BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Ma TH, Yuan ZX, Zhong QH, Wang HM, Qin QY, Chen XX, Wang JP, Wang L. Formalin irrigation for hemorrhagic chronic radiation proctitis. World J Gastroenterol 2015; 21(12): 3593-3598 [PMID: 25834325 DOI: 10.3748/wjg.v21.i12.3593]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i12/3593.htm
Number Citing Articles
1
Zi-Xu Yuan, Teng-Hui Ma, Huai-Ming Wang, Qing-Hua Zhong, Xi-Hu Yu, Qi-Yuan Qin, Jian-Ping Wang, Lei Wang. Colostomy is a simple and effective procedure for severe chronic radiation proctitisWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(24): 5598-5608 doi: 10.3748/wjg.v22.i24.5598
2
Hamzah Abu-Sbeih, Tenglong Tang, Faisal S. Ali, Weijie Ma, Malek Shatila, Wenyi Luo, Dongfeng Tan, Chad Tang, David M. Richards, Phillip S. Ge, Anusha S. Thomas, Yinghong Wang. Clinical Features and Management of Acute and Chronic Radiation-Induced Colitis and ProctopathyCancers 2023; 15(12): 3160 doi: 10.3390/cancers15123160
3
E. A. Grishina, K. V. Shishin, I. Yu. Nedoluzhko, N. A. Kurushkina, L. V. Shumkina, А. V. Leontyev. Endoscopic treatment for chronic radiation proctitisPelvic Surgery and Oncology 2020; 10(3-4): 65 doi: 10.17650/2686-9594-2020-10-3-4-65-72
4
Loise W. Wairiri, Tatjana Bozanovic, Tanja Pejovic, Jenna M. Kahn. Oncologic Emergency Medicine2021; : 425 doi: 10.1007/978-3-030-67123-5_32
5
Giovanna Dasilva, Radhika Smith. Fundamentals of Anorectal Surgery2019; : 555 doi: 10.1007/978-3-319-65966-4_30
6
Nathália Nascentes Coelho dos Santos Omer, Ivana Duval de Araujo, Geraldo Magela Gomes da Cruz, Fábio Gontijo Rodrigues. Therapeutics in Radiation-induced Proctopathy: A Systematic ReviewJournal of Coloproctology 2022; 42(01): 085 doi: 10.1055/s-0041-1742258
7
Radzislaw Trzcinski, Michal Mik, Lukasz Dziki, Adam Dziki. Proctological Diseases in Surgical Practice2018;  doi: 10.5772/intechopen.76200
8
Weisi Lu, Yunling Xie, Binjie Huang, Tenghui Ma, Huaiming Wang, Boxiong Deng, Shaomin Zou, Wencong Wang, Qin Tang, Ziqing Yang, Xuri Li, Lei Wang, Lekun Fang. Platelet-derived growth factor C signaling is a potential therapeutic target for radiation proctopathyScience Translational Medicine 2021; 13(582) doi: 10.1126/scitranslmed.abc2344
9
Fei Cao, Teng-hui Ma, Guang-jian Liu, Yan-Ling Wen, Huai-ming Wang, Ying-yi Kuang, Si Qin, Xiao-yin Liu, Bin-jie Huang, Lei Wang. Correlation between Disease Activity and Endorectal Ultrasound Findings of Chronic Radiation ProctitisUltrasound in Medicine & Biology 2017; 43(10): 2182 doi: 10.1016/j.ultrasmedbio.2017.06.025
10
Zi-Xu Yuan, Qi-Yuan Qin, Miao-Miao Zhu, Qing-Hua Zhong, Alessandro Fichera, Hui Wang, Huai-Ming Wang, Xiao-Yan Huang, Wu-Teng Cao, Ye-Biao Zhao, Lei Wang, Teng-Hui Ma. Diverting colostomy is an effective and reversible option for severe hemorrhagic radiation proctopathyWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(8): 850-864 doi: 10.3748/wjg.v26.i8.850
11
Chien-En Tang, Kung-Chuan Cheng, Kuen-Lin Wu, Hong-Hwa Chen, Ko-Chao Lee. A Retrospective Single-Arm Cohort Study in a Single Center of Radiofrequency Ablation in Treatment of Chronic Radiation ProctitisLife 2023; 13(2): 566 doi: 10.3390/life13020566
12
Flávia S. Furtado, Gildo B. Furtado, Alessandrino T. Oliveira, Francisco A.A. Oliveira, Cibele S. Pinho, João P.A. Sampaio, Ana M.L. Feitosa, José Ruver de Lima Herculano Junir. Endorectal formalin instillation or argon plasma coagulation for hemorrhagic radiation proctopathy therapy: a prospective and randomized clinical trialGastrointestinal Endoscopy 2021; 93(6): 1393 doi: 10.1016/j.gie.2020.11.007