BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Konstantakis C, Triantos C, Theopistos V, Theocharis G, Maroulis I, Diamantopoulou G, Thomopoulos K. Recurrence of choledocholithiasis following endoscopic bile duct clearance: Long term results and factors associated with recurrent bile duct stones. World J Gastrointest Endosc 2017; 9(1): 26-33 [PMID: 28101305 DOI: 10.4253/wjge.v9.i1.26]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5190/full/v9/i1/26.htm
Number Citing Articles
1
Peng Lujian, Cheng Xianneng, Zhang Lei. Risk factors of stone recurrence after endoscopic retrograde cholangiopancreatography for common bile duct stonesMedicine 2020; 99(27): e20412 doi: 10.1097/MD.0000000000020412
2
Soo Jeong Han, Jae Hyuck Chang, Tae-Geun Gweon, Tae Ho Kim, Hyung-Keun Kim, Chang Whan Kim. Analysis of symptomatic recurrences of common bile ducts stones after endoscopic removalMedicine 2022; 101(3): e28671 doi: 10.1097/MD.0000000000028671
3
Eun Soo Yoo, Byung Moo Yoo, Jin Hong Kim, Jae Chul Hwang, Min Jae Yang, Kee Myung Lee, Soon Sun Kim, Choong Kyun Noh. Evaluation of risk factors for recurrent primary common bile duct stone in patients with cholecystectomyScandinavian Journal of Gastroenterology 2018; 53(4): 466 doi: 10.1080/00365521.2018.1438507
4
Ting Dai, Shengkui Qiu, Junbo Qian. Risk Factors for Recurrent Common Bile Duct Stones After Endoscopic Retrograde CholangiopancreatographyIndian Journal of Surgery 2022;  doi: 10.1007/s12262-022-03400-9
5
Robert S. O'Neill, Sarah Z. Wennmacker, Nazim Bhimani, Aafke H. Dijk, Philip Reuver, Thomas J. Hugh. Unsuspected choledocholithiasis found by routine intra‐operative cholangiography during laparoscopic cholecystectomyANZ Journal of Surgery 2020; 90(11): 2279 doi: 10.1111/ans.16016
6
Guo-Qiang Sun, Bao-Feng Gao, Guan-Jun Li, Yun-Long Lei, Jie Li. Application of remifentanil for conscious sedation and analgesia in short-term ERCP and EST surgeryMedicine 2017; 96(16): e6567 doi: 10.1097/MD.0000000000006567
7
Xu Ji, Zhuo Yang, Shu-Ren Ma, Wen Jia, Qian Zhao, Lu Xu, Ying Kan, Yang Cao, Yao Wang, Bao-Jun Fan. New common bile duct morphological subtypes: Risk predictors of common bile duct stone recurrenceWorld Journal of Gastrointestinal Surgery 2022; 14(3): 236-246 doi: 10.4240/wjgs.v14.i3.236
8
Riccardo Muglia, Ezio Lanza, Dario Poretti, Francesca Colapietro, Luigi Solbiati, Felice D’Antuono, Nicolò Gennaro, Roberto Ceriani, Vittorio Pedicini. Percutaneous transhepatic endoscopic lithotripsy of biliary stones with holmium laser for the treatment of recurrent cholangitisAbdominal Radiology 2020; 45(8): 2561 doi: 10.1007/s00261-020-02554-y
9
Wisam Sbeit, Anas Kadah, Matta Simaan, Amir Shahin, Tawfik Khoury. Predictors of recurrent bile duct stone after clearance by endoscopic retrograde cholangiopancreatography: A case-control studyHepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2022; 21(1): 50 doi: 10.1016/j.hbpd.2021.04.011
10
Seong Ji Choi, Jai Hoon Yoon, Dong Hee Koh, Hang Lak Lee, Dae Won Jun, Ho Soon Choi. Low insertion of cystic duct increases risk for common bile duct stone recurrenceSurgical Endoscopy 2022; 36(5): 2786 doi: 10.1007/s00464-021-08563-2
11
Yuyan Shi, Jinghon Zhong, Jianbo Zhou, Qifeng Song, Zhaoqi Dong. Application of ERCP Procedures in Choledocholithiasis with Duodenal Stenosis PatientsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/2662435
12
Yeon-Ji Kim, Woo Chul Chung, Ik Hyun Jo, Jaeyoung Kim, Seonhoo Kim. Efficacy of endoscopic ultrasound after removal of common bile duct stoneScandinavian Journal of Gastroenterology 2019; 54(9): 1160 doi: 10.1080/00365521.2019.1660911
13
Mehmet Can AYDIN, Oğuzhan ÖZŞAY, Kağan KARABULUT. Endoskopik olarak tedavi edilemeyen koledok taşlarında koledokoduodenostomi. Hem geleneksel hem de güncel yöntemArchives of Clinical and Experimental Medicine 2022; 7(2): 29 doi: 10.25000/acem.1101714
14
Jung Wan Choe, Seung Young Kim, Dong-won Lee, Jong Jin Hyun, Ke Ryun Ahn, Ik Yoon, Sung Woo Jung, Young Kul Jung, Ja Seol Koo, Hyung Joon Yim, Sang Woo Lee. Incidence and risk factors for postoperative common bile duct stones in patients undergoing endoscopic extraction and subsequent cholecystectomyGastrointestinal Endoscopy 2021; 93(3): 608 doi: 10.1016/j.gie.2020.06.060
15
Xu Wang, Xiangping Wang, Hao Sun, Gui Ren, Biaoluo Wang, Shuhui Liang, Linhui Zhang, Xiaoyu Kang, Qin Tao, Xuegang Guo, Hui Luo, Yanglin Pan. Endoscopic Papillary Large Balloon Dilation Reduces Further Recurrence in Patients With Recurrent Common Bile Duct Stones: A Randomized Controlled TrialAmerican Journal of Gastroenterology 2022; 117(5): 740 doi: 10.14309/ajg.0000000000001690
16
Xiao-Dong Zhou, Qiao-Feng Chen, Yuan-Yuan Zhang, Ming-Ju Yu, Chang Zhong, Zhi-Jian Liu, Guo-Hua Li, Xiao-Jiang Zhou, Jun-Bo Hong, You-Xiang Chen. Outcomes of endoscopic sphincterotomy <i>vs</i> open choledochotomy for common bile duct stonesWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(4): 485-497 doi: 10.3748/wjg.v25.i4.485
17
Hongzhang Shen, Juanjuan Zhu, Fuqiang Ye, Dongchao Xu, Liangliang Fang, Jianfeng Yang, Huijie Lv, Qifeng Lou, Hangbin Jin, Ming Ni, Xiaofeng Zhang. Biliary Microbial Structure of Gallstone Patients With a History of Endoscopic Sphincterotomy SurgeryFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2021; 10 doi: 10.3389/fcimb.2020.594778
18
Chao Jiang, Xueyan Liu, Shuxuan Li, Guangzhen Wu, Guangyi Wang, Meng Wang. Laparoscopic treatment of a recurrent biliary stone forming around a Hem-o-lok clip in a patient with previous gastrectomiesMedicine 2021; 100(38): e27213 doi: 10.1097/MD.0000000000027213
19
Dong Tan, Yafei Zhang, Osamah Ibrahim Khalaf. Differences in Outcome and Comparison of Stress and Immune Status in Patients with Recurrent Common Bile Duct Stones after Biliary Tract Surgery Choosing Three Procedures (ERCP, OCBDE, and LCBDE) for TreatmentComputational and Mathematical Methods in Medicine 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/9197990
20
Rizwan Mahmood, Neil Gupta. Dilemmas in ERCP2019; : 69 doi: 10.1007/978-3-030-12741-1_4
21
Yan-Yan Lin, Yu-Dong Wang, Ping Yue, Xian-Zhuo Zhang, Joseph W Leung, Pan-Pan Jiao, Man Yang, Hai-Ping Wang, Bing Bai, Ying Liu, Jin-Duo Zhang, Hong-Bo Chen, Wen-Bo Meng, Xun Li. Could saline irrigation clear all residual common bile duct stones after lithotripsy? A self-controlled prospective cohort studyWorld Journal of Gastroenterology 2021; 27(4): 358-370 doi: 10.3748/wjg.v27.i4.358
22
Sujuan Li, Bingzhong Su, Ping Chen, Jianyu Hao. Risk factors for recurrence of common bile duct stones after endoscopic biliary sphincterotomyJournal of International Medical Research 2018; 46(7): 2595 doi: 10.1177/0300060518765605
23
Kai Kou, Xingkai Liu, Yuelei Hu, Feixiang Luo, Dawei Sun, Guangyi Wang, Yan Li, Yuguo Chen, Guoyue Lv. Hem-o-lok clip found in the common bile duct 3 years after laparoscopic cholecystectomy and surgical explorationJournal of International Medical Research 2019; 47(2): 1052 doi: 10.1177/0300060518817216
24
Jung Wook Lee, Hyeong Seok Nam. Basic Knowledge that Doctors Starting ERCP Should KnowThe Korean Journal of Pancreas and Biliary Tract 2021; 26(2): 89 doi: 10.15279/kpba.2021.26.2.89
25
Hwei Jene Ng, Ahmad H. M. Nassar. Reinterventions following laparoscopic cholecystectomy and bile duct exploration. A review of prospective data from 5740 patientsSurgical Endoscopy 2022; 36(5): 2809 doi: 10.1007/s00464-021-08568-x