BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhao Y, Mao YF, Tang YS, Ni MZ, Liu QH, Wang Y, Feng Q, Peng JH, Hu YY. Altered oral microbiota in chronic hepatitis B patients with different tongue coatings. World J Gastroenterol 2018; 24(30): 3448-3461 [PMID: 30122883 DOI: 10.3748/wjg.v24.i30.3448]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v24/i30/3448.htm
Number Citing Articles
1
Yiyu Lu, Zhaoyuan Fang, Tao Zeng, Meiyi Li, Qilong Chen, Hui Zhang, Qianmei Zhou, Yiyang Hu, Luonan Chen, Shibing Su. Chronic hepatitis B: dynamic change in Traditional Chinese Medicine syndrome by dynamic network biomarkersChinese Medicine 2019; 14(1) doi: 10.1186/s13020-019-0275-4
2
Na Li, Wen-Tao Ma, Ming Pang, Qin-Lei Fan, Jin-Lian Hua. The Commensal Microbiota and Viral Infection: A Comprehensive ReviewFrontiers in Immunology 2019; 10 doi: 10.3389/fimmu.2019.01551
3
Meng Liu, Xiting Wang, Fengzhi Wu, Ning Dai, Mindan Chen, Jiaojiao Yu, Jing Guan, Feng Li. Variations of Oral Microbiome in Chronic Insomnia Patients with Different Tongue FeaturesThe American Journal of Chinese Medicine 2020; 48(04): 923 doi: 10.1142/S0192415X20500445
4
Marwan Mansoor Ali Mohammed, Sausan Al Kawas, Gamilah Al-Qadhi. Tongue-coating microbiome as a cancer predictor: A scoping reviewArchives of Oral Biology 2021; 132: 105271 doi: 10.1016/j.archoralbio.2021.105271
5
Ben-Chen Rao, Jia-Min Lou, Wei-Jie Wang, Ang Li, Guang-Ying Cui, Zu-Jiang Yu, Zhi-Gang Ren. Human microbiome is a diagnostic biomarker in hepatocellular carcinomaHepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2020; 19(2): 109 doi: 10.1016/j.hbpd.2020.01.003
6
Li-Ling Wu, Ting-Shuo Huang, Yu-Chiau Shyu, Chih-Lin Wang, Hurng-Yi Wang, Pei-Jer Chen. Gut microbiota in the innate immunity against hepatitis B virus — implication in age-dependent HBV clearanceCurrent Opinion in Virology 2021; 49: 194 doi: 10.1016/j.coviro.2021.06.006
7
Ivana Milosevic, Edda Russo, Ankica Vujovic, Aleksandra Barac, Olja Stevanovic, Stefano Gitto, Amedeo Amedei. Microbiota and viral hepatitis: State of the art of a complex matterWorld Journal of Gastroenterology 2021; 27(33): 5488-5501 doi: 10.3748/wjg.v27.i33.5488
8
Rashi Sehgal, Onkar Bedi, Nirupma Trehanpati. Role of Microbiota in Pathogenesis and Management of Viral HepatitisFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2020; 10 doi: 10.3389/fcimb.2020.00341
9
Meng Shi, Yiping Wei, Yong Nie, Cui Wang, Fei Sun, Wenting Jiang, Wenjie Hu, Xiaolei Wu. Alterations and Correlations in Microbial Community and Metabolome Characteristics in Generalized Aggressive PeriodontitisFrontiers in Microbiology 2020; 11 doi: 10.3389/fmicb.2020.573196
10
Yi-shuang Tang, Jian-chun Guo, Lin Xu, Xiao-na Zhang, Xiao-ping Shen, Ya-mei Hai, Yu-feng Mao, Yi-yang Hu, Yu Zhao. Pathological Change of Chronic Hepatitis B Patients with Different Tongue Coatings by Circular Multi-Omics Integrated AnalysisChinese Journal of Integrative Medicine 2022; 28(1): 28 doi: 10.1007/s11655-020-3275-4
11
Cinzia Casu, Giovanna Mosaico, Valentino Natoli, Antonio Scarano, Felice Lorusso, Francesco Inchingolo. Microbiota of the Tongue and Systemic Connections: The Examination of the Tongue as an Integrated Approach in Oral MedicineHygiene 2021; 1(2): 56 doi: 10.3390/hygiene1020006
12
Xiaoyu Kang, Bin Lu, Pan Xiao, Zhaolai Hua, Rui Shen, Jianping Wu, Juan Wu, Zhenfeng Wu, Chun Cheng, Junfeng Zhang, Enas Abdulhay. Microbial Characteristics of Common Tongue Coatings in Patients with Precancerous Lesions of the Upper Gastrointestinal TractJournal of Healthcare Engineering 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/7598427
13
Norihisa Nishimura, Kosuke Kaji, Koh Kitagawa, Yasuhiko Sawada, Masanori Furukawa, Takahiro Ozutsumi, Yukihisa Fujinaga, Yuki Tsuji, Hiroaki Takaya, Hideto Kawaratani, Kei Moriya, Tadashi Namisaki, Takemi Akahane, Hiroshi Fukui, Hitoshi Yoshiji. Intestinal Permeability Is a Mechanical Rheostat in the Pathogenesis of Liver CirrhosisInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(13): 6921 doi: 10.3390/ijms22136921
14
Bryan Chen, Harry Huang, Calvin Q. Pan. The role of gut microbiota in hepatitis B disease progression and treatmentJournal of Viral Hepatitis 2022; 29(2): 94 doi: 10.1111/jvh.13595
15
Ai-Lin Wei, Mao Li, Guo-Qing Li, Xuan Wang, Wei-Ming Hu, Zhen-Lu Li, Jue Yuan, Hong-Ying Liu, Li-Li Zhou, Ka Li, Ang Li, Mei Rosemary Fu. Oral microbiome and pancreatic cancerWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(48): 7679-7692 doi: 10.3748/wjg.v26.i48.7679
16
Hairong Chen, Qingwei Li, Min Li, Sheng Liu, Chensi Yao, Zixiong Wang, Zhuoya Zhao, Ping Liu, Fan Yang, Xinjian Li, Jun Wang, Yixin Zeng, Xiaolin Tong. Microbial characteristics across different tongue coating types in a healthy populationJournal of Oral Microbiology 2021; 13(1) doi: 10.1080/20002297.2021.1946316
17
Selene Garcia-Garcia, Maria Francesca Cortese, Francisco Rodríguez-Algarra, David Tabernero, Ariadna Rando-Segura, Josep Quer, Maria Buti, Francisco Rodríguez-Frías. Next-generation sequencing for the diagnosis of hepatitis B: current status and future prospectsExpert Review of Molecular Diagnostics 2021; 21(4): 381 doi: 10.1080/14737159.2021.1913055
18
Shuang Pang, Shuan Zhao, Xiaohong Bai, Nana Song, Shengzhi Wang, Jiawei Yu, Jun Zhang, Xiaoqiang Ding. Variations of tongue coating microbiota in children with Henoch-Schönlein purpura nephritisMicrobial Pathogenesis 2021; 160: 105192 doi: 10.1016/j.micpath.2021.105192
19
Xiu-An Yang, Fengchun Lv, Ran Wang, Yange Chang, Yiming Zhao, Xinyu Cui, Haochen Li, Sixi Yang, Suting Li, Xuemin Zhao, Zhishuo Mo, Fang Yang. Potential role of intestinal microflora in disease progression among patients with different stages of Hepatitis BGut Pathogens 2020; 12(1) doi: 10.1186/s13099-020-00391-4
20
Allan Radaic, Yvonne L. Kapila. The oralome and its dysbiosis: New insights into oral microbiome-host interactionsComputational and Structural Biotechnology Journal 2021; 19: 1335 doi: 10.1016/j.csbj.2021.02.010