BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Chen BF. Hepatitis B virus pre-S/S variants in liver diseases. World J Gastroenterol 2018; 24(14): 1507-1520 [PMID: 29662289 DOI: 10.3748/wjg.v24.i14.1507]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v24/i14/1507.htm
Number Citing Articles
1
Camilla Rodrigues de Almeida Ribeiro, Katrini Guidolini Martinelli, Vinícius da Motta de Mello, Natália Spitz, Oscar Rafael Carmo Araújo, Lia Laura Lewis-Ximenez, Natalia Motta Araujo, Vanessa Salete de Paula. Association of Pre-S/S and Polymerase Mutations with Acute and Chronic Hepatitis B Virus Infections in Patients from Rio de Janeiro, BrazilViruses 2022; 14(7): 1375 doi: 10.3390/v14071375
2
Wenbin Liu, Guangwen Cao. Hepatocellular Carcinoma - Challenges and Opportunities of a Multidisciplinary Approach2022;  doi: 10.5772/intechopen.99838
3
Shahrzad Shoraka, Seyed Mahdi Hosseinian, Ayda Hasibi, Amir Ghaemi, Seyed Reza Mohebbi. The role of hepatitis B virus genome variations in HBV-related HCC: effects on host signaling pathwaysFrontiers in Microbiology 2023; 14 doi: 10.3389/fmicb.2023.1213145
4
Yuanyuan Liu, Vaishnavi Veeraraghavan, Monica Pinkerton, Jianjun Fu, Mark W. Douglas, Jacob George, Thomas Tu. Viral Biomarkers for Hepatitis B Virus-Related Hepatocellular Carcinoma Occurrence and RecurrenceFrontiers in Microbiology 2021; 12 doi: 10.3389/fmicb.2021.665201
5
Xiaoying Zhang, Liping You, Yuting Bi, Chao Gu, Xiaoni Kong, Yueqiu Gao, xuehua Sun. Clinical Implications of Surface Protein-Mutations Outside the Major Hydrophilic Region of Hepatitis B Virus Among Chinese PatientsSSRN Electronic Journal 2022;  doi: 10.2139/ssrn.4193842
6
Tárcio Peixoto Roca, Livia Melo Villar, Felipe Souza Nogueira Lima, Mariana Pinheiro Alves Vasconcelos, Lourdes Maria Pinheiro Borzacov, Eugênia de Castro e Silva, Bárbara Vieira do Lago, Mayara Torquato Lima da Silva, Luan Felipo Botelho Souza, Juan Miguel Villalobos Salcedo, Alcione de Oliveira dos Santos, Deusilene Souza Vieira. Genomic Variability of Hepatitis B Virus Circulating in Brazilian Western AmazonViruses 2022; 14(10): 2100 doi: 10.3390/v14102100
7
Xingxin Zhang, Chenjian Gu, Qian Wei, Yirong Cao, Weimin She, Hong Shi, Youhua Xie, Jinsheng Guo. Pre-S1 Mutations as Indicated by Serum Pre-S1 Antigen Negative is Associated with an Increased Risk of Hepatocellular Carcinoma in Chronic Hepatitis B PatientsJournal of Hepatocellular Carcinoma 2023; : 599 doi: 10.2147/JHC.S373333
8
Chao Lu, Wanjin Fu, Renpeng Zhou, Wei Hu. Network pharmacology-based study on the mechanism of Yiganling capsule in hepatitis B treatmentBMC Complementary Medicine and Therapies 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12906-020-2815-y
9
Jing-Jing Han, Yu-An Hu, Yuchen Nan, Yu Chen, Yong-Lin Yang. Decreased expression of HBV surface antigen (HBsAg) with sK122R and sV96A co-mutation is associated with an ineffective antibody response in a chronic hepatitis B patientInfection, Genetics and Evolution 2023; 111: 105431 doi: 10.1016/j.meegid.2023.105431
10
Tengyue Hu, Jiayi Wang, Weixiu Li, Miao Liu, Ning Han, Man Yuan, Lingyao Du, Hong Tang. Endoplasmic Reticulum Stress in Hepatitis B Virus and Hepatitis C Virus InfectionViruses 2022; 14(12): 2630 doi: 10.3390/v14122630
11
Shuling Wu, Liu Yang, Xiaoyue Bi, Yanjie Lin, Wen Deng, Tingting Jiang, Minghui Li, Yao Xie. Attach importance to antiviral therapy in patients with hepatocellular carcinoma caused by hepatitis virusGastroenterology & Endoscopy 2023; 1(1): 5 doi: 10.1016/j.gande.2022.10.001
12
Citrawati Dyah Kencono Wungu, Fis Citra Ariyanto, Gwenny Ichsan Prabowo, Soetjipto Soetjipto, Retno Handajani. Meta‐analysis: Association between hepatitis B virus preS mutation and hepatocellular carcinoma riskJournal of Viral Hepatitis 2021; 28(1): 61 doi: 10.1111/jvh.13402
13
Iraj Shahramian, Pouya Ostadrahimi, Mahboobeh Sheikh, Somayeh Nazari, Hadi Mirzarie, Abdolvahab Moradi, Alireza Aminisefat, Ali Bazi, Feteme Parooie, Masoud Tahani. Evaluation of S Gene Mutations in Children with Maternally Transmitted Hepatitis BJournal of Advances in Medical and Biomedical Research 2023; 31(144): 57 doi: 10.30699/jambs.31.144.57
14
Damien Cohen, Sumantra Ghosh, Yusuke Shimakawa, Njie Ramou, Pierre Simon Garcia, Anaëlle Dubois, Clément Guillot, Nora Kakwata-Nkor Deluce, Valentin Tilloy, Geoffroy Durand, Catherine Voegele, Gibril Ndow, Umberto d'Alessandro, Céline Brochier-Armanet, Sophie Alain, Florence Le Calvez-Kelm, Janet Hall, Fabien Zoulim, Maimuna Mendy, Mark Thursz, Maud Lemoine, Isabelle Chemin. Hepatitis B virus preS2Δ38–55 variants: A newly identified risk factor for hepatocellular carcinomaJHEP Reports 2020; 2(5): 100144 doi: 10.1016/j.jhepr.2020.100144
15
Yan Guo, Yu Lan, Yuanyuan Jing, Bin Cai, Hanshi Gong, Yixin Zhang, Yong Duan, Era Upadhyay. The Investigation of HBV Pre-S/S Gene Mutations in Occult HBV Infected Blood Donors with anti-HBs PositiveCanadian Journal of Infectious Diseases and Medical Microbiology 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/1874435
16
Lung-Yi Mak, Danny Ka-Ho Wong, Teresa Pollicino, Giovanni Raimondo, F. Blaine Hollinger, Man-Fung Yuen. Occult hepatitis B infection and hepatocellular carcinoma: Epidemiology, virology, hepatocarcinogenesis and clinical significanceJournal of Hepatology 2020; 73(4): 952 doi: 10.1016/j.jhep.2020.05.042
17
Huizhen Sun, Le Chang, Ying Yan, Huimin Ji, Xinyi Jiang, Shi Song, Yingzi Xiao, Zhuoqun Lu, Lunan Wang. Naturally occurring pre-S mutations promote occult HBV infection by affecting pre-S2/S promoter activityAntiviral Research 2022; 208: 105448 doi: 10.1016/j.antiviral.2022.105448
18
Serkan Aydemir, Mustafa Taner Yildirmak, Murat Sayan, Süheyla Atak, Mehmet Kucuk. A chronic hepatitis B patient infected with HBsAg diagnostic-escape strain in the presence of anti-HBs positivityRevista Romana de Medicina de Laborator 2019; 27(4): 421 doi: 10.2478/rrlm-2019-0038
19
Mohammad Hossein Ahmadi, Zohreh Sharifi, Ali Ghasemi, Sadegh Abbasian. Occult hepatitis B in Iranian blood donors, an overview of the challenges: A narrative reviewHealth Science Reports 2023; 6(8) doi: 10.1002/hsr2.1466
20
Wei Wang, Yi Shu, Han Bao, Wenliang Zhao, Weihua Wang, Qin Wang, Xiaoying Lei, Daxiang Cui, Zhen Yan. Genotypes and Hot Spot Mutations of Hepatitis B Virus in Northwest Chinese Population and Its Correlation with Diseases ProgressionBioMed Research International 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/3890962
21
Hong-Yuan Hsu, Huey-Ling Chen, Cheng-Lun Chiang, Ming-Wei Lai, Shu-Chi Mu, Wan-Hsin Wen, Shao-Wen Cheng, Jen-Jan Hu, Kai-Chi Chang, Chien-Nan Lee, Chun-Jen Liu, Jia-Feng Wu, Yen-Hsuan Ni, Mei-Hwei Chang, MK Shyu, HL Hwa, YN Su, JC Shih, KH Chao, YC Chiu, TH Su, Zhao Lu-Lu, CK Yang, YK Chang, KH Chen, HH Lin, SM Chen, CC Lin, PY Lin, WR Yang, YH Lin, HJ Chen, HS Pan, BH Lau, CL Lee, PJ Cheng, YL Chang, HY Chiueh, TH Wang, JJ Hsu, LM Lo, CL Hsieh, SW Cheng, MS Tsai, BQ She, FS Peng, YC Lin, CP Chen, JP Huang, CY Yeung. Characterization of Hepatitis B Virus in Tenofovir-Treated and Untreated Chronically Infected Mothers and Their Immunoprophylaxis Failure InfantsClinical Infectious Diseases 2023; 76(3): e783 doi: 10.1093/cid/ciac539
22
Yuh‐Jin Liang, Wei Teng, Chih‐Li Chen, Cheng‐Pu Sun, Rui‐Dung Teng, Yen‐Hua Huang, Kung‐Hao Liang, Yi‐Wen Chen, Chung‐Chih Lin, Chien‐Wei Su, Mi‐Hua Tao, Jaw‐Ching Wu. Clinical Implications of HBV PreS/S Mutations and the Effects of PreS2 Deletion on Mitochondria, Liver Fibrosis, and Cancer DevelopmentHepatology 2021; 74(2): 641 doi: 10.1002/hep.31789
23
Nguyen Thi Cam Huong, Nguyen Quang Trung, Bac An Luong, Duong Bich Tram, Hoang Anh Vu, Hoang Huu Bui, Hoa Pham Thi Le, Hussein H. Aly. Mutations in the HBV PreS/S gene related to hepatocellular carcinoma in Vietnamese chronic HBV-infected patientsPLOS ONE 2022; 17(4): e0266134 doi: 10.1371/journal.pone.0266134
24
Carlo Saitta, Teresa Pollicino, Giovanni Raimondo. Occult Hepatitis B Virus Infection: An UpdateViruses 2022; 14(7): 1504 doi: 10.3390/v14071504
25
Effect of Hepatitis Viruses on the Nrf2/Keap1-Signaling Pathway and Its Impact on Viral Replication and PathogenesisInternational Journal of Molecular Sciences 2019; 20(18): 4659 doi: 10.3390/ijms20184659
26
Dina Kremsdorf, Bouchra Lekbaby, Pierre Bablon, Jules Sotty, Jérémy Augustin, Aurélie Schnuriger, Jonathan Pol, Patrick Soussan. Alternative splicing of viral transcripts: the dark side of HBVGut 2021; 70(12): 2373 doi: 10.1136/gutjnl-2021-324554
27
Huizhen Sun, Le Chang, Ying Yan, Lunan Wang. Hepatitis B virus pre‐S region: Clinical implications and applicationsReviews in Medical Virology 2021; 31(4) doi: 10.1002/rmv.2201
28
Bi-Xia Huang, Yan Liu, Zhen-Ping Fan, Lan-Lan Si, Rong-Juan Chen, Jun Wang, Dan Luo, Fu-Sheng Wang, Dong-Ping Xu, Xin-Guang Liu. Investigation of immune escape-associated mutations of hepatitis B virus in patients harboring hepatitis B virus drug-resistance mutationsWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(35): 5314-5327 doi: 10.3748/wjg.v26.i35.5314
29
Yong Lin, Zhenyu Zhao, Ailong Huang, Mengji Lu. Interplay between Cellular Autophagy and Hepatitis B Virus Replication: A Systematic ReviewCells 2020; 9(9): 2101 doi: 10.3390/cells9092101