BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Xu XD, Dai JJ, Qian JQ, Wang WJ. Nasobiliary drainage after endoscopic papillary balloon dilatation may prevent postoperative pancreatitis. World J Gastroenterol 2015; 21(8): 2443-2449 [PMID: 25741153 DOI: 10.3748/wjg.v21.i8.2443]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i8/2443.htm
Number Citing Articles
1
Murat Pekgöz. Post-endoscopic retrograde cholangiopancreatography pancreatitis: A systematic review for prevention and treatmentWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(29): 4019-4042 doi: 10.3748/wjg.v25.i29.4019
2
Jinqing Wu, Guizhou Wang. Retention Time of Endoscopic Nasobiliary Drainage and Symptomatic Choledocholithiasis Recurrence After Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography: A Single-center, Retrospective Study in Fuyang, ChinaSurgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques 2022;  doi: 10.1097/SLE.0000000000001059
3
Carolina Ogawa Matsubayashi, Igor Braga Ribeiro, Diogo Turiani Hourneaux de Moura, Vitor Ottoboni Brunaldi, Wanderley Marques Bernardo, Kelly E. Hathorn, Eduardo Guimarães Hourneaux de Moura. Is Endoscopic Balloon Dilation Still Associated With Higher Rates of Pancreatitis?Pancreas 2020; 49(2): 158 doi: 10.1097/MPA.0000000000001489
4
Qiang Huang, Feng Shao, Chen Wang, Wei Qi, Lu Jun Qiu, Zheng Liu. Nasobiliary drainage can reduce the incidence of post-ERCP pancreatitis after papillary large balloon dilation plus endoscopic biliary sphincterotomy: a randomized controlled trialScandinavian Journal of Gastroenterology 2018; 53(1): 114 doi: 10.1080/00365521.2017.1391329
5
Tetsuya Hamano, Shuhei Yoshida, Takayoshi Nishino, Junichi Akao, Izumi Shirato, Tomoko Tagata, Yuichi Ikarashi, Yutaka Mitsunaga, Masahiko Shimada, Atsushi Mitsunaga. A Novel Guide-Wire Technique for Repositioning a Nasobiliary Catheter from Mouth to Nostril without Using a Nelaton TubeMedical Principles and Practice 2015; 24(4): 339 doi: 10.1159/000382033
6
Toshio Fujisawa, Koichi Kagawa, Kantaro Hisatomi, Kensuke Kubota, Atsushi Nakajima, Nobuyuki Matsuhashi. Is endoscopic papillary balloon dilatation really a risk factor for post-ERCP pancreatitis?World Journal of Gastroenterology 2016; 22(26): 5909-5916 doi: 10.3748/wjg.v22.i26.5909
7
Shan-Shan Liu, Xiao-Hua Chang, Ji-Tao Song, Jing Chen, Ji-Feng Wen, Ying Hu, Qian-qian Huang, Jing-ming Guan, Jun Xu. Risks of Postendoscopic Retrograde Cholangiopancreatography Pancreatitis and Hyperamylasemia After Endoscopic Papillary Balloon Dilation: A Retrospective AnalysisSurgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques 2019; 29(4): 280 doi: 10.1097/SLE.0000000000000644