BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Ihama Y, Fukazawa M, Ninomiya K, Nagai T, Fuke C, Miyazaki T. Peritoneal bleeding due to percutaneous transhepatic gallbladder drainage: An autopsy report. World J Hepatol 2012; 4(10): 288-290 [PMID: 23301117 DOI: 10.4254/wjh.v4.i10.288]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v4/i10/288.htm
Number Citing Articles
1
Shao-Zhuo Huang, Hao-Qi Chen, Wei-Xin Liao, Wen-Ying Zhou, Jie-Huan Chen, Wen-Chao Li, Hui Zhou, Bo Liu, Kun-Peng Hu. Comparison of emergency cholecystectomy and delayed cholecystectomy after percutaneous transhepatic gallbladder drainage in patients with acute cholecystitis: a systematic review and meta-analysisUpdates in Surgery 2021; 73(2): 481 doi: 10.1007/s13304-020-00894-4
2
Tsuyoshi Hamada, Hideo Yasunaga, Yousuke Nakai, Hiroyuki Isayama, Hiromasa Horiguchi, Kiyohide Fushimi, Kazuhiko Koike. Severe Bleeding after Percutaneous Transhepatic Drainage of the Biliary System: Effect of Antithrombotic Agents—Analysis of 34 606 Cases from a Japanese Nationwide Administrative DatabaseRadiology 2015; 274(2): 605 doi: 10.1148/radiol.14140293
3
Yi-Ren Hu, Jiang-Hua Pan, Xiao-Chun Tong, Ke-Qin Li, Sen-Rui Chen, Yi Huang. Efficacy and safety of B-mode ultrasound-guided percutaneous transhepatic gallbladder drainage combined with laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis in elderly and high-risk patientsBMC Gastroenterology 2015; 15(1) doi: 10.1186/s12876-015-0294-2