BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Lazăr DC, Avram MF, Romoșan I, Cornianu M, Tăban S, Goldiș A. Prognostic significance of tumor immune microenvironment and immunotherapy: Novel insights and future perspectives in gastric cancer. World J Gastroenterol 2018; 24(32): 3583-3616 [PMID: 30166856 DOI: 10.3748/wjg.v24.i32.3583]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i32/3583.htm
Number Citing Articles
1
Xiang-Ting Qiu, Yu-Cui Song, Jian Liu, Zhen-Min Wang, Xing Niu, Jing He. Identification of an immune-related gene-based signature to predict prognosis of patients with gastric cancerWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2020; 12(8): 857-876 doi: 10.4251/wjgo.v12.i8.857
2
Tao Chen, Xunjun Li, Qingyi Mao, Yiyun Wang, Hanyi Li, Chen Wang, Yuyang Shen, Erjia Guo, Qinglie He, Jie Tian, Mansheng Zhu, Jing Wu, Weiqi Liang, Hao Liu, Jiang Yu, Guoxin Li. An artificial intelligence method to assess the tumor microenvironment with treatment outcomes for gastric cancer patients after gastrectomyJournal of Translational Medicine 2022; 20(1) doi: 10.1186/s12967-022-03298-7
3
Jun-Peng Pei, Chun-Dong Zhang, Maimaititusun Yusupu, Cheng Zhang, Dong-Qiu Dai. Screening and Validation of the Hypoxia-Related Signature of Evaluating Tumor Immune Microenvironment and Predicting Prognosis in Gastric CancerFrontiers in Immunology 2021; 12 doi: 10.3389/fimmu.2021.705511
4
Qi Shao, Zhi-Ming Chen. Feedback regulation between phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate dependent Rac exchange factor 1 and transforming growth factor β1 and prognostic value in gastric cancerWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(1): 21-34 doi: 10.3748/wjg.v26.i1.21
5
Zhengtian Li, Bing Suo, Gang Long, Yue Gao, Jia Song, Mengzhe Zhang, Baiyu Feng, Ce Shang, Dawei Wang. Exosomal miRNA-16-5p Derived From M1 Macrophages Enhances T Cell-Dependent Immune Response by Regulating PD-L1 in Gastric CancerFrontiers in Cell and Developmental Biology 2020; 8 doi: 10.3389/fcell.2020.572689
6
Xiaomei Su, Hui Gao, Zhongchun Qi, Tao Xu, Guangjie Wang, Hong Luo, Peng Cheng. Prediction of immune subtypes and overall survival in lung squamous cell carcinomaCurrent Medical Research and Opinion 2023; 39(2): 289 doi: 10.1080/03007995.2022.2129231
7
Jun Shibamoto, Katsutoshi Shoda, Takeshi Kubota, Toshiyuki Kosuga, Hidemasa Kubo, Takuma Ohashi, Hiroki Shimizu, Tomohiro Arita, Yusuke Yamamoto, Hirotaka Konishi, Ryo Morimura, Atsushi Shiozaki, Yoshiaki Kuriu, Hisashi Ikoma, Hitoshi Fujiwara, Kazuma Okamoto, Eigo Otsuji. Prognostic impact of the preoperative hemoglobin A1c levels in patients with gastric cancer surgery depends on postoperative complicationsSurgery Today 2021; 51(3): 422 doi: 10.1007/s00595-020-02103-6
8
Cheng-Peng Gui, Jin-Huan Wei, Yu-Hang Chen, Liang-Min Fu, Yi-Ming Tang, Jia-Zheng Cao, Wei Chen, Jun-Hang Luo. A new thinking: extended application of genomic selection to screen multiomics data for development of novel hypoxia-immune biomarkers and target therapy of clear cell renal cell carcinomaBriefings in Bioinformatics 2021; 22(6) doi: 10.1093/bib/bbab173
9
Guoqing Pan, Xianwen Wang, Yingxia Wang, Rui Li, Geng Li, Ying He, Shiyue Liu, Yonghui Luo, Liqiong Wang, Zi Lei. Helicobacter pylori promotes gastric cancer progression by upregulating semaphorin 5A expression via ERK/MMP9 signalingMolecular Therapy - Oncolytics 2021; 22: 256 doi: 10.1016/j.omto.2021.06.002
10
Yongwei Wang, Sen Guo, Zhihong Chen, Bing Bai, Shuo Wang, Yaxian Gao. Re-Clustering and Profiling of Digestive System Tumors According to Microenvironment ComponentsFrontiers in Oncology 2021; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.607742
11
Debora Basile, Francesca Simionato, Lorenzo Calvetti, Alessandro Cappetta, Annalisa Pesavento, Marta Mongillo, Giandomenico Roviello, Gerardo Rosati, Gemma Rossi, Giuseppe Aprile. Comparing immunotherapies to other frequently used treatments of gastric cancerExpert Review of Clinical Pharmacology 2021; 14(10): 1221 doi: 10.1080/17512433.2021.1938546
12
Elnaz Faghfuri, Mahdi Abdoli Shadbad, Amir Hossein Faghfouri, Narges Soozangar. Cellular Immunotherapy in Gastric Cancer: Adoptive Cell Therapy and Dendritic Cell-Based VaccinationImmunotherapy 2022; 14(6): 475 doi: 10.2217/imt-2021-0285
13
Zhidong Huang, Kaixin Lou, Hong Liu. A novel prognostic signature based on N7-methylguanosine-related long non-coding RNAs in breast cancerFrontiers in Genetics 2022; 13 doi: 10.3389/fgene.2022.1030275
14
Yin-Hong Yan, Xiao-Yi Lei, Wei-Ping Hu. Comparative effectiveness and tolerability of targeted agents combined with chemotherapy in patients with HER2-positive gastroesophageal cancer: A network meta-analysisSaudi Journal of Gastroenterology 2022; 28(3): 175 doi: 10.4103/sjg.sjg_367_21
15
Xiang Ma, Gang Wang, Hao Fan, Zengliang Li, Wangwang Chen, Jian Xiao, Peidong Ni, Kanghui Liu, Kuan Shen, Yuanhang Wang, Zekuan Xu, Li Yang. Long noncoding RNA FAM225A promotes the malignant progression of gastric cancer through the miR-326/PADI2 axisCell Death Discovery 2022; 8(1) doi: 10.1038/s41420-021-00809-1
16
Padmaraju Vasudevaraju, Malla Rama Rao. Immunotherapy for Gastrointestinal MalignanciesDiagnostics and Therapeutic Advances in GI Malignancies 2020; : 79 doi: 10.1007/978-981-15-6487-1_6
17
Rachel E. Sexton, Mohammed Najeeb Al Hallak, Maria Diab, Asfar S. Azmi. Gastric cancer: a comprehensive review of current and future treatment strategiesCancer and Metastasis Reviews 2020; 39(4): 1179 doi: 10.1007/s10555-020-09925-3
18
Haoying Wang, Mengxiao Liu, Xi Zeng, Ya Zheng, Yuping Wang, Yongning Zhou. Cell death affecting the progression of gastric cancerCell Death Discovery 2022; 8(1) doi: 10.1038/s41420-022-01161-8
19
Thierry Alcindor. Immunotherapy in Gastric Cancer—Choosing Methods or ResultsJAMA Oncology 2024;  doi: 10.1001/jamaoncol.2023.7262
20
Jingwei Liu, Hao Li, Liping Sun, Yuan Yuan, Chengzhong Xing. Profiles of PD-1, PD-L1, PD-L2 in Gastric Cancer and Their Relation with Mutation, Immune Infiltration, and SurvivalBioMed Research International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/2496582
21
Kate Crawford, Erin Bontrager, Margaret A. Schwarz, Apurva Chaturvedi, Daniel D. Lee, Hassan Md Sazzad, Urs von Holzen, Changhua Zhang, Roderich E. Schwarz, Niranjan Awasthi. Targeted FGFR/VEGFR/PDGFR inhibition with dovitinib enhances the effects of nab-paclitaxel in preclinical gastric cancer modelsCancer Biology & Therapy 2021; 22(10-12): 619 doi: 10.1080/15384047.2021.2011642
22
Hiroyuki Inoue, Toshiyuki Kosuga, Takeshi Kubota, Hirotaka Konishi, Atsushi Shiozaki, Kazuma Okamoto, Hitoshi Fujiwara, Eigo Otsuji. Significance of a preoperative systemic immune-inflammation index as a predictor of postoperative survival outcomes in gastric cancerWorld Journal of Surgical Oncology 2021; 19(1) doi: 10.1186/s12957-021-02286-3
23
Renjun Gu, Yawen Xia, Pengfei Li, Defang Zou, Keqin Lu, Lang Ren, Hongru Zhang, Zhiguang Sun. Ferroptosis and its Role in Gastric CancerFrontiers in Cell and Developmental Biology 2022; 10 doi: 10.3389/fcell.2022.860344
24
Yaoyue Qi, Weiwei Qi, Shihai Liu, Libin Sun, Aiping Ding, Guohong Yu, Hui Li, Yixuan Wang, Wensheng Qiu, Jing Lv. TSPAN9 suppresses the chemosensitivity of gastric cancer to 5-fluorouracil by promoting autophagyCancer Cell International 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12935-019-1089-2
25
Yi Chen, Chuchen Shen, Juju Wu, Xiaodan Yan, Qin Huang. Role of immune related genes in predicting prognosis and immune response in patients with hepatocellular carcinomaJournal of Biochemical and Molecular Toxicology 2024; 38(1) doi: 10.1002/jbt.23519
26
Lin Zhou, Chunyu Wang. Diagnosis and prognosis prediction model for digestive system tumors based on immunologic gene setsFrontiers in Oncology 2023; 13 doi: 10.3389/fonc.2023.1107532
27
Debora Basile, Francesca Simionato, Alessandro Cappetta, Silvio Ken Garattini, Giandomenico Roviello, Giuseppe Aprile. State-of-the-Art of Monoclonal Antibodies for the Treatment of Gastric CancerBiologics: Targets and Therapy 2021; : 451 doi: 10.2147/BTT.S290323
28
Sheng Yang, Tong Liu, Yanping Cheng, Yunfei Bai, Geyu Liang. Immune cell infiltration as a biomarker for the diagnosis and prognosis of digestive system cancerCancer Science 2019; 110(12): 3639 doi: 10.1111/cas.14216
29
Qiaolian Li, Riping Wu, Fan Wu, Qiang Chen. KMT2D promotes proliferation of gastric cancer cells: evidence from ctDNA sequencingJournal of Clinical Laboratory Analysis 2021; 35(4) doi: 10.1002/jcla.23721
30
Giulia Accordino, Sara Lettieri, Chandra Bortolotto, Silvia Benvenuti, Anna Gallotti, Elisabetta Gattoni, Francesco Agustoni, Emma Pozzi, Pietro Rinaldi, Cristiano Primiceri, Patrizia Morbini, Andrea Lancia, Giulia Maria Stella. From Interconnection between Genes and Microenvironment to Novel Immunotherapeutic Approaches in Upper Gastro-Intestinal Cancers—A Multidisciplinary PerspectiveCancers 2020; 12(8): 2105 doi: 10.3390/cancers12082105
31
Junying Chen, Zeng Wang, Yuxiong Ding, Fei Huang, Weikang Huang, Ruilong Lan, Ruiqing Chen, Bing Wu, Lengxi Fu, Yunhua Yang, Jun Liu, Jinsheng Hong, Weijian Zhang, Lurong Zhang. Hypofractionated Irradiation Suppressed the Off-Target Mouse Hepatocarcinoma Growth by Inhibiting Myeloid-Derived Suppressor Cell-Mediated Immune SuppressionFrontiers in Oncology 2020; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.00004
32
Hua Fan, Xue Li, Zhong-Wu Li, Nai-Ren Zheng, Li-Hua Cao, Zong-Chao Liu, Ming-Wei Liu, Kai Li, Wen-Hui Wu, Zhe-Xuan Li, Tong Zhou, Yang Zhang, Wei-Dong Liu, Lan-Fu Zhang, Wei-Cheng You, Yi Wang, Jianmin Wu, Kai-Feng Pan, Jun Qin, Wen-Qing Li. Urine proteomic signatures predicting the progression from premalignancy to malignant gastric cancereBioMedicine 2022; 86: 104340 doi: 10.1016/j.ebiom.2022.104340
33
Sung Hoon Kim, Bong-Il Song, Hae Won Kim, Kyoung Sook Won, Young-Gil Son, Seung Wan Ryu, Yoo Na Kang. Prognostic value of the metabolic score obtained via [18F]FDG PET/CT and a new prognostic staging system for gastric cancerScientific Reports 2022; 12(1) doi: 10.1038/s41598-022-24877-0
34
K Li, Q Guo, X Zhang, X Dong, W Liu, A Zhang, Y Li, J Yan, G Jia, Z Zheng, W Tang, L Pan, M An, B Zhang, S Liu, B Fu. Oral cancer-associated tertiary lymphoid structures: gene expression profile and prognostic valueClinical and Experimental Immunology 2020; 199(2): 172 doi: 10.1111/cei.13389
35
Yu Jiang, Lijuan Lin, Huiming Lv, He Zhang, Lili Jiang, Fenfen Ma, Qiuyue Wang, Xue Ma, Shengjin Yu. Immune cell infiltration and immunotherapy in hepatocellular carcinomaMathematical Biosciences and Engineering 2022; 19(7): 7178 doi: 10.3934/mbe.2022339
36
Tianyi Fang, Zhidong Wang, Xin Yin, Hao Wang, Lei Zhang, Xuan Lin, Xinghai Zhang, Yimin Wang, Yingwei Xue, Zhongjie Shi. Evaluation of Immune Infiltration Based on Image Plus Helps Predict the Prognosis of Stage III Gastric Cancer Patients with Significantly Different Outcomes in Northeastern ChinaDisease Markers 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/2893336
37
Jacek Baj, Karolina Brzozowska, Alicja Forma, Amr Maani, Elżbieta Sitarz, Piero Portincasa. Immunological Aspects of the Tumor Microenvironment and Epithelial-Mesenchymal Transition in Gastric CarcinogenesisInternational Journal of Molecular Sciences 2020; 21(7): 2544 doi: 10.3390/ijms21072544
38
Yang Li, Hong‐Chang Wang, Jin‐Shen Wang, Bo Sun, Le‐Ping Li. Chemokine receptor 4 expression is correlated with the occurrence and prognosis of gastric cancerFEBS Open Bio 2020; 10(6): 1149 doi: 10.1002/2211-5463.12864
39
Dezhuan Da, Zhiang Pan, Lu Zeng, Yamei Dang, Chunyan Dang, Yunxia Huang, Dujuan Shi, Hongling Li. Glutamate-cysteine ligase catalytic and its modifier function as novel immunotargets in gastric adenocarcinomaAsian Journal of Surgery 2023; 46(1): 143 doi: 10.1016/j.asjsur.2022.02.005
40
Simeng Zhang, Mengzhu Lv, Yu Cheng, Shuo Wang, Ce Li, Xiujuan Qu. Immune landscape of advanced gastric cancer tumor microenvironment identifies immunotherapeutic relevant gene signatureBMC Cancer 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12885-021-09065-z
41
Hye-Ran Kim, Choong Won Seo, Sang Jun Han, Jongwan Kim. C4orf47 is a Novel Prognostic Biomarker and Correlates with Infiltrating Immune Cells in Hepatocellular CarcinomaBiomedical Science Letters 2023; 29(1): 11 doi: 10.15616/BSL.2023.29.1.11
42
Vincent Chin-Hung Chen, Jing-Yu Huang, Bor-Show Tzang, Tsai-Ching Hsu, Roger S. McIntyre. Synergistic Effects of the Combinational Use of Escitalopram Oxalate and 5-Fluorouracil on the Inhibition of Gastric Cancer SNU-1 CellsInternational Journal of Molecular Sciences 2022; 23(24): 16179 doi: 10.3390/ijms232416179
43
Xianzhe Yu, Shan He, Jian Shen, Qiushi Huang, Peng Yang, Lin Huang, Dan Pu, Li Wang, Lu Li, Jinghua Liu, Zelong Liu, Lingling Zhu. Tumor vessel normalization and immunotherapy in gastric cancerTherapeutic Advances in Medical Oncology 2022; 14: 175883592211101 doi: 10.1177/17588359221110176
44
Yifan Shao, Yuwei Dong, Jing Zhou, Zhihua Lu, Chen Chen, Xiaomin Yuan, Linhai He, Wenwen Tang, Zepeng Chen, Yuji Wang, Qiurong Li, Shuhui Zhan, Zhengxi Qiu, Kuiling Wang, Jiaze Ma, Yugen Chen, Yang Li. Advances in the study of antisense long‑stranded non‑coding RNAs in tumors (Review)International Journal of Oncology 2024; 64(3) doi: 10.3892/ijo.2024.5610
45
Guangyu Li, Yiran Zhang, Enjun Xie, Xiang Yang, Hao Wang, Xijuan Wang, Wenwen Li, Zijun Song, Qingdian Mu, Weihua Zhan, Qian Wu, Juqing Huang, Yufeng Chen, Ying Zhang, Fudi Wang, Junxia Min. Functional characterization of a potent anti-tumor polysaccharide in a mouse model of gastric cancerLife Sciences 2019; 219: 11 doi: 10.1016/j.lfs.2019.01.003
46
Xiaoting Pan, Heyun Tao, Mengjun Nie, Yuanjie Liu, Pan Huang, Shenlin Liu, Wei Sun, Jian Wu, Ting Ma, Anwei Dai, Jianwei Lu, Baorui Liu, Xi Zou, Qingmin Sun. A clinical study of traditional Chinese medicine prolonging the survival of advanced gastric cancer patients by regulating the immunosuppressive cell populationMedicine 2020; 99(16): e19757 doi: 10.1097/MD.0000000000019757
47
Hao Hua, Chenglong Zheng, Jiling Fan, Xiushen Li, Wenfeng Xie, Jinxin Chen, Chao Yu, FJ Snchez Garca. The Senescence-Related Signature Predicts Prognosis and Characterization of Tumor Microenvironment Infiltration in Pancreatic CancerBioMed Research International 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/1916787
48
Jia Cao, Yicheng Yang, Bensong Duan, Haibin Zhang, Qinwei Xu, Junyi Han, Bing Lu. LncRNA PCED1B-AS1 mediates miR-3681-3p/MAP2K7 axis to promote metastasis, invasion and EMT in gastric cancerBiology Direct 2024; 19(1) doi: 10.1186/s13062-024-00468-z
49
Ying Guo, Li Zhang, Qingjie Ma. A novel association between Bmi-1 protein expression and the SUVmax obtained by 18F-FDG PET/CT in patients with gastric adenocarcinomaOpen Life Sciences 2022; 17(1): 1617 doi: 10.1515/biol-2022-0087
50
Bing Wang, Yang Zhang. An immune-relevant signature of nine genes as a prognostic biomarker in patients with gastric carcinomaOpen Medicine 2020; 15(1): 850 doi: 10.1515/med-2020-0142
51
Le Ren, Deming Bao, Liming Wang, Qin Xu, Yayun Xu, Zhenwang Shi. Nucleobindin‐2/nesfatin‐1 enhances the cell proliferation, migration, invasion and epithelial‐mesenchymal transition in gastric carcinomaJournal of Cellular and Molecular Medicine 2022; 26(19): 4986 doi: 10.1111/jcmm.17522
52
George Alzeeb, Danielle Arzur, Valérie Trichet, Matthieu Talagas, Laurent Corcos, Catherine Le Jossic-Corcos. Gastric cancer cell death analyzed by live cell imaging of spheroidsScientific Reports 2022; 12(1) doi: 10.1038/s41598-022-05426-1
53
Shaohua Huang, Liping Ma, Biyang Lan, Ning Liu, Wenwei Nong, Zhihu Huang. Comprehensive analysis of prognostic genes in gastric cancerAging 2021; 13(20): 23637 doi: 10.18632/aging.203638
54
Yuzhen Li, Xiaona Huang, Desheng Tong, Chenyu Jiang, Xiaodan Zhu, Zhipeng Wei, Tingjie Gong, Chunhui Jin. Relationships among microbiota, gastric cancer, and immunotherapyFrontiers in Microbiology 2022; 13 doi: 10.3389/fmicb.2022.987763
55
Huan Wang, Nian-Shuang Li, Cong He, Chuan Xie, Yin Zhu, Nong-Hua Lu, Yi Hu, Ting Su. Discovery and Validation of Novel Methylation Markers in Helicobacter pylori-Associated Gastric CancerDisease Markers 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/4391133
56
Maneesh Kumarsing Beeharry, Tian Qi Zhang, Wen Tao Liu, Zhu Zheng Gang. Optimization of perioperative approaches for advanced and late stages of gastric cancer: clinical proposal based on literature evidence, personal experience, and ongoing trials and researchWorld Journal of Surgical Oncology 2020; 18(1) doi: 10.1186/s12957-020-01819-6
57
Yin‐yong Deng, Yan Sun, Si‐jia Wu, Tian‐ying Zhang, Jie Yang, Kai Liu. Differential genetic mutations and immune cell infiltration in high‐ and low‐risk STAD: Implications for prognosis and immunotherapy efficacyJournal of Cellular and Molecular Medicine 2024; 28(7) doi: 10.1111/jcmm.18174
58
Binbin Yuan, Chengfei Jiang, Lingyan Chen, Lihui Wen, Jinlong Cui, Min Chen, Shu Zhang, Lin Zhou, Yimeng Cai, Jian-Hua Mao, Xiaoping Zou, Bo Hang, Pin Wang. A Novel DNA Repair Gene Signature for Immune Checkpoint Inhibitor-Based Therapy in Gastric CancerFrontiers in Cell and Developmental Biology 2022; 10 doi: 10.3389/fcell.2022.893546
59
Shang Li, Zhibi Zhang, Wing-Fu Lai, Liao Cui, Xiao Zhu. How to overcome the side effects of tumor immunotherapyBiomedicine & Pharmacotherapy 2020; 130: 110639 doi: 10.1016/j.biopha.2020.110639
60
Hye-Ran Kim, Choong Won Seo, Jae-Ho Lee, Sang Jun Han, Jongwan Kim. SAMD13 as a Novel Prognostic Biomarker and its Correlation with Infiltrating Immune Cells in Hepatocellular CarcinomaBiomedical Science Letters 2022; 28(4): 260 doi: 10.15616/BSL.2022.28.4.260
61
Yang Li, Jin-Shen Wang, Tao Zhang, Hong-Chang Wang, Le-Ping Li. Identification of New Therapeutic Targets for Gastric Cancer With BioinformaticsFrontiers in Genetics 2020; 11 doi: 10.3389/fgene.2020.00865
62
Hye-Ran Kim, Jongwan Kim. Value of TMEM115 as a Potential Prognostic Biomarker in Liver Hepatocellular CarcinomaKeimyung Medical Journal 2023; 42(2): 87 doi: 10.46308/kmj.2023.00220
63
Qi-Fang Liu, Zi-Yi Feng, Li-Li Jiang, Tong-Tong Xu, Si-Man Li, Kui-Ran Liu. Immune Cell Infiltration as Signatures for the Diagnosis and Prognosis of Malignant Gynecological TumorsFrontiers in Cell and Developmental Biology 2021; 9 doi: 10.3389/fcell.2021.702451
64
M.J.M. van Velzen, S. Derks, N.C.T. van Grieken, N. Haj Mohammad, H.W.M. van Laarhoven. MSI as a predictive factor for treatment outcome of gastroesophageal adenocarcinomaCancer Treatment Reviews 2020; 86: 102024 doi: 10.1016/j.ctrv.2020.102024
65
James O. Jones, Elizabeth C. Smyth. Gastroesophageal cancer: Navigating the immune and genetic terrain to improve clinical outcomesCancer Treatment Reviews 2020; 84: 101950 doi: 10.1016/j.ctrv.2019.101950
66
Qianmei Fu, Xiaohong Tan, Huaming Tang, Jijiang Liu. CCL21 activation of the MALAT1/SRSF1/mTOR axis underpins the development of gastric carcinomaJournal of Translational Medicine 2021; 19(1) doi: 10.1186/s12967-021-02806-5
67
Jiabao Zhai, Chuang Nie, Wanyu Wang, Chang Liu, Tianyu Liu, Lishuang Sun, Wei Li, Wentong Wang, Xiyun Ren, Xu Han, Haibo Zhou, Xin Li, Wenjing Tian. Comprehensive Analysis on Prognostic Signature Based on T Cell-Mediated Tumor Killing Related Genes in Gastric CancerBiochemical Genetics 2024; 62(1): 504 doi: 10.1007/s10528-023-10436-3
68
Xiangyu Ke, Qingsong Qin, Tianyi Deng, Yueyan Liao, Shou-Jiang Gao. Heterogeneous Responses of Gastric Cancer Cell Lines to Tenovin-6 and Synergistic Effect with ChloroquineCancers 2020; 12(2): 365 doi: 10.3390/cancers12020365
69
Hailin Ke, Songling Wu, Yueyi Zhang, Guowei Zhang. miR-139-3p/Kinesin family member 18B axis suppresses malignant progression of gastric cancerBioengineered 2022; 13(2): 4528 doi: 10.1080/21655979.2022.2033466
70
Yifan Liu, Jianhua Wu, Weiwei Huang, Shaowen Weng, Baochun Wang, Yiming Chen, Hao Wang. Development and validation of a hypoxia-immune-based microenvironment gene signature for risk stratification in gastric cancerJournal of Translational Medicine 2020; 18(1) doi: 10.1186/s12967-020-02366-0
71
Zackary Shpilman, Dawit Kidane. Dysregulation of base excision repair factors associated with low tumor immunogenicity in head and neck cancer: implication for immunotherapyTherapeutic Advances in Medical Oncology 2024; 16 doi: 10.1177/17588359241248330
72
Cuncan Deng, Guofei Deng, Hongwu Chu, Songyao Chen, Xiancong Chen, Xing Li, Yulong He, Chunhui Sun, Changhua Zhang. Construction of a hypoxia-immune-related prognostic panel based on integrated single-cell and bulk RNA sequencing analyses in gastric cancerFrontiers in Immunology 2023; 14 doi: 10.3389/fimmu.2023.1140328
73
Yu-Jie Zhou, Gui-Qi Zhu, Xiao-Fan Lu, Kenneth I. Zheng, Qi-Wen Wang, Jin-Nan Chen, Qing-Wei Zhang, Fang-Rong Yan, Xiao-Bo Li. Identification and validation of tumour microenvironment-based immune molecular subgroups for gastric cancer: immunotherapeutic implicationsCancer Immunology, Immunotherapy 2020; 69(6): 1057 doi: 10.1007/s00262-020-02525-8
74
Min Fu, Yongbiao Huang, Xiaohong Peng, Xiaoyu Li, Na Luo, Wenjun Zhu, Feng Yang, Ziqi Chen, Shengling Ma, Yuanyuan Zhang, Qianxia Li, Guangyuan Hu. Development of Tumor Mutation Burden-Related Prognostic Model and Novel Biomarker Identification in Stomach AdenocarcinomaFrontiers in Cell and Developmental Biology 2022; 10 doi: 10.3389/fcell.2022.790920
75
Min Mao, Qingliang Yu, Rongzhi Huang, Yunxin Lu, Zhen Wang, Liang Liao. Stromal score as a prognostic factor in primary gastric cancer and close association with tumor immune microenvironmentCancer Medicine 2020; 9(14): 4980 doi: 10.1002/cam4.2801
76
Tongxin Zhang, Jingyu Liu, Meihuan Wang, Xiao Liu, Jia Qu, Huawei Zhang. Prognosis stratification and response to treatment in breast cancer based on one-carbon metabolism-related signatureFrontiers in Oncology 2024; 13 doi: 10.3389/fonc.2023.1288909
77
Jingxuan Xu, Jian Wen, Shuangquan Li, Xian Shen, Tao You, Yingpeng Huang, Chongyong Xu, Yaping Zhao. Immune-Related Nine-MicroRNA Signature for Predicting the Prognosis of Gastric CancerFrontiers in Genetics 2021; 12 doi: 10.3389/fgene.2021.690598
78
Fazhan Li, Huijuan Wen, Ihtisham Bukhari, Bin Liu, Chenxu Guo, FeiFei Ren, Youcai Tang, Yang Mi, Pengyuan Zheng. Relationship Between CNVs and Immune Cells Infiltration in Gastric Tumor MicroenvironmentFrontiers in Genetics 2022; 13 doi: 10.3389/fgene.2022.869967
79
Luhong Yang, Yanxia Wang, Huafeng Wang. Use of immunotherapy in the treatment of gastric cancer (Review)Oncology Letters 2019;  doi: 10.3892/ol.2019.10935
80
Feng Qiu, Yumei Zhu, Yafeng Shi, Jingjing Ji, Yingchao Jin, Fu Wang. Development and Verification of an Immune-Based Gene Signature for Risk Stratification and Immunotherapeutic Efficacy Assessment in Gastric CancerDisease Markers 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/4251763
81
Ying Tong, Yiwen Yu, Hui Zheng, Yanchun Wang, Suhong Xie, Cuncun Chen, Renquan Lu, Lin Guo. Differentially Expressed Genes in Clear Cell Renal Cell Carcinoma as a Potential Marker for Prognostic and Immune SignaturesFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.776824
82
Jie Chen, Jinggui Chen, Bo Sun, Jianghong Wu, Chunyan Du. Integrative analysis of immune microenvironment-related CeRNA regulatory axis in gastric cancerMathematical Biosciences and Engineering 2020; 17(4): 3953 doi: 10.3934/mbe.2020219
83
Yi Wang, Gui-Qi Zhu, Di Tian, Chang-Wu Zhou, Na Li, Ying Feng, Meng-Su Zeng. Comprehensive analysis of tumor immune microenvironment and prognosis of m6A-related lncRNAs in gastric cancerBMC Cancer 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12885-022-09377-8
84
Dominika Bębnowska, Ewelina Grywalska, Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, Barbara Sosnowska-Pasiarska, Jolanta Smok-Kalwat, Marcin Pasiarski, Stanisław Góźdź, Jacek Roliński, Wojciech Polkowski. CAR-T Cell Therapy—An Overview of Targets in Gastric CancerJournal of Clinical Medicine 2020; 9(6): 1894 doi: 10.3390/jcm9061894
85
Mridula Krishnan. Immunogenicity of Esophagogastric Cancers: What Is in LineJCO Oncology Practice 2023; 19(3): 125 doi: 10.1200/OP.22.00844
86
Peisen Guo, Panpan Wang, Limin Liu, Peixi Wang, Zhi Qu, Zengli Yu, Nan Liu. A novel N7‐methylguanosine‐related long noncoding RNAs signature for predicting prognosis and immune microenvironment in gastric cancer patientsPrecision Medical Sciences 2022; 11(4): 195 doi: 10.1002/prm2.12087
87
Yan Wang, Sufang Chen, Wei Tian, Qing Zhang, Chunyi Jiang, Li Qian, Ying Liu. High-Expression HBO1 Predicts Poor Prognosis in Gastric CancerAmerican Journal of Clinical Pathology 2019; 152(4): 517 doi: 10.1093/ajcp/aqz065
88
Na Ren, Bin Liang, Yunhui Li. Identification of prognosis-related genes in the tumor microenvironment of stomach adenocarcinoma by TCGA and GEO datasetsBioscience Reports 2020; 40(10) doi: 10.1042/BSR20200980
89
Yun Zhou, Xuanzi Sun, Liansuo Zhou, Xiaozhi Zhang. pH-Sensitive and Long-Circulation Nanoparticles for Near-Infrared Fluorescence Imaging-Monitored and Chemo-Photothermal Synergistic Treatment Against Gastric CancerFrontiers in Pharmacology 2020; 11 doi: 10.3389/fphar.2020.610883
90
Yinxin Wu, Zhuoying Du, Jie Mou, Xinyan Qiu, Jinlan Chen, Sanjin Cai, Dongming Ren, Fangxiang Xiao, Gang Zhou, Chengfu Yuan. The Functions of EphA1 Receptor Tyrosine Kinase in Several TumorsCurrent Medicinal Chemistry 2023; 30(20): 2340 doi: 10.2174/0929867329666220820125638
91
Jia-Bin Wang, You-Xin Gao, Yin-Hua Ye, Tong-Xing Lin, Ping Li, Jian-Xian Lin, Qi-Yue Chen, Long-Long Cao, Mi Lin, Ru-Hong Tu, Ju-Li Lin, Ze-Ning Huang, Hua-Long Zheng, Jian-Wei Xie, Chao-Hui Zheng, Chang-Ming Huang. CDK5RAP3 acts as a tumour suppressor in gastric cancer through the infiltration and polarization of tumour-associated macrophagesCancer Gene Therapy 2023; 30(1): 22 doi: 10.1038/s41417-022-00515-9
92
Lijuan Ma, Youhui Wang. JAK2/STAT3 inhibitor reduced 5-FU resistance and autophagy through ATF6-mediated ER stressJournal of Receptors and Signal Transduction 2022; 42(2): 206 doi: 10.1080/10799893.2021.1887219
93
O.V. Smirnova, E.S. Ovcharenko, E.V. Kasparov, A.A. Sinyakov. Characteristics of the phagocytic component of the immune system in early-stage gastric cancerOnkologiya. Zhurnal imeni P.A.Gertsena 2023; 12(4): 30 doi: 10.17116/onkolog20231204130
94
Ke Li, Peng Li, Yang Wang, Shuang Han. Manganese-Based Targeted Nanoparticles for Postoperative Gastric Cancer Monitoring via Magnetic Resonance ImagingFrontiers in Oncology 2020; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.601538
95
Luana de O. Lopes, Jersey H. Maués, Hygor Ferreira-Fernandes, France K. Yoshioka, Severino C. Sousa Júnior, Alcemir R. Santos, Helem F. Ribeiro, Juan A. Rey, Paulo C. Soares, Rommel R. Burbano, Giovanny R. Pinto. New prognostic markers revealed by RNA-Seq transcriptome analysis after MYC silencing in a metastatic gastric cancer cell lineOncotarget 2019; 10(56): 5768 doi: 10.18632/oncotarget.27208
96
Hye-Ran Kim, Choong Won Seo, Jongwan Kim. The value of CDC42 effector protein 2 as a novel prognostic biomarker in liver hepatocellular carcinoma: a comprehensive data analysisOsong Public Health and Research Perspectives 2023; 14(6): 451 doi: 10.24171/j.phrp.2023.0229
97
Swapnagandha Mahindre, Gargi S. Sarode, Sachin C. Sarode. Tertiary lymphoid structure in oral squamous cell carcinoma: An institutional experienceOral Oncology Reports 2024; 10: 100281 doi: 10.1016/j.oor.2024.100281
98
Mei-feng Yang, Xing-Xing Long, Hong-sai Hu, Yu-ling Bin, Xuan-ming Chen, Ben-hua Wu, Quan-zhou Peng, Li-sheng Wang, Jun Yao, De-feng Li. Comprehensive analysis on the expression profile and prognostic values of Synaptotagmins (SYTs) family members and their methylation levels in gastric cancerBioengineered 2021; 12(1): 3550 doi: 10.1080/21655979.2021.1951059
99
Ying Guo, Guangyu Zhou, Qingjie Ma, Li Zhang, Jiwei Chen. Bmi-1 directly upregulates glucose transporter 1 in human gastric adenocarcinomaOpen Life Sciences 2022; 17(1): 261 doi: 10.1515/biol-2022-0024
100
Fen Liu, Zongcheng Yang, Lixin Zheng, Wei Shao, Xiujie Cui, Yue Wang, Jihui Jia, Yue Fu. A Tumor Progression Related 7-Gene Signature Indicates Prognosis and Tumor Immune Characteristics of Gastric CancerFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.690129
101
Norma Sánchez-Zauco, Erandi Pérez-Figueroa, Carmen Maldonado-Bernal. Helicobacter pylori - From First Isolation to 20212021;  doi: 10.5772/intechopen.97343
102
Chuang Nie, Jiabao Zhai, Qi Wang, Xiaojie Zhu, Guanghui Xiang, Chang Liu, Tianyu Liu, Wanyu Wang, Yimin Wang, Yashuang Zhao, Wenjing Tian, Yingwei Xue, Haibo Zhou. Comprehensive Analysis of an Individualized Immune-Related lncRNA Pair Signature in Gastric CancerFrontiers in Cell and Developmental Biology 2022; 10 doi: 10.3389/fcell.2022.805623