BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Liu P, Qiu BA, Bai G, Bai HW, Xia NX, Yang YX, Zhu JY, An Y, Hu B. Choice of approach for hepatectomy for hepatocellular carcinoma located in the caudate lobe: Isolated or combined lobectomy? World J Gastroenterol 2012; 18(29): 3904-3909 [PMID: 22876044 DOI: 10.3748/wjg.v18.i29.3904]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v18/i29/3904.htm
Number Citing Articles
1
Tadatoshi Takayama, Yutaka Midorikawa, Tokio Higaki, Hisashi Nakayama, Masamichi Moriguchi, Osamu Aramaki, Shintaro Yamazaki, Masaru Aoki, Kimitaka Kogure, Masatoshi Makuuchi. Algorithm for Resecting Hepatocellular Carcinoma in the Caudate LobeAnnals of Surgery 2021; 273(6): e222 doi: 10.1097/SLA.0000000000003384
2
Maulik Parikh, Ho-Seong Han, Jai Young Cho, Mizelle D’Silva. Laparoscopic isolated caudate lobe resectionScientific Reports 2021; 11(1) doi: 10.1038/s41598-021-82262-9
3
De-Fei Hong, Ying-Bin Liu, Shu-You Peng, Jin-Zhong Pang, Zhi-Fei Wang, Jian Cheng, Guo-Liang Shen, Yuan-Biao Zhang. Management of hepatocellular carcinoma rupture in the caudate lobeWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(26): 8163-8169 doi: 10.3748/wjg.v21.i26.8163
4
Lei Guo, Xiao-Ying Zhu, Jie Xue, Ju-Xian Sun, Sheng-Xian Yuan, Bin Yi, Liang Huang, Jie Shi, Shu-Qun Cheng, Wei-Xing Guo. An inferior vena cava-priority approach in laparoscopic isolated hepatic caudate lobectomyLangenbeck's Archives of Surgery 2024; 409(1) doi: 10.1007/s00423-024-03299-8
5
Zhongkai Wang, Yun‐Le Linn, Yvette Chong, Alexander Y. Chung, Chung‐Yip Chan, Brian K. P. Goh. Laparoscopic versus open caudate lobe liver resections: a 1:2 propensity score‐matched controlled study based on a single institution experienceANZ Journal of Surgery 2022; 92(9): 2157 doi: 10.1111/ans.17849
6
Lei Guo, Xiao-Ying Zhu, Xiao-Bing Wu, Jie Xue, Ju-Xian Sun, Jie Shi, Shu-Qun Cheng, Wei-Xing Guo. A Double Suspension Technique for Laparoscopic Isolated Caudate LobectomyJournal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques 2022; 32(10): 1102 doi: 10.1089/lap.2022.0310
7
Tan To Cheung, Wai Key Yuen, Ronnie TP Poon, See Ching Chan, Sheung Tat Fan, Chung Mau Lo. Improved anterior hepatic transection for isolated hepatocellular carcinoma in the caudateHepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2014; 13(2): 219 doi: 10.1016/S1499-3872(14)60035-7
8
Zheng-Gang Xu, Fei-Hong Zhang, Dong-Wei Sun, Qi-Tong Zheng, Gu-Wei Ji, Ke Wang. Surgical Strategy for Resecting Hepatocellular Carcinoma in the Caudate Lobe: Isolated or Combined Lobectomy? A Single-Center Study and Meta-AnalysisJournal of Hepatocellular Carcinoma 2022; : 13 doi: 10.2147/JHC.S349335
9
Abdulahad Abdulrab Moahmmed Al‐Ameri, Shusen Zheng. Survival outcomes after caudate lobectomy for hepatocellular carcinoma: systematic review and meta‐analysisANZ Journal of Surgery 2024; 94(3): 335 doi: 10.1111/ans.18860
10
Orlando Jorge M. Torres, Rodrigo Rodrigues Vasques, Ozimo Pereira Gama-Filho, Miguel Eugenio L. Castelo-Branco, Camila Cristina S. Torres. Isolated caudate lobectomy: Left-sided approach. Case reportsInternational Journal of Surgery Case Reports 2017; 37: 240 doi: 10.1016/j.ijscr.2017.06.042
11
Gianluca Cassese, Roberto Ivan Troisi. Glissonean Pedicles Approach in Minimally Invasive Liver Surgery2023; : 69 doi: 10.1007/978-3-031-35295-9_8
12
Zhen-Guang Wang, WanYee Lau, Si-Yuan Fu, Hui Liu, Ze-Ya Pan, Yuan Yang, Jin Zhang, Meng-Chao Wu, Wei-Ping Zhou. Anterior Hepatic Parenchymal Transection for Complete Caudate Lobectomy to Treat Liver Cancer Situated in or Involving the Paracaval Portion of the Caudate LobeJournal of Gastrointestinal Surgery 2015; 19(5): 880 doi: 10.1007/s11605-015-2793-4
13
Nao Yoshida, Yutaka Midorikawa, Tokio Higaki, Hisashi Nakayama, Masamichi Moriguchi, Osamu Aramaki, Shingo Tsuji, Yukiyasu Okamura, Tadatoshi Takayama. Validity of the Algorithm for Liver Resection of Hepatocellular Carcinoma in the Caudate LobeWorld Journal of Surgery 2022; 46(5): 1134 doi: 10.1007/s00268-022-06453-9
14
Yong-Kyu Chung, Shin Hwang, Gi-Young Ko, Sang Min Yoon. Long-term complete response after transcatheter arterial chemoembolization and stereotactic body radiation therapy in a patient with hepatocellular carcinoma at the caudate lobeAnnals of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery 2018; 22(3): 274 doi: 10.14701/ahbps.2018.22.3.274
15
Shingo Shimada, Toshiya Kamiyama, Hideki Yokoo, Tatsuya Orimo, Akihisa Nagatsu, Takanori Ohata, Hirofumi Kamachi, Akinobu Taketomi. Prognoses and Clinicopathological Characteristics for Hepatocellular Carcinoma Originating from the Caudate Lobe After SurgeryWorld Journal of Surgery 2019; 43(4): 1085 doi: 10.1007/s00268-018-4869-2