BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Maubach G, Lim MCC, Chen J, Yang H, Zhuo L. miRNA studies in in vitro and in vivo activated hepatic stellate cells. World J Gastroenterol 2011; 17(22): 2748-2773 [DOI: 10.3748/wjg.v17.i22.2748]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v17/i22/2748.htm
Number Citing Articles
1
Yanhua Ma, Xiaoxue Yuan, Ming Han, Yifan Xu, Kai Han, Pu Liang, Shunai Liu, Jun Chen, Huichun Xing. miR-98-5p as a novel biomarker suppress liver fibrosis by targeting TGFβ receptor 1Hepatology International 2022; 16(3): 614 doi: 10.1007/s12072-021-10277-5
2
Wei Huang, Bo Dai, Zhili Wen, Ronald W. Millard, Xi-Yong Yu, Kristin Luther, Meifeng Xu, Ting C. Zhao, Huang-Tian Yang, Zhihua Qi, Kathleen LaSance, Muhammad Ashraf, Yigang Wang, Gangjian Qin. Molecular Strategy to Reduce In Vivo Collagen Barrier Promotes Entry of NCX1 Positive Inducible Pluripotent Stem Cells (iPSCNCX1+) into Ischemic (or Injured) MyocardiumPLoS ONE 2013; 8(8): e70023 doi: 10.1371/journal.pone.0070023
3
Alina Ciceu, Cornel Balta, Hidegard Herman, Sami Gharbia, Simona-Rebeca Ignat, Sorina Dinescu, Judit Váradi, Ferenc Fenyvesi, Szilvia Gyöngyösi, Anca Hermenean, Marieta Costache. Complexation with Random Methyl-β-Cyclodextrin and (2-Hidroxypropyl)-β-Cyclodextrin Enhances In Vivo Anti-Fibrotic and Anti-Inflammatory Effects of Chrysin via the Inhibition of NF-κB and TGF-β1/Smad Signaling Pathways and Modulation of Hepatic Pro/Anti-Fibrotic miRNAInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(4): 1869 doi: 10.3390/ijms22041869
4
Yuhan Chen, Baoying Yuan, Zhifeng Wu, Yinying Dong, Li Zhang, Zhaochong Zeng. Microarray profiling of circular RNAs and the potential regulatory role of hsa_circ_0071410 in the activated human hepatic stellate cell induced by irradiationGene 2017; 629: 35 doi: 10.1016/j.gene.2017.07.078
5
D Yang, Y-H Gao, K-B Tan, Z-X Zuo, W-X Yang, X Hua, P-J Li, Y Zhang, G Wang. Inhibition of hepatic fibrosis with artificial microRNA using ultrasound and cationic liposome-bearing microbubblesGene Therapy 2013; 20(12): 1140 doi: 10.1038/gt.2013.41
6
Mio Kitano, P. Bloomston. Hepatic Stellate Cells and microRNAs in Pathogenesis of Liver FibrosisJournal of Clinical Medicine 2016; 5(3): 38 doi: 10.3390/jcm5030038
7
Seung Hun Han, Sovannarith Korm, Ye Gi Han, Soo-Young Choi, Soo-Hyun Kim, Hee Jin Chung, Kibeom Park, Jae-Young Kim, Kyungjae Myung, Joo-Yong Lee, Hongtae Kim, Dong-Wook Kim. GCA links TRAF6-ULK1-dependent autophagy activation in resistant chronic myeloid leukemiaAutophagy 2019; 15(12): 2076 doi: 10.1080/15548627.2019.1596492
8
Zhenjun Deng, Jingang Hao, Dongyun Lei, Yongjing He, Lechun Lu, Li He. Pivotal MicroRNAs in Melanoma: A Mini-ReviewMolecular Diagnosis & Therapy 2016; 20(5): 449 doi: 10.1007/s40291-016-0219-y
9
Chaoliang Tang, Hao Chen, Lai Jiang, Lianxin Liu, Andleeb Khan. Liver Regeneration: Changes in Oxidative Stress, Immune System, Cytokines, and Epigenetic Modifications Associated with AgingOxidative Medicine and Cellular Longevity 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/9018811
10
Hikari Okada, Masao Honda, Jean S. Campbell, Kai Takegoshi, Yoshio Sakai, Taro Yamashita, Takayoshi Shirasaki, Riuta Takabatake, Mikiko Nakamura, Takuji Tanaka, Shuichi Kaneko. Inhibition of microRNA‐214 ameliorates hepatic fibrosis and tumor incidence in platelet‐derived growth factor C transgenic miceCancer Science 2015; 106(9): 1143 doi: 10.1111/cas.12730
11
Alessandra Caligiuri, Fabio Marra. Signaling Pathways in Liver Diseases2015; : 34 doi: 10.1002/9781118663387.ch3
12
Komal Ramani, Maria Lauda Tomasi, Heping Yang, Kwangsuk Ko, Shelly C. Lu. Mechanism and Significance of Changes in Glutamate-Cysteine Ligase Expression during Hepatic FibrogenesisJournal of Biological Chemistry 2012; 287(43): 36341 doi: 10.1074/jbc.M112.370775
13
Yong He, Cheng Huang, Xu Sun, Xiao-ran Long, Xiong-wen Lv, Jun Li. MicroRNA-146a modulates TGF-beta1-induced hepatic stellate cell proliferation by targeting SMAD4Cellular Signalling 2012; 24(10): 1923 doi: 10.1016/j.cellsig.2012.06.003
14
Yong He, Cheng Huang, Xiang Lin, Jun Li. MicroRNA-29 family, a crucial therapeutic target for fibrosis diseasesBiochimie 2013; 95(7): 1355 doi: 10.1016/j.biochi.2013.03.010
15
Ivan G. Gomez, Naoki Nakagawa, Jeremy S. Duffield. MicroRNAs as novel therapeutic targets to treat kidney injury and fibrosisAmerican Journal of Physiology-Renal Physiology 2016; 310(10): F931 doi: 10.1152/ajprenal.00523.2015
16
Lindsey L Kennedy, Fanyin Meng, Julie K Venter, Tianhao Zhou, Walker A Karstens, Laura A Hargrove, Nan Wu, Konstantina Kyritsi, John Greene, Pietro Invernizzi, Francesca Bernuzzi, Shannon S Glaser, Heather L Francis, Gianfranco Alpini. Knockout of microRNA-21 reduces biliary hyperplasia and liver fibrosis in cholestatic bile duct ligated miceLaboratory Investigation 2016; 96(12): 1256 doi: 10.1038/labinvest.2016.112
17
Florian Schueller, Sanchari Roy, Mihael Vucur, Christian Trautwein, Tom Luedde, Christoph Roderburg. The Role of miRNAs in the Pathophysiology of Liver Diseases and ToxicityInternational Journal of Molecular Sciences 2018; 19(1): 261 doi: 10.3390/ijms19010261
18
Fatemeh Momen-Heravi, Donna Catalano, Austin Talis, Gyongyi Szabo, Shashi Bala. Protective effect of LNA-anti-miR-132 therapy on liver fibrosis in miceMolecular Therapy - Nucleic Acids 2021; 25: 155 doi: 10.1016/j.omtn.2021.05.007
19
Shao-Long Chen, Ming-Hua Zheng, Ke-Qing Shi, Tao Yang, Yong-Ping Chen. A New Strategy for Treatment of Liver FibrosisBioDrugs 2013; 27(1): 25 doi: 10.1007/s40259-012-0005-2
20
Vinicio Carloni, Tu Vinh Luong, Krista Rombouts. Hepatic stellate cells and extracellular matrix in hepatocellular carcinoma: more complicated than everLiver International 2014; 34(6): 834 doi: 10.1111/liv.12465
21
Yong He, Cheng Huang, Sheng-peng Zhang, Xu Sun, Xiao-ran Long, Jun Li. The potential of microRNAs in liver fibrosisCellular Signalling 2012; 24(12): 2268 doi: 10.1016/j.cellsig.2012.07.023
22
Florian Schueller, Sanchari Roy, Christian Trautwein, Tom Luedde, Christoph Roderburg. miR-122 expression is not regulated during activation of hepatic stellate cellsJournal of Hepatology 2016; 65(4): 865 doi: 10.1016/j.jhep.2016.05.048
23
Tomohisa Yoneyama, Takehisa Ueno, Kazunori Masahata, Chiyoshi Toyama, Akira Maeda, Yuko Tazuke, Takaharu Oue, Shuji Miyagawa, Hiroomi Okuyama. Elevation of microRNA-214 is associated with progression of liver fibrosis in patients with biliary atresiaPediatric Surgery International 2022; 38(1): 115 doi: 10.1007/s00383-021-05009-7
24
Shao-Long Chen, Ming-Hua Zheng, Tao Yang, Mei Song, Yong-Ping Chen. Disparate profiles of dys-regulated miRNAs in activated hepatic stellate cellsHepatology 2013; 57(3): 1285 doi: 10.1002/hep.25975
25
Adil El Taghdouini, Leo A. van Grunsven. Epigenetic regulation of hepatic stellate cell activation and liver fibrosisExpert Review of Gastroenterology & Hepatology 2016; 10(12): 1397 doi: 10.1080/17474124.2016.1251309
26
Fuyuan Li, Ning Ma, Ruiqi Zhao, Guodong Wu, Yanfen Zhang, Yu Qiao, Dong Han, Ya Xu, Ying Xiang, Bingzhu Yan, Jianfeng Jin, Guixiang Lv, Lei Wang, Changqing Xu, Xu Gao, Shanshun Luo. Overexpression of miR‐483‐5p/3p cooperate to inhibit mouse liver fibrosis by suppressing the TGF‐β stimulated HSCs in transgenic miceJournal of Cellular and Molecular Medicine 2014; 18(6): 966 doi: 10.1111/jcmm.12293
27
Ashley M. Lakner, Nury M. Steuerwald, Laura W. Schrum. Reply:Hepatology 2013; 57(3): 1286 doi: 10.1002/hep.25997
28
Lakshmi Kuttippurathu, Austin Parrish, Rajanikanth Vadigepalli. Integrated Computational Model of Intracellular Signaling and microRNA Regulation Predicts the Network Balances and Timing Constraints Critical to the Hepatic Stellate Cell Activation ProcessProcesses 2014; 2(4): 773 doi: 10.3390/pr2040773
29
Egle Juskeviciute, Rachael P. Dippold, Anil N. Antony, Aditi Swarup, Rajanikanth Vadigepalli, Jan B. Hoek. Inhibition of miR-21 rescues liver regeneration after partial hepatectomy in ethanol-fed ratsAmerican Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 2016; 311(5): G794 doi: 10.1152/ajpgi.00292.2016
30
Sara Ceccarelli, Nadia Panera, Daniela Gnani, Valerio Nobili. Dual Role of MicroRNAs in NAFLDInternational Journal of Molecular Sciences 2013; 14(4): 8437 doi: 10.3390/ijms14048437
31
Dandan Zhu, Bin Hu, Yonghua Zhou, Xiaolei Sun, Jinling Chen, Liuting Chen, Zhaodong Ji, Jinhua Zhu, Yinong Duan. microRNA‐146a is involved in rSjP40‐inhibited activation of LX‐2 cells by targeting Smad4 expressionJournal of Cellular Biochemistry 2018; 119(11): 9249 doi: 10.1002/jcb.27193
32
Krista Rombouts. Stellate Cells in Health and Disease2015; : 15 doi: 10.1016/B978-0-12-800134-9.00002-6
33
Jia Huang, Xiaojie Yu, Jochen Fries, Li'ang Zhang, Margarete Odenthal. MicroRNA Function in the Profibrogenic Interplay upon Chronic Liver DiseaseInternational Journal of Molecular Sciences 2014; 15(6): 9360 doi: 10.3390/ijms15069360
34
Yanting Zou, Yu Cai, Di Lu, Yi Zhou, Qunyan Yao, Shuncai Zhang. MicroRNA-146a-5p attenuates liver fibrosis by suppressing profibrogenic effects of TGFβ1 and lipopolysaccharideCellular Signalling 2017; 39: 1 doi: 10.1016/j.cellsig.2017.07.016
35
Zufang Liao, Rongjiong Zheng, Guofeng Shao. Mechanisms and application strategies of miRNA‑146a regulating inflammation and fibrosis at molecular and cellular levels (Review)International Journal of Molecular Medicine 2022; 51(1) doi: 10.3892/ijmm.2022.5210
36
Atsushi Masamune, Eriko Nakano, Shin Hamada, Tetsuya Takikawa, Naoki Yoshida, Tooru Shimosegawa. Alteration of the microRNA expression profile during the activation of pancreatic stellate cellsScandinavian Journal of Gastroenterology 2014; 49(3): 323 doi: 10.3109/00365521.2013.876447
37
Maren Schoepp, Anda Ströse, Jörg Haier. Dysregulation of miRNA Expression in Cancer Associated Fibroblasts (CAFs) and Its Consequences on the Tumor MicroenvironmentCancers 2017; 9(12): 54 doi: 10.3390/cancers9060054
38
Zhengping Zhang, Yinhe Zha, Wei Hu, Zhen Huang, Zhongfei Gao, Yuhui Zang, Jiangning Chen, Lei Dong, Junfeng Zhang. The Autoregulatory Feedback Loop of MicroRNA-21/Programmed Cell Death Protein 4/Activation Protein-1 (MiR-21/PDCD4/AP-1) as a Driving Force for Hepatic Fibrosis DevelopmentJournal of Biological Chemistry 2013; 288(52): 37082 doi: 10.1074/jbc.M113.517953
39
Jiang Li, Song Li. Reply to: “miR-122 expression is not regulated during activation of hepatic stellate cells”Journal of Hepatology 2016; 65(4): 868 doi: 10.1016/j.jhep.2016.06.020
40
Liping Ma, Xiaoxue Yang, Rong Wei, Tinghong Ye, Jian-Kang Zhou, Maoyao Wen, Ruoting Men, Ping Li, Biao Dong, Lunxu Liu, Xianghui Fu, Heng Xu, Rami I. Aqeilan, Yu-Quan Wei, Li Yang, Yong Peng. MicroRNA-214 promotes hepatic stellate cell activation and liver fibrosis by suppressing Sufu expressionCell Death & Disease 2018; 9(7) doi: 10.1038/s41419-018-0752-1