BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Tarao K, Nozaki A, Komatsu H, Komatsu T, Taguri M, Tanaka K, Yoshida T, Koyasu H, Chuma M, Numata K, Maeda S. Comparison of unenhanced magnetic resonance imaging and ultrasound in detecting very small hepatocellular carcinoma. World J Hepatol 2021; 13(6): 699-708 [PMID: 34239704 DOI: 10.4254/wjh.v13.i6.699]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v13/i6/699.htm
Number Citing Articles
1
Si-Yu Liu, Chao Li, Li-Yang Sun, Ming-Cheng Guan, Li-Hui Gu, Dong-Xu Yin, Lan-Qing Yao, Lei Liang, Ming-Da Wang, Hao Xing, Hong Zhu, Timothy M. Pawlik, Wan Yee Lau, Feng Shen, Xiang-Min Tong, Tian Yang. ASAP Score versus GALAD Score for detection of hepatitis C-related hepatocellular carcinoma: A multicenter case-control analysisFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.1018396