BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Sang L, Wang XM, Xu DY, Zhao WJ. Bioinformatics analysis of aberrantly methylated-differentially expressed genes and pathways in hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol 2018; 24(24): 2605-2616 [PMID: 29962817 DOI: 10.3748/wjg.v24.i24.2605]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i24/2605.htm
Number Citing Articles
1
Chaoyuan Huang, Hu Luo, Yuancheng Huang, Chongkai Fang, Lina Zhao, Peiwu Li, Chong Zhong, Fengbin Liu. AURKB, CHEK1 and NEK2 as the Potential Target Proteins of Scutellaria barbata on Hepatocellular Carcinoma: An Integrated Bioinformatics AnalysisInternational Journal of General Medicine 2021; : 3295 doi: 10.2147/IJGM.S318077
2
Yu Wang, Zhiping Ruan, Sizhe Yu, Tao Tian, Xuan Liang, Li Jing, Wenyuan Li, Xiao Wang, LCL Xiang, F.X. Claret, Kejun Nan, Hui Guo. A four-methylated mRNA signature-based risk score system predicts survival in patients with hepatocellular carcinomaAging 2019; 11(1): 160 doi: 10.18632/aging.101738
3
Chuanlong Zhang, Qian Shen, Mengqi Gao, Junchen Li, Bo Pang. The role of Cyclin Dependent Kinase Inhibitor 3 (CDKN3) in promoting human tumors: Literature review and pan-cancer analysisHeliyon 2024; 10(4): e26061 doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e26061
4
Fengna Yan, Miaomiao Feng, Xinhui Wang, Peng Wang, Yuqing Xie, Xiaoli Liu, Weihong Li, Zhiyun Yang. Molecular targets of Yangyin Fuzheng Jiedu Prescription in the treatment of hepatocellular carcinoma based on network pharmacology analysisCancer Cell International 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12935-020-01596-y
5
Xin Wang, Ya Cheng, Liang-liang Yan, Ran An, Xing-yu Wang, Heng-yi Wang. <p>Exploring DNA Methylation Profiles Altered in Cryptogenic Hepatocellular Carcinomas by High-Throughput Targeted DNA Methylation Sequencing: A Preliminary Study for Cryptogenic Hepatocellular Carcinoma</p>OncoTargets and Therapy 2020; : 9901 doi: 10.2147/OTT.S267812
6
Yalin Lu, Xingjie Chen, Fang Liu, Hao Yu, Yu Zhang, Kangjie Du, Yang Nan, Qiang Huang. Systematic pan‑cancer analysis identifies CDC45 as having an oncogenic role in human cancersOncology Reports 2022; 48(4) doi: 10.3892/or.2022.8400
7
Mengmeng Wang, Bin Zhong, Man Li, Yanjuan Wang, Huaian Yang, Ke Du. Identification of potential core genes and pathways predicting pathogenesis in head and neck squamous cell carcinomaBioscience Reports 2021; 41(5) doi: 10.1042/BSR20204148
8
Qian Wang, Yan Liang, Can Peng, Peng Jiang, Maan Bahadur Rokaya. Network Pharmacology-Based Study on the Mechanism of Scutellariae Radix for Hepatocellular Carcinoma TreatmentEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/8897918
9
Han Xue, Zhaojun Sun, Weiqing Wu, Dong Du, Shuping Liao. Identification of Hub Genes as Potential Prognostic Biomarkers in Cervical Cancer Using Comprehensive Bioinformatics Analysis and Validation StudiesCancer Management and Research 2021; : 117 doi: 10.2147/CMAR.S282989
10
Chao Gao, Xiangqin Fan, Yanyan Liu, Yanyan Han, Shiqi Liu, Huanrong Li, Qiaoling Zhang, Yingmei Wang, Fengxia Xue. Comprehensive Analysis Reveals the Potential Roles of CDKN3 in Pancancer and Verification in Endometrial CancerInternational Journal of General Medicine 2023; : 5817 doi: 10.2147/IJGM.S438479
11
Liang Sang, Zhanwu Yu, Ang Wang, Hao Li, Xiantong Dai, Liping Sun, Hongxu Liu, Yuan Yuan. Identification of methylated-differentially expressed genes and pathways in esophageal squamous cell carcinomaPathology - Research and Practice 2020; 216(9): 153050 doi: 10.1016/j.prp.2020.153050
12
Yan Li, Qiaoshi Zhao, Jinyin Yao, Chunpeng Lv, Yanhui Gao, Dianjun Sun, Yanmei Yang. MiR-96-5p Suppresses Progression of Arsenite-Induced Human Keratinocyte Proliferation and Malignant Transformation by Targeting Denticleless E3 Ubiquitin Protein Ligase HomologToxics 2023; 11(12): 978 doi: 10.3390/toxics11120978
13
Guan Lin, Zhang Xinhe, Tian Haoyu, Li Yiling. Aberrantly methylated-differentially expressed genes and related pathways in cholangiocarcinomaMedicine 2022; 101(25): e29379 doi: 10.1097/MD.0000000000029379
14
Luca Bedon, Michele Dal Bo, Monica Mossenta, Davide Busato, Giuseppe Toffoli, Maurizio Polano. A Novel Epigenetic Machine Learning Model to Define Risk of Progression for Hepatocellular Carcinoma PatientsInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(3): 1075 doi: 10.3390/ijms22031075
15
Mengzhi Li, Jingling Zhao, Ronghua Yang, Ruizhao Cai, Xusheng Liu, Julin Xie, Bin Shu, Shaohai Qi. CENPF as an independent prognostic and metastasis biomarker corresponding to CD4+ memory T cells in cutaneous melanomaCancer Science 2022; 113(4): 1220 doi: 10.1111/cas.15303
16
Deke Jiang, Jiaen Deng, Changzheng Dong, Xiaopin Ma, Qianyi Xiao, Bin Zhou, Chou Yang, Lin Wei, Carly Conran, S. Lilly Zheng, Irene Oi-lin Ng, Long Yu, Jianfeng Xu, Pak C. Sham, Xiaolong Qi, Jinlin Hou, Yuan Ji, Guangwen Cao, Miaoxin Li. Knowledge-based analyses reveal new candidate genes associated with risk of hepatitis B virus related hepatocellular carcinomaBMC Cancer 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12885-020-06842-0
17
Ying Song, Huili Jiao, Qirui Lin, Xiaoyun Zhang, Xiao Chen, Zhiqiang Wei, Li Yi. Identification of the miR-423-3p/VLDLR Regulatory Network for Glioma Using Transcriptome AnalysisNeurochemical Research 2022; 47(12): 3864 doi: 10.1007/s11064-022-03774-y
18
Zhen-Qing Zhang, Wei-Wei Wu, Jin-Dong Chen, Guang-Yin Zhang, Jing-Yu Lin, Yan-Kun Wu, Yu Zhang, Yun-Ai Su, Ji-Tao Li, Tian-Mei Si. Weighted Gene Coexpression Network Analysis Reveals Essential Genes and Pathways in Bipolar DisorderFrontiers in Psychiatry 2021; 12 doi: 10.3389/fpsyt.2021.553305
19
Jie Li, Mi Li, Zhiyuan Zhang, Huan Zhao. Expression Profiles Analysis Identification and Interaction of Key Genes and Micrornas in Hepatocellular CarcinomaTrends Journal of Sciences Research 2018; 3(4): 161 doi: 10.31586/Biomedicine.0304.03
20
Qin Zhu, Shiqi Ren, Zhaoyang Sun, Jun Qin, Xiaoming Sheng. Identification of biomarkers of renal ischemia-reperfusion injury by bioinformatics analysis and single-cell sequencing analysis combined with in vivo validationTransplant Immunology 2023; 81: 101928 doi: 10.1016/j.trim.2023.101928
21
Chuanfei Li, Feng Qin, Hao Hong, Hui Tang, Xiaoling Jiang, Shuangyan Yang, Zhechuan Mei, Di Zhou. Identification of Flap endonuclease 1 as a potential core gene in hepatocellular carcinoma by integrated bioinformatics analysisPeerJ 2019; 7: e7619 doi: 10.7717/peerj.7619
22
Sivasankari Ramadurai, Saurav Panicker, Satish Ramalingam. Cancer Genes: Volume 22023; : 107 doi: 10.2174/9789815136500123020006
23
Zahra Heydari, Farideh Moeinvaziri, Seyed Mohammad Ali Mirazimi, Fatemeh Dashti, Olga Smirnova, Anastasia Shpichka, Hamed Mirzaei, Peter Timashev, Massoud Vosough. Alteration in DNA methylation patterns: Epigenetic signatures in gastrointestinal cancersEuropean Journal of Pharmacology 2024; 973: 176563 doi: 10.1016/j.ejphar.2024.176563
24
Jianghuai Ji, Lei Zhao, Xiaoxiao Zhao, Qianpeng Li, Yi An, Li Li, Dongguo Li. Genome‑wide DNA methylation regulation analysis of long non‑coding RNAs in glioblastomaInternational Journal of Molecular Medicine 2020;  doi: 10.3892/ijmm.2020.4579
25
Nijia Wang, Jiayi Wang, Xiansheng Meng, Tianjiao Li, Shuai Wang, Yongrui Bao. The Pharmacological Effects of Spatholobi Caulis Tannin in Cervical Cancer and Its Precise Therapeutic Effect on Related circRNAMolecular Therapy - Oncolytics 2019; 14: 121 doi: 10.1016/j.omto.2019.04.007
26
Cheng Zhang, Bingye Zhang, Di Meng, Chunlin Ge. Comprehensive analysis of DNA methylation and gene expression profiles in cholangiocarcinomaCancer Cell International 2019; 19(1) doi: 10.1186/s12935-019-1080-y
27
Xiaoxiao Fan, Yirun Li, Xin Yi, Guoqiao Chen, Shengxi Jin, Yili Dai, Bin Cui, Binghua Dai, Hui Lin, Daizhan Zhou. Epigenome-wide DNA methylation profiling of portal vein tumor thrombosis (PVTT) tissues in hepatocellular carcinoma patientsNeoplasia 2020; 22(11): 630 doi: 10.1016/j.neo.2020.09.007
28
Daniel Neureiter, Sebastian Stintzing, Tobias Kiesslich, Matthias Ocker. Hepatocellular carcinoma: Therapeutic advances in signaling, epigenetic and immune targetsWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(25): 3136-3150 doi: 10.3748/wjg.v25.i25.3136
29
Xing Chen, Guihai Liu, Buqiang Wu. Analysis and experimental validation of the innate immune gene PSMD1 in liver hepatocellular carcinoma and pan-cancerHeliyon 2023; 9(11): e21164 doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e21164
30
Yaoqi Sun, Zhongping Cheng, Shupeng Liu. MCM2 in human cancer: functions, mechanisms, and clinical significanceMolecular Medicine 2022; 28(1) doi: 10.1186/s10020-022-00555-9
31
Gaowei Li, Yuelong Wang, Linjun Cai, Liangxue Zhou. Screening for genes and subnetworks associated with atypical teratoid/rhabdoid tumors using bioinformatics analysisInternational Journal of Neuroscience 2021; 131(4): 319 doi: 10.1080/00207454.2020.1746306
32
Gaowei Li, Linjun Cai, Liangxue Zhou. Microarray gene expression profiling and bioinformatics analysis reveal key differentially expressed genes in clival and sacral chordoma cell linesNeurological Research 2019; 41(6): 554 doi: 10.1080/01616412.2019.1582182
33
Megan E. Barefoot, Yifan Chen, Rency S. Varghese, Yuan Zhou, Habtom W. Ressom. Integrative Analysis of DNA Methylation and Gene Expression Patterns in Tissues from Hepatocellular Carcinoma Patients2019 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM) 2019; : 267 doi: 10.1109/BIBM47256.2019.8983070
34
Elham Darang, Zahra Pezeshkian, Seyed Ziaeddin Mirhoseini, Shahrokh Ghovvati. Bioinformatics and pathway enrichment analysis identified hub genes and potential biomarker for gastric cancer prognosisFrontiers in Oncology 2023; 13 doi: 10.3389/fonc.2023.1187521
35
Ankush Sharma, Giovanni Colonna. System-Wide Pollution of Biomedical Data: Consequence of the Search for Hub Genes of Hepatocellular Carcinoma Without Spatiotemporal ConsiderationMolecular Diagnosis & Therapy 2021; 25(1): 9 doi: 10.1007/s40291-020-00505-3
36
Laner Shi, Xin Shang, Kechao Nie, Zhiqin Lin, Meisi Zheng, Miao Wang, Haoyu Yuan, Zhangzhi Zhu. Identification of potential crucial genes associated with the pathogenesis and prognosis of liver hepatocellular carcinomaJournal of Clinical Pathology 2021; 74(8): 504 doi: 10.1136/jclinpath-2020-206979
37
Bong Jun Kim, Dong Hyuk Youn, In Bok Chang, Keunsoo Kang, Jin Pyeong Jeon. Identification of Differentially-Methylated Genes and Pathways in Patients with Delayed Cerebral Ischemia Following Subarachnoid HemorrhageJournal of Korean Neurosurgical Society 2022; 65(1): 4 doi: 10.3340/jkns.2021.0035
38
Shanshan Li, Zhifeng Luo, Shuhui Meng, Xiaofen Qiu, Fengping Zheng, Weier Dai, Xinzhou Zhang, Weiguo Sui, Qiang Yan, Donge Tang, Yong Dai. Label‐free quantitative proteomic and phosphoproteomic analyses of renal biopsy tissues in membranous nephropathyPROTEOMICS – Clinical Applications 2022; 16(1) doi: 10.1002/prca.202000069
39
Jianxia Wei, Yang Wang, Kejian Shi, Ying Wang. Identification of Core Prognosis-Related Candidate Genes in Cervical Cancer via Integrated Bioinformatical AnalysisBioMed Research International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/8959210
40
Jie Dai, Chenyu Li, Long Zhao, Chen Guan, Chengyu Yang, Ningxin Zhang, Bin Zhou, Yue Zhang, Lin Wang, Wei Jiang, Congjuan Luo, Yan Xu. Scutellarin protects the kidney from ischemia/reperfusion injury by targeting Nrf2Nephrology 2022; 27(8): 690 doi: 10.1111/nep.14069
41
Kerui Huang, Shiqi Zhou, Kaimin Shen, Yan Zhou, Feng Wang, Xiaocheng Jiang. Elucidation of the miR164c-Guided Gene/Protein Interaction Network Controlling Seed Vigor in RiceFrontiers in Plant Science 2020; 11 doi: 10.3389/fpls.2020.589005
42
Ziyan Chen, Haitao Yu, Lijun Wu, Sina Zhang, Zhihui Lin, Tuo Deng, Bangjie He, Zhengping Yu, Gang Chen, Fang Wu. Identification and Validation of Hub Genes Predicting Prognosis of Hepatocellular CarcinomaDigestive Surgery 2022; 39(1): 24 doi: 10.1159/000520893
43
Miao Zhang, Xintong Lv, Yuanjun Jiang, Guang Li, Qiao Qiao. Identification of aberrantly methylated differentially expressed genes in glioblastoma multiforme and their association with patient survivalExperimental and Therapeutic Medicine 2019;  doi: 10.3892/etm.2019.7807
44
Bin Zhao, Yali Xu, Yang Zhao, Songjie Shen, Qiang Sun. Identification of Potential Key Genes Associated With the Pathogenesis, Metastasis, and Prognosis of Triple-Negative Breast Cancer on the Basis of Integrated Bioinformatics AnalysisFrontiers in Oncology 2020; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.00856
45
Babajan Banaganapalli, Haifa Mansour, Arif Mohammed, Arwa Mastoor Alharthi, Nada Mohammed Aljuaid, Khalidah Khalid Nasser, Aftab Ahmad, Omar I. Saadah, Jumana Yousuf Al-Aama, Ramu Elango, Noor Ahmad Shaik. Exploring celiac disease candidate pathways by global gene expression profiling and gene network cluster analysisScientific Reports 2020; 10(1) doi: 10.1038/s41598-020-73288-6
46
Dong Hyuk Youn, Bong Jun Kim, Eun Pyo Hong, Jin Pyeong Jeon. Bioinformatics Analysis of Autophagy and Mitophagy Markers Associated with Delayed Cerebral Ischemia Following Subarachnoid HemorrhageJournal of Korean Neurosurgical Society 2022; 65(2): 236 doi: 10.3340/jkns.2021.0169
47
Yawei Zhang, Fangtao Ren, Xi Liu, Fan Zhang. Prediction of Hepatocellular Carcinoma Diseases Based on Methylation Data and Screening of Hub Genes2021 5th International Conference on Computer Science and Artificial Intelligence 2021; : 188 doi: 10.1145/3507548.3507577
48
Evgeniya A. Antropova, Tamara M. Khlebodarova, Pavel S. Demenkov, Anastasiia R. Volianskaia, Artur S. Venzel, Nikita V. Ivanisenko, Alexandr D. Gavrilenko, Timofey V. Ivanisenko, Anna V. Adamovskaya, Polina M. Revva, Nikolay A. Kolchanov, Inna N. Lavrik, Vladimir A. Ivanisenko. Reconstruction of the regulatory hypermethylation network controlling hepatocellular carcinoma development during hepatitis C viral infectionJournal of Integrative Bioinformatics 2024; 20(3) doi: 10.1515/jib-2023-0013
49
Thogulva Sivakumar Harish, Polani Ramesh Babu, Anupama Shrestha, Balamuralikrishnan Balasubramanian, Arunachalam Chinnathambi, Sulaiman Ali Alharbi, Arpita Roy. Development of a Model System to Study Expression Profile of RAC2 Gene in Breast Cancer MDA-MB-231 Cell LineEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/2077850