BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Chen J, Wang Y, Wu XJ, Li J, Hou FQ, Wang GQ. Pegylated interferon α-2b up-regulates specific CD8+ T cells in patients with chronic hepatitis B. World J Gastroenterol 2010; 16(48): 6145-6150 [PMID: 21182232 DOI: 10.3748/wjg.v16.i48.6145]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v16/i48/6145.htm
Number Citing Articles
1
Qirong Li, Baozhen Sun, Yue Zhuo, Ziping Jiang, Rong Li, Chao Lin, Ye Jin, Yongjian Gao, Dongxu Wang. Interferon and interferon-stimulated genes in HBV treatmentFrontiers in Immunology 2022; 13 doi: 10.3389/fimmu.2022.1034968
2
X.‐R. Sun, J. Wu, K.‐F. Tang. The interferon‐gamma (IFN‐γ) +874T allele reduces the risk of hepatitis B infection in an Asian populationJournal of Viral Hepatitis 2014; 21(4): 281 doi: 10.1111/jvh.12140
3
Shihong Zhong, Qiong Li, Chunhua Wen, Yifan Li, Yang Zhou, Zihan Jin, Guofu Ye, Yanda Zhao, Jinlin Hou, Yongyin Li, Libo Tang. Interferon α facilitates anti-HBV cellular immune response in a B cell-dependent mannerAntiviral Research 2022; 207: 105420 doi: 10.1016/j.antiviral.2022.105420
4
Prakriti Sinha, Parul Sahu. Dynamics of Immune Activation in Viral Diseases2020; : 205 doi: 10.1007/978-981-15-1045-8_14
5
Siqi Peng, Huizhen Wang, Zhengtao Wang, Qingzhong Wang. Progression of Antiviral Agents Targeting Viral PolymerasesMolecules 2022; 27(21): 7370 doi: 10.3390/molecules27217370
6
Iman Ibrahim Salama, Samia M Sami, Somaia I Salama, Ghada A Abdel-Latif, Fatma A Shaaban, Walaa A Fouad, Aida M Abdelmohsen, Hala M Raslan. Current and novel modalities for management of chronic hepatitis B infectionWorld Journal of Hepatology 2023; 15(5): 585-608 doi: 10.4254/wjh.v15.i5.585
7
Lu Ning, Xuan Huang, Ying Xu, Guifeng Yang, Juncheng Yang, Qunfang Fu, Qi Zhang, Hai Liu, Xiaoting Wu, Zhanhui Wang, Kangxian Luo. Boosting of Hepatitis B Virus-Specific T Cell Responses After Pegylated-Interferon-α-2a Therapy for Hepatitis B e Antigen-Positive Pediatric PatientsJournal of Interferon & Cytokine Research 2019; 39(12): 740 doi: 10.1089/jir.2019.0042
8
F.‐Q. Hou, X.‐J. Wu, Y. Wang, J. Chen, Y.‐Z. Liu, Y.‐Y. Ren, G. Song, Y.‐P. Ding, M. Yu, G.‐Q. Wang. Rapid downregulation of programmed death‐1 and interferon‐γ‐inducible protein‐10 expression is associated with favourable outcome during antiviral treatment of chronic hepatitis BJournal of Viral Hepatitis 2013; 20(s1): 18 doi: 10.1111/jvh.12060
9
Xiao-Yan Jiang, Bing Huang, Dan-Ping Huang, Chun-Shan Wei, Wei-Chao Zhong, De-Ti Peng, Fu-Rong Huang, Guang-Dong Tong. Long-term follow-up of cumulative incidence of hepatocellular carcinoma in hepatitis B virus patients without antiviral therapyWorld Journal of Gastroenterology 2021; 27(11): 1101-1116 doi: 10.3748/wjg.v27.i11.1101
10
Soeradj Harkisoen, Steven Kroon, Karel J van Erpecum, Andy IM Hoepelman, Debbie van Baarle, Joop E Arends. The influences of antiviral therapy on T-cell function in adult patients with chronic hepatitis BFuture Virology 2014; 9(10): 913 doi: 10.2217/fvl.14.76
11
Antonia Mourtzikou, Maria Alepaki, Marilena Stamouli, Abraham Pouliakis, Anastasios Skliris, Petros Karakitsos. Evaluation of serum levels of IL-6, TNF-α, IL-10, IL-2 and IL-4 in patients with chronic hepatitisInmunología 2014; 33(2): 41 doi: 10.1016/j.inmuno.2014.01.001
12
Yong Zhe Liu, Feng Qin Hou, Peng Ding, Yuan Yuan Ren, Shi Hong Li, Gui Qiang Wang. Pegylated interferon α enhances recovery of memory T cells in e antigen positive chronic hepatitis B patientsVirology Journal 2012; 9(1) doi: 10.1186/1743-422X-9-274
13
Walid Ben Selma, Ahmed Baligh Laribi, Sana Alibi, Jalel Boukadida. Association of an IFN-γ variant with susceptibility to chronic hepatitis B by the enhancement of HBV DNA replicationCytokine 2021; 143: 155525 doi: 10.1016/j.cyto.2021.155525
14
Kai Yang, Shihe Guan, Hao Zhang, Zhiwu Chen. Induction of interleukin 6 impairs the anti‐HBV efficiency of IFN‐α in human hepatocytes through upregulation of SOCS3Journal of Medical Virology 2019; 91(5): 803 doi: 10.1002/jmv.25382