BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Ding SZ. Global whole family based-Helicobacter pylori eradication strategy to prevent its related diseases and gastric cancer. World J Gastroenterol 2020; 26(10): 995-1004 [PMID: 32205991 DOI: 10.3748/wjg.v26.i10.995]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i10/995.htm
Number Citing Articles
1
Angharad Vernon‐Roberts, Malshi Premaratne, Raewyn Wright, Jacqueline I. Keenan, Andrew S. Day. Profile of Helicobacter pylori infections among children in the South Island of New Zealand (2010–2021)Helicobacter 2024; 29(1) doi: 10.1111/hel.13037
2
M. Karbalaei, M. Keikha. Rescue effects of Lactobacillus-containing bismuth regimens after Helicobacter pylori treatment failureNew Microbes and New Infections 2021; 42: 100904 doi: 10.1016/j.nmni.2021.100904
3
Giulia Collatuzzo, Giulia Fiorini, Berardino Vaira, Francesco S. Violante, Andrea Farioli, Paolo Boffetta. The role of the occupational physician in controlling gastric cancer attributable to Helicobacter pylori infection: A reviewPreventive Medicine Reports 2021; 24: 101527 doi: 10.1016/j.pmedr.2021.101527
4
Long Van Dao, Hang Viet Dao, Hao Thi Nguyen, Vung Thi Vu, Anh Thi Ngoc Tran, Vu Quoc Dat, Long Bao Hoang, Hong Thi Van Nguyen, Thang Duy Nguyen, Iddya Karunasagar. Helicobacter pylori infection and eradication outcomes among Vietnamese patients in the same households: Findings from a non-randomized studyPLOS ONE 2021; 16(11): e0260454 doi: 10.1371/journal.pone.0260454
5
Song-Ze Ding, Yi-Qi Du, Hong Lu, Wei-Hong Wang, Hong Cheng, Shi-Yao Chen, Min-Hu Chen, Wei-Chang Chen, Ye Chen, Jing-Yuan Fang, Heng-Jun Gao, Ming-Zhou Guo, Ying Han, Xiao-Hua Hou, Fu-Lian Hu, Bo Jiang, Hai-Xing Jiang, Chun-Hui Lan, Jing-Nan Li, Yan Li, Yan-Qing Li, Jie Liu, You-Ming LI, Bin Lyu, You-Yong Lu, Ying-Lei Miao, Yong-Zhan Nie, Jia-Ming Qian, Jian-Qiu Sheng, Cheng-Wei Tang, Fen Wang, Hua-Hong Wang, Jiang-Bin Wang, Jing-Tong Wang, Jun-Ping Wang, Xue-Hong Wang, Kai-Chun Wu, Xing-Zhou Xia, Wei-Fen Xie, Yong Xie, Jian-Ming Xu, Chang-Qing Yang, Gui-Bin Yang, Yuan Yuan, Zhi-Rong Zeng, Bing-Yong Zhang, Gui-Ying Zhang, Guo-Xin Zhang, Jian-Zhong Zhang, Zhen-Yu Zhang, Peng-Yuan Zheng, Yin Zhu, Xiu-Li Zuo, Li-Ya Zhou, Nong-Hua Lyu, Yun-Sheng Yang, Zhao-Shen Li. Chinese Consensus Report on Family-BasedHelicobacter pyloriInfection Control and Management (2021 Edition)Gut 2022; 71(2): 238 doi: 10.1136/gutjnl-2021-325630
6
R Garcés-Duran, S Kindt, K Kotilea, S François, G Rasschaert, A Smet, B Hauser, A Driessen, M Nkuize, A Burette, V Lamy, P Bontems, H Louis, R Ntounda, V.Y. Miendje Deyi, F Mana. Belgian consensus for Helicobacter pylori management 2023Acta Gastro Enterologica Belgica 2023; 86(1): 74 doi: 10.51821/86.1.11327
7
Steven F. Moss, Shailja C. Shah, Mimi C. Tan, Hashem B. El-Serag. Evolving Concepts in Helicobacter pylori ManagementGastroenterology 2024; 166(2): 267 doi: 10.1053/j.gastro.2023.09.047
8
Daoming Wang, Tongda Zhang, Yueqi Lu, Changzheng Wang, Yumei Wu, Jiandong Li, Ye Tao, Le Deng, Xiaoyin Zhang, Jinmin Ma. Helicobacter pylori infection affects the human gastric microbiome, as revealed by metagenomic sequencingFEBS Open Bio 2022; 12(6): 1188 doi: 10.1002/2211-5463.13390
9
Jun‐Bo Zhao, Lin Yuan, Xue‐Chun Yu, Qiao‐Qiao Shao, Jing Ma, Miao Yu, Yue Wu, Ya‐Bin Qi, Ruo‐Bing Hu, Pei‐Ru Wei, Bai‐Ling Jia, Lian‐Zhong Zhang, Yan‐Rui Zhang, Song‐Ze Ding. Whole family—based Helicobacter pylori eradication is a superior strategy to single‐infected patient treatment approach: A systematic review and meta‐analysisHelicobacter 2021; 26(3) doi: 10.1111/hel.12793
10
Xian-Zhu Zhou, Nong-Hua Lyu, Hui-Yun Zhu, Quan-Cai Cai, Xiang-Yu Kong, Pei Xie, Li-Ya Zhou, Song-Ze Ding, Zhao-Shen Li, Yi-Qi Du. Large-scale, national, family-based epidemiological study onHelicobacter pyloriinfection in China: the time to change practice for related disease preventionGut 2023; 72(5): 855 doi: 10.1136/gutjnl-2022-328965
11
Chao Peng, Xinbo Xu, Zichuan He, Nianshuang Li, Yaobin Ouyang, Yin Zhu, Nonghua Lu, Cong He. Helicobacter pylori infection worsens impaired glucose regulation in high-fat diet mice in association with an altered gut microbiome and metabolomeApplied Microbiology and Biotechnology 2021; 105(5): 2081 doi: 10.1007/s00253-021-11165-6
12
Neha Bisht, Amar P. Garg. Helicobacter pylori Infection - An Up to Date on the Pathogenic Mechanisms, Diagnosis and Clinical Management [Working Title]2022;  doi: 10.5772/intechopen.106783
13
琳琳 庄. Relationship between Serum Pepsinogen and Helicobacter pylori Infection-Associated Gastritis in ChildrenAdvances in Clinical Medicine 2024; 14(01): 219 doi: 10.12677/ACM.2024.141032
14
Miao Duan, Yueyue Li, Jing Liu, Wenlin Zhang, Yi Dong, Zhongxue Han, Meng Wan, Minjuan Lin, Boshen Lin, Qingzhou Kong, Yuming Ding, Xiaoyun Yang, Xiuli Zuo, Yanqing Li. Transmission routes and patterns of helicobacter pyloriHelicobacter 2023; 28(1) doi: 10.1111/hel.12945
15
Leon Fisher, Alexander Fisher, Paul N Smith. Helicobacter pylori Related Diseases and Osteoporotic Fractures (Narrative Review)Journal of Clinical Medicine 2020; 9(10): 3253 doi: 10.3390/jcm9103253
16
Yi-Chia Lee, Maria Pina Dore, David Y. Graham. Diagnosis and Treatment of Helicobacter pylori InfectionAnnual Review of Medicine 2022; 73(1): 183 doi: 10.1146/annurev-med-042220-020814
17
G. V. Volynets, A. I. Khavkin, A. S. Potapov, A. V. Nikitin. Autoimmune gastritis in childrenRossiyskiy Vestnik Perinatologii i Pediatrii (Russian Bulletin of Perinatology and Pediatrics) 2024; 68(6): 5 doi: 10.21508/1027-4065-2023-68-6-5-14
18
Jingnan Hu, Tao He, Jianfang Liu, Sujie Jia, Bolin Li, Weichao Xu, Man Liao, Lifang Guo. Pharmacological and molecular analysis of the effects of Huangqi Jianzhong decoction on proliferation and apoptosis in GES-1 cells infected with H. pyloriFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.1009705
19
Guillermo Fernandez-Tardon, Rick Kye Gan, Marta-Maria Rodriguez-Suarez, Adonina Tardon, Pedro Arcos González. Total worker health® based Helicobacter pylori public health prevention strategyCurrent Opinion in Epidemiology and Public Health 2024;  doi: 10.1097/PXH.0000000000000035
20
Qingzhou Kong, Yueyue Li, Ruili Li, Zhiyuan Li, Xueting Zheng, Zhi Wang, Kun Song, Xia Zhang, Jing Liu, Zhongxue Han, Miao Duan, Yuming Ding, Wenlin Zhang, Minjuan Lin, Juan Wang, Meng Wan, Boshen Lin, Shaotong Wang, Xiuli Zuo, Yanqing Li. Low compliance to post‐screening recommendations in a family‐based Helicobacter pylori screening and treatment program: A prospective cohort studyHelicobacter 2022; 27(5) doi: 10.1111/hel.12912
21
Arzu Meltem Demir, Burcu Berberoğlu Ateş, Gülin Hızal, Aytaç Yaman, Ceyda Tuna Kırsaçlıoğlu, Ayşe Selcen Oğuz, Esra Karakuş, Neşe Yaralı, Namık Yaşar Özbek. Autoimmune atrophic gastritis: The role of Helicobacter pylori infection in childrenHelicobacter 2020; 25(5) doi: 10.1111/hel.12716
22
Jing Ma, Miao Yu, Qiao‐Qiao Shao, Xue‐Chun Yu, Chen Zhang, Jun‐Bo Zhao, Lin Yuan, Ya‐Bin Qi, Ruo‐Bing Hu, Pei‐Ru Wei, Wei Xiao, Qi Chen, Bai‐Ling Jia, Chuan‐Liang Chen, Hong Lu, Song‐Ze Ding. Both family‐based Helicobacter pylori infection control and management strategy and screen‐and‐treat strategy are cost‐effective for gastric cancer preventionHelicobacter 2022; 27(4) doi: 10.1111/hel.12911
23
Yuhang Zhou, Yanli Zhang, Shiyu Du. Antibiotic resistance in Helicobacter pylori among children and adolescents in East Asia: A systematic review and meta-analysisChinese Medical Journal 2024;  doi: 10.1097/CM9.0000000000002884
24
A. A. Tryapyshko, N. N. Dekhnich. Paradigm shift in the management of patients with <i>H. pylori</i> infectionExperimental and Clinical Gastroenterology 2021; (9): 109 doi: 10.31146/1682-8658-ecg-193-9-109-113
25
Ayman Elbehiry, Eman Marzouk, Musaad Aldubaib, Adil Abalkhail, Sulaiman Anagreyyah, Nuha Anajirih, Abdulaziz M. Almuzaini, Mohammed Rawway, Abdulmajeed Alfadhel, Abdelmaged Draz, Akram Abu-Okail. Helicobacter pylori Infection: Current Status and Future Prospects on Diagnostic, Therapeutic and Control ChallengesAntibiotics 2023; 12(2): 191 doi: 10.3390/antibiotics12020191
26
Zhongwen Lu, Shuang Zhang, Fei Teng, Xuanhe Tian, Xijian Liu, Xiaochun Han. The Mechanism of Action of Network Pharmacology Integrated with Molecular Docking to Explore Wumei Pills in Treating Gastric Cancer2022 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM) 2022; : 3674 doi: 10.1109/BIBM55620.2022.9995670
27
Tian Liang, Fang Liu, Lijun Liu, Zhiying Zhang, Wenxue Dong, Su Bai, Lifeng Ma, Longli Kang. Effects of Helicobacter pylori Infection on the Oral Microbiota of Reflux Esophagitis PatientsFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2021; 11 doi: 10.3389/fcimb.2021.732613
28
Yue-Hua Zhang, Xiao-Lin Chen, Yi-Ran Wang, Yu-Wei Hou, Yao-Dong Zhang, Kai-Juan Wang. Prevention of malignant digestive system tumors should focus on the control of chronic inflammationWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2023; 15(3): 389-404 doi: 10.4251/wjgo.v15.i3.389
29
梅 韩. Study on the Helicobacter pylori Infection and the Correlation Study of Anxiety-Depression ConditionAdvances in Clinical Medicine 2023; 13(08): 13671 doi: 10.12677/ACM.2023.1381910
30
Maria Carolina Pereira Rodrigues, Victor Pereira Lima, Flavia Ferreira Monari, Roberta de Araújo e Silva, Liana Mara Rocha Teles, Eveline Pinheiro Beserra, Maria Alzete de Lima, Maria Aparecida Alves de Oliveira Serra. Histórico familiar de câncer gástrico em pacientes dispépticos indicados à triagem endoscópicaActa Paulista de Enfermagem 2021; 34 doi: 10.37689/acta-ape/2021AO001985
31
Geniver El Tekle, Wendy S. Garrett. Bacteria in cancer initiation, promotion and progressionNature Reviews Cancer 2023; 23(9): 600 doi: 10.1038/s41568-023-00594-2
32
Daya Zhang, Lijun Zhang, Shiju Chen, Runxiang Chen, Xiaodong Zhang, Feihu Bai. Prevalence and Risk Factors of Metabolic-Associated Fatty Liver Disease Among Hospital StaffDiabetes, Metabolic Syndrome and Obesity 2023; : 1221 doi: 10.2147/DMSO.S407657