BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wu YF, Wang T, Yue ZD, Zhao HW, Wang L, Fan ZH, He FL, Liu FQ. Stents combined with iodine-125 implantation to treat main portal vein tumor thrombus. World J Gastrointest Oncol 2018; 10(12): 496-504 [PMID: 30595803 DOI: 10.4251/wjgo.v10.i12.496]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v10/i12/496.htm
Number Citing Articles
1
Yue Zhang, Yi-Fan Wu, Zhen-Dong Yue, Hong-Wei Zhao, Lei Wang, Zhen-Hua Fan, Fu-Liang He, Tao Wang, Fu-Quan Liu. Iodine-125 implantation with transjugular intrahepatic portosystemic shunt for main portal vein tumor thrombusWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2019; 11(4): 310-321 doi: 10.4251/wjgo.v11.i4.310
2
Dechao Jiao, Yuan Yao, Kaihao Xu, Qinyu Lei, Zongming Li, Xinwei Han, Jianzhuang Ren. Investigation of a novel brachytherapy ureteral stent: trial studies on normal beagle dogsJournal of Cancer Research and Clinical Oncology 2021; 147(4): 1115 doi: 10.1007/s00432-021-03513-w
3
Nan Du, Jingqin Ma, Zihan Zhang, Yongjie Zhou, Minjie Yang, Wen Zhang, Jianjun Luo, Zhiping Yan. Development of a Novel Endovascular Brachytherapy Stent: A Proof-of-concept StudyJournal of Clinical and Translational Hepatology 2021; 0(000): 000 doi: 10.14218/JCTH.2020.00128
4
Fangzhou Luo, Mengxia Li, Jun Ding, Shusen Zheng. The Progress in the Treatment of Hepatocellular Carcinoma With Portal Vein Tumor ThrombusFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.635731
5
Jian Lu, Xiu-Ping Zhang, Bin-Yan Zhong, Wan Yee Lau, David C Madoff, Jon C Davidson, Xiaolong Qi, Shu-Qun Cheng, Gao-Jun Teng. Management of patients with hepatocellular carcinoma and portal vein tumour thrombosis: comparing east and westThe Lancet Gastroenterology & Hepatology 2019; 4(9): 721 doi: 10.1016/S2468-1253(19)30178-5
6
S. Li, J.-H. Guo, J. Lu, C. Wang, H. Wu, H. Wang, J. Zha, R. Fan. I125 irradiation stent for treatment of hepatocellular carcinoma with portal vein thrombosis: A meta-analysisCancer/Radiothérapie 2021; 25(4): 340 doi: 10.1016/j.canrad.2020.12.003
7
Song-Bo Yang, Jian-Hua Zhang, Yu-Fei Fu, Ru Wang. TACE with portal vein radioactive seeds for HCC with portal vein tumor thrombus: a meta-analysisMinimally Invasive Therapy & Allied Technologies 2022; : 1 doi: 10.1080/13645706.2022.2045326
8
Shuhua Wei, Chunxiao Li, Mengyuan Li, Yan Xiong, Yuliang Jiang, Haitao Sun, Bin Qiu, Christopher J. Lin, Junjie Wang. Radioactive Iodine-125 in Tumor Therapy: Advances and Future DirectionsFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.717180