BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Liu F, Xiao XL, Liu YJ, Xu RH, Zhou WJ, Xu HC, Zhao AG, Xu YX, Dang YQ, Ji G. CircRNA_0084927 promotes colorectal cancer progression by regulating miRNA-20b-3p/glutathione S-transferase mu 5 axis. World J Gastroenterol 2021; 27(36): 6064-6078 [PMID: 34629820 DOI: 10.3748/wjg.v27.i36.6064]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v27/i36/6064.htm
Number Citing Articles
1
Cong Long, Qiu-bo Xu, Li Ding, Li-juan Huang, Yong Ji. Circular RNAs as Diagnostic and Prognostic Indicators of Colorectal Cancer: A Pooled Analysis of Individual StudiesPathology and Oncology Research 2022; 28 doi: 10.3389/pore.2022.1610037
2
Aijun He, Fangxin Liao, Xiaohui Lin. Circ_0007351 Exerts an Oncogenic Role In Colorectal Cancer Depending on the Modulation of the miR-5195-3p/GPRC5A CascadeMolecular Biotechnology 2024;  doi: 10.1007/s12033-024-01071-3
3
Bengt Mannervik, Ralf Morgenstern. Reference Module in Biomedical Sciences2024;  doi: 10.1016/B978-0-323-95488-4.00032-2
4
Yingru Zhi, Qingyuan Gao, Zhibing Wang, Yu Dong, Yue Guan, Jie Yuan, Zhenyu Zhang. Circular RNA circSP5 promotes liver metastasis of colorectal cancer via SP5-mediated BAMBI transcriptionFunctional & Integrative Genomics 2023; 23(3) doi: 10.1007/s10142-023-01142-9
5
Anjali Bhat, Rafay Abu, Sankarasubramanian Jagadesan, Neetha Nanoth Vellichirammal, Ved Vasishtha Pendyala, Li Yu, Tara L. Rudebush, Chittibabu Guda, Irving H. Zucker, Vikas Kumar, Lie Gao. Quantitative Proteomics Identifies Novel Nrf2-Mediated Adaptative Signaling Pathways in Skeletal Muscle Following Exercise TrainingAntioxidants 2023; 12(1): 151 doi: 10.3390/antiox12010151
6
Ting Jiang, Kun Liu, Zexin Chen. The impact of perioperative red blood cell transfusion on the prognosis of colorectal cancerFrontiers in Surgery 2022; 9 doi: 10.3389/fsurg.2022.927787
7
Mehrdad Hashemi, Motahare Sadat Ayat Mirdamadi, Yasmin Talebi, Nasrin Khaniabad, Gooya Banaei, Pouria Daneii, Sadaf Gholami, Amin Ghorbani, Alireza Tavakolpournegari, Zoheir Mohammadian Farsani, Ali Zarrabi, Noushin Nabavi, Mohammad Arad Zandieh, Mohsen Rashidi, Afshin Taheriazam, Maliheh Entezari, Haroon Khan. Pre-clinical and clinical importance of miR-21 in human cancers: Tumorigenesis, therapy response, delivery approaches and targeting agentsPharmacological Research 2023; 187: 106568 doi: 10.1016/j.phrs.2022.106568
8
Chen Ke, Changhan Chen, Ming Yang, Hao Chen, Liqun Li, Youhui Ke. Revealing the mechanism of 755-nm long-pulsed alexandrite laser in inhibiting infantile hemangioma endothelial cells through transcriptome sequencingLasers in Medical Science 2024; 39(1) doi: 10.1007/s10103-023-03967-z
9
Junying Xu, Xuejing Yang, Jiadong Pan, Honghong Fan, Jie Mei, Dong Hua, Jimei Wang. Biochanin A Suppresses Tumor Progression and PD-L1 Expression via Inhibiting ZEB1 Expression in Colorectal CancerJournal of Oncology 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/3224373
10
Yunyi Nan, Minhao Chen, Weijie Wu, Rongrong Huang, Weiwei Sun, Qian Lu, Zhifeng Gu, Xingxing Mao, Hua Xu, Youhua Wang. IGF2BP2 regulates the inflammation of fibroblast-like synoviocytes via GSTM5 in rheumatoid arthritisCell Death Discovery 2024; 10(1) doi: 10.1038/s41420-024-01988-3
11
Xuewei Hao, Jun Zhang, Guoyou Chen, Weiwei Cao, Hongyang Chen, Shuo Chen. Aberrant expression of GSTM5 in lung adenocarcinoma is associated with DNA hypermethylation and poor prognosisBMC Cancer 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12885-022-09711-0
12
Juan Zhang, Yan Li, Juan Zou, Chun-tian Lai, Tian Zeng, Juan Peng, Wen-da Zou, Bei Cao, Dan Liu, Li-yu Zhu, Hui Li, Yu-kun Li. Comprehensive analysis of the glutathione S-transferase Mu (GSTM) gene family in ovarian cancer identifies prognostic and expression significanceFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.968547
13
Chunli Cao, Yao Wang, Xinxin Wu, Zhe Li, Junming Guo, Weiliang Sun. The roles and mechanisms of circular RNAs related to mTOR in cancersJournal of Clinical Laboratory Analysis 2022; 36(12) doi: 10.1002/jcla.24783
14
Hongshuo Shi, Xin Yuan, Guobin Liu, Weijing Fan. Identifying and Validating GSTM5 as an Immunogenic Gene in Diabetic Foot Ulcer Using Bioinformatics and Machine LearningJournal of Inflammation Research 2023; : 6241 doi: 10.2147/JIR.S442388
15
Jie Gao, Jun Chen, Xing Huang, Yiping Zheng, Kongwang Hu. Circular RNA circ_0058123 Targets the miR-939-5p/RAC1 Pathway to Promote the Development of Colorectal CancerBiochemical Genetics 2023;  doi: 10.1007/s10528-023-10485-8