Basic Study
Copyright ©The Author(s) 2022.
World J Gastroenterol. Sep 14, 2022; 28(34): 4993-5006
Published online Sep 14, 2022. doi: 10.3748/wjg.v28.i34.4993
Table 1 Forward and reverse primer sequences of GAPDH, inducible nitric oxide synthase, CD206, and LOX-1
Gene
Forward primer (5’-3’)
Reverse primer (5’-3’)
GAPDHCTGTTCGACAGTCAGCCGCATCGCGCCCAATACGACCAAATCCG
INOSTTCAGTATCACAACCTCAGCAAGTGGACCTGCAAGTTAAAATCCC
CD206TGGAGAGGGAAGAGAGTGAACAGCCCATAAGTGTGCTCTGAA
LOX-1GTGGCATGGAGAAAACTGTTACCATCCAAAGACAAGCACTTCTC
Table 2 Sequence of LOX-1 small interfering RNA
si-LOX-1
Forward sequence (5’-3’)
Reverse sequence (5’-3’)
1UUUGCUACUCUCUUCAGUGTTCACUGAAGAGAGUAGCAAATT
2UUGCUUGCUGGAUGAAGUCTTGACUUCAUCCAGCAAGCAATT
3UUUCUGACUCCUGUGAAGCTTGCUUCACAGGAGUCAGAAATT