BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in F6Publishing
For: Jafari D, Esmaeilzadeh A, Mohammadi-kordkhayli M, Rezaei N. Vitamin C and the Immune System. Nutrition and Immunity 2019. [DOI: 10.1007/978-3-030-16073-9_5] [Cited by in Crossref: 2] [Cited by in F6Publishing: 2] [Article Influence: 0.5] [Reference Citation Analysis]
Number Citing Articles
1 Çağindi Ö, Yeyinli N, İnce C, Dedeoğlu M, Köse E. COVID-19 HASTALIĞINI ÖNLEMEDE KULLANILAN TAKVİYE EDİCİ GIDALAR VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ. GIDA / THE JOURNAL OF FOOD 2022. [DOI: 10.15237/gida.gd21146] [Reference Citation Analysis]
2 Kuru Yasar R, Üstün Aytekin Ö. COVID-19 ve Beslenme Arasındaki İlişkiye Güncel Bir Bakış. Akademik Gıda 2021. [DOI: 10.24323/akademik-gida.927735] [Cited by in Crossref: 2] [Cited by in F6Publishing: 2] [Article Influence: 1.0] [Reference Citation Analysis]