BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Hong DF, Liu YB, Peng SY, Pang JZ, Wang ZF, Cheng J, Shen GL, Zhang YB. Management of hepatocellular carcinoma rupture in the caudate lobe. World J Gastroenterol 2015; 21(26): 8163-8169 [PMID: 26185390 DOI: 10.3748/wjg.v21.i26.8163]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i26/8163.htm
Number Citing Articles
1
Huaixiang Zhou, Qiuran Xu, Chao Ni, Song Ye, Xiaowu Xu, Xiaoge Hu, Jiahong Jiang, Yeting Hong, Dongsheng Huang, Liu Yang. Prospects of Noncoding RNAs in Hepatocellular CarcinomaBioMed Research International 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/6579436
2
Jixiong Hu, Weidong Dai, Chun Liu, Tenglong Tang. Atlas of Anatomic Hepatic Resection for Hepatocellular Carcinoma2019; : 261 doi: 10.1007/978-981-13-0668-6_5
3
Tamar Thurm, Oren Shibolet. Hepatocellular Carcinoma2016; : 409 doi: 10.1007/978-3-319-34214-6_27
4
Peng Wang, Shuping Yang, Chao Li, Xiangjun Han, Duo Hong, Haibo Shao. Nomogram-based development and evaluation for predictions of 30-day and 1-year survival in patients with spontaneously ruptured hepatocellular carcinomaBMC Cancer 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12885-022-10290-3
5
Qian Zhu, Guoliang Qiao, Chang Xu, Xiaojin Yu, Jing Zhao, Zeqian Yu, Minjie Hu, Yang Yang, Lishan Wang, Miao Lu, Fangfang Hu, Zhangjun Cheng, Jiahua Zhou. Conditional survival in patients with spontaneous tumor rupture of hepatocellular carcinoma after partial hepatectomy: a propensity score matching analysisHPB 2019; 21(6): 722 doi: 10.1016/j.hpb.2018.10.002
6
Xin-Feng Zhou, Qing Xia, Shu-Jie Xie. The Clinical Efficacy of Surgical Removal of Hepatocellular Carcinoma in Caudate Lobe in the Chinese Population: A Case-control StudySurgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques 2020; 30(4): 351 doi: 10.1097/SLE.0000000000000796
7
Peng Wang, Abraham S Moses, Chao Li, Song Chen, Xun Qi, Ke Xu, Hai-bo Shao, Xiang-jun Han. Prognosis factors of predicting survival in spontaneously ruptured hepatocellular carcinomaHepatology International 2022; 16(6): 1330 doi: 10.1007/s12072-022-10403-x
8
Bing Hao, Wei Guo, Na-Na Luo, Hao Fu, Hao-Jun Chen, Long Zhao, Hua Wu, Long Sun. Metabolic imaging for guidance of curative treatment of isolated pelvic implantation metastasis after resection of spontaneously ruptured hepatocellular carcinoma: A case reportWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(41): 9242-9246 doi: 10.3748/wjg.v22.i41.9242