BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Kanda T, Ogasawara S, Chiba T, Haga Y, Omata M, Yokosuka O. Current management of patients with hepatocellular carcinoma. World J Hepatol 2015; 7(15): 1913-1920 [PMID: 26244066 DOI: 10.4254/wjh.v7.i15.1913]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v7/i15/1913.htm
Number Citing Articles
1
Cheng Chen, Xiaoting Duan, Yanfeng Shen, Guiying Li. The clinical efficacy and safety of TACE combined with apatinib for advanced hepatocellular carcinoma: A propensity score matching analysisIndian Journal of Cancer 2022; 0(0): 0 doi: 10.4103/ijc.IJC_967_20
2
Kun Liu, Yuening Zhang, Chengdong Zhang, Qinle Zhang, Jiatong Li, Feifan Xiao, Yingfang Li, Ruoheng Zhang, Dongwei Dou, Jiezhen Liang, Jian Qin, Zhidi Lin, Dong Zhao, Min Jiang, Zhenxin Liang, Jie Su, Vanaparthy Pranay Gupta, Min He, Xiaoli Yang. Methylation of S100A8 is a promising diagnosis and prognostic marker in hepatocellular carcinomaOncotarget 2016; 7(35): 56798 doi: 10.18632/oncotarget.10792
3
Long-Bin Jeng, Tsai-Chung Li, Wen-Ling Chan, Chiao-Fang Teng. Combination of Hepatitis B Virus Pre-S2 Gene Deletion Mutation and Tumor-Node-Metastasis Stage Predicts Higher Hepatocellular Carcinoma Recurrence after Curative Surgical ResectionBiomedicines 2023; 11(3): 923 doi: 10.3390/biomedicines11030923
4
Vahid Babaei, Masoud Ghorbani, Nastaran Mohseni, Hojjat Afraid, Yassaman Saghaei, Shahram Teimourian. Clinical correlations between chronic hepatitis C infection and decreasing bone mass density after treatment with interferon-alphaAsian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 2017; 7(2): 161 doi: 10.1016/j.apjtb.2016.11.027
5
Experimental and Clinical Transplantation 2017; 15(Suppl 2) doi: 10.6002/ect.TOND16.L8
6
Wei Wang, Li-Ping Hao, Haizhu Song, Xiao-Yuan Chu, Rui Wang. The Potential Roles of Exosomal Non-Coding RNAs in Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.790916
7
Xin Ge, Liansheng Gong. MiR-590-3p suppresses hepatocellular carcinoma growth by targeting TEAD1Tumor Biology 2017; 39(3): 101042831769594 doi: 10.1177/1010428317695947
8
Roberto Mazzanti, Umberto Arena, Renato Tassi. Hepatocellular carcinoma: Where are we?World Journal of Experimental Medicine 2016; 6(1): 21-36 doi: 10.5493/wjem.v6.i1.21
9
Yu-Chen Tseng, Kuo-Feng Hsu, Yu-Ching Chou, Cheng-Chih Hsieh, Tsai-Yuan Hsieh, Teng-Wei Chen, Chung-Bao Hsieh, Yu-Lueng Shih. Impact of resection versus radiofrequency ablation on medium-sized hepatocellular carcinomas: Long-term outcome and prognostic factorsJournal of Medical Sciences 2022; 42(1): 26 doi: 10.4103/jmedsci.jmedsci_366_20
10
Masayuki Yokoyama, Tetsuhiro Chiba, Yoh Zen, Motohiko Oshima, Yuko Kusakabe, Yoshiko Noguchi, Kaori Yuki, Shuhei Koide, Shiro Tara, Atsunori Saraya, Kazumasa Aoyama, Naoya Mimura, Satoru Miyagi, Masanori Inoue, Toru Wakamatsu, Tomoko Saito, Sadahisa Ogasawara, Eiichiro Suzuki, Yoshihiko Ooka, Akinobu Tawada, Masayuki Otsuka, Masaru Miyazaki, Osamu Yokosuka, Atsushi Iwama. Histone lysine methyltransferase G9a is a novel epigenetic target for the treatment of hepatocellular carcinomaOncotarget 2017; 8(13): 21315 doi: 10.18632/oncotarget.15528
11
Chandramohan Kiruthiga, Kasi Pandima Devi, Seyed M. Nabavi, Anupam Bishayee. Autophagy: A Potential Therapeutic Target of Polyphenols in Hepatocellular CarcinomaCancers 2020; 12(3): 562 doi: 10.3390/cancers12030562
12
Atsushi Kobayashi, Toshimi Kaido, Yuhei Hamaguchi, Shinya Okumura, Kojiro Taura, Etsuro Hatano, Hideaki Okajima, Shinji Uemoto. Impact of postoperative changes in sarcopenic factors on outcomes after hepatectomy for hepatocellular carcinomaJournal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences 2016; 23(1): 57 doi: 10.1002/jhbp.302
13
L.A. Caicedo, A. Delgado, M. Duque, D.F. Jiménez, M. Sepulveda, J.A. García, L.S. Thomas, V.H. Garcia, A.M. Aristizabal, C. Gomez, A.M. Arrunategui, E. Manzi, M. Millan, J.I. Villegas, O. Serrano, A. Holguín, G.J. Echeverri. Tumor Biology as Predictor of Mortality in Liver Transplantation for Hepatocellular CarcinomaTransplantation Proceedings 2018; 50(2): 485 doi: 10.1016/j.transproceed.2017.11.040
14
Tatsuo Kanda, Koji Takahashi, Masato Nakamura, Shingo Nakamoto, Shuang Wu, Yuki Haga, Reina Sasaki, Xia Jiang, Osamu Yokosuka. Androgen Receptor Could Be a Potential Therapeutic Target in Patients with Advanced Hepatocellular CarcinomaCancers 2017; 9(12): 43 doi: 10.3390/cancers9050043
15
Andrzej Krol, Barjor Gimi, Jo-Chi Jao, Ka-Wai Mac, Chiung-Yun Chang, Yu-Chiuan Wu, Chia-Chi Hsiao, Po-Chou Chen. Monitoring of VX2 tumor growth in rabbit liver using T2-weighted and dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging at 1.5T Medical Imaging 2017: Biomedical Applications in Molecular, Structural, and Functional Imaging 2017; 10137: 1013728 doi: 10.1117/12.2254383
16
Neal Bhutiani, Prejesh Philips, Charles R. Scoggins, Kelly M. McMasters, Melissa H. Potts, Robert C.G. Martin. Evaluation of tolerability and efficacy of irreversible electroporation (IRE) in treatment of Child-Pugh B (7/8) hepatocellular carcinoma (HCC)HPB 2016; 18(7): 593 doi: 10.1016/j.hpb.2016.03.609
17
Young Yun Jung, Jae‐Young Um, Gautam Sethi, Kwang Seok Ahn. Fangchinoline abrogates growth and survival of hepatocellular carcinoma by negative regulation of c‐met/HGF and its associated downstream signaling pathwaysPhytotherapy Research 2022; 36(12): 4542 doi: 10.1002/ptr.7573
18
Mirza S. Baig, Anjali Roy, Sajjan Rajpoot, Dongfang Liu, Rajkumar Savai, Sreeparna Banerjee, Manabu Kawada, Syed M. Faisal, Rohit Saluja, Uzma Saqib, Tomokazu Ohishi, Kishore K. Wary. Tumor-derived exosomes in the regulation of macrophage polarizationInflammation Research 2020; 69(5): 435 doi: 10.1007/s00011-020-01318-0
19
Min Hee Yang, Seung Ho Baek, Jae-Young Um, Kwang Seok Ahn. Anti-neoplastic Effect of Ginkgolide C through Modulating c-Met Phosphorylation in Hepatocellular Carcinoma CellsInternational Journal of Molecular Sciences 2020; 21(21): 8303 doi: 10.3390/ijms21218303
20
Gang Xu, Chengxue Dang. CMTM5 is downregulated and suppresses tumour growth in hepatocellular carcinoma through regulating PI3K-AKT signallingCancer Cell International 2017; 17(1) doi: 10.1186/s12935-017-0485-8
21
Li Zhang, Zongtao Chai, Siyuan Kong, Jiling Feng, Man Wu, Jiaqi Tan, Man Yuan, Gan Chen, Zhuo Li, Hua Zhou, Shuqun Cheng, Hongxi Xu. Nujiangexanthone A Inhibits Hepatocellular Carcinoma Metastasis via Down Regulation of Cofilin 1Frontiers in Cell and Developmental Biology 2021; 9 doi: 10.3389/fcell.2021.644716
22
Yi Chu, Mingzuo Jiang, Feng Du, Di Chen, Tao Ye, Bing Xu, Xiaowei Li, Weijie Wang, Zhaoyan Qiu, Haiming Liu, Yongzhan Nie, Jie Liang, Daiming Fan. miR‐204‐5p suppresses hepatocellular cancer proliferation by regulating homeoprotein SIX1 expressionFEBS Open Bio 2018; 8(2): 189 doi: 10.1002/2211-5463.12363
23
Hanhan Dai, Minjing Li, Wei Yang, Xiucui Sun, Peiyuan Wang, Xia Wang, Jiaqi Su, Xu Wang, Xuemei Hu, Mingdong Zhao. Resveratrol inhibits the malignant progression of hepatocellular carcinoma via MARCH1-induced regulation of PTEN/AKT signalingAging 2020; 12(12): 11717 doi: 10.18632/aging.103338
24
Hong-wei Chen, A-ling Shen, Li-ya Liu, Jun Peng, Jian-feng Chu. Bear Bile Powder Inhibits Growth of Hepatocellular Carcinoma via Suppressing STAT3 Signaling Pathway in MiceChinese Journal of Integrative Medicine 2020; 26(5): 370 doi: 10.1007/s11655-019-3010-1
25
Atsushi Kobayashi, Toshimi Kaido, Yuhei Hamaguchi, Shinya Okumura, Hisaya Shirai, Siyuan Yao, Naoko Kamo, Shintaro Yagi, Kojiro Taura, Hideaki Okajima, Shinji Uemoto. Impact of Sarcopenic Obesity on Outcomes in Patients Undergoing Hepatectomy for Hepatocellular CarcinomaAnnals of Surgery 2019; 269(5): 924 doi: 10.1097/SLA.0000000000002555
26
Nils Heits, Mario Brosch, Alexander Herrmann, Robin Behrens, Christoph Röcken, Harald Schrem, Alexander Kaltenborn, Jürgen Klempnauer, Hans-Heinrich Kreipe, Benedikt Reichert, Christina Lenschow, Christian Wilms, Thomas Vogel, Heiner Wolters, Eva Wardelmann, Daniel Seehofer, Stephan Buch, Sebastian Zeissig, Sven Pannach, Nathanael Raschzok, Manfred Dietel, Witigo von Schoenfels, Sebastian Hinz, Andreas Teufel, Matthias Evert, Andre Franke, Thomas Becker, Felix Braun, Jochen Hampe, Clemens Schafmayer. Evolutionary Distance Predicts Recurrence After Liver Transplantation in Multifocal Hepatocellular CarcinomaTransplantation 2018; 102(10): e424 doi: 10.1097/TP.0000000000002356
27
Soon Kyu Lee, Myeong Jun Song, Seok Hwan Kim, Misun Park, Ming-Lung Yu. Comparing various scoring system for predicting overall survival according to treatment modalities in hepatocellular carcinoma focused on Platelet-albumin-bilirubin (PALBI) and albumin-bilirubin (ALBI) grade: A nationwide cohort studyPLOS ONE 2019; 14(5): e0216173 doi: 10.1371/journal.pone.0216173
28
Jiangsheng Huang, Jixiong Hu, Xianling Liu, Zhongkun Zuo, Tenglong Tang. Atlas of Anatomic Hepatic Resection for Hepatocellular Carcinoma2019; : 7 doi: 10.1007/978-981-13-0668-6_2
29
Chenxi Liu, Jie Shao, Yanbing Dong, Qiuping Xu, Zhengyun Zou, Fangjun Chen, Jing Yan, Juan Liu, Shuangshuang Li, Baorui Liu, Jie Shen. Advanced HCC Patient Benefit From Neoantigen Reactive T Cells Based Immunotherapy: A Case ReportFrontiers in Immunology 2021; 12 doi: 10.3389/fimmu.2021.685126
30
Ritesh Urade, Wen-Tsan Chang, Ching-Chung Ko, Ruei-Nian Li, Hui-Min Yang, Hsuan-Yu Chen, Lin-Ya Huang, Meng-Yang Chang, Chang-Yi Wu, Chien-Chih Chiu. A fluorene derivative inhibits human hepatocellular carcinoma cells by ROS-mediated apoptosis, anoikis and autophagyLife Sciences 2023; 329: 121835 doi: 10.1016/j.lfs.2023.121835
31
Experimental and Clinical Transplantation 2017; 15(Suppl 2) doi: 10.6002/ect.TOND16.L2
32
Da‑Ni Zhong, Yi‑Huan Luo, Wei‑Jia Mo, Xin Zhang, Zhong Tan, Na Zhao, Si‑Min Pang, Gang Chen, Min‑Hua Rong, Wei Tang. High expression of long non‑coding HOTAIR correlated with hepatocarcinogenesis and metastasisMolecular Medicine Reports 2017;  doi: 10.3892/mmr.2017.7999
33
Reina Sasaki, Tatsuo Kanda, Osamu Yokosuka, Naoya Kato, Shunichi Matsuoka, Mitsuhiko Moriyama. Exosomes and Hepatocellular Carcinoma: From Bench to BedsideInternational Journal of Molecular Sciences 2019; 20(6): 1406 doi: 10.3390/ijms20061406
34
Chin-Tsung Ting, Yung-Yi Cheng, Tung-Hu Tsai. Preclinical Pharmacokinetic Interaction and Histopathological Analyses of Hedyotis diffusa on Sorafenib in RatsACS Omega 2021; 6(4): 3060 doi: 10.1021/acsomega.0c05461
35
Mujtaba Khalil, Diamantis I. Tsilimigras, Yutaka Endo, Muhammad Muntazir Mehdi Khan, Muhammad Musaab Munir, Erryk Katayama, Zayed Rashid, Vivian Resende, Mary Dillhoff, Jordan Cloyd, Aslam Ejaz, Timothy M. Pawlik. Association of Textbook Outcome and Hospital Volume with Long-Term Survival Following Resection for Hepatocellular Carcinoma: What Matters More?Journal of Gastrointestinal Surgery 2023;  doi: 10.1007/s11605-023-05880-w