BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Commentary
Experimental Papers
Xiao-Qiang Zhuang, Shi-Zhen Yuan, Xiao-Huai Wang, Ri-Quan Lai, Zhu-Quan Luo 
World J Gastroenterol 2(1):3-5. Published online Mar 25, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i1.3
Clinical Articles
Mao-Xing Yue 
World J Gastroenterol 2(1):6-8. Published online Mar 25, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i1.6
Hui-Ming Zhu, G Bianchi Porro, O Sangaletti, F Pace 
World J Gastroenterol 2(1):9-12. Published online Mar 25, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i1.9
Qing-Lin Ke, Xue-Qiao Li, Ying Liu, Rong-Lai Zhao, Bei-Hai Wei, Jing-Shan Jin 
World J Gastroenterol 2(1):13-15. Published online Mar 25, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i1.13
Chang-Tai Xu, Bo-Rong Pan, Ling-Zhong Zhang, Xiu-Xian Li, Jun Wang 
World J Gastroenterol 2(1):16-19. Published online Mar 25, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i1.16
Zi-Qin Sun, Yao-Jun Wang, Qi-Zhen Quan, Rui-Ming Xiao, Feng Guo 
World J Gastroenterol 2(1):20-21. Published online Mar 25, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i1.20
Da-Wei Chen, Yuan-He Wang, Xue-Yun Chen, Qiang-Wang, Han Gao 
World J Gastroenterol 2(1):25-26. Published online Mar 25, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i1.25
Ning Li, Jie-Shou Li, Chai-Xian Liao, You-Sheng Li 
World J Gastroenterol 2(1):36-40. Published online Mar 25, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i1.36
Zhong-Xin Li, Pin-Yi Liu, Wen-Xin Xu, Bin Cong, Zhi-Xue Ma, Yong Li 
World J Gastroenterol 2(1):41-43. Published online Mar 25, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i1.41
Su-Ling Zhang, Hui-Ying Chen, Wen-Hu Liu, Dian-Qian Zhang, Li-Na Wang 
World J Gastroenterol 2(1):51-52. Published online Mar 25, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i1.51
Review
Yao-Jun Wang, Zi-Qin Sun, Qi-Zhen Quan, Jun-Ji Yu 
World J Gastroenterol 2(1):58-60. Published online Mar 25, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i1.58
Case Reports
Yong-Qing Li, Hui-Bin Bing 
World J Gastroenterol 2(1):61-62. Published online Mar 25, 1996. doi: 10.3748/wjg.v2.i1.61