Radiomics analysis of R2* maps to predict early recurrence of single hepatocellular carcinoma after hepatectomyFrontiers in Oncology 2024; 14 doi: 10.3389/fonc.2024.1277698
17
Zhao Yao, Yi Dong, Guoqing Wu, Qi Zhang, Daohui Yang, Jin-Hua Yu, Wen-Ping Wang. Preoperative diagnosis and prediction of hepatocellular carcinoma: Radiomics analysis based on multi-modal ultrasound imagesBMC Cancer 2018; 18(1) doi: 10.1186/s12885-018-5003-4
18
Lavinia Alice Balaceanu. Biomarkers <i>vs</i> imaging in the early detection of hepatocellular carcinoma and prognosisWorld Journal of Clinical Cases 2019; 7(12): 1367-1382 doi: 10.12998/wjcc.v7.i12.1367
19
Ying Zhao, Nan Wang, Jingjun Wu, Qinhe Zhang, Tao Lin, Yu Yao, Zhebin Chen, Man Wang, Liuji Sheng, Jinghong Liu, Qingwei Song, Feng Wang, Xiangbo An, Yan Guo, Xin Li, Tingfan Wu, Ai Lian Liu. Radiomics Analysis Based on Contrast-Enhanced MRI for Prediction of Therapeutic Response to Transarterial Chemoembolization in Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.582788
20
Marco Gatti, Marco Calandri, Laura Bergamasco, Fatemeh Darvizeh, Luigi Grazioli, Riccardo Inchingolo, Davide Ippolito, Stefano Rousset, Andrea Veltri, Paolo Fonio, Riccardo Faletti. Characterization of the arterial enhancement pattern of focal liver lesions by multiple arterial phase magnetic resonance imaging: comparison between hepatocellular carcinoma and focal nodular hyperplasiaLa radiologia medica 2020; 125(4): 348 doi: 10.1007/s11547-019-01127-4
21
Marco Gatti, Cesare Maino, Fatemeh Darvizeh, Alessandro Serafini, Eleonora Tricarico, Alessia Guarneri, Riccardo Inchingolo, Davide Ippolito, Umberto Ricardi, Paolo Fonio, Riccardo Faletti. Role of gadoxetic acid-enhanced liver magnetic resonance imaging in the evaluation of hepatocellular carcinoma after locoregional treatmentWorld Journal of Gastroenterology 2022; 28(26): 3116-3131 doi: 10.3748/wjg.v28.i26.3116