BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Gera S, Ettel M, Acosta-Gonzalez G, Xu R. Clinical features, histology, and histogenesis of combined hepatocellular-cholangiocarcinoma. World J Hepatol 2017; 9(6): 300-309 [PMID: 28293379 DOI: 10.4254/wjh.v9.i6.300]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v9/i6/300.htm
Number Citing Articles
1
Yu‑Xue Gao, Tong‑Wang Yang, Ji‑Ming Yin, Peng‑Xiang Yang, Bu‑Xin Kou, Meng‑Yin Chai, Xiao‑Ni Liu, De‑Xi Chen. Progress and prospects of biomarkers in�primary liver cancer (Review)International Journal of Oncology 2020;  doi: 10.3892/ijo.2020.5035
2
Kenichiro Yamamura, Ichiro Sakamoto, Eiji Morihana, Yuichiro Hirata, Hazumu Nagata, Yuzo Yamasaki, Yukihiko Okumura, Kenichi Kohashi, Kazuhiro Koto, Hiroyuki Tsutsui, Shouichi Ohga. Elevated non-invasive liver fibrosis markers and risk of liver carcinoma in adult patients after repair of tetralogy of FallotInternational Journal of Cardiology 2019; 287: 121 doi: 10.1016/j.ijcard.2019.04.032
3
Tao Wang, Wanxiang Wang, Jinfu Zhang, Xianwei Yang, Shu Shen, Wentao Wang. Development and Validation of a Nomogram for Differentiating Combined Hepatocellular Cholangiocarcinoma From Intrahepatic CholangiocarcinomaFrontiers in Oncology 2020; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.598433
4
Yu-Ting Shen, Wen-Wen Yue, Hui-Xiong Xu. Non-invasive imaging in the diagnosis of combined hepatocellular carcinoma and cholangiocarcinomaAbdominal Radiology 2023; 48(6): 2019 doi: 10.1007/s00261-023-03879-0
5
Elizabeth Richardson, Scott Fink, Jessica Fried. Hepato-Pancreato-Biliary Malignancies2022; : 159 doi: 10.1007/978-3-030-41683-6_11
6
Changwu Zhou, Xin Lu, Yi Wang, Xianling Qian, Chun Yang, Mengsu Zeng. Histopathological components correlated with MRI features and prognosis in combined hepatocellular carcinoma-cholangiocarcinomaEuropean Radiology 2022; 32(10): 6702 doi: 10.1007/s00330-022-09065-y
7
Sun Kyung Jeon, Ijin Joo, Dong Ho Lee, Sang Min Lee, Hyo-Jin Kang, Kyoung-Bun Lee, Jeong Min Lee. Combined hepatocellular cholangiocarcinoma: LI-RADS v2017 categorisation for differential diagnosis and prognostication on gadoxetic acid-enhanced MR imagingEuropean Radiology 2019; 29(1): 373 doi: 10.1007/s00330-018-5605-x
8
The Role of Autophagy in Liver Epithelial Cells and Its Impact on Systemic HomeostasisNutrients 2019; 11(4): 827 doi: 10.3390/nu11040827
9
Kazuki Wakizaka, Hideki Yokoo, Toshiya Kamiyama, Masafumi Ohira, Koichi Kato, Yuki Fujii, Ko Sugiyama, Naoki Okada, Takanori Ohata, Akihisa Nagatsu, Shingo Shimada, Tatsuya Orimo, Hirofumi Kamachi, Akinobu Taketomi. Clinical and pathological features of combined hepatocellular–cholangiocarcinoma compared with other liver cancersJournal of Gastroenterology and Hepatology 2019; 34(6): 1074 doi: 10.1111/jgh.14547
10
Chih‐Chieh Yen, Chia‐Jui Yen, Yan‐Shen Shan, Yih‐Jyh Lin, I‐Ting Liu, Hsuan‐Yi Huang, Matthew M Yeh, Shih‐Huang Chan, Hung‐Wen Tsai. Comparing the clinicopathological characteristics of combined hepatocellular–cholangiocarcinoma with those of other primary liver cancers by use of the updated World Health Organization classificationHistopathology 2021; 79(4): 556 doi: 10.1111/his.14384
11
Elizabeth Richardson, Scott Fink, Jessica Fried. Hepato-Pancreato-Biliary Malignancies2021; : 1 doi: 10.1007/978-3-030-37482-2_11-1
12
Florian Roßner, Bruno Valentin Sinn, David Horst. Pathology of Combined Hepatocellular Carcinoma-Cholangiocarcinoma: An UpdateCancers 2023; 15(2): 494 doi: 10.3390/cancers15020494
13
Aurélie Beaufrère, Julien Calderaro, Valérie Paradis. Combined hepatocellular-cholangiocarcinoma: An updateJournal of Hepatology 2021; 74(5): 1212 doi: 10.1016/j.jhep.2021.01.035
14
Gui-Min Hou, Hai-ling Liu, Hong Wu, Yong Zeng. Prediction of Prognosis for cHCC-CC Patients After Surgery: Comparison of Tumor Marker Score Based on AFP, CEA, CA19-9, and Other Clinical StagesAnnals of Surgical Oncology 2021; 28(12): 7647 doi: 10.1245/s10434-021-09949-1
15
Matteo Renzulli, Daryl Ramai, Jameel Singh, Samridhi Sinha, Nicolò Brandi, Anna Maria Ierardi, Elisa Albertini, Rodolfo Sacco, Antonio Facciorusso, Rita Golfieri. Locoregional Treatments in Cholangiocarcinoma and Combined Hepatocellular CholangiocarcinomaCancers 2021; 13(13): 3336 doi: 10.3390/cancers13133336
16
Changwu Zhou, Yi Wang, Li Ma, Xianling Qian, Chun Yang, Mengsu Zeng. Combined hepatocellular carcinoma-cholangiocarcinoma: MRI features correlated with tumor biomarkers and prognosisEuropean Radiology 2022; 32(1): 78 doi: 10.1007/s00330-021-08188-y
17
Huan‐Ling Guo, Xiao‐Zhou Lu, Hang‐Tong Hu, Si‐Min Ruan, Xin Zheng, Xiao‐Yan Xie, Ming‐De Lu, Ming Kuang, Shun‐Li Shen, Li‐Da Chen, Wei Wang. Contrast‐Enhanced Ultrasound‐Based NomogramJournal of Ultrasound in Medicine 2022; 41(8): 1925 doi: 10.1002/jum.15869
18
Mohamad F Ayas, Saif Affas, Zayd Ayas, Momal Chand, Tarik Hadid. Primary Combined Hepatocellular-Cholangiocarcinoma: A Case of Underdiagnosed Primary Liver CancerCureus 2021;  doi: 10.7759/cureus.18224
19
Yuting Peng, Peng Lin, Linyong Wu, Da Wan, Yujia Zhao, Li Liang, Xiaoyu Ma, Hui Qin, Yichen Liu, Xin Li, Xinrong Wang, Yun He, Hong Yang. Ultrasound-Based Radiomics Analysis for Preoperatively Predicting Different Histopathological Subtypes of Primary Liver CancerFrontiers in Oncology 2020; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.01646
20
Cian Gallagher, Tze Sheng Khor. Intermediate cell carcinoma of the liverPathology 2023;  doi: 10.1016/j.pathol.2023.05.021
21
Jiakun Wang, Enliang Li, Hao Yang, Junjun Wu, Hong cheng Lu, Chenhao Yi, Jun Lei, Wenjun Liao, Linquan Wu. Combined hepatocellular-cholangiocarcinoma: a population level analysis of incidence and mortality trendsWorld Journal of Surgical Oncology 2019; 17(1) doi: 10.1186/s12957-019-1586-8
22
Yukihiko Okumura, Kenichi Kohashi, Yuki Tanaka, Masaki Kato, Yoshihiko Maehara, Yoshihiro Ogawa, Yoshinao Oda. Activation of the Akt/mammalian target of rapamycin pathway in combined hepatocellular carcinoma and cholangiocarcinoma: significant correlation between p-4E-BP1 expression in cholangiocarcinoma component and prognosisVirchows Archiv 2020; 476(6): 881 doi: 10.1007/s00428-019-02741-3
23
Dong Hwan Kim, Sang Hyun Choi, Dong Wook Kim, Seung Soo Lee, Young‐Suk Lim, So Yeon Kim, Hyoung Jung Kim, Jin Hee Kim, Jae Ho Byun. Combined Hepatocellular‐Cholangiocarcinoma: Magnetic Resonance Imaging Features and Prognosis According to Risk Factors for Hepatocellular CarcinomaJournal of Magnetic Resonance Imaging 2021; 53(6): 1803 doi: 10.1002/jmri.27528
24
Domenico Alvaro, Cesare Hassan, Vincenzo Cardinale, Guido Carpino, Luca Fabris, Enrico Gringeri, Vincenza Granata, Massimiliano Mutignani, Helen Morement, Felice Giuliante, Alfredo Guglielmi, Lorenzo Ridola, Marco Marzioni, Gianluca Grazi, Maria Guido, Emilio Di Giulio, Giuseppe Tonini, Francesco Pantano, Rosanna Venere, Maria Consiglia Bragazzi, Francesca Biancanello, Jessica Faccioli, Aurora Giannetti, Marcello Cintolo, Michela Di Giunta, Martina Gambato, Alberto Lasagni, Francesco Izzo, Antonio Avallone, Jesus Banales, Massimo Rossi, Carlo Catalano, Andrea Laghi, Giulia D'amati, Maria Grazia Mancino, Lorenzo Ridola. Italian Clinical Practice Guidelines on Cholangiocarcinoma – Part I: Classification, diagnosis and stagingDigestive and Liver Disease 2020; 52(11): 1282 doi: 10.1016/j.dld.2020.06.045
25
Bo Du, Peng Zhang, Zhiming Tan, Jifan Xu. MiR-1202 suppresses hepatocellular carcinoma cells migration and invasion by targeting cyclin dependent kinase 14Biomedicine & Pharmacotherapy 2017; 96: 1246 doi: 10.1016/j.biopha.2017.11.090
26
Shintaro Ichikawa, Hiroyoshi Isoda, Tatsuya Shimizu, Daiki Tamada, Kojiro Taura, Kaori Togashi, Hiroshi Onishi, Utaroh Motosugi. Distinguishing intrahepatic mass-forming biliary carcinomas from hepatocellular carcinoma by computed tomography and magnetic resonance imaging using the Bayesian method: a bi-center studyEuropean Radiology 2020; 30(11): 5992 doi: 10.1007/s00330-020-06972-w
27
Victoria Wu, Mark A. McArthur, Amanda Allen, Luis Manon, Karen L. Xie. Rare primary hepatic malignancies: A case-based reviewClinical Imaging 2021; 69: 196 doi: 10.1016/j.clinimag.2020.08.004
28
Carmen Cutolo, Federica Dell’Aversana, Roberta Fusco, Giulia Grazzini, Giuditta Chiti, Igino Simonetti, Federico Bruno, Pierpaolo Palumbo, Luca Pierpaoli, Tommaso Valeri, Francesco Izzo, Andrea Giovagnoni, Roberto Grassi, Vittorio Miele, Antonio Barile, Vincenza Granata. Combined Hepatocellular-Cholangiocarcinoma: What the Multidisciplinary Team Should KnowDiagnostics 2022; 12(4): 890 doi: 10.3390/diagnostics12040890
29
Alexander A. Azizi, Andreas V. Hadjinicolaou, Carla Goncalves, Adam Duckworth, Bristi Basu. Update on the Genetics of and Systemic Therapy Options for Combined Hepatocellular CholangiocarcinomaFrontiers in Oncology 2020; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.570958
30
Changwu Zhou, Xiaoyan Ni, Xin Lu, Yi Wang, Xianling Qian, Chun Yang, Mengsu Zeng. MR Features Based on LI-RADS Ver. 2018 Correlated with Cytokeratin 19 Expression in Combined Hepatocellular Carcinoma-CholangiocarcinomaJournal of Hepatocellular Carcinoma 2021; : 975 doi: 10.2147/JHC.S325686
31
Tarik Demir, Sunyoung S. Lee, Ahmed O. Kaseb. Mechanisms and Therapy of Liver CancerAdvances in Cancer Research 2021; 149: 257 doi: 10.1016/bs.acr.2020.12.001
32
Hyungjin Rhee, Jae Hyon Park, Young Nyun Park. Update on Pathologic and Radiologic Diagnosis of Combined Hepatocellular-CholangiocarcinomaJournal of Liver Cancer 2021; 21(1): 12 doi: 10.17998/jlc.21.1.12
33
Qian Li, Feng Che, Yi Wei, Han-Yu Jiang, Yun Zhang, Bin Song. Role of noninvasive imaging in the evaluation of intrahepatic cholangiocarcinoma: from diagnosis and prognosis to treatment responseExpert Review of Gastroenterology & Hepatology 2021; 15(11): 1267 doi: 10.1080/17474124.2021.1974294
34
Jitao Wang, Zhi Li, Yong Liao, Jinlong Li, Hui Dong, Hao Peng, Wenjing Xu, Zhe Fan, Fengxiao Gao, Chengyu Liu, Dengxiang Liu, Yewei Zhang. Prediction of Survival and Analysis of Prognostic Factors for Patients With Combined Hepatocellular Carcinoma and Cholangiocarcinoma: A Population-Based StudyFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.686972
35
Xiaoyang Liu, Farzad Khalvati, Khashayar Namdar, Sandra Fischer, Sara Lewis, Bachir Taouli, Masoom A. Haider, Kartik S. Jhaveri. Can machine learning radiomics provide pre-operative differentiation of combined hepatocellular cholangiocarcinoma from hepatocellular carcinoma and cholangiocarcinoma to inform optimal treatment planning?European Radiology 2021; 31(1): 244 doi: 10.1007/s00330-020-07119-7
36
Matthew L. Holzner, Parissa Tabrizian, Fatemeh P. Parvin‐Nejad, Kezhen Fei, Ganesh Gunasekaran, Chiara Rocha, Marcelo E. Facciuto, Sander Florman, Myron E. Schwartz. Resection of Mixed Hepatocellular‐Cholangiocarcinoma, Hepatocellular Carcinoma, and Intrahepatic CholangiocarcinomaLiver Transplantation 2020; 26(7): 888 doi: 10.1002/lt.25786
37
Seung-seob Kim, Dong Ho Lee, Min Woo Lee, So Yeon Kim, Jaeseung Shin, Jin-Young Choi, Byoung Wook Choi. Construction of a Standard Dataset for Liver Tumors for Testing the Performance and Safety of Artificial Intelligence-Based Clinical Decision Support SystemsJournal of the Korean Society of Radiology 2021; 82(5): 1196 doi: 10.3348/jksr.2020.0177
38
Vincenza Granata, Roberta Fusco, Sergio Venanzio Setola, Fabio Sandomenico, Maria Luisa Barretta, Andrea Belli, Raffaele Palaia, Fabiana Tatangelo, Roberta Grassi, Francesco Izzo, Antonella Petrillo. Major and ancillary features according to LI-RADS in the assessment of combined hepatocellular-cholangiocarcinomaRadiology and Oncology 2020; 54(2): 149 doi: 10.2478/raon-2020-0029
39
Hernan R. Bello, Zaid K. Mahdi, Shu K. Lui, Sadhna B. Nandwana, Peter A. Harri, Amir H. Davarpanah. Hepatocellular Carcinoma With Atypical Imaging Features: Review of the Morphologic Hepatocellular Carcinoma Subtypes With Radiology‐Pathology CorrelationJournal of Magnetic Resonance Imaging 2022; 55(3): 681 doi: 10.1002/jmri.27553
40
Jain Zhou, He Wang, Nirag Jhala. Practical Cytopathology2020; : 269 doi: 10.1007/978-3-030-24059-2_16
41
Anjelica Hodgson, Zuhoor Almansouri, Oyedele Adeyi, Sandra E Fischer. Gross and microscopic changes of liver neoplasms and background hepatic structures following neoadjuvant therapyJournal of Clinical Pathology 2019; 72(2): 112 doi: 10.1136/jclinpath-2018-205596
42
Patricia Munoz-Garrido, Pedro M. Rodrigues. The jigsaw of dual hepatocellular–intrahepatic cholangiocarcinoma tumoursNature Reviews Gastroenterology & Hepatology 2019; 16(11): 653 doi: 10.1038/s41575-019-0185-z
43
Olga Raevskaya, Henry Appelman, Nataliya Razumilava. A Contemporary Approach to Diagnosis and Treatment of Combined Hepatocellular-CholangiocarcinomaCurrent Hepatology Reports 2020; 19(4): 478 doi: 10.1007/s11901-020-00556-4
44
Kun Ke, Junqing Lin, Ning Huang, Leye Yan, Rihua Liao, Weizhu Yang. Transthyretin promotes the invasion of combined hepatocellular cholangiocarcinoma by tumor‐associated macrophagesCancer Reports 2023; 6(10) doi: 10.1002/cnr2.1888
45
Samuel O. Antwi, Yacob Y. Habboush, Lori A. Chase, David D. Lee, Tushar Patel. Response to Loco-Regional Therapy Predicts Outcomes After Liver Transplantation for Combined Hepatocellular-CholangiocarcinomaAnnals of Hepatology 2018; 17(6): 969 doi: 10.5604/01.3001.0012.7197
46
Agnieszka Kopystecka, Rafał Patryn, Magdalena Leśniewska, Julia Budzyńska, Ilona Kozioł. The Use of ctDNA in the Diagnosis and Monitoring of Hepatocellular Carcinoma—Literature ReviewInternational Journal of Molecular Sciences 2023; 24(11): 9342 doi: 10.3390/ijms24119342
47
Faten Limaiem, Saadia Bouraoui. A rare and distinct hepatic tumor: HepatocholangiocarcinomaClinical Case Reports 2021; 9(3): 1826 doi: 10.1002/ccr3.3879
48
Johannes Eschrich, Zuzanna Kobus, Dominik Geisel, Sebastian Halskov, Florian Roßner, Christoph Roderburg, Raphael Mohr, Frank Tacke. The Diagnostic Approach towards Combined Hepatocellular-Cholangiocarcinoma—State of the Art and Future PerspectivesCancers 2023; 15(1): 301 doi: 10.3390/cancers15010301
49
Mengting Sun, Ming Gao, Manjun Luo, Tingting Wang, Taowei Zhong, Jiabi Qin. Association between air pollution and primary liver cancer in European and east Asian populations: a Mendelian randomization studyFrontiers in Public Health 2023; 11 doi: 10.3389/fpubh.2023.1212301
50
Qiang Zhou, Hao Cai, Ming-Hao Xu, Yao Ye, Xiao-Long Li, Guo-Ming Shi, Cheng Huang, Xiao-Dong Zhu, Jia-Bin Cai, Jian Zhou, Jia Fan, Yuan Ji, Hui-Chuan Sun, Ying-Hao Shen. Do the existing staging systems for primary liver cancer apply to combined hepatocellular carcinoma-intrahepatic cholangiocarcinoma?Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2021; 20(1): 13 doi: 10.1016/j.hbpd.2020.10.002
51
Chen-Ta Chi, Gar-Yang Chau, Rheun-Chuan Lee, Yen-Ying Chen, Hao-Jan Lei, Ming-Chih Hou, Yee Chao, Yi-Hsiang Huang. Radiological features and outcomes of combined hepatocellular-cholangiocarcinoma in patients undergoing surgical resectionJournal of the Formosan Medical Association 2020; 119(1): 125 doi: 10.1016/j.jfma.2019.02.012
52
Thiyaphat Laohawetwanit, Nathawadee Lerttanatum, Natcha Wanpiyarat, Natcha Manasilp, Sirawich Chaiparnich. Combined hepatocellular-cholangiocarcinoma and its mimickers: Diagnostic pitfalls in surgical pathologyAnnals of Diagnostic Pathology 2021; 53: 151770 doi: 10.1016/j.anndiagpath.2021.151770
53
Susumu Tsuda, Hiromichi Maeda, Sunao Uemura, Toshichika Kanagawa, Sachi Tsuda, Toyokazu Akimori, Yuki Fujieda, Norihito Kamioka, Michiya Kobayashi, Kazuhiro Hanazaki. Sarcomatoid combined hepatocellular carcinoma and cholangiocarcinoma of liver with spontaneous intra-tumor bleeding: a case reportAnnals of Cancer Research and Therapy 2017; 25(2): 77 doi: 10.4993/acrt.25.77
54
Wei-Ren Liu, Meng-Xin Tian, Chen-Yang Tao, Zheng Tang, Yu-Fu Zhou, Shu-Shu Song, Xi-Fei Jiang, Han Wang, Pei-Yun Zhou, Wei-Feng Qu, Yuan Fang, Zhen-Bin Ding, Jian Zhou, Jia Fan, Ying-Hong Shi. Adjuvant Transarterial chemoembolization does not influence recurrence-free or overall survival in patients with combined hepatocellular carcinoma and Cholangiocarcinoma after curative resection: a propensity score matching analysisBMC Cancer 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12885-020-07138-z
55
Sang Hyun Choi, Sun Kyung Jeon, Seung Soo Lee, Jeong Min Lee, Bo Yun Hur, Hyo-Jin Kang, Haeryoung Kim, Yangsoon Park. Radio-pathologic correlation of biphenotypic primary liver cancer (combined hepatocellular cholangiocarcinoma): changes in the 2019 WHO classification and impact on LI-RADS classification at liver MRIEuropean Radiology 2021; 31(12): 9479 doi: 10.1007/s00330-021-07984-w
56
Dimitrios Schizas, Aikaterini Mastoraki, Eleni Routsi, Michail Papapanou, Dimitrios Tsapralis, Pantelis Vassiliu, Konstantinos Toutouzas, Evangelos Felekouras. Combined hepatocellular-cholangiocarcinoma: An update on epidemiology, classification, diagnosis and managementHepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2020; 19(6): 515 doi: 10.1016/j.hbpd.2020.07.004
57
Yiannis Petros Dimopoulos, Emily R Winslow, Aiwu Ruth He, Metin Ozdemirli. Hepatocellular carcinoma with biliary and neuroendocrine differentiation: A case reportWorld Journal of Clinical Oncology 2021; 12(4): 262-271 doi: 10.5306/wjco.v12.i4.262
58
Chang Liu, Zhen Wu, Liping Wang, Qian Yang, Ji Huang, Jichang Huang. A Mitophagy-Related Gene Signature for Subtype Identification and Prognosis Prediction of Hepatocellular CarcinomaInternational Journal of Molecular Sciences 2022; 23(20): 12123 doi: 10.3390/ijms232012123
59
Ruben Manuel Luciano Colunga Biancatelli, Marco Ciacciarelli, Alessandro Polidoro, Piera Clemenzi, Viviana Congedo, Leonardo Calvosa, Eleonora D’Armiento, Carmen Misurale, Davide Bellini, Stefano Badia, Massimiliano Mancini, Vincenzo Petrozza, Luigi Iuliano. Combined Hepatocholangiocarcinoma Associated with Humoral Hypercalcemia of Malignancy and Chronic Inflammatory Demyelinating PolyneuropathyCase Reports in Oncological Medicine 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/3418950
60
Sungjin Ko, Minwook Kim, Laura Molina, Alphonse E. Sirica, Satdarshan P. Monga. Hepatobiliary Cancers: Translational Advances and Molecular MedicineAdvances in Cancer Research 2022; 156: 283 doi: 10.1016/bs.acr.2022.02.003
61
Vishal Chandan, Michael L. Wells, Kabir Mody. Evaluation and Management of Liver Masses2020; : 63 doi: 10.1007/978-3-030-46699-2_3
62
Yan-Wen Zheng, Xiong-Ying Miao, Li Xiong, Bo Chen, Fan-Hua Kong, Jiang-Jiao Zhou, Zhong-Tao Liu, Yu Wen, Zi-Jian Zhang, Heng Zou. Sulfasalazine Sensitizes Polyhematoporphyrin-Mediated Photodynamic Therapy in Cholangiocarcinoma by Targeting xCTFrontiers in Pharmacology 2021; 12 doi: 10.3389/fphar.2021.723488
63
Alphonse E. Sirica, Mario Strazzabosco, Massimiliano Cadamuro. Mechanisms and Therapy of Liver CancerAdvances in Cancer Research 2021; 149: 321 doi: 10.1016/bs.acr.2020.10.005