BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Lu QG, Zeng L, Li XH, Liu Y, Du XF, Bai GM, Yan X. Protective effects of panax notoginseng saponin on dextran sulfate sodium-induced colitis in rats through phosphoinositide-3-kinase protein kinase B signaling pathway inhibition. World J Gastroenterol 2020; 26(11): 1156-1171 [PMID: 32231420 DOI: 10.3748/wjg.v26.i11.1156]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i11/1156.htm
Number Citing Articles
1
Shuting Wen, Zhuotai Zhong, Long He, Dike Zhao, Xu Chen, Hong Mi, Fengbin Liu. Network pharmacology dissection of multiscale mechanisms for jiaoqi powder in treating ulcerative colitisJournal of Ethnopharmacology 2021; 275: 114109 doi: 10.1016/j.jep.2021.114109
2
Chun-mei Wang, Xiang-feng Guo, Li-min Liu, Ying Huang, Liang Meng, Li-po Song, Ying-feng Wu, Ya-chan Ning, Kathleen H. Reilly, Hai-bo Wang. Prevention of Deep Vein Thrombosis by Panax Notoginseng Saponins Combined with Low-Molecular-Weight Heparin in Surgical PatientsChinese Journal of Integrative Medicine 2022; 28(9): 771 doi: 10.1007/s11655-022-2894-3
3
Shuo Yuan, You Li, Jiao Li, Jia-Chen Xue, Qi Wang, Xiao-Ting Hou, Huan Meng, Ji-Xing Nan, Qing-Gao Zhang. Traditional Chinese Medicine and Natural Products: Potential Approaches for Inflammatory Bowel DiseaseFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.892790
4
Ajaikumar B. Kunnumakkara, Varsha Rana, Dey Parama, Kishore Banik, Sosmitha Girisa, Sahu Henamayee, Krishan Kumar Thakur, Uma Dutta, Prachi Garodia, Subash C. Gupta, Bharat B. Aggarwal. COVID-19, cytokines, inflammation, and spices: How are they related?Life Sciences 2021; 284: 119201 doi: 10.1016/j.lfs.2021.119201
5
Xiao-Yi Feng, Wei Zhao, Zheng Yao, Ning-Yi Wei, An-Hua Shi, Wen-Hui Chen. Downregulation of ATP1A1 Expression by Panax notoginseng (Burk.) F.H. Chen Saponins: A Potential Mechanism of Antitumor Effects in HepG2 Cells and In VivoFrontiers in Pharmacology 2021; 12 doi: 10.3389/fphar.2021.720368
6
Hua Luo, Chi Teng Vong, Dechao Tan, Jinming Zhang, Hua Yu, Lin Yang, Chen Zhang, Chun Luo, Zhangfeng Zhong, Yitao Wang. Panax notoginseng Saponins Modulate the Inflammatory Response and Improve IBD-Like Symptoms via TLR/NF-κB and MAPK Signaling PathwaysThe American Journal of Chinese Medicine 2021; 49(04): 925 doi: 10.1142/S0192415X21500440
7
Xue-Ming LI, Ding-Yi YUAN, Ya-Hui LIU, Lei ZHU, Hong-Kun QIN, Yu-Bing YANG, Yan LI, Fang YAN, Ya-Jing WANG. Panax notoginseng saponins prevent colitis-associated colorectal cancer via inhibition IDO1 mediated immune regulationChinese Journal of Natural Medicines 2022; 20(4): 258 doi: 10.1016/S1875-5364(22)60179-1