BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Ziogas IA, Tsoulfas G. Advances and challenges in laparoscopic surgery in the management of hepatocellular carcinoma. World J Gastrointest Surg 2017; 9(12): 233-245 [PMID: 29359029 DOI: 10.4240/wjgs.v9.i12.233]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v9/i12/233.htm
Number Citing Articles
1
Tao Zhang, Lijuan Zhang, Dan Han, Kebinur Tursun, Xiaobo Lu. Circular RNA hsa_Circ_101141 as a Competing Endogenous RNA Facilitates Tumorigenesis of Hepatocellular Carcinoma by Regulating miR-1297/ROCK1 PathwayCell Transplantation 2020; 29: 096368972094801 doi: 10.1177/0963689720948016
2
Kangwei Guo, Haisu Tao, Yilin Zhu, Baihong Li, Chihua Fang, Yinling Qian, Jian Yang. Current applications of artificial intelligence-based computer vision in laparoscopic surgeryLaparoscopic, Endoscopic and Robotic Surgery 2023; 6(3): 91 doi: 10.1016/j.lers.2023.07.001
3
Huamei Wei, Jing Hu, Jian Pu, Qianli Tang, Wenchuan Li, Rihai Ma, Zuoming Xu, Chuan Tan, Tianwei Yao, Xianjian Wu, Xidai Long, Jianchu Wang. Long noncoding RNA HAGLROS promotes cell proliferation, inhibits apoptosis and enhances autophagy via regulating miR-5095/ATG12 axis in hepatocellular carcinoma cellsInternational Immunopharmacology 2019; 73: 72 doi: 10.1016/j.intimp.2019.04.049
4
Junjian Li, Zhengpin Yu, Qiandong Zhu, Chonglin Tao, Qigang Xu. hsa_circ_102559 Acts as the Sponge of miR-130a-5p to Promote Hepatocellular Carcinoma Progression Through Regulation of ANXA2Cell Transplantation 2020; 29: 096368972096874 doi: 10.1177/0963689720968748
5
Zhen Li, Du Xiao, Xin Li, Pengchao Zhan, Jiaxiang Wang, Henghui Zhang. Early recurrence detected in hepatocellular carcinoma patients after transcatheter arterial chemoembolization treatment with plasma cell-free DNAEuropean Journal of Gastroenterology & Hepatology 2019; 31(7): 885 doi: 10.1097/MEG.0000000000001373
6
Meng Xiangfei, Xu Yinzhe, Pan Yingwei, Lu Shichun, Duan Weidong. Open versus laparoscopic hepatic resection for hepatocellular carcinoma: a systematic review and meta-analysisSurgical Endoscopy 2019; 33(8): 2396 doi: 10.1007/s00464-019-06781-3
7
Nikolaos Machairas, Dimitrios Papaconstantinou, Apostolos Gaitanidis, Natasha Hasemaki, Anna Paspala, Paraskevas Stamopoulos, Stylianos Kykalos, Georgios C. Sotiropoulos. Is Single-Incision Laparoscopic Liver Surgery Safe and Efficient for the Treatment of Malignant Hepatic Tumors? A Systematic ReviewJournal of Gastrointestinal Cancer 2020; 51(2): 425 doi: 10.1007/s12029-019-00285-y
8
Ioannis A. Ziogas, Ana L. Gleisner. Resection Versus Transplant for Hepatocellular CarcinomaSurgical Clinics of North America 2024; 104(1): 113 doi: 10.1016/j.suc.2023.08.005
9
Ioannis A. Ziogas, Dimitrios Giannis, Stepan M. Esagian, Konstantinos P. Economopoulos, Samer Tohme, David A. Geller. Laparoscopic versus robotic major hepatectomy: a systematic review and meta-analysisSurgical Endoscopy 2021; 35(2): 524 doi: 10.1007/s00464-020-08008-2
10
Baojiang Liu, Xu Zhu, Song Gao, Jianhai Guo, Xiaodong Wang, Guang Cao, Linzhong Zhu, Peng Liu, Haifeng Xu, Hui Chen, Xin Zhang, Shaoxing Liu, Fuxin Kou. Safety and efficacy of hepatic arterial infusion chemotherapy with raltitrexed and oxaliplatin post-transarterial chemoembolization for unresectable hepatocellular carcinomaJournal of Interventional Medicine 2019; 2(2): 91 doi: 10.1016/j.jimed.2019.07.006
11
Dan Li, Tao Yu, Jingjing Han, Xu Xu, Jie Wu, Wei Song, Gang Liu, Hua Zhu, Zhi Zeng. Prognostic Value and Immunological Role of KIFC1 in Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Molecular Biosciences 2022; 8 doi: 10.3389/fmolb.2021.799651
12
Matt Dunstan, Ralph Smith, Katie Schwab, Andrea Scala, Piers Gatenby, Martin Whyte, Tim Rockall, Iain Jourdan. Is 3D faster and safer than 4K laparoscopic cholecystectomy? A randomised-controlled trialSurgical Endoscopy 2020; 34(4): 1729 doi: 10.1007/s00464-019-06958-w
13
Guangming Liu, Wei Guo, Min Rao, Junjie Qin, Feng Hu, Ke Li. circRNA hsa_circ_104566 Sponged miR-338-3p to Promote Hepatocellular Carcinoma ProgressionCell Transplantation 2020; 29: 096368972096394 doi: 10.1177/0963689720963948
14
Ioannis A. Ziogas, Alexandros P. Evangeliou, Dimitrios Giannis, Muhammad H. Hayat, Konstantinos S. Mylonas, Samer Tohme, David A. Geller, Nahel Elias, Lipika Goyal, Georgios Tsoulfas. The Role of Immunotherapy in Hepatocellular Carcinoma: A Systematic Review and Pooled Analysis of 2,402 PatientsThe Oncologist 2021; 26(6): e1036 doi: 10.1002/onco.13638
15
Huaixiang Zhou, Qiuran Xu, Chao Ni, Song Ye, Xiaowu Xu, Xiaoge Hu, Jiahong Jiang, Yeting Hong, Dongsheng Huang, Liu Yang. Prospects of Noncoding RNAs in Hepatocellular CarcinomaBioMed Research International 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/6579436
16
Eivind Gottlieb-Vedi, Fredrik Mattsson, Pernilla Lagergren, Jesper Lagergren. Annual hospital volume of surgery for gastrointestinal cancer in relation to prognosisEuropean Journal of Surgical Oncology 2019; 45(10): 1839 doi: 10.1016/j.ejso.2019.03.016
17
Baifeng Li, Tao Liu, Yijie Zhang, Jialin Zhang. Retroperitoneal laparoscopic hepatectomy of recurrent hepatocellular carcinoma: case report and literature reviewBMC Gastroenterology 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12876-020-01380-2
18
Ebram Tharwat, Gamal F. M. Gad, Maiiada H. Nazmy, Hala I. Mohamed, Nouran Hamza, Ahmed Wahid, Ahmed R. N. Ibrahim. Impact of IL-27p28 (rs153109) and TNF-α (rs1800629) Genetic Polymorphisms on the Progression of HCV Infection in Egyptian PatientsImmunological Investigations 2019; 48(3): 255 doi: 10.1080/08820139.2018.1510958
19
Aasma Nalwa, Tripti Nakra, Rajni Yadav, Ritika Walia, Sandeep Agarwala, Manisha Jana, Deepali Jain, Prasenjit Das, Sandeep R. Mathur, Venkateswaran K. Iyer. Cytomorphology of paediatric hepatocellular carcinoma: A useful diagnostic adjunctCytopathology 2023; 34(5): 479 doi: 10.1111/cyt.13266
20
Jane Chungyoon Kim, Suk Kyun Hong, Kwang‐Woong Lee, Sola Lee, Sanggyun Suh, Su young Hong, Eui Soo Han, YoungRok Choi, Nam‐Joon Yi, Kyung‐Suk Suh. Early experiences with developing techniques for pure laparoscopic explant hepatectomy in living donor liver transplantationLiver Transplantation 2023; 29(4): 377 doi: 10.1002/lt.26564
21
Haiyang Zhang, Ting Deng, Shaohua Ge, Ying Liu, Ming Bai, Kegan Zhu, Qian Fan, Jialu Li, Tao Ning, Fei Tian, Hongli Li, Wu Sun, Guoguang Ying, Yi Ba. RETRACTED ARTICLE: Exosome circRNA secreted from adipocytes promotes the growth of hepatocellular carcinoma by targeting deubiquitination-related USP7Oncogene 2019; 38(15): 2844 doi: 10.1038/s41388-018-0619-z
22
Zhenglu Wang, Lei Cao, Jianxi Wang, Hanlin Wang, Tingting Ma, Zhiqi Yin, Wenjuan Cai, Lei Liu, Tao Liu, Hengde Ma, Yamin Zhang, Zhongyang Shen, Hong Zheng. A novel predictive model of microvascular invasion in hepatocellular carcinoma based on differential protein expressionBMC Gastroenterology 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12876-023-02729-z
23
Xing Wang, Meng Wang, Xing‑Yue Li, Jian Li, Dian‑Peng Zhao. KIFC1 promotes the proliferation of hepatocellular carcinoma in�vitro and in�vivoOncology Letters 2019;  doi: 10.3892/ol.2019.10985
24
Ioannis A. Ziogas, Daniel J. Benedetti, Lea K. Matsuoka, Manhal Izzy, Muhammad A. Rauf, Anita K. Pai, Christina E. Bailey, Sophoclis P. Alexopoulos. Surgical management of pediatric hepatocellular carcinoma: An analysis of the National Cancer DatabaseJournal of Pediatric Surgery 2021; 56(4): 772 doi: 10.1016/j.jpedsurg.2020.06.013
25
翔宇 徐. Significance of Ki-67 Expression in Hepatocellular Carcinoma with Microvascular Tumor ThrombusAdvances in Clinical Medicine 2021; 11(06): 2507 doi: 10.12677/ACM.2021.116360