BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Chen C, Wang G. Mechanisms of hepatocellular carcinoma and challenges and opportunities for molecular targeted therapy. World J Hepatol 2015; 7(15): 1964-1970 [PMID: 26244070 DOI: 10.4254/wjh.v7.i15.1964]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v7/i15/1964.htm
Number Citing Articles
1
Roberto Mazzanti, Umberto Arena, Renato Tassi. Hepatocellular carcinoma: Where are we?World Journal of Experimental Medicine 2016; 6(1): 21-36 doi: 10.5493/wjem.v6.i1.21
2
Mohammed Y. Alhassani, Samir F. Zohny, Ryan A. Sheikh, Mohammed A. Hassan, Abdulaziz A. Kalantan, Salman Hosawi, Mahmoud Alhosin. Thymoquinone exerts anti-tumor activities on human hepatocellular carcinoma cells: role of angiogenesis-related genes VCAN, Grb2 and EZH2European Journal of Cell Science 2019; : 10 doi: 10.34154/2019-EJCS-0101-10-16/euraass
3
Abdulsalam Alhalmi, Sarwar Beg, Kanchan Kohli, Md. Waris, Tanuja Singh. Nanotechnology Based Approach for Hepatocellular Carcinoma TargetingCurrent Drug Targets 2021; 22(7): 779 doi: 10.2174/1389450121999201209194524
4
Liberatore Tramontano, Carlo Cavaliere, Marco Salvatore, Valentina Brancato. The Role of Non-Gaussian Models of Diffusion Weighted MRI in Hepatocellular Carcinoma: A Systematic ReviewJournal of Clinical Medicine 2021; 10(12): 2641 doi: 10.3390/jcm10122641
5
Alok R. Singh, Shweta Joshi, Adam M. Burgoyne, Jason K. Sicklick, Sadakatsu Ikeda, Yuko Kono, Joseph R. Garlich, Guillermo A. Morales, Donald L. Durden. Single Agent and Synergistic Activity of the “First-in-Class” Dual PI3K/BRD4 Inhibitor SF1126 with Sorafenib in Hepatocellular CarcinomaMolecular Cancer Therapeutics 2016; 15(11): 2553 doi: 10.1158/1535-7163.MCT-15-0976
6
Wei-Chieh Huang, Shiao-Lin Tung, Yao-Li Chen, Po-Ming Chen, Pei-Yi Chu. IFI44L is a novel tumor suppressor in human hepatocellular carcinoma affecting cancer stemness, metastasis, and drug resistance via regulating met/Src signaling pathwayBMC Cancer 2018; 18(1) doi: 10.1186/s12885-018-4529-9
7
Yongqi Ding, Yiyang Gong, Hong Zeng, Gelin Song, Zichuan Yu, Bidong Fu, Yue Liu, Da Huang, Yanying Zhong. ZNF765 is a prognostic biomarker of hepatocellular carcinoma associated with cell cycle, immune infiltration, m6A modification, and drug susceptibilityAging 2023; 15(13): 6179 doi: 10.18632/aging.204827
8
Ali Alqahtani, Zubair Khan, Abdurahman Alloghbi, Tamer S. Said Ahmed, Mushtaq Ashraf, Danae M. Hammouda. Hepatocellular Carcinoma: Molecular Mechanisms and Targeted TherapiesMedicina 2019; 55(9): 526 doi: 10.3390/medicina55090526
9
Bao-Kang Wu, Qian-Hui Chen, Dan Pan, Bing Chang, Li-Xuan Sang. A novel therapeutic strategy for hepatocellular carcinoma: Immunomodulatory mechanisms of selenium and/or selenoproteins on a shift towards anti-cancerInternational Immunopharmacology 2021; 96: 107790 doi: 10.1016/j.intimp.2021.107790
10
Paulo H. C. Diniz, Serena D. C. Silva, Paula V. T. Vidigal, Marcelo A. P. Xavier, Cristiano X. Lima, Luciana C. Faria, Teresa C. A. Ferrari, Liren Qian. Expression of MAPK and PI3K/AKT/mTOR Proteins according to the Chronic Liver Disease Etiology in Hepatocellular CarcinomaJournal of Oncology 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/4609360
11
Lili Cao, Lijun Zhang, Xiang Zhao, Ye Zhang, Daolin Tang. A Hybrid Chalcone Combining the Trimethoxyphenyl and Isatinyl Groups Targets Multiple Oncogenic Proteins and Pathways in Hepatocellular Carcinoma CellsPLOS ONE 2016; 11(8): e0161025 doi: 10.1371/journal.pone.0161025
12
Ganxin Wang, Bai Wei, Qian Ma, Shu Huang, Qi Wu. Effects of sorafenib and regorafenib on the expression of hypoxia-inducible factors in hepatocellular carcinoma-transplanted nude miceOncology and Translational Medicine 2022; 8(5): 259 doi: 10.1007/s10330-021-0546-6
13
Vito Longo, Oronzo Brunetti, Antonio Gnoni, Antonella Licchetta, Sabina Delcuratolo, Riccardo Memeo, Antonio Giovanni Solimando, Antonella Argentiero. Emerging Role of Immune Checkpoint Inhibitors in Hepatocellular CarcinomaMedicina 2019; 55(10): 698 doi: 10.3390/medicina55100698
14
Aya Takahashi, Atsushi Umemura, Kota Yano, Shinya Okishio, Seita Kataoka, Keiichiro Okuda, Yuya Seko, Kanji Yamaguchi, Michihisa Moriguchi, Takeshi Okanoue, Yoshito Itoh. Tyrosine Kinase Inhibitors Stimulate HLA Class I Expression by Augmenting the IFNγ/STAT1 Signaling in Hepatocellular Carcinoma CellsFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.707473
15
Henghui Cheng, Jin Xue, Shouhua Yang, Yaobin Chen, Yu Wang, Yuanli Zhu, Xiaoyan Wang, Dong Kuang, Qiurong Ruan, Yaqi Duan, Guoping Wang. Co-targeting of IGF1R/mTOR pathway by miR-497 and miR-99a impairs hepatocellular carcinoma developmentOncotarget 2017; 8(29): 47984 doi: 10.18632/oncotarget.18207
16
Yusha Xiao, Baiyang Chen, Kang Yang, Quanxiong Wang, Pengpeng Liu, Yang Gu, Qiu Zhong, Zhisu Liu, Yueming He, Quanyan Liu. Down-regulation of MARCO associates with tumor progression in hepatocellular carcinomaExperimental Cell Research 2019; 383(2): 111542 doi: 10.1016/j.yexcr.2019.111542
17
Kyung Joo Cho, Sun Yeong Shin, Hyuk Moon, Beom Kyung Kim, Simon Weonsang Ro. Knockdown of Atg7 suppresses Tumorigenesis in a murine model of liver cancerTranslational Oncology 2021; 14(9): 101158 doi: 10.1016/j.tranon.2021.101158
18
Jiale Ju, Yinghua Wu, Wen He, Lin Zhan, Xuelian Yin, Junfeng Zhang, Yuxi Zhang, Li Qiu, Pir Muhammad, Rui L. Reis, Chenchen Li. Nanocarriers for Active Ingredients of Chinese Medicine (AIFCM) Used in Gastrointestinal Cancer TherapyJournal of Biomedical Nanotechnology 2022; 18(10): 2279 doi: 10.1166/jbn.2022.3446
19
Xinhe Zhang, Lin Guan, Haoyu Tian, Zilu Zeng, Jiayu Chen, Die Huang, Ji Sun, Jiaqi Guo, Huipeng Cui, Yiling Li. Risk Factors and Prevention of Viral Hepatitis-Related Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.686962
20
Baiyang Chen, Yang Gu, Hui Shen, Qiangsheng Liu, Hongbo Wang, Yabo Li, Xifan Liu, Yu Liu, Qinghao Du, Huapeng Sun, Xiaofeng Liao. Borealin Promotes Tumor Growth and Metastasis by Activating the Wnt/β-Catenin Signaling Pathway in Hepatocellular CarcinomaJournal of Hepatocellular Carcinoma 2022; : 171 doi: 10.2147/JHC.S336452
21
Jamshid Motalebzadeh, Elaheh Eskandari. Transcription factors linked to the molecular signatures in the development of hepatocellular carcinoma on a cirrhotic backgroundMedical Oncology 2021; 38(10) doi: 10.1007/s12032-021-01567-x
22
Hyuk Moon, Simon Weonsang Ro. MAPK/ERK Signaling Pathway in Hepatocellular CarcinomaCancers 2021; 13(12): 3026 doi: 10.3390/cancers13123026
23
Jin Chen, Zhao-qi Zhang, Jia Song, Qiu-meng Liu, Chao Wang, Zhao Huang, Liang Chu, Hui-fang Liang, Bi-xiang Zhang, Xiao-ping Chen. 18β-Glycyrrhetinic-acid-mediated unfolded protein response induces autophagy and apoptosis in hepatocellular carcinomaScientific Reports 2018; 8(1) doi: 10.1038/s41598-018-27142-5
24
Xiaofeng Yuan, Ming Zhuang, Xi Zhu, Dong Cheng, Jie Liu, Donglin Sun, Xubin Qiu, Yunjie Lu, Kurt Sartorius. Emerging Perspectives of Bone Metastasis in Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.943866
25
Zhi Fu, Guang Yang, Tiezheng Wang, Daming Gao, Dongdong Lin, Xiaoni Liu. Comprehensive Analysis of the Sorafenib-Associated Druggable Targets on Differential Gene Expression and ceRNA Network in Hepatocellular Carcinoma Journal of Environmental Pathology, Toxicology and Oncology 2023; 42(4): 47 doi: 10.1615/JEnvironPatholToxicolOncol.2023045721
26
Yu Zhou, Yang Liu, Chao Hu, Yugang Jiang. MicroRNA-16 inhibits the proliferation, migration and invasion of glioma cells by targeting Sal-like protein 4International Journal of Molecular Medicine 2016; 38(6): 1768 doi: 10.3892/ijmm.2016.2775
27
Jing Li, Jinfeng Wang, Wei Zhou, Shuqin Zhang, Yuan Le, Rong He. Downregulation of BRAF-activated non-coding RNA suppresses the proliferation, migration and invasion, and induces apoptosis of hepatocellular carcinoma cellsOncology Letters 2017; 14(4): 4751 doi: 10.3892/ol.2017.6770
28
Fanghua Qiu, Huajing Long, Lu Zhang, Jieyuan Liu, Zetian Yang, Xianzhang Huang. Dermcidin Enhances the Migration, Invasion, and Metastasis of Hepatocellular Carcinoma Cells In Vitro and In VivoJournal of Clinical and Translational Hepatology 2022; 10(3): 429 doi: 10.14218/JCTH.2021.00108
29
Gokhan Yildiz. Integrated multi‑omics data analysis identifying novel drug sensitivity‑associated molecular targets of hepatocellular carcinoma cellsOncology Letters 2018;  doi: 10.3892/ol.2018.8634
30
Mao Zhang, Shun Zhang, Zhenjie Yang, Jie Hu, Weiyu Hu, Peng Sun, Liqun Wu, Bing Han. Association between the expression levels of IL‑6 and IL‑6R in the hepatocellular carcinoma microenvironment and postoperative recurrenceOncology Letters 2018;  doi: 10.3892/ol.2018.9557
31
Jin Chen, Haidan Zhu, Qiumeng Liu, Deng Ning, Zhaoqi Zhang, Long Zhang, Jie Mo, Pengcheng Du, Xu Liu, Shasha Song, Yawei Fan, Huifang Liang, Jikui Liu, Bixiang Zhang, Xiaoping Chen. DEPTOR induces a partial epithelial-to-mesenchymal transition and metastasis via autocrine TGFβ1 signaling and is associated with poor prognosis in hepatocellular carcinomaJournal of Experimental & Clinical Cancer Research 2019; 38(1) doi: 10.1186/s13046-019-1220-1
32
Shuli Man, Chen Luo, Mengyao Yan, Ganggang Zhao, Long Ma, Wenyuan Gao. Treatment for liver cancer: From sorafenib to natural productsEuropean Journal of Medicinal Chemistry 2021; 224: 113690 doi: 10.1016/j.ejmech.2021.113690
33
Meiwan Chen, Xingzhi Zhou, Ruie Chen, Junlin Wang, Richard D. Ye, Yitao Wang, Chuanbin Wu, Ram I. Mahato. Nano-carriers for delivery and targeting of active ingredients of Chinese medicine for hepatocellular carcinoma therapyMaterials Today 2019; 25: 66 doi: 10.1016/j.mattod.2018.10.040
34
Hyuk Moon, Hyunjung Park, Min Jee Chae, Hye Jin Choi, Do Young Kim, Simon Weonsang Ro. Activated TAZ induces liver cancer in collaboration with EGFR/HER2 signaling pathwaysBMC Cancer 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12885-022-09516-1
35
Ishfaq Hassan Mir, Shreyoshi Guha, Jajnasenee Behera, Chinnasamy Thirunavukkarasu. Targeting molecular signal transduction pathways in hepatocellular carcinoma and its implications for cancer therapyCell Biology International 2021; 45(11): 2161 doi: 10.1002/cbin.11670
36
Sara Hooshmand, Mohammad Reza Mahdinezhad, Shirin Taraz Jamshidi, Mohammad Soukhtanloo, Farshad Mirzavi, Mehrdad Iranshahi, Maedeh Hasanpour, Ahmad Ghorbani. Morus nigra L. extract prolongs survival of rats with hepatocellular carcinomaPhytotherapy Research 2021; 35(6): 3365 doi: 10.1002/ptr.7056
37
MINORU TOMIZAWA, FUMINOBU SHINOZAKI, YASUFUMI MOTOYOSHI, TAKAO SUGIYAMA, SHIGENORI YAMAMOTO, NAOKI ISHIGE. Suppression of hepatocellular carcinoma cell proliferation by short hairpin RNA of frizzled 2 with Sonazoid-enhanced irradiationInternational Journal of Oncology 2016; 48(1): 123 doi: 10.3892/ijo.2015.3259
38
Emanuele Rinninella, Lucia Cerrito, Irene Spinelli, Marco Cintoni, Maria Cristina Mele, Maurizio Pompili, Antonio Gasbarrini. Chemotherapy for Hepatocellular Carcinoma: Current Evidence and Future PerspectivesJournal of Clinical and Translational Hepatology 2017; (XX): 1 doi: 10.14218/JCTH.2017.00002
39
Ahmed G. Abd Elhameed, Manar G. Helal, Eman Said, Hatem A. Salem. Saxagliptin defers thioacetamide-induced hepatocarcinogenesis in rats: A novel suppressive impact on Wnt/Hedgehog/Notch1 signalingEnvironmental Toxicology and Pharmacology 2021; 86: 103668 doi: 10.1016/j.etap.2021.103668
40
Qiaoxin Huang, Shengsong He, Dongang Zhan. Osimertinib is a dual inhibitor of hepatocellular carcinoma and angiogenesis in an EGFR-independent manner, and synergizes with venetoclaxJournal of Cancer Research and Clinical Oncology 2023; 149(12): 10727 doi: 10.1007/s00432-023-04926-5
41
Caroline Lefeuvre, Hélène Le Guillou-Guillemette, Alexandra Ducancelle. A Pleiotropic Role of the Hepatitis B Virus Core Protein in HepatocarcinogenesisInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(24): 13651 doi: 10.3390/ijms222413651
42
Oronzo Brunetti, Antonio Gnoni, Antonella Licchetta, Vito Longo, Angela Calabrese, Antonella Argentiero, Sabina Delcuratolo, Antonio Giovanni Solimando, Andrea Casadei-Gardini, Nicola Silvestris. Predictive and Prognostic Factors in HCC Patients Treated with SorafenibMedicina 2019; 55(10): 707 doi: 10.3390/medicina55100707
43
Lin Ji, Zhongjie Lin, Zhe Wan, Shunjie Xia, Shi Jiang, Dong Cen, Liuxin Cai, Junjie Xu, Xiujun Cai. miR-486-3p mediates hepatocellular carcinoma sorafenib resistance by targeting FGFR4 and EGFRCell Death & Disease 2020; 11(4) doi: 10.1038/s41419-020-2413-4
44
Xin Qing, Wenjing Xu, Jingjing Zong, Xuanlong Du, Hao Peng, Yewei Zhang. Emerging treatment modalities for systemic therapy in hepatocellular carcinomaBiomarker Research 2021; 9(1) doi: 10.1186/s40364-021-00319-3
45
Rafia Shekh, Rohit Kumar Tiwari, Afza Ahmad, Irfan Ahmad, Nadiyah M. Alabdallah, Mohd Saeed, Irfan Ahmad Ansari, Anuradha Mishra, Mohammad Ashfaque, Preeti Bajpai. Ethanolic extract of Coleus aromaticus leaves impedes the proliferation and instigates apoptotic cell death in liver cancer HepG2 cells through repressing JAK/STAT cascade Journal of Food Biochemistry 2022; 46(10) doi: 10.1111/jfbc.14368
46
Hu Li, Pengbo Hu, Yajun Zou, Lijuan Yuan, Yucheng Xu, Xiaohui Zhang, Xiaoyan Luo, Zhiqiang Zhang. Tanshinone IIA and hepatocellular carcinoma: A potential therapeutic drugFrontiers in Oncology 2023; 13 doi: 10.3389/fonc.2023.1071415
47
Yu Wang, Baocheng Deng. Hepatocellular carcinoma: molecular mechanism, targeted therapy, and biomarkersCancer and Metastasis Reviews 2023; 42(3): 629 doi: 10.1007/s10555-023-10084-4
48
MINORU TOMIZAWA, FUMINOBU SHINOZAKI, YASUFUMI MOTOYOSHI, TAKAO SUGIYAMA, SHIGENORI YAMAMOTO, NAOKI ISHIGE. Suppressive effects of 3-bromopyruvate on the proliferation and the motility of hepatocellular carcinoma cellsOncology Reports 2016; 35(1): 59 doi: 10.3892/or.2015.4370
49
Tania Mariastella Caputo, Angela Maria Cusano, Menotti Ruvo, Anna Aliberti, Andrea Cusano. Human Serum Albumin Nanoparticles as a Carrier for On-Demand Sorafenib DeliveryCurrent Pharmaceutical Biotechnology 2022; 23(9): 1214 doi: 10.2174/1389201022666210826152311
50
Na Lu, Jiali Min, Lin Peng, Shengjian Huang, Xiahua Chai, Susu Wang, Jian Wang. MiR-297 inhibits tumour progression of liver cancer by targeting PTBP3Cell Death & Disease 2023; 14(8) doi: 10.1038/s41419-023-06097-0
51
Jian Pu, Jianchu Wang, Wenchuan Li, Yuan Lu, Xianjian Wu, Xidai Long, Chunying Luo, Huamei Wei. hsa_circ_0000092 promotes hepatocellular carcinoma progression through up‐regulating HN1 expression by binding to microRNA‐338‐3pJournal of Cellular and Molecular Medicine 2020;  doi: 10.1111/jcmm.15010
52
Rossella Fasano, Mahdi Abdoli Shadbad, Oronzo Brunetti, Antonella Argentiero, Angela Calabrese, Patrizia Nardulli, Roberto Calbi, Behzad Baradaran, Nicola Silvestris. Immunotherapy for Hepatocellular Carcinoma: New Prospects for the Cancer TherapyLife 2021; 11(12): 1355 doi: 10.3390/life11121355
53
Jiuwei Zhang, Yaodong Chen, Jing Lin, Ruimei Jia, Tingting An, Tianxiu Dong, Yu Zhang, Xiuhua Yang. Cyclovirobuxine D Exerts Anticancer Effects by Suppressing the EGFR-FAK-AKT/ERK1/2-Slug Signaling Pathway in Human Hepatocellular CarcinomaDNA and Cell Biology 2020; 39(3): 355 doi: 10.1089/dna.2019.4990
54
Bijay Dhungel, Charmaine A. Ramlogan-Steel, Jason C. Steel. Synergistic and independent action of endogenous microRNAs 122a and 199a for post-transcriptional liver detargeting of gene vectorsScientific Reports 2018; 8(1) doi: 10.1038/s41598-018-33801-4
55
Mahfoozur Rahman, Waleed H Almalki, Majed Alrobaian, Jawed Iqbal, Saad Alghamdi, Khalid S Alharbi, Nabil K Alruwaili, Abdul Hafeez, Adil Shaharyar, Tanuja Singh, Mohammad Waris, Vikas Kumar, Sarwar Beg. Nanocarriers-loaded with natural actives as newer therapeutic interventions for treatment of hepatocellular carcinomaExpert Opinion on Drug Delivery 2021; 18(4): 489 doi: 10.1080/17425247.2021.1854223
56
MINORU TOMIZAWA, FUMINOBU SHINOZAKI, YASUFUMI MOTOYOSHI, TAKAO SUGIYAMA, SHIGENORI YAMAMOTO, NAOKI ISHIGE. FH535 suppresses the proliferation and motility of hepatocellular carcinoma cellsInternational Journal of Oncology 2016; 48(1): 110 doi: 10.3892/ijo.2015.3220
57
Qinggang Tian, Yao Xiao, Yanting Wu, Yun Liu, Zhiqing Song, Wenfeng Gao, Jing Zhang, Jingling Yang, Yuguo Zhang, Tuankui Guo, Furong Dai, Zhigang Sun. MicroRNA-33b suppresses the proliferation and metastasis of hepatocellular carcinoma cells through the inhibition of Sal-like protein 4 expressionInternational Journal of Molecular Medicine 2016; 38(5): 1587 doi: 10.3892/ijmm.2016.2754
58
Jian-Min Qin. Postoperative recurrent factors and therapeutic and preventive strategies for hepatocellular carcinomaWorld Chinese Journal of Digestology 2019; 27(23): 1407 doi: 10.11569/wcjd.v27.i23.1407
Abstract() |  Core Tip() |  Full Article(HTML)() | Times Cited  (0) | Total Visits (0) | Open
59
Bei Li, Yi Fu, Maodi Xie, Lei Feng, Xiaoya Niu, Lin Que, Zhen You. Gold-based nanoparticles realize photothermal and photodynamic synergistic treatment of liver cancer and improve the anaerobic tumor microenvironment under near-infrared lightFrontiers in Bioengineering and Biotechnology 2022; 10 doi: 10.3389/fbioe.2022.957349
60
Feng Liu, Wen Zhang, Fusheng Yang, Tingting Feng, Meng Zhou, Yuan Yu, Xiuping Yu, Weiming Zhao, Fan Yi, Wei Tang, Yi Lu. Interleukin-6-stimulated progranulin expression contributes to the malignancy of hepatocellular carcinoma cells by activating mTOR signalingScientific Reports 2016; 6(1) doi: 10.1038/srep21260
61
Adriana Unić, Lovorka Derek, Marko Duvnjak, Leonardo Patrlj, Mislav Rakić, Milan Kujundžić, Vesna Renjić, Nikola Štoković, Petra Dinjar, Anita Jukic, Ivica Grgurević. Diagnostic specificity and sensitivity of PIVKAII, GP3, CSTB, SCCA1 and HGF for the diagnosis of hepatocellular carcinoma in patients with alcoholic liver cirrhosisAnnals of Clinical Biochemistry: International Journal of Laboratory Medicine 2018; 55(3): 355 doi: 10.1177/0004563217726808
62
Qunying Zhuang, Tengjian Zhou, Chengyong He, Shili Zhang, Yang Qiu, Bing Luo, Ran Zhao, Hengchuan Liu, Yuchun Lin, Zhongning Lin. Protein phosphatase 2A-B55δ enhances chemotherapy sensitivity of human hepatocellular carcinoma under the regulation of microRNA-133bJournal of Experimental & Clinical Cancer Research 2016; 35(1) doi: 10.1186/s13046-016-0341-z
63
Hyuk Moon, Simon Weonsang Ro. Ras Mitogen-activated Protein Kinase Signaling and Kinase Suppressor of Ras as Therapeutic Targets for Hepatocellular CarcinomaJournal of Liver Cancer 2021; 21(1): 1 doi: 10.17998/jlc.21.1.1
64
Kai Zheng, Chenghui Liao, Yan Li, Xinmin Fan, Long Fan, Hong Xu, Qiangrong Kang, Yong Zeng, Xuli Wu, Haiqiang Wu, Lizhong Liu, Xiaohua Xiao, Jian Zhang, Yifei Wang, Zhendan He. Gypenoside L, Isolated from Gynostemma pentaphyllum, Induces Cytoplasmic Vacuolation Death in Hepatocellular Carcinoma Cells through Reactive-Oxygen-Species-Mediated Unfolded Protein ResponseJournal of Agricultural and Food Chemistry 2016; 64(8): 1702 doi: 10.1021/acs.jafc.5b05668
65
Hongsheng Dang, Wuzhou Wu, Bo Wang, Cao Cui, Juwei Niu, Jie Chen, Ziqiu Chen, Yi Liu. CXCL5 Plays a Promoting Role in Osteosarcoma Cell Migration and Invasion in Autocrine- and Paracrine-Dependent MannersOncology Research Featuring Preclinical and Clinical Cancer Therapeutics 2017; 25(2): 177 doi: 10.3727/096504016X14732772150343
66
Abdullah M. Alnuqaydan, Abdulmajeed Almutary, Gh Rasool Bhat, Tanveer Ahmad Mir, Shadil Ibrahim Wani, Mohd Younis Rather, Shabir Ahmad Mir, Bader Alshehri, Sulaiman Alnasser, Faten M. Ali Zainy, Bilal Rah. Evaluation of the Cytotoxic, Anti-Inflammatory, and Immunomodulatory Effects of Withaferin A (WA) against Lipopolysaccharide (LPS)-Induced Inflammation in Immune Cells Derived from BALB/c MicePharmaceutics 2022; 14(6): 1256 doi: 10.3390/pharmaceutics14061256
67
Manali Dimri, Ande Satyanarayana. Molecular Signaling Pathways and Therapeutic Targets in Hepatocellular CarcinomaCancers 2020; 12(2): 491 doi: 10.3390/cancers12020491
68
Baiyang Chen, Jianwei Lan, Yusha Xiao, Pengpeng Liu, Deliang Guo, Yang Gu, Youai Song, Qiu Zhong, Dong Ma, Ping Lei, Quanyan Liu. Long noncoding RNA TP53TG1 suppresses the growth and metastasis of hepatocellular carcinoma by regulating the PRDX4/β-catenin pathwayCancer Letters 2021; 513: 75 doi: 10.1016/j.canlet.2021.04.022
69
Lingxi Jiang, Qian Yan, Shuo Fang, Ming Liu, Yan Li, Yun‐Fei Yuan, Yan Li, Yinghui Zhu, Jiali Qi, Xiaodong Yang, Dora Lai Wan Kwong, Xin‐Yuan Guan. Calcium‐binding protein 39 promotes hepatocellular carcinoma growth and metastasis by activating extracellular signal‐regulated kinase signaling pathwayHepatology 2017; 66(5): 1529 doi: 10.1002/hep.29312
70
Maha Fezza, Mayssam Moussa, Rita Aoun, Rita Haber, George Hilal, Masaru Katoh. DKK1 promotes hepatocellular carcinoma inflammation, migration and invasion: Implication of TGF-β1PLOS ONE 2019; 14(9): e0223252 doi: 10.1371/journal.pone.0223252
71
Jingjing Wang, Luyao Sun, Jie Liu, Bing Sun, Li Li, Zhi Ping Xu. Biomimetic 2D layered double hydroxide nanocomposites for hyperthermia-facilitated homologous targeting cancer photo-chemotherapyJournal of Nanobiotechnology 2021; 19(1) doi: 10.1186/s12951-021-01096-9
72
Debolina Pal, Chinmay Kumar Panda. Cancer Diagnostics and Therapeutics2022; : 211 doi: 10.1007/978-981-16-4752-9_9
73
Yinying Dong, Xiaoyun Shen, Mingyan He, Zhifeng Wu, Qiongdan Zheng, Yaohui Wang, Yuhan Chen, Sifan Wu, Jiefeng Cui, Zhaochong Zeng. Activation of the JNK-c-Jun pathway in response to irradiation facilitates Fas ligand secretion in hepatoma cells and increases hepatocyte injuryJournal of Experimental & Clinical Cancer Research 2016; 35(1) doi: 10.1186/s13046-016-0394-z
74
Şirin Yüksel, Cemaliye Boylu Akyerli, M. Cengiz Yakıcıer. Angiogenesis, Invasion, and Metastasis Characteristics of Hepatocellular CarcinomaJournal of Gastrointestinal Cancer 2017; 48(3): 256 doi: 10.1007/s12029-017-9962-5
75
Yi Xiao, Qiang Gong, Wenhong Wang, Fang Liu, Qinghong Kong, Feng Pan, Xiaoke Zhang, Changyan Yu, Shanshan Hu, Fang Fan, Sanhua Li, Yun Liu. The combination of Biochanin A and SB590885 potentiates the inhibition of tumour progression in hepatocellular carcinomaCancer Cell International 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12935-020-01463-w
76
Rongliang Tong, Beng Yang, Heng Xiao, Chuanhui Peng, Wendi Hu, Xiaoyu Weng, Shaobing Cheng, Chengli Du, Zhen Lv, Chaofeng Ding, Lin Zhou, Haiyang Xie, Jian Wu, Shusen Zheng. KCTD11 inhibits growth and metastasis of hepatocellular carcinoma through activating Hippo signalingOncotarget 2017; 8(23): 37717 doi: 10.18632/oncotarget.17145
77
Abbasi Majid, Jinxia Wang, Muhammad Nawaz, Sattar Abdul, Munawar Ayesha, Chunmei Guo, Qinglong Liu, Shuqing Liu, Ming-Zhong Sun. miR-124-3p Suppresses the Invasiveness and Metastasis of Hepatocarcinoma Cells via Targeting CRKLFrontiers in Molecular Biosciences 2020; 7 doi: 10.3389/fmolb.2020.00223
78
Shuchang Lou, Weili Sun, Yuan Wu. Biochemical overview of the recent findings on the correlation between viral hepatitis and its related hepatocellular carcinomaOncology and Translational Medicine 2018; 4(6): 229 doi: 10.1007/s10330-018-0305-5
79
Anna Ju, Young-Chang Cho, Ba Kim, Sewoong Lee, Hien Thi Le, Huong Vuong, Sayeon Cho. Anticancer effects of methanol extract of Myrmecodia platytyrea Becc. leaves against human hepatocellular carcinoma cells via inhibition of ERK and STAT3 signaling pathwaysInternational Journal of Oncology 2017;  doi: 10.3892/ijo.2017.4178
80
Chunmei Guo, Chao Gao, Dongting Zhao, Jiahui Li, Jinxia Wang, Xujuan Sun, Qinlong Liu, Lihong Hao, Frederick T. Greenaway, Yuxiang Tian, Shuqing Liu, Ming-Zhong Sun. A novel ETV6-miR-429-CRKL regulatory circuitry contributes to aggressiveness of hepatocellular carcinomaJournal of Experimental & Clinical Cancer Research 2020; 39(1) doi: 10.1186/s13046-020-01559-1
81
Fahimeh Tabakhiyan, Amirabbas Mir, Vahid Vahedian. Potential tumor marker for hepatocellular carcinoma identification: PI3K and pro-inflammatory cytokines (TGF-β, IL-1, and IL-6)Hormone Molecular Biology and Clinical Investigation 2022; 43(4): 389 doi: 10.1515/hmbci-2022-0028
82
Yuan Chi, Zheng Gong, He Xin, Ziwen Wang, Zhaoyu Liu. microRNA-206 prevents hepatocellular carcinoma growth and metastasis via down-regulating CREB5 and inhibiting the PI3K/AKT signaling pathwayCell Cycle 2022; 21(24): 2651 doi: 10.1080/15384101.2022.2108275
83
Alessia Ferrarini, Cristina Di Poto, Shisi He, Chao Tu, Rency S. Varghese, Abdalla Kara Balla, Meth Jayatilake, Zhenzhi Li, Kian Ghaffari, Ziling Fan, Zaki A. Sherif, Deepak Kumar, Alexander Kroemer, Mahlet G. Tadesse, Habtom W. Ressom. Metabolomic Analysis of Liver Tissues for Characterization of Hepatocellular CarcinomaJournal of Proteome Research 2019; 18(8): 3067 doi: 10.1021/acs.jproteome.9b00185
84
Mohammed Nihal Hasan, Hani Choudhry, Syed Shoeb Razvi, Said Salama Moselhy, Taha Abduallah Kumosani, Mazin A. Zamzami, Ziad Omran, Majed A. Halwani, Salim Al-Babili, Khalid Omer Abualnaja, Abdulrahman Labeed Al-Malki, Mahmoud Alhosin, Tadao Asami. Synthetic strigolactone analogues reveal anti-cancer activities on hepatocellular carcinoma cellsBioorganic & Medicinal Chemistry Letters 2018; 28(6): 1077 doi: 10.1016/j.bmcl.2018.02.016
85
Elisavet Lioulia, Panagiotis Mokos, Emmanuel Panteris, Dimitra Dafou. UBE2T promotes β‐catenin nuclear translocation in hepatocellular carcinoma through MAPK/ERK‐dependent activationMolecular Oncology 2022; 16(8): 1694 doi: 10.1002/1878-0261.13111
86
Xiao-Qin He, Yue-Feng Zhang, Jia-Jun Yu, Yuan-Yuan Gan, Na-Na Han, Mei-Xia Zhang, Wei Ge, Jun-Jian Deng, Yong-Fa Zheng, Xi-Ming Xu. High expression of G-protein signaling modulator 2 in hepatocellular carcinoma facilitates tumor growth and metastasis by activating the PI3K/AKT signaling pathwayTumor Biology 2017; 39(3): 101042831769597 doi: 10.1177/1010428317695971
87
Justin Jit Hin Tang, Dexter Kai Hao Thng, Jhin Jieh Lim, Tan Boon Toh. JAK/STAT signaling in hepatocellular carcinomaHepatic Oncology 2020; 7(1) doi: 10.2217/hep-2020-0001