BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Cui HY, Rong JS, Chen J, Guo J, Zhu JQ, Ruan M, Zuo RR, Zhang SS, Qi JM, Zhang BH. Exosomal microRNA-588 from M2 polarized macrophages contributes to cisplatin resistance of gastric cancer cells. World J Gastroenterol 2021; 27(36): 6079-6092 [PMID: 34629821 DOI: 10.3748/wjg.v27.i36.6079]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v27/i36/6079.htm
Number Citing Articles
1
Jie Li, Juan Sun, Ziyang Zeng, Zhen Liu, Mingwei Ma, Zicheng Zheng, Yixuan He, Weiming Kang. Tumour‐associated macrophages in gastric cancer: From function and mechanism to applicationClinical and Translational Medicine 2023; 13(8) doi: 10.1002/ctm2.1386
2
Xinyue Chen, Yuqiu Li, Miao Li, Yujie Xie, Keqin Wang, Lifang Zhang, Zhuoling Zou, Lixia Xiong. Exosomal miRNAs assist in the crosstalk between tumor cells and immune cells and its potential therapeuticsLife Sciences 2023; 329: 121934 doi: 10.1016/j.lfs.2023.121934
3
Yue Xiao, Ruiqian Liu, Na Li, Yong Li, Xuan Huang. Role of the ubiquitin–proteasome system on macrophages in the tumor microenvironmentJournal of Cellular Physiology 2024; 239(2) doi: 10.1002/jcp.31180
4
Yuanda Liu, Changfeng Li, Yaoping Lu, Chang Liu, Wei Yang. Tumor microenvironment-mediated immune tolerance in development and treatment of gastric cancerFrontiers in Immunology 2022; 13 doi: 10.3389/fimmu.2022.1016817
5
Xiao-Han Xu, Shu-Li Shao, Dong Guo, Li-Na Ge, Zan Wang, Peng Liu, Yuan-Yong Tao. Roles of microRNAs and exosomes in Helicobacter pylori associated gastric cancerMolecular Biology Reports 2023; 50(1): 889 doi: 10.1007/s11033-022-08073-x
6
Jitendra Gupta, Abdulrahman T. Ahmed, Nahla A. Tayyib, Rahman S. Zabibah, Qakhramon Shomurodov, Mostafai N. Kadheim, Fahad Alsaikhan, Pushpamala Ramaiah, Lathamangeswari Chinnasamy, Saeed Samarghandian. A state-of-art of underlying molecular mechanisms and pharmacological interventions/nanotherapeutics for cisplatin resistance in gastric cancerBiomedicine & Pharmacotherapy 2023; 166: 115337 doi: 10.1016/j.biopha.2023.115337
7
Ying Liu, Xiang Ao, Guoqiang Ji, Yuan Zhang, Wanpeng Yu, Jianxun Wang. Mechanisms of Action And Clinical Implications of MicroRNAs in the Drug Resistance of Gastric CancerFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.768918
8
Kai-Qiang Li, Xiao Bai, Ang-Ting Ke, Si-Qi Ding, Chun-Dong Zhang, Dong-Qiu Dai. Ubiquitin-specific proteases: From biological functions to potential therapeutic applications in gastric cancerBiomedicine & Pharmacotherapy 2024; 173: 116323 doi: 10.1016/j.biopha.2024.116323
9
Ruijuan Zhang, Xu Chen, Chunrun Miao, Yuxuan Chen, Yaqi Li, Junyu Shen, Mengyun Yuan, Menglin Chen, Jian Cheng, Shenlin Liu, Qingmin Sun, Jian Wu. Tumor-associated macrophage-derived exosomal miR-513b-5p is a target of jianpi yangzheng decoction for inhibiting gastric cancerJournal of Ethnopharmacology 2024; 318: 117013 doi: 10.1016/j.jep.2023.117013
10
Xiao Chu, Zetian Wang, Weiqing Wang, Wenjing Liu, Yunyun Cao, Liang Feng. Roles of hypoxic environment and M2 macrophage-derived extracellular vesicles on the progression of non-small cell lung cancerBMC Pulmonary Medicine 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12890-023-02468-7
11
Abdo Meyiah, Murad Alahdal, Eyad Elkord. Role of exosomal ncRNAs released by M2 macrophages in tumor progression of gastrointestinal cancersiScience 2023; 26(4): 106333 doi: 10.1016/j.isci.2023.106333
12
Jiangmu Chen, Zongchi Chen, Weitao Hu, Daxing Cai. Tumor cell-derived exosomal lncRNA LOC441178 inhibits the tumorigenesis of esophageal carcinoma through suppressing macrophage M2 polarizationEuropean Journal of Histochemistry 2022; 66(4) doi: 10.4081/ejh.2022.3510
13
Ting Feng, Yilin Wan, Shengsheng Cui, Yanlei Liu. The Role of Extracellular Vesicles in Tumor Therapy and ImagingAdvanced Therapeutics 2023; 6(12) doi: 10.1002/adtp.202300195
14
Ke Shang, Linwan Zhang, Jiarong Song, Lei Wang, Chunhui Zhang, Megan Price, Bisong Yue, Chuang Zhou. Characterization of the microsatellite landscape provides insights into the evolutionary dynamics of the mammals based on the chromosome-level genomesGene 2023; 851: 146965 doi: 10.1016/j.gene.2022.146965
15
Weiqiong Zhang, Ruiping Zhou, Xin Liu, Lin You, Chang Chen, Xiaoling Ye, Jie Liu, Youde Liang. Key role of exosomes derived from M2 macrophages in maintaining cancer cell stemness (Review)International Journal of Oncology 2023; 63(5) doi: 10.3892/ijo.2023.5574
16
Shujing Wang, Jingrui Wang, Zhiqiang Chen, Jiamin Luo, Wei Guo, Lingling Sun, Lizhu Lin. Targeting M2-like tumor-associated macrophages is a potential therapeutic approach to overcome antitumor drug resistancenpj Precision Oncology 2024; 8(1) doi: 10.1038/s41698-024-00522-z
17
Tao An, Yanting Lu, Zhaoqi Gong, Yongtao Wang, Chen Su, Guimei Tang, Jingjing Hou. Research Progress for Targeting Deubiquitinases in Gastric CancersCancers 2022; 14(23): 5831 doi: 10.3390/cancers14235831
18
Hiromichi Sato, Tomoaki Hara, Sikun Meng, Yoshiko Tsuji, Yasuko Arao, Kazuki Sasaki, Norikatsu Miyoshi, Shogo Kobayashi, Yuichiro Doki, Hidetoshi Eguchi, Hideshi Ishii. Drug Discovery and Development of miRNA-Based Nucleotide Drugs for Gastrointestinal CancerBiomedicines 2023; 11(8): 2235 doi: 10.3390/biomedicines11082235
19
Yue Qiu, Guimei Lu, Na Li, Yanyan Hu, Hao Tan, Chengyao Jiang. Exosome-mediated communication between gastric cancer cells and macrophages: implications for tumor microenvironmentFrontiers in Immunology 2024; 15 doi: 10.3389/fimmu.2024.1327281
20
Ghazaleh Pourali, Nima Zafari, Hamid Fiuji, Jyotsna Batra, Elham Nazari, Majid Khazaei, Seyed Mahdi Hassanian, Mahrou Vahabi, MohammadAli Kiani, Majid Ghayour-Mobarhan, Godefridus J. Peters, Gordon A. Ferns, Alfred King-yin Lam, Elisa Giovannetti, Amir Avan. Extracellular vesicles: Emerging mediators of cell communication in gastrointestinal cancers exhibiting metabolic abnormalitiesCytokine & Growth Factor Reviews 2023; 73: 101 doi: 10.1016/j.cytogfr.2023.08.001
21
Dandan Yu, Zhiwei Chang, Xiaolei Liu, Pengfei Chen, Huixian Zhang, Yanru Qin. Macrophage-derived exosomes regulate gastric cancer cell oxaliplatin resistance by wrapping circ 0008253Cell Cycle 2023; 22(6): 705 doi: 10.1080/15384101.2022.2146839
22
Qiao Yi Chen, Beibei Gao, Dongdong Tong, Chen Huang. Crosstalk between extracellular vesicles and tumor-associated macrophage in the tumor microenvironmentCancer Letters 2023; 552: 215979 doi: 10.1016/j.canlet.2022.215979
23
Bingyu Wang, Bibo Tan. Noncoding RNAs: Regulating the crosstalk between tumor-associated macrophages and gastrointestinal cancerBiomedicine & Pharmacotherapy 2022; 153: 113370 doi: 10.1016/j.biopha.2022.113370
24
Jingyao Ye, Xuehong Liu. Macrophage-Derived Small Extracellular Vesicles in Multiple Diseases: Biogenesis, Function, and Therapeutic ApplicationsFrontiers in Cell and Developmental Biology 2022; 10 doi: 10.3389/fcell.2022.913110
25
Mariana Renovato-Martins, Aline Casimiro Gomes, Carolinne Souza Amorim, João Alfredo Moraes. Gastrointestinal Cancers2022; : 57 doi: 10.36255/exon-publications-gastrointestinal-cancers-extracellular-vescicles