BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in F6Publishing
For: Zarębska-michaluk D, Jaroszewicz J, Janczewska E, Berak H, Horban A, Sitko M, Garlicki A, Dobracka B, Czauż-andrzejuk A, Dybowska D, Halota W, Pawłowska M, Tudrujek-zdunek M, Tomasiewicz K, Mazur W, Deroń Z, Belica-wdowik T, Baka-ćwierz B, Buczyńska I, Simon K, Piekarska A, Białkowska-warzecha J, Lorenc B, Krygier R, Staniaszek A, Klapaczyński J, Citko J, Socha Ł, Wawrzynowicz-syczewska M, Laurans Ł, Flisiak R. Interferon Free Therapy with and Without Ribavirin for Genotype 1 HCV Cirrhotic Patients in the Real World Experience. Hepat Mon 2018;18. [DOI: 10.5812/hepatmon.80761] [Cited by in Crossref: 2] [Cited by in F6Publishing: 1] [Article Influence: 0.5] [Reference Citation Analysis]
Number Citing Articles
1 Berkan-Kawińska A, Piekarska A, Janczewska E, Lorenc B, Tudrujek-Zdunek M, Tomasiewicz K, Berak H, Horban A, Zarębska-Michaluk D, Pabjan P, Buczyńska I, Pazgan-Simon M, Dybowska D, Halota W, Pawłowska M, Klapaczyński J, Mazur W, Czauż-Andrzejuk A, Socha Ł, Laurans Ł, Garlicki A, Sitko M, Jaroszewicz J, Citko J, Dobracka B, Krygier R, Białkowska-Warzecha J, Tronina O, Belica-Wdowik T, Baka-Ćwierz B, Flisiak R. Real-world effectiveness and safety of direct-acting antivirals in patients with cirrhosis and history of hepatic decompensation: Epi-Ter2 Study. Liver Int 2021;41:1789-801. [PMID: 33655628 DOI: 10.1111/liv.14858] [Cited by in Crossref: 1] [Cited by in F6Publishing: 1] [Article Influence: 1.0] [Reference Citation Analysis]