BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Takahashi K, Kim J, Takahashi A, Hashimoto S, Doi M, Furuya K, Hashimoto R, Owada Y, Ogawa K, Ohara Y, Akashi Y, Hisakura K, Enomoto T, Shimomura O, Noguchi M, Oda T. Conversion hepatectomy for hepatocellular carcinoma with main portal vein tumour thrombus after lenvatinib treatment: A case report. World J Hepatol 2021; 13(3): 384-392 [PMID: 33815680 DOI: 10.4254/wjh.v13.i3.384]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v13/i3/384.htm
Number Citing Articles
1
Atsushi Naganuma, Yuhei Suzuki, Takashi Hoshino, Hidetoshi Yasuoka, Yuki Tamura, Hiroaki Naruse, Hiroshi Tanaka, Keitaro Hirai, Ichiro Sakamoto, Tetsushi Ogawa, Takeshi Hatanaka, Satoru Kakizaki. A case of conversion hepatectomy for huge ruptured hepatocellular carcinoma after transarterial embolization and lenvatinib therapyClinical Journal of Gastroenterology 2022; 15(1): 177 doi: 10.1007/s12328-021-01558-5
2
Ko Oshita, Tsuyoshi Kobayashi, Yosuke Namba, Sotaro Fukuhara, Keiso Matsubara, Daisuke Takei, Ryosuke Nakano, Wataru Okamoto, Hiroshi Sakai, Naoki Tanimine, Takashi Nakahara, Shintaro Kuroda, Hiroyuki Tahara, Masahiro Ohira, Tomokazu Kawaoka, Kentaro Ide, Michio Imamura, Hiroshi Aikata, Hideki Ohdan. Efficacy and safety of lenvatinib–transcatheter arterial chemoembolisation sequential therapy followed by surgical resection for intermediate-stage hepatocellular carcinoma beyond Up-to-7 criteria: a study protocol for a multicentre, single-arm, prospective studyBMJ Open 2023; 13(10): e073797 doi: 10.1136/bmjopen-2023-073797
3
Junichi Shindoh, Yusuke Kawamura, Masahiro Kobayashi, Norio Akuta, Satoshi Okubo, Masaru Matsumura, Yoshiyuki Suzuki, Masaji Hashimoto. Prognostic Advantages of Individual Additional Interventions After Lenvatinib Therapy in Patients with Advanced Hepatocellular CarcinomaJournal of Gastrointestinal Surgery 2022; 26(8): 1637 doi: 10.1007/s11605-022-05388-9
4
Shunji Sano, Yoh Asahi, Toshiya Kamiyama, Tatsuhiko Kakisaka, Tatsuya Orimo, Akihisa Nagatsu, Takeshi Aiyama, Keizo Kazui, Hiroki Shomura, Shinya Ueki, Yuzuru Sakamoto, Chisato Shirakawa, Hirofumi Kamachi, Hirokazu Sugino, Tomoko Mitsuhashi, Akinobu Taketomi. Conversion surgery after lenvatinib treatment for multiple lung metastases from hepatocellular carcinomaInternational Cancer Conference Journal 2022; 12(1): 7 doi: 10.1007/s13691-022-00567-6
5
Junichi Arita, Akihiko Ichida, Rihito Nagata, Yuichiro Mihara, Yoshikuni Kawaguchi, Takeaki Ishizawa, Nobuhisa Akamatsu, Junichi Kaneko, Kiyoshi Hasegawa. Conversion surgery after preoperative therapy for advanced hepatocellular carcinoma in the era of molecular targeted therapy and immune checkpoint inhibitorsJournal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences 2022; 29(7): 732 doi: 10.1002/jhbp.1135
6
Yutaka Endo, Motohide Shimazu, Tadayuki Sakuragawa, Yusuke Uchi, Motonori Edanami, Ken Sunamura, Soji Ozawa, Naokazu Chiba, Shigeyuki Kawachi. Successful treatment with laparoscopic surgery and sequential multikinase inhibitor therapy for hepatocellular carcinoma: A case reportWorld Journal of Gastrointestinal Surgery 2022; 14(3): 260-267 doi: 10.4240/wjgs.v14.i3.260
7
Hiroyuki Kato, Yukio Asano, Masahiro Ito, Satoshi Arakawa, Masahiro Shimura, Daisuke Koike, Takayuki Ochi, Hironobu Yasuoka, Toki Kawai, Takahiko Higashiguchi, Hiroki Tani, Yoshiki Kunimura, Yuka Kondo, Hidetoshi Nagata, Harunobu Sato, Akihiko Horiguchi. A case of Vp4 hepatocellular carcinoma with tumor thrombosis extending into the confluence of the splenic/portal vein achieved a good prognosis with emergent hepatectomy and postoperative adjuvant therapy with lenvatinibWorld Journal of Surgical Oncology 2022; 20(1) doi: 10.1186/s12957-022-02740-w
8
Yuta Tai, Yoshifumi Morita, Mitsumasa Makino, Shinya Ida, Ryuta Muraki, Ryo Kitajima, Makoto Takeda, Hirotoshi Kikuchi, Yoshihiro Hiramatsu, Hiroya Takeuchi. A Case of Giant Hepatocellular Carcinoma Successfully Treated with Lenvatinib Followed by Parenchymal-Sparing HepatectomyThe Japanese Journal of Gastroenterological Surgery 2023; 56(10): 547 doi: 10.5833/jjgs.2022.0104
9
Yoshifumi Hidaka, Miyo Tomita, Ryosuke Desaki, Masahiro Hamanoue, Sonshin Takao, Mari Kirishima, Takao Ohtsuka. Conversion surgery for hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombus after successful atezolizumab plus bevacizumab therapy: a case reportWorld Journal of Surgical Oncology 2022; 20(1) doi: 10.1186/s12957-022-02691-2
10
Yoshihiko Yano, Atsushi Yamamoto, Akihiro Minami, Kenji Momose, Takuya Mimura, Soo Ki Kim, Hiroki Hayashi, Takuo Kado, Hirotaka Hirano, Seiya Hirohata, Seitetsu Yoon, Katsuhisa Nishi, Hiroshi Tei, Hidenori Tanaka, Sachiko Oouchi, Takanori Matsuura, Eiichiro Yasutomi, Yuri Hatazawa, Yuuki Shiomi, Yoshihide Ueda, Yuzo Kodama. Significance of post‐progression therapy after tyrosine kinase inhibitors for advanced hepatocellular carcinomaJGH Open 2022; 6(6): 427 doi: 10.1002/jgh3.12772