BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Takeuchi Y, Yamashina T, Matsuura N, Ito T, Fujii M, Nagai K, Matsui F, Akasaka T, Hanaoka N, Higashino K, Iishi H, Ishihara R, Thorlacius H, Uedo N. Feasibility of cold snare polypectomy in Japan: A pilot study. World J Gastrointest Endosc 2015; 7(17): 1250-1256 [PMID: 26634041 DOI: 10.4253/wjge.v7.i17.1250]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5190/full/v7/i17/1250.htm
Number Citing Articles
1
Yen-Nien Chen, Li-Chun Chang, Chi-Yang Chang, Peng-Jen Chen, Chi-Yi Chen, Cheng-Hao Tseng, Han-Mo Chiu. Comparison of cold and hot snaring polypectomy for small colorectal polyps: study protocol for a randomized controlled trialTrials 2018; 19(1) doi: 10.1186/s13063-018-2743-z
2
Satoki Shichijo, Yoji Takeuchi, Masanori Kitamura, Mitsuhiro Kono, Yusaku Shimamoto, Hiromu Fukuda, Kentaro Nakagawa, Masayasu Ohmori, Masamichi Arao, Taro Iwatsubo, Hiroyoshi Iwagami, Kenshi Matsuno, Shuntaro Inoue, Noriko Matsuura, Hiroko Nakahira, Akira Maekawa, Takashi Kanesaka, Koji Higashino, Noriya Uedo, Keisuke Fukui, Yuri Ito, Shin‐ichi Nakatsuka, Ryu Ishihara. Does cold snare polypectomy completely resect the mucosal layer? A prospective single‐center observational trialJournal of Gastroenterology and Hepatology 2020; 35(2): 241 doi: 10.1111/jgh.14824
3
Satoki Shichijo, Koji Higashino, Noriya Uedo, Ryu Ishihara, Tomoki Michida, Yoji Takeuchi. Choking with a snare to control immediate bleeding after cold snare polypectomyEndoscopy 2022; 54(03): E123 doi: 10.1055/a-1418-8046
4
Viveksandeep Thoguluva Chandrasekar, Marco Spadaccini, Muhammad Aziz, Roberta Maselli, Seemeen Hassan, Lorenzo Fuccio, Abhiram Duvvuri, Leonardo Frazzoni, Madhav Desai, Alessandro Fugazza, Ramprasad Jegadeesan, Matteo Colombo, Chandra Skekhar Dasari, Cesare Hassan, Prateek Sharma, Alessandro Repici. Cold snare endoscopic resection of nonpedunculated colorectal polyps larger than 10 mm: a systematic review and pooled-analysisGastrointestinal Endoscopy 2019; 89(5): 929 doi: 10.1016/j.gie.2018.12.022
5
Sho Suzuki, Takuji Gotoda, Chika Kusano, Hisatomo Ikehara, Akihiro Sugita, Misa Yamauchi, Mitsuhiko Moriyama. Width and depth of resection for small colorectal polyps: hot versus cold snare polypectomyGastrointestinal Endoscopy 2018; 87(4): 1095 doi: 10.1016/j.gie.2017.10.041
6
Yuichi Shimodate, Motowo Mizuno, Rio Takezawa, Mami Kobayashi, Tatsuhiro Yamazaki, Akira Doi, Naoyuki Nishimura, Hirokazu Mouri, Kazuhiro Matsueda, Hiroshi Yamamoto. Safety of cold polypectomy for small colorectal neoplastic lesions: a prospective cohort study in JapanInternational Journal of Colorectal Disease 2017; 32(9): 1261 doi: 10.1007/s00384-017-2856-y
7
Tatsuro Murano, Hiroaki Ikematsu, Kensuke Shinmura, Renma Ito, Tatsunori Minamide, Daiki Sato, Yoichi Yamamoto, Kenji Takashima, Tomohiro Kadota, Yusuke Yoda, Keisuke Hori, Yasuhiro Oono, Tomonori Yano. Endoscopic prediction of advanced histology in colorectal lesions sized <10 mm using the Japan Narrow‐band imaging Expert Team classificationDigestive Endoscopy 2020; 32(5): 785 doi: 10.1111/den.13566
8
Marina de Benito Sanz, Luis Hernández, María Isabel Garcia Martinez, Pilar Diez-Redondo, Diana Joao Matias, Jesús M. Gonzalez-Santiago, Mercedes Ibáñez, María Henar Núñez Rodríguez, Marta Cimavilla, Carla Tafur, Laura Mata, Antonio Guardiola-Arévalo, Jorge Feito, Francisco Javier García-Alonso. Efficacy and safety of cold versus hot snare polypectomy for small (5–9 mm) colorectal polyps: a multicenter randomized controlled trialEndoscopy 2022; 54(01): 35 doi: 10.1055/a-1327-8357
9
Daisuke Maruoka, Takashi Kishimoto, Tomoaki Matsumura, Makoto Arai, Naoki Akizue, Kentaro Ishikawa, Yuki Ohta, Shingo Kasamatsu, Takashi Taida, Hideaki Ishigami, Kenichiro Okimoto, Keiko Saito, Tomoo Nakagawa, Naoya Kato. Underwater cold snare polypectomy for colorectal adenomasDigestive Endoscopy 2019; 31(6): 662 doi: 10.1111/den.13427
10
Jun Arimoto, Hideyuki Chiba, Keiichi Ashikari, Ryo Fukui, Jun Tachikawa, Naoya Okada, Takuma Suto, Naoya Kawano, Toshihiro Niikura, Hiroki Kuwabara, Michiko Nakaoka, Tomonori Ida, Tohru Goto, Atsushi Nakajima. Management of Less Than 10-mm-Sized Pedunculated (Ip) Polyps with Thin Stalk: Hot Snare Polypectomy Versus Cold Snare PolypectomyDigestive Diseases and Sciences 2021; 66(7): 2353 doi: 10.1007/s10620-020-06436-7
11
Yoji Takeuchi, Satoki Shichijo, Noriya Uedo, Yushi Kawakami, Yuki Okubo, Yasuhiro Tani, Hirohisa Sakurai, Takahiko Nakamura, Muneaki Miyake, Katsunori Matsueda, Ryu Ishihara. Safety and efficacy of cold versus hot snare polypectomy including colorectal polyps ≥1 cm in sizeDigestive Endoscopy 2022; 34(2): 274 doi: 10.1111/den.14096
12
Shinji Yoshii, Mio Matsumoto. Cold snare polypectomy technique is a procedure with a low bleeding riskDigestive Endoscopy 2018; 30(S1): 51 doi: 10.1111/den.13037
13
Vasileios Panteris, Antonios Vezakis, JK Triantafillidis. Should hot biopsy forceps be abandoned for polypectomy of diminutive colorectal polyps?World Journal of Gastroenterology 2018; 24(14): 1579-1582 doi: 10.3748/wjg.v24.i14.1579
14
Yoriaki Komeda, Hiroshi Kashida, Toshiharu Sakurai, George Tribonias, Kazuki Okamoto, Masashi Kono, Mitsunari Yamada, Teppei Adachi, Hiromasa Mine, Tomoyuki Nagai, Yutaka Asakuma, Satoru Hagiwara, Shigenaga Matsui, Tomohiro Watanabe, Masayuki Kitano, Takaaki Chikugo, Yasutaka Chiba, Masatoshi Kudo. Removal of diminutive colorectal polyps: A prospective randomized clinical trial between cold snare polypectomy and hot forceps biopsyWorld Journal of Gastroenterology 2017; 23(2): 328-335 doi: 10.3748/wjg.v23.i2.328
15
Daisuke Takayanagi, Daiki Nemoto, Noriyuki Isohata, Shungo Endo, Masato Aizawa, Kenichi Utano, Kensuke Kumamoto, Hiroshi Hojo, Alan Kawarai Lefor, Kazutomo Togashi. Histological Comparison of Cold versus Hot Snare Resections of the Colorectal MucosaDiseases of the Colon & Rectum 2018; 61(8): 964 doi: 10.1097/DCR.0000000000001109
16
N. V. Ageykina, E. D. Fedorov, P. G. Malkov, T. V. Nikolaychuk, N. A. Oleynikova. Acetic Acid Chromoendoscopy in the Preliminary Diagnosis of Histological Type of Colon Polyp during ColonoscopyRussian Journal of Gastroenterology, Hepatology, Coloproctology 2022; 31(6): 29 doi: 10.22416/1382-4376-2021-31-6-29-40
17
Tonya Kaltenbach, Joseph C. Anderson, Carol A. Burke, Jason A. Dominitz, Samir Gupta, David Lieberman, Douglas J. Robertson, Aasma Shaukat, Sapna Syngal, Douglas K. Rex. Endoscopic Removal of Colorectal Lesions—Recommendations by the US Multi-Society Task Force on Colorectal CancerGastrointestinal Endoscopy 2020; 91(3): 486 doi: 10.1016/j.gie.2020.01.029
18
Tonya Kaltenbach, Joseph C. Anderson, Carol A. Burke, Jason A. Dominitz, Samir Gupta, David Lieberman, Douglas J. Robertson, Aasma Shaukat, Sapna Syngal, Douglas K. Rex. Endoscopic Removal of Colorectal Lesions: Recommendations by the US Multi-Society Task Force on Colorectal CancerAmerican Journal of Gastroenterology 2020; 115(3): 435 doi: 10.14309/ajg.0000000000000555
19
Jun Arimoto, Hideyuki Chiba, Takuma Higurashi, Ryo Fukui, Jun Tachikawa, Noboru Misawa, Keiichi Ashikari, Toshihiro Niikura, Hiroki Kuwabara, Michiko Nakaoka, Tohru Goto, Atsushi Nakajima. Risk factors for incomplete polyp resection after cold snare polypectomyInternational Journal of Colorectal Disease 2019; 34(9): 1563 doi: 10.1007/s00384-019-03347-6
20
Takahiro Kudo, Akira Horiuchi, Reiko Kyodo, Kazuhide Tokita, Naoki Tanaka, Ichitaro Horiuchi, Kenji Sano. Mucosal defect size predicts the adequacy of resection of ≤10 mm nonpedunculated colorectal polyps using a new cold snare polypectomy techniqueEuropean Journal of Gastroenterology & Hepatology 2021; 33(1S): e484 doi: 10.1097/MEG.0000000000002156
21
Kenta Hamada, Yoji Takeuchi, Hideki Ishikawa, Yusuke Tonai, Noriko Matsuura, Yasumasa Ezoe, Ryu Ishihara, Yasuhiko Tomita, Hiroyasu Iishi. Feasibility of Cold Snare Polypectomy for Multiple Duodenal Adenomas in Patients with Familial Adenomatous Polyposis: A Pilot StudyDigestive Diseases and Sciences 2016; 61(9): 2755 doi: 10.1007/s10620-016-4165-7
22
Yoshihiro Kishida, Kinichi Hotta, Kenichiro Imai, Sayo Ito, Yohei Yabuuchi, Masao Yoshida, Noboru Kawata, Naomi Kakushima, Kohei Takizawa, Hirotoshi Ishiwatari, Hiroyuki Matsubayashi, Hiroyuki Ono. Effectiveness of suction valve button removal in retrieving resected colon polyps for better histological assessment: Propensity score matching analysisDigestive Endoscopy 2021; 33(3): 433 doi: 10.1111/den.13779
23
Yoshiaki Kimoto, Eiji Sakai, Rin Inamoto, Marie Kurebayashi, Syunya Takayanagi, Tomoya Hirata, Yuichiro Suzuki, Rindo Ishii, Takafumi Konishi, Keisuke Kanda, Ryoju Negishi, Maiko Takita, Kohei Ono, Yohei Minato, Takashi Muramoto, Ken Ohata. Safety and Efficacy of Cold Snare Polypectomy Without Submucosal Injection for Large Sessile Serrated Lesions: A Prospective StudyClinical Gastroenterology and Hepatology 2022; 20(2): e132 doi: 10.1016/j.cgh.2020.10.053
24
Fumiaki Ishibashi, Sho Suzuki, Mizuki Nagai, Kentaro Mochida, Tetsuo Morishita. Colorectal cold snare polypectomy: Current standard technique and future perspectivesDigestive Endoscopy 2023; 35(3): 278 doi: 10.1111/den.14420
25
Masashi Saito, Takeshi Yamamura, Masanao Nakamura, Keiko Maeda, Tsunaki Sawada, Eri Ishikawa, Yasuyuki Mizutani, Takuya Ishikawa, Naomi Kakushima, Kazuhiro Furukawa, Eizaburo Ohno, Hiroki Kawashima, Masatoshi Ishigami, Mitsuhiro Fujishiro. Real-world local recurrence rate after cold polypectomy in colorectal polyps less than 10 mm using propensity score matchingWorld Journal of Gastroenterology 2021; 27(47): 8182-8193 doi: 10.3748/wjg.v27.i47.8182
26
Jun Arimoto, Hideyuki Chiba, Keiji Yamada, Takanori Nishiguchi, Mikio Kobayashi, Naoya Okada, Takuma Suto, Toshihiro Niikura, Hiroki Kuwabara, Michiko Nakaoka, Tomonori Ida. Cold snare defect protrusion and incomplete polyp resection after forced cold snare polypectomy: a prospective observational studyEndoscopy 2023;  doi: 10.1055/a-2183-5505
27
Hala Fatima, Tooba Tariq, Ashley Gilmore, Hak Nam Kim, John Tang, Marwan Ghabril, Khaled Abdeljawad. Bleeding Risk With Cold Snare Polypectomy of ≤10 mm Pedunculated Colon PolypsJournal of Clinical Gastroenterology 2023; 57(3): 294 doi: 10.1097/MCG.0000000000001699
28
Xiao-Jia Zhu, Zhang-Xuan Wu, Hua-Mei Dai, Fang Leng, Chang-Gen Ye, Li Yang. Efficacy of cold endoscopic mucosal resection vs conventional endoscopic mucosal resection in treatment of nonpedunculated colorectal polyps sized 5-10 mmWorld Chinese Journal of Digestology 2021; 29(13): 733 doi: 10.11569/wcjd.v29.i13.733
Abstract() |  Core Tip() |  Full Article(HTML)() | Times Cited  (0) | Total Visits (0) | Open
29
Kazuya Inoki, Hiroyuki Takamaru, Hiroto Furuhashi, Yoshihiro Kishida, Yuichi Shimodate, Yorinobu Sumida, Kazuya Hosotani, Hiroya Ueyama, Yohei Furumoto, Shinichi Hashimoto, Yoji Takeuchi, Ryoji Ichijima, Yashiro Yoshizawa, Takuto Suzuki, Yosuke Minoda, Kazuhiro Mizukami, Tomoaki Matsumura, Toyotaka Kasai, Takeshi Yamamura, Ken Ohnita, Ken Hara, Mitsuru Esaki, Atsushi Katagiri, Hideki Ishikawa, Takuji Gotoda. Management of colorectal high-grade dysplasia or cancer resected by cold snare polypectomy: a multicenter exploratory studyJournal of Gastroenterology 2023; 58(6): 554 doi: 10.1007/s00535-023-01980-1
30
Jun Arimoto, Hideyuki Chiba, Keiji Yamada, Naoya Okada, Mikio Kobayashi, Hiroki Kuwabara, Michiko Nakaoka, Ken Ohata. Safety and efficacy of a new cold snare technique with clipping for colorectal angioectasiaEndoscopy International Open 2023; 11(02): E157 doi: 10.1055/a-1972-3510
31
Tonya Kaltenbach, Joseph C. Anderson, Carol A. Burke, Jason A. Dominitz, Samir Gupta, David Lieberman, Douglas J. Robertson, Aasma Shaukat, Sapna Syngal, Douglas K. Rex. Endoscopic Removal of Colorectal Lesions—Recommendations by the US Multi-Society Task Force on Colorectal CancerGastroenterology 2020; 158(4): 1095 doi: 10.1053/j.gastro.2019.12.018
32
Qing-Qing Meng, Min Rao, Pu-Jun Gao. Effect of cold snare polypectomy for small colorectal polypsWorld Journal of Clinical Cases 2022; 10(19): 6446-6455 doi: 10.12998/wjcc.v10.i19.6446
33
Lazaros Varytimiadis, Nikos Viazis, Paraskevas Gkolfakis, Georgios Tribonias, Georgios Tziatzios, Georgios Kyriakopoulos, Theodore Argyrakos, Christos Pontas, Vasilios Papastergiou, Nikolaos Arkadopoulos, Vasilios Smyrniotis, Gerassimos J. Mantzaris, Ioannis S. Papanikolaou. Cold snare polypectomy vs. hot snare polypectomy vs. argon plasma coagulation for small (5–9mm) left-sided colorectal polyps: a prospective randomized trialEuropean Journal of Gastroenterology & Hepatology 2021; 33(1S): e909 doi: 10.1097/MEG.0000000000002300
34
Kevin Winston, Hasan Maulahela, Daniell Edward Raharjo, Kevin Tjoa, Reganedgary Jonlean. A Comparative Analysis of the Efficacy and Safety of Hot Snare Polypectomy and Cold Snare Polypectomy for Removing Small Colorectal Polyps: A Systematic Review and Meta-AnalysisCureus 2023;  doi: 10.7759/cureus.38713
35
Shara N Ket, Dileep Mangira, Allysia Ng, Douglas Tjandra, Ja H Koo, Richard La Nauze, Andrew Metz, Alan Moss, Gregor Brown. Complications of cold versus hot snare polypectomy of 10–20 mm polyps: A retrospective cohort studyJGH Open 2020; 4(2): 172 doi: 10.1002/jgh3.12243
36
Jun Arimoto, Hideyuki Chiba, Keiichi Ashikari, Ryo Fukui, Jun Tachikawa, Takuma Suto, Naoya Kawano, Toshihiro Niikura, Hiroki Kuwabara, Michiko Nakaoka, Tomonori Ida, Takuma Higurashi, Tohru Goto, Atsushi Nakajima. Safety and efficacy of cold snare polypectomy for pedunculated (Ip) polyps measuring less than 10 mm in diameterInternational Journal of Colorectal Disease 2020; 35(5): 859 doi: 10.1007/s00384-020-03547-5
37
Kenichiro Okimoto, Daisuke Maruoka, Tomoaki Matsumura, Wataru Shiratori, Ariki Nagashima, Tsubasa Ishikawa, Mamoru Tokunaga, Tatsuya Kaneko, Hirotaka Oura, Kengo Kanayama, Naoki Akizue, Yuki Ohta, Takashi Taida, Keiko Saito, Makoto Arai, Jun Kato, Naoya Kato. Long‐term outcomes of cold snare polypectomy for superficial non‐ampullary duodenal epithelial tumorsJournal of Gastroenterology and Hepatology 2022; 37(1): 75 doi: 10.1111/jgh.15666
38
Jun Arimoto, Hideyuki Chiba, Jun Tachikawa, Kenji Yamaoka, Dai Yamazaki, Airi Higa, Naoya Okada, Takuma Suto, Naoya Kawano, Toshihiro Niikura, Hiroki Kuwabara, Michiko Nakaoka, Tomonori Ida, Taiki Morohashi, Tohru Goto. Evaluation of cold snare polypectomy for small pedunculated (Ip) polyps with thin stalks: a prospective clinical feasibility studyScandinavian Journal of Gastroenterology 2022; 57(2): 253 doi: 10.1080/00365521.2021.1998603
39
Tatsuro Murano, Hiroaki Ikematsu, Kensuke Shinmura, Kei Okumura, Takeshi Kuwata, Mineko Ushiama, Teruhiko Yoshida, Kenji Takashima, Keiichiro Nakajo, Tomohiro Kadota, Yusuke Yoda, Yasuhiro Oono, Tomonori Yano. Endoscopic management of familial adenomatous polyposis targeting colorectal lesions greater than 5 mm in size: a single-center retrospective studyFamilial Cancer 2023; 22(1): 83 doi: 10.1007/s10689-022-00308-x
40
Akira Horiuchi, Tamaki Ikuse, Naoki Tanaka. Cold snare polypectomy: Indications, devices, techniques, outcomes and futureDigestive Endoscopy 2019; 31(4): 372 doi: 10.1111/den.13314
41
Takuya Ikeda, Tetsuya Yoshizaki, Takaaki Eguchi, Hiroshi Kinugasa, Akihiko Okada. Efficacy of specimen pasting after cold snare polypectomy for pathological evaluation of horizontal marginsEndoscopy International Open 2022; 10(05): E572 doi: 10.1055/a-1784-6723
42
M. Zachou, K. Varytimiadis, T. Androutsakos, G. Katsaras, C. Zoumpouli, E. Lalla, M. Nifora, P. Karantanos, N. Nikiteas, S. Sougioultzis, E. Kalaitzakis, S. Kykalos. Protocol design for randomized clinical trial to compare underwater cold snare polypectomy to conventional cold snare polypectomy for non-pedunculated colon polyps of size 5–10 mm (COLDWATER study)Techniques in Coloproctology 2023; 27(4): 325 doi: 10.1007/s10151-022-02731-9
43
Satoshi Shinozaki, Yasutoshi Kobayashi, Yoshikazu Hayashi, Hirotsugu Sakamoto, Alan Kawarai Lefor, Hironori Yamamoto. Efficacy and safety of cold versus hot snare polypectomy for resecting small colorectal polyps: Systematic review and meta‐analysisDigestive Endoscopy 2018; 30(5): 592 doi: 10.1111/den.13173
44
Tomonori Aoki, Shuntaro Yoshida, Hiroyuki Abe, Satoshi Ono, Ayako Nakada, Yumiko Ota, Akiko Narita, Takeshi Yoshikawa, Hiroto Kinoshita, Yosuke Tsuji, Atsuo Yamada, Mitsuhiro Fujishiro, Yoshihiro Hirata, Masashi Fukayama, Kazuhiko Koike, Frank T. Kolligs. Analysis of predictive factors for R0 resection and immediate bleeding of cold snare polypectomy in colonoscopyPLOS ONE 2019; 14(3): e0213281 doi: 10.1371/journal.pone.0213281
45
Louis H.S. Lau, Cosmos L.T. Guo, Joyce K.K. Lee, Clive S.T. Chan, Joyce W.Y. Mak, Sunny H. Wong, Terry C.F. Yip, Grace L.H. Wong, Vincent W.S. Wong, Francis K.L. Chan, Raymond S.Y. Tang. Effectiveness of prophylactic clipping in preventing postpolypectomy bleeding in oral anticoagulant users: a propensity-score analysisGastrointestinal Endoscopy 2022; 96(3): 530 doi: 10.1016/j.gie.2022.04.001
46
Carlos Eduardo Oliveira Dos SANTOS, Daniele MALAMAN, Ivan David Arciniegas SANMARTIN, Ari Ben-Hur Stefani LEÃO, Isadora Zanotelli BOMBASSARO, Júlio Carlos PEREIRA-LIMA. COLD SNARE POLYPECTOMY: A SAFE PROCEDURE FOR REMOVING SMALL NON-PEDUNCULATED COLORECTAL LESIONSArquivos de Gastroenterologia 2023; 60(4): 470 doi: 10.1590/s0004-2803.23042023-115
47
Violeta Hristova Janik. Bleeding After Endoscopic Resection of Colonic Adenomatous Polyps Sized 4-10 mmPRILOZI 2023; 44(2): 157 doi: 10.2478/prilozi-2023-0035
48
桂丽 杨. Research Progress of Cold Resection of Colorectal PolypsAdvances in Clinical Medicine 2023; 13(06): 10601 doi: 10.12677/ACM.2023.1361481
49
Yan Guo, Hua-Ming Li, Wei-Qin Zhu. Cold or Hot Snare with Endoscopic Mucosal Resection for 6–9 mm Colorectal Polyps: A Propensity Score Matching AnalysisJournal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques 2022; 32(2): 158 doi: 10.1089/lap.2020.0983
50
Endoscopy LowerJournal of Gastroenterology and Hepatology 2017; 32(S2): 18 doi: 10.1111/jgh.13889
51
UEG Week 2016 Poster PresentationsUnited European Gastroenterology Journal 2016; 4(5_suppl): A157 doi: 10.1177/2050640616663689
52
Suraj Suresh, Jinyu Zhang, Abdelwahab Ahmed, Mouhanna Abu Ghanimeh, Ahmed Elbanna, Randeep Kaur, Mahmoud Isseh, Andrew Watson, Duyen T. Dang, Krishnavel V. Chathadi, Robert Pompa, Sumit Singla, Cyrus Piraka, Tobias Zuchelli. Risk factors associated with adenoma recurrence following cold snare endoscopic mucosal resection of polyps ≥ 20 mm: a retrospective chart reviewEndoscopy International Open 2021; 9(06): E867 doi: 10.1055/a-1399-8398
53
Toshiki Horii, Sho Suzuki, Akihiro Sugita, Misa Yamauchi, Hisatomo Ikehara, Chika Kusano, Takuji Gotoda. Comparison of complete resection rates in cold snare polypectomy using two different wire diameter snares: A randomized controlled studyJournal of Gastroenterology and Hepatology 2023; 38(5): 752 doi: 10.1111/jgh.16092
54
Takuji Kawamura, Yoji Takeuchi, Satoshi Asai, Isao Yokota, Eisuke Akamine, Minoru Kato, Takuji Akamatsu, Kazuhiro Tada, Yoriaki Komeda, Mineo Iwatate, Ken Kawakami, Michiko Nishikawa, Daisuke Watanabe, Atsushi Yamauchi, Norimasa Fukata, Masaaki Shimatani, Makoto Ooi, Koichi Fujita, Yasushi Sano, Hiroshi Kashida, Satoru Hirose, Hiroyoshi Iwagami, Noriya Uedo, Satoshi Teramukai, Kiyohito Tanaka. A comparison of the resection rate for cold and hot snare polypectomy for 4–9 mm colorectal polyps: a multicentre randomised controlled trial (CRESCENT study)Gut 2018; 67(11): 1950 doi: 10.1136/gutjnl-2017-314215
55
Tatsuro Murano, Kensuke Shinmura, Hiroaki Ikematsu. Usefulness of NBI magnifying endoscopy for diagnosis of early cancer in colorectal lesions <10mmProgress of Digestive Endoscopy 2018; 93(1): 47 doi: 10.11641/pde.93.1_47
56
Ryohei Hirose, Naohisa Yoshida, Takaaki Murakami, Kiyoshi Ogiso, Yutaka Inada, Osamu Dohi, Tetsuya Okayama, Kazuhiro Kamada, Kazuhiko Uchiyama, Osamu Handa, Takeshi Ishikawa, Hideyuki Konishi, Yuji Naito, Yasuko Fujita, Mitsuo Kishimoto, Akio Yanagisawa, Yoshito Itoh. Histopathological analysis of cold snare polypectomy and its indication for colorectal polyps 10–14 mm in diameterDigestive Endoscopy 2017; 29(5): 594 doi: 10.1111/den.12825
57
Mohamed Abuelazm, Islam Mohamed, Fouad S. Jaber, Basant E. Katamesh, Hosam Shaikhkhalil, Mohamed A. Elzeftawy, Abdelrahman Mahmoud, Ahmed M. Afifi, Basel Abdelazeem, Mohamed Othman. Cold Versus Hot Snare Polypectomy for Colorectal PolypsJournal of Clinical Gastroenterology 2023; 57(8): 760 doi: 10.1097/MCG.0000000000001837
58
Atsushi Katagiri, Kazuya Inoki, Kenichi Konda, Fuyuhiko Yamamura, Hitoshi Yoshida. Case of Colorectal Cancer After Cold Snare Polypectomy Successfully Salvaged on Endoscopic Submucosal DissectionCureus 2020;  doi: 10.7759/cureus.11182
59
Jun Arimoto, Hideyuki Chiba, Keiichi Ashikari, Ryo Fukui, Hideyuki Anan, Jun Tachikawa, Takuma Suto, Naoya Kawano, Toshihiro Niikura, Hiroki Kuwabara, Michiko Nakaoka, Shingo Kato, Tomonori Ida, Taiki Morohashi, Tohru Goto, Atsushi Nakajima. Safety of Cold Snare Polypectomy in Patients Receiving Treatment with Antithrombotic AgentsDigestive Diseases and Sciences 2019; 64(11): 3247 doi: 10.1007/s10620-019-5469-1
60
Satoki Shichijo, Shinjiro Yamaguchi, Dai Nakamatsu, Takanori Inoue, Masanori Nakahara, Hideharu Ogiyama, Takuya Yamada, Kazuro Kinoshita, Ryu Ishihara, Tomoki Michida, Tsutomu Nishida, Yoshiki Tsujii, Yoshito Hayashi, Shinichiro Shinzaki, Keisuke Fukui, Yuri Ito, Masanori Kitamura, Keiichiro Honma, Eiichi Morii, Tetsuo Takehara. Local recurrence after endoscopic resection of sessile serrated lesions: A multicenter prospective study by the Osaka Gut ForumJournal of Gastroenterology and Hepatology 2022; 37(12): 2306 doi: 10.1111/jgh.16032
61
Yoji Takeuchi, Katsuhiro Mabe, Yuichi Shimodate, Shinji Yoshii, Shinya Yamada, Mineo Iwatate, Takuji Kawamura, Kinichi Hotta, Koji Nagaike, Nobuaki Ikezawa, Tomoaki Yamasaki, Yoriaki Komeda, Satoshi Asai, Yasuhiro Abe, Takuji Akamatsu, Yuko Sakakibara, Hisatomo Ikehara, Yuzuru Kinjo, Takashi Ohta, Yoko Kitamura, Takashi Shono, Takuya Inoue, Yoshio Ohda, Nozomu Kobayashi, Tokuma Tanuma, Ryu Sato, Taku Sakamoto, Naohiko Harada, Akiko Chino, Hideki Ishikawa, Masanori Nojima, Toshio Uraoka. Continuous Anticoagulation and Cold Snare Polypectomy Versus Heparin Bridging and Hot Snare Polypectomy in Patients on Anticoagulants With Subcentimeter PolypsAnnals of Internal Medicine 2019; 171(4): 229 doi: 10.7326/M19-0026