BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Gao JP, Xu W, Liu WT, Yan M, Zhu ZG. Tumor heterogeneity of gastric cancer: From the perspective of tumor-initiating cell. World J Gastroenterol 2018; 24(24): 2567-2581 [PMID: 29962814 DOI: 10.3748/wjg.v24.i24.2567]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i24/2567.htm
Number Citing Articles
1
Henu Kumar Verma, Geppino Falco, L. V. K. S. Bhaskar. Theranostics Approaches to Gastric and Colon CancerDiagnostics and Therapeutic Advances in GI Malignancies 2020; : 117 doi: 10.1007/978-981-15-2017-4_8
2
Feng Cao, Yanwei Liu, Yunsheng Cheng, Yong Wang, Yan He, Yanyan Xu. Multi-omics characteristics of tumor-associated macrophages in the tumor microenvironment of gastric cancer and their exploration of immunotherapy potentialScientific Reports 2023; 13(1) doi: 10.1038/s41598-023-38822-2
3
Mohammad Ebad Ur Rehman, Afifa Kulsoom, Fatima Faraz, Biah Mustafa, Abia Shahid, Huzaifa Ahmad Cheema, Shahzaib Maqbool, Israr Khan, Taimoor Hussain, Ahmed Iftikhar, Rehmat Ullah Awan, Sarya Swed, Shahzad Raza, Faiz Anwer. Analysis of risk factors and prognostic factors of brain metastasis in gastric cancer: a surveillance, epidemiology and end-results database studyScientific Reports 2023; 13(1) doi: 10.1038/s41598-023-46109-9
4
Chuhong Pang, Yubo Ma, Wenyi Shi, Mengli Zi, Jinxia Chen, Chen Liang, Xiao Li, Zhuo Liu, Yian Du. Prognostic significance of serum tumor markers in various pathologic subtypes of gastric cancerJournal of Gastrointestinal Surgery 2024; 28(5): 694 doi: 10.1016/j.gassur.2024.02.023
5
Yin-Hong Yan, Xiao-Yi Lei, Wei-Ping Hu. Comparative effectiveness and tolerability of targeted agents combined with chemotherapy in patients with HER2-positive gastroesophageal cancer: A network meta-analysisSaudi Journal of Gastroenterology 2022; 28(3): 175 doi: 10.4103/sjg.sjg_367_21
6
Priscila Anhel Medrano-Gonzálezl, Franklin Cruz-Villegas, Alejandro Alarcón del Carmen, Luis Felipe Montaño, Erika Patricia Rendón-Huerta. Claudin-6 increases SNAI1, NANOG and SOX2 gene expression in human gastric adenocarcinoma AGS cellsMolecular Biology Reports 2022; 49(12): 11663 doi: 10.1007/s11033-022-07976-z
7
An Zhi Zhang, Xin Yuan, Wei Hua Liang, Hai Jun Zhang, Ya Li, Yu Fang Xie, Jiang Fen Li, Chen Hao Jiang, Fan Ping Li, Xi Hua Shen, Li Juan Pang, Hong Zou, Wen Hu Zhou, Feng Li, Jian Ming Hu. Immune Infiltration in Gastric Cancer Microenvironment and Its Clinical SignificanceFrontiers in Cell and Developmental Biology 2022; 9 doi: 10.3389/fcell.2021.762029
8
Hao Zhang, Huiqin Zhuo, Jingjing Hou, Jianchun Cai. Machine learning models predict the mTOR signal pathway-related signature in the gastric cancer involving 2063 samples of 7 centersAging 2023; 15(13): 6152 doi: 10.18632/aging.204817
9
Takeshi Kuwata. Molecular classification and intratumoral heterogeneity of gastric adenocarcinomaPathology International 2024;  doi: 10.1111/pin.13427
10
Xueyan Zang, Rongrong Wang, Ziyi Wang, Shuangyang Qiu, Fan Zhang, Le Zhou, Ye Shen, Hui Qian, Wenrong Xu, Jiajia Jiang. Exosomal circ50547 as a potential marker and promotor of gastric cancer progression via miR-217/HNF1B axisTranslational Oncology 2024; 45: 101969 doi: 10.1016/j.tranon.2024.101969
11
Plabon Kumar Das, Suja Pillai, Md. Abdur Rakib, Jahan Ara Khanam, Vinod Gopalan, Alfred K. Y. Lam, Farhadul Islam. Plasticity of Cancer Stem Cell: Origin and Role in Disease Progression and Therapy ResistanceStem Cell Reviews and Reports 2020; 16(2): 397 doi: 10.1007/s12015-019-09942-y
12
Wenfang Wang, Bowen Shi, Chang He, Siyi Wu, Lan Zhu, Jiang Jiang, Lingyun Wang, Li Lin, Jian Ye, Huan Zhang. Euclidean distance-based Raman spectroscopy (EDRS) for the prognosis analysis of gastric cancer: A solution to tumor heterogeneitySpectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 2023; 288: 122163 doi: 10.1016/j.saa.2022.122163
13
Yue Xi, Xiao-Li Zhang, Qing-Xin Luo, Hai-Ning Gan, Yu-Shi Liu, Shi-He Shao, Xu-Hua Mao. Helicobacter pylori regulates stomach diseases by activating cell pathways and DNA methylation of host cellsFrontiers in Cell and Developmental Biology 2023; 11 doi: 10.3389/fcell.2023.1187638
14
Giuseppe Sammarco, Gilda Varricchi, Valentina Ferraro, Michele Ammendola, Michele De Fazio, Donato Francesco Altomare, Maria Luposella, Lorenza Maltese, Giuseppe Currò, Gianni Marone, Girolamo Ranieri, Riccardo Memeo. Mast Cells, Angiogenesis and Lymphangiogenesis in Human Gastric CancerInternational Journal of Molecular Sciences 2019; 20(9): 2106 doi: 10.3390/ijms20092106
15
Cristina Díaz del Arco, Luis Ortega Medina, Lourdes Estrada Muñoz, Elena Molina Roldán, M. Ángeles Cerón Nieto, Soledad García Gómez de las Heras, M. Jesús Fernández Aceñero. Are Borrmann’s Types of Advanced Gastric Cancer Distinct Clinicopathological and Molecular Entities? A Western StudyCancers 2021; 13(12): 3081 doi: 10.3390/cancers13123081
16
Jian Liu, Shu-Mei Li, Yan-Jun Tang, Jing-Long Cao, Wen-Shuang Hou, An-Qi Wang, Chang Wang, Cheng-Hao Jin. Jaceosidin induces apoptosis and inhibits migration in AGS gastric cancer cells by regulating ROS-mediated signaling pathwaysRedox Report 2024; 29(1) doi: 10.1080/13510002.2024.2313366
17
Shumei Song, Yan Xu, Longfei Huo, Shuangtao Zhao, Ruiping Wang, Yuan Li, Ailing W. Scott, Melissa Pool Pizzi, Ying Wang, Yibo Fan, Kazuto Harada, Jiankang Jin, Lang Ma, Xiaodan Yao, Namita D. Shanbhag, Qiong Gan, Sinchita Roy-Chowdhuri, Brian D. Badgwell, Zhenning Wang, Linghua Wang, Jaffer A. Ajani. Patient-derived cell lines and orthotopic mouse model of peritoneal carcinomatosis recapitulate molecular and phenotypic features of human gastric adenocarcinomaJournal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021; 40(1) doi: 10.1186/s13046-021-02003-8
18
Zhi-kun Ning, Ce-gui Hu, Jiang Liu, Hua-kai Tian, Zhong-lin Yu, Hao-nan Zhou, Hui Li, Zhen Zong. The Hypoxic Landscape Stratifies Gastric Cancer Into 3 Subtypes With Distinct M6a Methylation and Tumor Microenvironment Infiltration CharacteristicsFrontiers in Immunology 2022; 13 doi: 10.3389/fimmu.2022.860041
19
震 刘. Research Status of LncRNA Differential Expression and mRNA Binding in Some TumorsAdvances in Clinical Medicine 2023; 13(10): 16826 doi: 10.12677/ACM.2023.13102356
20
Binyu Yang, Siying Liu, Jiemin Xie, Xi Tang, Pan Guan, Yifan Zhu, Xuemei Liu, Yunhui Xiong, Zuli Yang, Weiyao Li, Yonghua Wang, Wen Chen, Qingjiao Li, Li C. Xia. Hierarchical learning of gastric cancer molecular subtypes by integrating multi‐modal DNA‐level omics data and clinical stratificationQuantitative Biology 2024;  doi: 10.1002/qub2.45
21
Huiwen Lu, Yimeng Sun, Zirui Zhu, Huimian Xu, Rui Huang, Baojun Huang. Differentiated/undifferentiated mixed type is a prognostic factor for T2/T3 gastric cancer patientsExpert Review of Gastroenterology & Hepatology 2021; 15(11): 1329 doi: 10.1080/17474124.2021.1973430
22
Gregory Patrick Veldhuizen, Christoph Röcken, Hans-Michael Behrens, Didem Cifci, Hannah Sophie Muti, Takaki Yoshikawa, Tomio Arai, Takashi Oshima, Patrick Tan, Matthias P. Ebert, Alexander T. Pearson, Julien Calderaro, Heike I. Grabsch, Jakob Nikolas Kather. Deep learning-based subtyping of gastric cancer histology predicts clinical outcome: a multi-institutional retrospective studyGastric Cancer 2023; 26(5): 708 doi: 10.1007/s10120-023-01398-x
23
Angela Horvath, Augustinas Bausys, Rasa Sabaliauskaite, Eugenijus Stratilatovas, Sonata Jarmalaite, Burkhard Schuetz, Philipp Stiegler, Rimantas Bausys, Vanessa Stadlbauer, Kestutis Strupas. Distal Gastrectomy with Billroth II Reconstruction is Associated with Oralization of Gut Microbiome and Intestinal Inflammation: A Proof-of-Concept StudyAnnals of Surgical Oncology 2021; 28(2): 1198 doi: 10.1245/s10434-020-08678-1
24
Ying Yang, Wen-Jian Meng, Zi-Qiang Wang. The origin of gastric cancer stem cells and their effects on gastric cancer: Novel therapeutic targets for gastric cancerFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.960539
25
Olga Sokolova, Michael Naumann. Molecular Mechanisms of Inflammation: Induction, Resolution and Escape by Helicobacter pyloriCurrent Topics in Microbiology and Immunology 2019; 421: 107 doi: 10.1007/978-3-030-15138-6_5
26
Ya Yang, Xin Wang, Jia Zhang, Hao Gu, Song Zhang, Hao Sun, Junqi Liu, Ruitai Fan. Abnormal phenotype of Nrf2 is associated with poor prognosis through hypoxic/VEGF-A-Rap1b/VEGFR2 pathway in gastric cancerAging 2022; 14(7): 3293 doi: 10.18632/aging.204013
27
Olbia Serra, Elizabeth C. Smyth, Florian Lordick. Progress and challenges in gastroesophageal cancerCurrent Problems in Cancer 2020; 44(6): 100590 doi: 10.1016/j.currproblcancer.2020.100590
28
Pengpeng Ding, Yutong Guo, Canghai Wang, Jianhong Chen, Chunmei Guo, Hong Liu, Qi Shi, Ivan Luzardo-Ocampo. A Network Pharmacology Approach for Uncovering the Antitumor Effects and Potential Mechanisms of the Sijunzi Decoction for the Treatment of Gastric CancerEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/9364313
29
Chunfang Zhou, Shufang Tian, Fei Lv, Rui Shang, Xuejiao Zheng, M Pallikonda Rajasekaran. Computerized Tomography Imaging Omics under Iterative Reconstruction Algorithm in Diagnosis of Gastric CancerScientific Programming 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/2987080
30
Xin Liu, Wei-Ming Zhang, Nuo Meng, Lian-Jie Lin, Guo-Du Tang. LARP1 knockdown inhibits cultured gastric carcinoma cell cycle progression and metastatic behaviorOpen Life Sciences 2024; 19(1) doi: 10.1515/biol-2022-0806
31
Cristina Díaz del Arco, María Jesús Fernández Aceñero, Luis Ortega Medina. Molecular Classifications in Gastric Cancer: A Call for Interdisciplinary CollaborationInternational Journal of Molecular Sciences 2024; 25(5): 2649 doi: 10.3390/ijms25052649
32
Mohammad Reza Eskandarion, Sharareh Eskandarieh, Abbas Shakoori Farahani, Habibollah Mahmoodzadeh, Farhad Shahi, Mohammad Ali Oghabian, Reza Shirkoohi. Prediction of novel biomarkers for gastric intestinal metaplasia and gastric adenocarcinoma using bioinformatics analysisHeliyon 2024; 10(9): e30253 doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e30253
33
Mengmeng Zhang, Fenglin Cai, Jiamei Guo, Siya Liu, Gang Ma, Mingzhi Cai, Rupeng Zhang, Jingyu Deng. ACAT2 suppresses the ubiquitination of YAP1 to enhance the proliferation and metastasis ability of gastric cancer via the upregulation of SETD7Cell Death & Disease 2024; 15(4) doi: 10.1038/s41419-024-06666-x
34
Zhi-Kun Ning, Ce-Gui Hu, Chao Huang, Jiang Liu, Tai-Cheng Zhou, Zhen Zong. Molecular Subtypes and CD4+ Memory T Cell-Based Signature Associated With Clinical Outcomes in Gastric CancerFrontiers in Oncology 2021; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.626912
35
Junliang Li, Cheng Chen, Bo Chen, Tiankang Guo. High FN1 expression correlates with gastric cancer progressionPathology - Research and Practice 2022; 239: 154179 doi: 10.1016/j.prp.2022.154179
36
Seyedeh Samin Azadi, Reza Safaralizadeh, Mohammad Amini, Mohammad Ali Hosseinpour Feizi, Samin Abdolzadeh, Souzan Najafi, Seyedeh Zahra Bahojb Mahdavi, AmirHossein Yari, Leila Narimanzadeh, Behzad Baradaran, Amir Ali Mokhtarzadeh. Investigating the effect of LncRNA DLGAP1-AS2 suppression on chemosensitivity of gastric cancer to chemotherapyNaunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology 2024;  doi: 10.1007/s00210-024-03130-7
37
Alina Maria Mehedințeanu, Veronica Sfredel, Puiu Olivian Stovicek, Michael Schenker, Georgică Costinel Târtea, Octavian Istrătoaie, Ana-Maria Ciurea, Cristin Constantin Vere. Assessment of Epinephrine and Norepinephrine in Gastric CarcinomaInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(4): 2042 doi: 10.3390/ijms22042042
38
Richard L. Eckert. Transglutaminase 2 takes center stage as a cancer cell survival factor and therapy targetMolecular Carcinogenesis 2019; 58(6): 837 doi: 10.1002/mc.22986
39
Manoj Kumar Gupta, Gayatri Gouda, Ravindra Donde, Ramakrishna Vadde. Immunotherapy for Gastrointestinal MalignanciesDiagnostics and Therapeutic Advances in GI Malignancies 2020; : 1 doi: 10.1007/978-981-15-6487-1_1
40
Shao‐Hua Zhuang, Chu‐Chen Meng, Jin‐Jin Fu, Jian Huang. Long non‐coding RNA ELFN1‐AS1‐mediated ZBTB16 inhibition augments the progression of gastric cancer by activating the PI3K/AKT axisThe Kaohsiung Journal of Medical Sciences 2022; 38(7): 621 doi: 10.1002/kjm2.12548
41
Lihua Zhang, Longhai Li, Yong Mao, Dong Hua. VGLL3 is a prognostic biomarker and correlated with clinical pathologic features and immune infiltrates in stomach adenocarcinomaScientific Reports 2020; 10(1) doi: 10.1038/s41598-020-58493-7
42
Sun Young Rha, Geoffrey Y Ku, Hyo Song Kim, Hyun Cheol Chung, Fatemeh Ghazanfari Amlashi, Dipen Maheshbhai Maru, Carly A Fein, Laura H Tang, Wei Zhou, Ting Wu, Senaka A Peter, David P Kelsen, Jaffer A Ajani. PD-L1 Expression and Overall Survival in Asian and Western Patients with Gastric CancerFuture Oncology 2022; 18(21): 2623 doi: 10.2217/fon-2022-0103
43
Julita Machlowska, Przemysław Kapusta, Jacek Baj, Folkert H. M. Morsink, Paweł Wołkow, Ryszard Maciejewski, G. Johan A. Offerhaus, Robert Sitarz. High-Throughput Sequencing of Gastric Cancer Patients: Unravelling Genetic Predispositions Towards an Early-Onset SubtypeCancers 2020; 12(7): 1981 doi: 10.3390/cancers12071981
44
Qingfang Yue, Yuan Zhang, Jun Bai, Xianglong Duan, Haipeng Wang, Fu Wang. Identification of Five N6-Methylandenosine-Related ncRNA Signatures to Predict the Overall Survival of Patients with Gastric CancerDisease Markers 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/7765900
45
Joe Sims, Heike I. Grabsch, Derek Magee. Imaging Systems for GI Endoscopy, and Graphs in Biomedical Image AnalysisLecture Notes in Computer Science 2022; 13754: 99 doi: 10.1007/978-3-031-21083-9_10
46
Roya Ramezankhani, Roya Solhi, Hamidreza Aboulkheyr Es, Massoud Vosough, Moustapha Hassan. Novel molecular targets in gastric adenocarcinomaPharmacology & Therapeutics 2021; 220: 107714 doi: 10.1016/j.pharmthera.2020.107714
47
Milena Ilic, Irena Ilic. Epidemiology of stomach cancerWorld Journal of Gastroenterology 2022; 28(12): 1187-1203 doi: 10.3748/wjg.v28.i12.1187
48
Shuyong Yu, Ruisha Tu, Zhaowei Chen, Jian Song, Ping Li, Feixiang Hu, Guihong Yuan, Ronglin Zhang, Yini Li. Association of PTGER4 and PRKAA1 genetic polymorphisms with gastric cancerBMC Medical Genomics 2023; 16(1) doi: 10.1186/s12920-023-01645-1
49
Xinyi Zhou, Fanyu Meng, Linmei Xiao, Hua Shen. CYP19A1 promotes gastric cancer as part of a lipid metabolism-related gene signature related to the response of immunotherapy and prognosisBMC Medical Genomics 2023; 16(1) doi: 10.1186/s12920-023-01664-y
50
Kazuhiro Sentani, Takeharu Imai, Go Kobayashi, Tetsutaro Hayashi, Naomi Sasaki, Naohide Oue, Wataru Yasui. Histological diversity and molecular characteristics in gastric cancer: relation of cancer stem cell-related molecules and receptor tyrosine kinase molecules to mixed histological type and more histological patternsGastric Cancer 2021; 24(2): 368 doi: 10.1007/s10120-020-01133-w
51
Kamal Fatima Zahra, Radu Lefter, Ahmad Ali, Ech-Chahad Abdellah, Constantin Trus, Alin Ciobica, Daniel Timofte, Karolina Szewczyk-Golec. The Involvement of the Oxidative Stress Status in Cancer Pathology: A Double View on the Role of the AntioxidantsOxidative Medicine and Cellular Longevity 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/9965916
52
Zhenkun Zhang, Qiujing Li, Shanshan Sun, Zhe Li, ZhengGuo Cui, Qian Liu, Yujie Zhang, Sili Xiong, Shukun Zhang. Expression of SMARCA2 and SMARCA4 in gastric adenocarcinoma and construction of a nomogram prognostic modelInternational Journal of Clinical Oncology 2023; 28(11): 1487 doi: 10.1007/s10147-023-02403-0
53
Yiyan Zhai, Jingyuan Zhang, Zhihong Huang, Rui Shi, Fengying Guo, Fanqin Zhang, Meilin Chen, Yifei Gao, Xiaoyu Tao, Zhengsen Jin, Siyu Guo, Yifan Lin, Peizhi Ye, Jiarui Wu. Single-cell RNA sequencing integrated with bulk RNA sequencing analysis reveals diagnostic and prognostic signatures and immunoinfiltration in gastric cancerComputers in Biology and Medicine 2023; 163: 107239 doi: 10.1016/j.compbiomed.2023.107239
54
Xiaoxiao Li, Hao Dong, Ling Chen, Yujie Wang, Zhibin Hao, Yingyi Zhang, Yuan Jiao, Zhiyue Zhao, Xiaobo Peng, Xianbao Zhan. Identification of N7-methylguanosine related subtypes and construction of prognostic model in gastric cancerFrontiers in Immunology 2022; 13 doi: 10.3389/fimmu.2022.984149
55
Daniel A. Hescheler, Patrick S. Plum, Thomas Zander, Alexander Quaas, Michael Korenkov, Asmae Gassa, Maximilian Michel, Christiane J. Bruns, Hakan Alakus. Identification of targeted therapy options for gastric adenocarcinoma by comprehensive analysis of genomic dataGastric Cancer 2020; 23(4): 627 doi: 10.1007/s10120-020-01045-9
56
Yuanyuan Yu, Zicheng Zhang, Qianhao Meng, Yue Ma, Xiaona Fan, Jie Sun, Guangyu Wang. Comparison of the Efficacy of S-1 Plus Oxaliplatin or Capecitabine Plus Oxaliplatin for Six and Eight Chemotherapy Cycles as Adjuvant Chemotherapy in Patients With Stage II-III Gastric Cancer After D2 ResectionFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.684627
57
Yichuan Chen, Yiying Gu, Huiyan Hu, Haimei Liu, Wenlong Li, Chunxia Huang, Jing Chen, Lijuan Liang, Yunjun Liu. Design, synthesis and biological evaluation of liposome entrapped iridium(III) complexes toward SGC-7901 cellsJournal of Inorganic Biochemistry 2023; 241: 112134 doi: 10.1016/j.jinorgbio.2023.112134
58
A. V. Kononov. The Role of the Pathoanatomical Diagnosis «Chronic Gastritis» in the System of Personified Cancer PreventionRossijskij žurnal gastroènterologii gepatologii koloproktologii 2018; 28(4): 91 doi: 10.22416/1382-4376-2018-28-4-91-101
59
Ping Li, Jianran Hu, Baozhong Shi, Jun Tie. Baicalein enhanced cisplatin sensitivity of gastric cancer cells by inducing cell apoptosis and autophagy via Akt/mTOR and Nrf2/Keap 1 pathwayBiochemical and Biophysical Research Communications 2020; 531(3): 320 doi: 10.1016/j.bbrc.2020.07.045
60
Aida Kazemi, Masomeh Goodarzi, Kosar Daneshipour, Hoda Sarabadani, Zahra Shahpar, Bahareh Salmanian Hajiagha, Hadis Kheradjoo, Saman Mohammadzadehsaliani. Unrevealing the vital role of ncRNAs in Gastric Cancer chemoresistancePathology - Research and Practice 2023; 250: 154761 doi: 10.1016/j.prp.2023.154761
61
Anthony C Wood, Yonghong Zhang, Qianxing Mo, Ling Cen, Jacques Fontaine, Sarah E Hoffe, Jessica Frakes, Sean P Dineen, Jose M Pimiento, Christine M Walko, Rutika Mehta. Evaluation of Tumor DNA Sequencing Results in Patients with Gastric and Gastroesophageal Junction Adenocarcinoma Stratified by TP53 Mutation StatusThe Oncologist 2022; 27(4): 307 doi: 10.1093/oncolo/oyac018
62
Julita Machlowska, Jacek Baj, Monika Sitarz, Ryszard Maciejewski, Robert Sitarz. Gastric Cancer: Epidemiology, Risk Factors, Classification, Genomic Characteristics and Treatment StrategiesInternational Journal of Molecular Sciences 2020; 21(11): 4012 doi: 10.3390/ijms21114012
63
Diana Pádua, Débora Filipa Pinto, Paula Figueira, Carlos Filipe Pereira, Raquel Almeida, Patrícia Mesquita. HMGA1 Has Predictive Value in Response to Chemotherapy in Gastric CancerCurrent Oncology 2021; 29(1): 56 doi: 10.3390/curroncol29010005
64
Yun Liu, Jia Cao, Qi Yang, Linqi Zhu, Wenjun Zhao, Xiuping Wang, Jun Yao, Yong Zhou, Shihe Shao. CircRNA_15430 reduced by Helicobacter pylori infection and suppressed gastric cancer progression via miR-382-5p/ZCCHC14 axisBiology Direct 2023; 18(1) doi: 10.1186/s13062-023-00402-9
65
Kim Vaiphei. Interpretation of Endoscopic Biopsy - Gastritis, Gastropathies and Beyond2022; : 149 doi: 10.1007/978-981-16-6026-9_15
66
Qingde Zhou, Lan Lan, Wei Wang, Xinchang Xu, Wei Wang. Comprehensive analysis of tertiary lymphoid structures-related genes for prognostic prediction, molecular subtypes and immune infiltration in gastric cancerAging 2023; 15(22): 13368 doi: 10.18632/aging.205247
67
Vitalba Ruggieri, Sabino Russi, Pietro Zoppoli, Francesco La Rocca, Tiziana Angrisano, Geppino Falco, Giovanni Calice, Simona Laurino. The Role of MicroRNAs in the Regulation of Gastric Cancer Stem Cells: A Meta-Analysis of the Current StatusJournal of Clinical Medicine 2019; 8(5): 639 doi: 10.3390/jcm8050639
68
Shaohua Zhang, Dongfei Ren, Huiyu Hou, Li Yao, Hufang Yuan. M-CSF secreted by gastric cancer cells exacerbates the progression of gastric cancer by increasing the expression of SHP2 in tumor-associated macrophagesAging 2023; 15(24): 15525 doi: 10.18632/aging.205390
69
Milan Jakubek, Zdeněk Kejík, Robert Kaplánek, Róbert Hromádka, Viera Šandriková, David Sýkora, Veronika Antonyová, Marian Urban, Petr Dytrych, Ivan Mikula, Pavel Martásek, Vladimír Král. Strategy for improved therapeutic efficiency of curcumin in the treatment of gastric cancerBiomedicine & Pharmacotherapy 2019; 118: 109278 doi: 10.1016/j.biopha.2019.109278
70
Tingting Xu, Hanxin Gu, Changsong Zhang, Wushuang Zhang, Xiaolong Liang, Xiaoxia Cheng. A Novel Risk Model Identified Based on Pyroptosis-Related lncRNA Predicts Overall Survival and Associates With the Immune Landscape of GC PatientsFrontiers in Genetics 2022; 13 doi: 10.3389/fgene.2022.843538
71
Fatih YULAK. Investigation of The Antiproliferative Effect of Colchicine on SNU-1 Gastric Cancer CellsCumhuriyet Science Journal 2023; 44(2): 263 doi: 10.17776/csj.1256954
72
Mihai Petrescu, Georgică Târtea, Ion Udriștoiu, Felicia Militaru, Alexandra-Roxana Petrescu, Ana-Maria Ciurea, Ana-Maria Petrescu, Cosmin Obleagă, Cristin Constantin Vere. Sympathetic Nervous Influences Are Negative Prognostic Factors in Stomach CancerLife 2024; 14(3): 368 doi: 10.3390/life14030368
73
Haonan Ji, Huita Wu, Yu Du, Li Xiao, Yiqin Zhang, Qiuhua Zhang, Xin Wang, Wenfeng Wang, Nahrizul Adib Kadri. Development and External Validation of a Nomogram for Predicting Overall Survival in Stomach Cancer: A Population-Based StudyJournal of Healthcare Engineering 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/8605869
74
Hongying Zhao, Rongke Jiang, Chunmei Zhang, Zhijing Feng, Xue Wang. The regulatory role of cancer stem cell marker gene CXCR4 in the growth and metastasis of gastric cancernpj Precision Oncology 2023; 7(1) doi: 10.1038/s41698-023-00436-2
75
Ravi Prakash Yadav, Susanta Sadhukhan, Makhan Lal Saha, Sudakshina Ghosh, Madhusudan Das. Exploring the mechanism of andrographolide in the treatment of gastric cancer through network pharmacology and molecular dockingScientific Reports 2022; 12(1) doi: 10.1038/s41598-022-18319-0
76
Yuejun Wang, Nana Wang, Zhaohui Huang, Zhen Lu, Tao Guo, Gang Meng. RETRACTED: The heterogeneity of PD-L1 protein in gastric cancer: expression and distribution characteristicsHeliyon 2022; 8(12): e12456 doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e12456
77
Aurimas Stulpinas, Aušra Imbrasaitė, Natalija Krestnikova, Audronė Valerija Kalvelytė. Tumor Progression and Metastasis2020;  doi: 10.5772/intechopen.89395
78
Sabino Russi, Henu Kumar Verma, Simona Laurino, Pellegrino Mazzone, Giovanni Storto, Anna Nardelli, Pietro Zoppoli, Giovanni Calice, Francesco La Rocca, Alessandro Sgambato, Valeria Lucci, Geppino Falco, Vitalba Ruggieri. Adapting and Surviving: Intra and Extra-Cellular Remodeling in Drug-Resistant Gastric Cancer CellsInternational Journal of Molecular Sciences 2019; 20(15): 3736 doi: 10.3390/ijms20153736
79
Yalin Han, Xuning Wang, Maolin Xu, Zhipeng Teng, Rui Qin, Guodong Tan, Peng Li, Peng Sun, Hongyi Liu, Li Chen, Baoqing Jia. Aspartoacylase promotes the process of tumour development and is associated with immune infiltrates in gastric cancerBMC Cancer 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12885-023-11088-7
80
Wenchao Chen, Yang Zhou, Gang Wu, Peichun Sun. CCNI2 promotes the progression of human gastric cancer through HDGFCancer Cell International 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12935-021-02352-6
81
Yuanyuan Yu, Zicheng Zhang, Qianhao Meng, Ke Wang, Qingwei Li, Yue Ma, Yuanfei Yao, Jie Sun, Guangyu Wang. Efficacy of Different Number of XELOX or SOX Chemotherapy Cycles After D2 Resection for Stage III Gastric CancerJournal of Gastric Cancer 2022; 22(2): 107 doi: 10.5230/jgc.2022.22.e11
82
Shaofei Yang, Dandan Dong, Xunxia Bao, Rongting Lu, Pufei Cheng, Sibo Zhu, Guanghua Yang. CCL21 and CLDN11 Are Key Driving Factors of Lymph Node Metastasis in Gastric CancerCancer Control 2024; 31 doi: 10.1177/10732748241238616
83
Zhen Wang, Juan Ding, Yilei Xiao, Ke Xiao, Ping Su, Zhaogang Dong, Yi Zhang. Serum extracellular vesicles with NSD1 and FBXO7 mRNA as novel biomarkers for gastric cancerClinical Biochemistry 2023; 120: 110653 doi: 10.1016/j.clinbiochem.2023.110653
84
Pengfei Yu, Yusheng Wang, Yanfei Yu, Aodi Wang, Ling Huang, Yuan Zhang, Wenjing Liu, Haiyan Wu, Ming Yao, Yi-An Du, Xiangdong Cheng. Deep Targeted Sequencing and Its Potential Implication for Cancer Therapy in Chinese Patients with Gastric AdenocarcinomaThe Oncologist 2021; 26(5): e756 doi: 10.1002/onco.13695
85
Jielu Cao, Can Hu, Jingli Xu, Jing Han, Ruolan Zhang, Mengxuan Cao, Li Yuan, Zhiyuan Xu, Shoib Baba. Aberrant Expression TFR1/CD71 in Gastric Cancer Identifies a Novel Potential Prognostic Marker and Therapeutic TargetEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/4257342
86
Shagun Sharma, Neelam Saini. A Systematic Review: Role of miRNA in Gastric Cancer Risk, Onset, and ProgressionApollo Medicine 2023; 20(4): 384 doi: 10.4103/am.am_45_23