BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhao JM, Wu LY, Liu HR, Hu HY, Wang JY, Huang RJ, Shi Y, Tao SP, Gao Q, Zhou CL, Qi L, Ma XP, Wu HG. Factorial study of moxibustion in treatment of diarrhea-predominant irritable bowel syndrome. World J Gastroenterol 2014; 20(37): 13563-13572 [PMID: 25309087 DOI: 10.3748/wjg.v20.i37.13563]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v20/i37/13563.htm
Number Citing Articles
1
Hong Luo, Rui Gong, Rui Zheng, Jing Tan, Ruixue Chen, Jie Wu, Tingting Ma. Dose–effect of long-snake-like moxibustion for chronic fatigue syndrome: a randomized controlled trialJournal of Translational Medicine 2023; 21(1) doi: 10.1186/s12967-023-04250-z
2
Chen Zhao, Chunhui Bao, Jing Li, Yifang Zhu, Siyao Wang, Ling Yang, Yin Shi, Huirong Liu, Chuanzi Dou, Guanghong Ding, Xiaomei Wang, Huangan Wu. Moxibustion and Acupuncture Ameliorate Crohn’s Disease by Regulating the Balance between Th17 and Treg Cells in the Intestinal MucosaEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2015; 2015: 1 doi: 10.1155/2015/938054
3
Xu Zhou, Qingni Wu, Yanping Wang, Qing Ren, Weifeng Zhu, Ziqian Yao, Jianrong Chen, Kok-Yong Chin. Moxibustion as an Adjuvant Therapy for Chronic Kidney Disease: A Systematic Review and Meta-Analysis of 23 Randomized Controlled TrialsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/6128673
4
De-Rong Liu, Xiao-Juan Xu, Shu-Kun Yao. Increased intestinal mucosal leptin levels in patients with diarrhea-predominant irritable bowel syndromeWorld Journal of Gastroenterology 2018; 24(1): 46-57 doi: 10.3748/wjg.v24.i1.46
5
Ning Zhang, Na Zhao, Lu-shuang Xie, Biao Huang, Si-rui Lin, Qun Zhang, Yuan-bing Zhu, Qiao-feng Wu, Shu-guang Yu. Mitochondrial Respiratory Chain and Its Regulatory Elements SIRT1 and SIRT3 Play Important Role in the Initial Process of Energy Conversion after Moxibustion at Local SkinEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/2343817
6
Shuichi KATAI, Hiroshi TANIGUCHI, Kenichi TOMITA, Kazunori ITOH, Tatsuzou NAKAMURA. Review of the effects of moxibustion on patientsZen Nihon Shinkyu Gakkai zasshi (Journal of the Japan Society of Acupuncture and Moxibustion) 2018; 68(1): 58 doi: 10.3777/jjsam.68.58
7
Kok‐Ann Gwee, Uday Chand Ghoshal, Minhu Chen. Irritable bowel syndrome in Asia: Pathogenesis, natural history, epidemiology, and managementJournal of Gastroenterology and Hepatology 2018; 33(1): 99 doi: 10.1111/jgh.13987
8
Chang She, Huan Zhong, Xiao-min Hu, Hou-lian Wang, An-lin Guo, Jin-ping Gu, Cai-hua Huang, Jun-yun Ge, Mi Liu, Mai-lan Liu, Dong-hai Lin, Xiao-rong Chang. Investigating the effects of moxibustion on serum metabolism in healthy human body based on the 1H NMR metabolomics technologyJournal of Acupuncture and Tuina Science 2016; 14(2): 93 doi: 10.1007/s11726-016-0907-5
9
Taein Kim, Jiwon Chung, Seungwon Bae, Jaejun Lee, Jiyu Kim, Ju Ah Lee, Sang Jun Yoon, Ho-Yeon Go, Seon-Mi Shin. Efficacy and safety of different doses of moxibustion for irritable bowel syndrome: A randomised controlled pilot trialEuropean Journal of Integrative Medicine 2018; 20: 79 doi: 10.1016/j.eujim.2018.04.005
10
Zhaoqin Wang, Manwen Xu, Zheng Shi, Chunhui Bao, Huirong Liu, Cili Zhou, Yilu Yan, Chunye Wang, Guona Li, Wei Zhang, Anqi Gao, Huangan Wu. Mild moxibustion for Irritable Bowel Syndrome with Diarrhea (IBS-D): A randomized controlled trialJournal of Ethnopharmacology 2022; 289: 115064 doi: 10.1016/j.jep.2022.115064
11
Chao Sun, Xiaofeng Yang, Sirui Xie, Ziqin Zhou, Guoliang Yu, Shangsheng Feng, Jingyu Zhao, Jiangtao Wu, Changchun Ji, Mi Liu. A Comparison Study of the Effect on IBS-D Rats among Ginger-Partitioned Moxibustion, Mild Moxibustion, and Laser MoxibustionEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/4296216
12
Kiangyada Yaklai, Sintip Pattanakuhar, Nipon Chattipakorn, Siriporn C. Chattipakorn. The Role of Acupuncture on the Gut–Brain–Microbiota Axis in Irritable Bowel SyndromeThe American Journal of Chinese Medicine 2021; 49(02): 285 doi: 10.1142/S0192415X21500154
13
Stephanie Balikji, Marlou Mackus, Karel Brookhuis, Johan Garssen, Aletta Kraneveld, Thomas Roth, Joris Verster. The Association of Insomnia, Perceived Immune Functioning, and Irritable Bowel Syndrome ComplaintsJournal of Clinical Medicine 2018; 7(9): 238 doi: 10.3390/jcm7090238
14
Jessica Balikji, Maarten M. Hoogbergen, Johan Garssen, Joris C. Verster. The Association of Irritable Bowel Complaints and Perceived Immune Fitness among Individuals That Report Impaired Wound Healing: Supportive Evidence for the Gut–Brain–Skin AxisGastroenterology Insights 2021; 12(4): 423 doi: 10.3390/gastroent12040040
15
Chang Yu, Ning Zhang, Weikang Zhu, Yueyue Zhang, Jiao Yang, Yong Wang, Xiaoge Song, Ling Hu, Zijian Wu, Qi Liu, Yong Tang, Qiaofeng Wu, Shuguang Yu. Does Moxa Smoke Have Significant Effect on the Acupuncturist’s Respiratory System? A Population-Based StudyEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/4873235