BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Roth K, Strickland J, Copple BL. Regulation of macrophage activation in the liver after acute injury: Role of the fibrinolytic system. World J Gastroenterol 2020; 26(16): 1879-1887 [PMID: 32390699 DOI: 10.3748/wjg.v26.i16.1879]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i16/1879.htm
Number Citing Articles
1
Yan Zheng, Yi-long Zhang, Zeng Li, Wen Shi, Ya-ru Ji, Ya-Hui Guo, Cheng Huang, Guo-ping Sun, Jun Li. Design and synthesis of 7-O-1,2,3-triazole hesperetin derivatives to relieve inflammation of acute liver injury in miceEuropean Journal of Medicinal Chemistry 2021; 213: 113162 doi: 10.1016/j.ejmech.2021.113162
2
Yanjun Liu, Jiacheng Li, Liping Liao, Heming Huang, Shijie Fan, Rong Fu, Jing Huang, Cuicui Shi, Liang Yu, Kai-xian Chen, Yuan-yuan Zhang, Cheng Luo, Guang-ming Li. Cyclin-dependent kinase inhibitor roscovitine attenuates liver inflammation and fibrosis by influencing initiating steps of liver injuryClinical Science 2021; 135(7): 925 doi: 10.1042/CS20201111
3
Amelia Kulle, Ajitha Thanabalasuriar, Taylor S. Cohen, Marta Szydlowska. Resident macrophages of the lung and liver: The guardians of our tissuesFrontiers in Immunology 2022; 13 doi: 10.3389/fimmu.2022.1029085
4
Nga T. Nguyen, David S. Umbaugh, Sawyer Smith, Olamide B. Adelusi, Giselle Sanchez-Guerrero, Anup Ramachandran, Hartmut Jaeschke. Dose-dependent pleiotropic role of neutrophils during acetaminophen-induced liver injury in male and female miceArchives of Toxicology 2023; 97(5): 1397 doi: 10.1007/s00204-023-03478-4
5
Yiyuan Chen, Lijun Meng, Nan Xu, Huan Chen, Xuyong Wei, Di Lu, Shuai Wang, Xiao Xu. Ten-eleven translocation-2-mediated macrophage activation promotes liver regenerationCell Communication and Signaling 2024; 22(1) doi: 10.1186/s12964-023-01407-7
6
Arsalan Bin-Kamran, Ankit Mishra, Srikar Reddy, Neha Reddy, Rimla Khan, Annie K. Kruger. Role of Hepatic Macrophages in Acute and Chronic Injury and RepairGeorgetown Medical Review 2022; 6(1) doi: 10.52504/001c.34718
7
Shuang Hu, Pan-pan Lian, Ying Hu, Xing-yu Zhu, Shao-wei Jiang, Qiang Ma, Liang-yun Li, Jun-fa Yang, Li Yang, Hai-yue Guo, Hong Zhou, Chen-chen Yang, Xiao-ming Meng, Jun Li, Hai-wen Li, Tao Xu, Huan Zhou. The Role of IL-35 in the Pathophysiological Processes of Liver DiseaseFrontiers in Pharmacology 2021; 11 doi: 10.3389/fphar.2020.569575
8
Nga T Nguyen, David S Umbaugh, Eileen L Huang, Olamide B Adelusi, Giselle Sanchez Guerrero, Anup Ramachandran, Hartmut Jaeschke. Recovered Hepatocytes Promote Macrophage Apoptosis Through CXCR4 After Acetaminophen-Induced Liver Injury in MiceToxicological Sciences 2022; 188(2): 248 doi: 10.1093/toxsci/kfac057
9
Nga T. Nguyen, David S. Umbaugh, Giselle Sanchez-Guerrero, Anup Ramachandran, Hartmut Jaeschke. Kupffer cells regulate liver recovery through induction of chemokine receptor CXCR2 on hepatocytes after acetaminophen overdose in miceArchives of Toxicology 2022; 96(1): 305 doi: 10.1007/s00204-021-03183-0
10
Maiko Alejandro Tavera Díaz. Updates on Hemodialysis2023;  doi: 10.5772/intechopen.109843
11
Sandhya Selvakumar, Thyagarajan Rajendiran, Kunal Biswas. Current Advances on Biomedical Applications and Toxicity of MWCNTs: A ReviewBioNanoScience 2023; 13(2): 860 doi: 10.1007/s12668-023-01110-4
12
Xiaoying Yao, Guiyuan Jin, Dong Liu, Xiaobei Zhang, Yonghong Yang, Yu chen, Zhongping Duan, Yanzhen Bi, Fenglian Yan, Yanli Yang, Hui Zhang, Guanjun Dong, Shanshan Li, Shumin Cheng, Huixin Tang, Feng Hong, Chuanping Si. Inducible nitric oxide synthase regulates macrophage polarization via the MAPK signals in concanavalin A‐induced hepatitisImmunity, Inflammation and Disease 2022; 10(7) doi: 10.1002/iid3.643
13
Yiyuan Chen, Yijie Yang, Jinjiao Lu, Huan Chen, Zhixiong Shi, Xiaodong Wang, Nan Xu, Xiao Xu, Shuai Wang. Neutrophil and macrophage crosstalk might be a potential target for liver regenerationFEBS Open Bio 2024;  doi: 10.1002/2211-5463.13803
14
Zhiwen Cao, Peipei Lu, Li Li, Qi Geng, Lin Lin, Lan Yan, Lulu Zhang, Changqi Shi, Li Li, Ning Zhao, Xiaojuan He, Yong Tan, Cheng Lu. Bioinformatics-led discovery of liver-specific genes and macrophage infiltration in acute liver injuryFrontiers in Immunology 2023; 14 doi: 10.3389/fimmu.2023.1287136