BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wang X, Ye T, Chen WJ, Lv Y, Hao Z, Chen J, Zhao JY, Wang HP, Cai YK. Structural shift of gut microbiota during chemo-preventive effects of epigallocatechin gallate on colorectal carcinogenesis in mice. World J Gastroenterol 2017; 23(46): 8128-8139 [PMID: 29290650 DOI: 10.3748/wjg.v23.i46.8128]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v23/i46/8128.htm
Number Citing Articles
1
Weiwei Wang, Weiliang Gu, Chao He, Tong Zhang, Yao Shen, Yiqiong Pu. Bioactive components of Banxia Xiexin Decoction for the treatment of gastrointestinal diseases based on flavor-oriented analysisJournal of Ethnopharmacology 2022; 291: 115085 doi: 10.1016/j.jep.2022.115085
2
Khashayar Afshari, Nazgol‐Sadat Haddadi, Arvin Haj‐Mirzaian, Mohammad Hosein Farzaei, Mohammad Mojtaba Rohani, Freshteh Akramian, Rozita Naseri, Antoni Sureda, Negar Ghanaatian, Amir Hossein Abdolghaffari. Natural flavonoids for the prevention of colon cancer: A comprehensive review of preclinical and clinical studiesJournal of Cellular Physiology 2019; 234(12): 21519 doi: 10.1002/jcp.28777
3
Jiaming Zhang, Fanghua Zhang, Changying Zhao, Qian Xu, Cheng Liang, Ying Yang, Huiling Wang, Yongfang Shang, Ye Wang, Xiaofeng Mu, Dequan Zhu, Chunling Zhang, Junjie Yang, Minxiu Yao, Lei Zhang. Dysbiosis of the gut microbiome is associated with thyroid cancer and thyroid nodules and correlated with clinical index of thyroid functionEndocrine 2019; 64(3): 564 doi: 10.1007/s12020-018-1831-x
4
Hui Lin, Liping Meng, Zhenzhu Sun, Shiming Sun, Xingxiao Huang, Na Lin, Jie Zhang, Wenqiang Lu, Qi Yang, Jufang Chi, Hangyuan Guo. Yellow Wine Polyphenolic Compound Protects Against Doxorubicin-Induced Cardiotoxicity by Modulating the Composition and Metabolic Function of the Gut MicrobiotaCirculation: Heart Failure 2021; 14(10) doi: 10.1161/CIRCHEARTFAILURE.120.008220
5
Gang Wang, Yang Yu, Yu‐Zhu Wang, Jun‐Jie Wang, Rui Guan, Yan Sun, Feng Shi, Jing Gao, Xing‐Li Fu. Role of SCFAs in gut microbiome and glycolysis for colorectal cancer therapyJournal of Cellular Physiology 2019; 234(10): 17023 doi: 10.1002/jcp.28436
6
Yiying Zhao, Qing Jiang. Roles of the Polyphenol–Gut Microbiota Interaction in Alleviating Colitis and Preventing Colitis-Associated Colorectal CancerAdvances in Nutrition 2021; 12(2): 546 doi: 10.1093/advances/nmaa104
7
Manzar Alam, Sabeeha Ali, Ghulam Md. Ashraf, Anwar L. Bilgrami, Dharmendra Kumar Yadav, Md. Imtaiyaz Hassan. Epigallocatechin 3-gallate: From green tea to cancer therapeuticsFood Chemistry 2022; 379: 132135 doi: 10.1016/j.foodchem.2022.132135
8
Yin Yixia, Jirapas Sripetchwandee, Nipon Chattipakorn, Siriporn C. Chattipakorn. The alterations of microbiota and pathological conditions in the gut of patients with colorectal cancer undergoing chemotherapyAnaerobe 2021; 68: 102361 doi: 10.1016/j.anaerobe.2021.102361
9
Shang Cai, Li-Wei Xie, Jia-Yu Xu, Hao Zhou, Chao Yang, Lin-Feng Tang, Ye Tian, Ming Li. (-)-Epigallocatechin-3-Gallate (EGCG) Modulates the Composition of the Gut Microbiota to Protect Against Radiation-Induced Intestinal Injury in MiceFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.848107
10
Chongxiang Chen, Tianmeng Wen, Qingyu Zhao. Probiotics Used for Postoperative Infections in Patients Undergoing Colorectal Cancer SurgeryBioMed Research International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/5734718
11
Idolo Tedesco, Carmela Spagnuolo, Stefania Bilotto, Angelo A. Izzo, Francesca Borrelli, Daniela Rigano, Maria Russo, Fabrizio Tarricone, Gian Luigi Russo. Antioxidant and Chemopreventive Effect of Aliophen® Formulation Based on Malts and HopsAntioxidants 2020; 10(1): 29 doi: 10.3390/antiox10010029
12
Young-Min Han, Eun A Kang, Jong Min Park, Ji Young Oh, Dong Yoon Lee, Seung Hye Choi, Ki Baik Hahm. Dietary intake of fermented kimchi prevented colitis-associated cancerJournal of Clinical Biochemistry and Nutrition 2020; 67(3): 263 doi: 10.3164/jcbn.20-77
13
Zhicheng Zhang, Yuting Zhang, Junmin Li, Chengxin Fu, Xin Zhang. The Neuroprotective Effect of Tea Polyphenols on the Regulation of Intestinal FloraMolecules 2021; 26(12): 3692 doi: 10.3390/molecules26123692
14
Tianqing Sang, Wenli Qiu, Wenting Li, Hongli Zhou, Haibin Chen, Hongguang Zhou. The Relationship between Prevention and Treatment of Colorectal Cancer and Cancerous Toxin Pathogenesis Theory Basing on Gut MicrobiotaEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/7162545
15
Li Wang, Fu Peng, Cheng Peng, Jun-Rong Du. Gut Microbiota in Tumor Microenvironment: A Critical Regulator in Cancer Initiation and Development as Potential Targets for Chinese MedicineThe American Journal of Chinese Medicine 2021; 49(03): 609 doi: 10.1142/S0192415X21500270
16
Yongkang Chen, Yong Yang, Jin Gu. <p>Clinical Implications of the Associations Between Intestinal Microbiome and Colorectal Cancer Progression</p>Cancer Management and Research 2020; : 4117 doi: 10.2147/CMAR.S240108
17
Huahuan Liu, Zhongbo Bian, Qiuyu Zhang, Zhipeng Xiao, Yu Cao, Xiaodie Sun, Yong Qin, Lianzhi Mao, Xinwei Chu, Wenzhen Liao, Longying Zha, Suxia Sun. Sodium butyrate inhibits colitis-associated colorectal cancer through preventing the gut microbiota dysbiosis and reducing the expression of NLRP3 and IL-1βJournal of Functional Foods 2021; 87: 104862 doi: 10.1016/j.jff.2021.104862
18
Xiaolong Ji, Chunyan Hou, Yonggang Gao, Yuqiang Xue, Yizhe Yan, Xudan Guo. Metagenomic analysis of gut microbiota modulatory effects of jujube (Ziziphus jujuba Mill.) polysaccharides in a colorectal cancer mouse modelFood & Function 2020; 11(1): 163 doi: 10.1039/C9FO02171J
19
Saleh A. Almatroodi, Ahmad Almatroudi, Amjad Ali Khan, Fahad A. Alhumaydhi, Mohammed A. Alsahli, Arshad Husain Rahmani. Potential Therapeutic Targets of Epigallocatechin Gallate (EGCG), the Most Abundant Catechin in Green Tea, and Its Role in the Therapy of Various Types of CancerMolecules 2020; 25(14): 3146 doi: 10.3390/molecules25143146
20
Naren Bao, Fangjie Chen, Di Dai. The Regulation of Host Intestinal Microbiota by Polyphenols in the Development and Prevention of Chronic Kidney DiseaseFrontiers in Immunology 2020; 10 doi: 10.3389/fimmu.2019.02981
21
Lu Qi Wei, Io Hong Cheong, Guang Huan Yang, Xiao Guang Li, Zisis Kozlakidis, Lei Ding, Ning Ning Liu, Hui Wang. The Application of High-Throughput Technologies for the Study of Microbiome and CancerFrontiers in Genetics 2021; 12 doi: 10.3389/fgene.2021.699793
22
Jiyan Su, Dan Li, Qianjun Chen, Muxia Li, Lu Su, Ting Luo, Danling Liang, Guoxiao Lai, Ou Shuai, Chunwei Jiao, Qingping Wu, Yizhen Xie, Xinxin Zhou. Anti-breast Cancer Enhancement of a Polysaccharide From Spore of Ganoderma lucidum With Paclitaxel: Suppression on Tumor Metabolism With Gut Microbiota ReshapingFrontiers in Microbiology 2018; 9 doi: 10.3389/fmicb.2018.03099
23
Megha Bansal, Neha Singh, Saurabh Pal, Indra Dev, Kausar Mahmood Ansari. Advances in Molecular Toxicology 2018; 12: 69 doi: 10.1016/B978-0-444-64199-1.00004-X
24
Tingting Chen, Chung S. Yang. Biological fates of tea polyphenols and their interactions with microbiota in the gastrointestinal tract: implications on health effectsCritical Reviews in Food Science and Nutrition 2020; 60(16): 2691 doi: 10.1080/10408398.2019.1654430
25
Shucheng Huang, Chaodong Zhang, Tingting Xu, Aftab Shaukat, Yanfeng He, Pan Chen, Luxi Lin, Ke Yue, Qinqin Cao, Xishuai Tong. Integrated Fecal Microbiome and Metabolomics Reveals a Novel Potential Biomarker for Predicting Tibial Dyschondroplasia in ChickensFrontiers in Physiology 2022; 13 doi: 10.3389/fphys.2022.887207