BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Xue LY, Qin XM, Liu Y, Liang J, Lin H, Xue XM, Zou SM, Zhang MY, Zhang BH, Hui ZG, Zhao ZT, Ren LQ, Zhang YM, Liu XY, Yuan YL, Ying JM, Gao SG, Song YM, Wang GQ, Dawsey SM, Lu N. Clinicopathological parameters predicting recurrence of pT1N0 esophageal squamous cell carcinoma. World J Gastroenterol 2018; 24(45): 5154-5166 [PMID: 30568392 DOI: 10.3748/wjg.v24.i45.5154]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i45/5154.htm
Number Citing Articles
1
Jia Yu, Wenyu Hu, Nan Yao, Mengzi Sun, Xiaotong Li, Ling Wang, Yixue Yang, Bo Li. Development and validation of a nomogram to predict overall survival of T1 esophageal squamous cell carcinoma patients with lymph node metastasisTranslational Oncology 2021; 14(8): 101127 doi: 10.1016/j.tranon.2021.101127
2
Yuki Ushimaru, Tomoki Makino, Koji Tanaka, Kotaro Yamashita, Takuro Saito, Kazuyoshi Yamamoto, Tsuyoshi Takahashi, Yukinori Kurokawa, Kiyokazu Nakajima, Eiichi Morii, Hidetoshi Eguchi, Yuichiro Doki. Clinical Significance of Intramural Metastasis as an Independent Prognostic Factor in Esophageal Squamous Cell CarcinomaAnnals of Surgical Oncology 2023; 30(8): 5195 doi: 10.1245/s10434-023-13464-w
3
Kai-Yuan Jiang, Heng Huang, Wei-Yang Chen, Hao-Ji Yan, Zhen-Ting Wei, Xiao-Wen Wang, Hao-Xuan Li, Xiang-Yun Zheng, Dong Tian. Risk factors for lymph node metastasis in T1 esophageal squamous cell carcinoma: A systematic review and meta-analysisWorld Journal of Gastroenterology 2021; 27(8): 737-750 doi: 10.3748/wjg.v27.i8.737
4
Jinxin Yang, Zhouyi Lu, Lintao Li, Yong Li, Yulong Tan, Dekang Zhang, An Wang. Relationship of lymphovascular invasion with lymph node metastasis and prognosis in superficial esophageal carcinoma: systematic review and meta-analysisBMC Cancer 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12885-020-6656-3
5
Heng Xu, Haixia Cao, Junying Zhang, Changwen Jing, Zhuo Wang, Jianzhong Wu, Mengjie Du, Xuyun Xu, Rong Ma. Serum VEGF levels as a predictor of recurrence in patients with advanced‑stage esophageal squamous cell carcinoma following curative esophagectomy followed by chemotherapy or concurrent radiotherapyMolecular and Clinical Oncology 2023; 19(5) doi: 10.3892/mco.2023.2682
6
Sermin Alcan, Makbule Ergin, Hakan Keskin, Abdullah Erdoğan. What are the independent prognostic factors in patients undergoing esophagectomy for esophageal cancer?Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery 2022; 30(1): 83 doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2022.20969
7
Kotoe Oshima, Ken Kato, Yoshinori Ito, Hiroyuki Daiko, Isao Nozaki, Satoru Nakagawa, Yuichi Shibuya, Takashi Kojima, Yasushi Toh, Morihito Okada, Shuichi Hironaka, Yuji Akiyama, Yoshito Komatsu, Kazuhiro Maejima, Hidewaki Nakagawa, Ritsuko Onuki, Momoko Nagai, Mamoru Kato, Keisuke Kanato, Aya Kuchiba, Kenichi Nakamura, Yuko Kitagawa. Prognostic biomarker study in patients with clinical stage I esophageal squamous cell carcinoma: JCOG0502‐A1Cancer Science 2022; 113(3): 1018 doi: 10.1111/cas.15251
8
An Wang, Yulong Tan, Shaohua Wang, Xiaofeng Chen. The prognostic value of separate lymphatic invasion and vascular invasion in oesophageal squamous cell carcinoma: a meta-analysis and systematic reviewBMC Cancer 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12885-022-10441-6
9
Yu-ping Wu, Sun Tang, Bang-guo Tan, Li-qin Yang, Fu-lin Lu, Tian-wu Chen, Jing Ou, Xiao-ming Zhang, Dan Gao, Ke-ying Li, Zi-yi Yu, Zhao Tang. Tumor Stage-Based Gross Tumor Volume of Resectable Esophageal Squamous Cell Carcinoma Measured on CT: Association With Early Recurrence After EsophagectomyFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.753797
10
Feng Lu, Linlan Yang, Zhenglian Luo, Qiao He, Lijuan Shangguan, Mingfei Cao, Lichun Wu. Laboratory blood parameters and machine learning for the prognosis of esophageal squamous cell carcinomaFrontiers in Oncology 2024; 14 doi: 10.3389/fonc.2024.1367008
11
Linxiu Liu, Hua Lin, Guihua Shen, Yong Liu, Xiumin Qin, Yanling Yuan, Bingzhi Wang, Liyan Xue. Prognostic significance of lymphovascular invasion in patients with pT1b esophageal squamous cell carcinomaBMC Cancer 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12885-023-10858-7
12
Zhuo Li, Linxiu Liu, Bingzhi Wang, Jianming Ying, Jie He, Liyan Xue. Tumor budding and tumor‐infiltrating lymphocytes can predict prognosis in pT1b esophageal squamous cell carcinomaThoracic Cancer 2023; 14(25): 2608 doi: 10.1111/1759-7714.15043
13
Tae Hee Hong, Hong Kwan Kim, Genehee Lee, Sumin Shin, Jong Ho Cho, Yong Soo Choi, Jae Ill Zo, Young Mog Shim. Role of Recurrent Laryngeal Nerve Lymph Node Dissection in Surgery of Early-Stage Esophageal Squamous Cell CarcinomaAnnals of Surgical Oncology 2022; 29(1): 627 doi: 10.1245/s10434-021-10757-w