BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhang ZH, Liu QX, Zhang W, Ma JQ, Wang JH, Luo JJ, Liu LX, Yan ZP. Combined endovascular brachytherapy, sorafenib, and transarterial chemobolization therapy for hepatocellular carcinoma patients with portal vein tumor thrombus. World J Gastroenterol 2017; 23(43): 7735-7745 [PMID: 29209114 DOI: 10.3748/wjg.v23.i43.7735]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v23/i43/7735.htm
Number Citing Articles
1
SorafenibReactions Weekly 2018; 1717(1): 252 doi: 10.1007/s40278-018-51322-1
2
Nan Du, Jingqin Ma, Zihan Zhang, Yongjie Zhou, Minjie Yang, Wen Zhang, Jianjun Luo, Zhiping Yan. Development of a Novel Endovascular Brachytherapy Stent: A Proof-of-concept StudyJournal of Clinical and Translational Hepatology 2021; 0(000): 000 doi: 10.14218/JCTH.2020.00128
3
Jinliang Zhang, Xihao Zhang, Han Mu, Ge Yu, Wenge Xing, Lu Wang, Ti Zhang. Surgical Conversion for Initially Unresectable Locally Advanced Hepatocellular Carcinoma Using a Triple Combination of Angiogenesis Inhibitors, Anti-PD-1 Antibodies, and Hepatic Arterial Infusion Chemotherapy: A Retrospective StudyFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.729764
4
Duo Hong, Yi Zhou, Xiaoting Wan, Hongying Su, Haibo Shao. Brachytherapy with Iodine-125 seeds for treatment of portal vein-branch tumor thrombus in patients with hepatocellular carcinomaBMC Cancer 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12885-021-08680-0
5
Chai Hong Rim, Sunmin Park, In-Soo Shin, Won Sup Yoon. Is the Concurrent Use of Sorafenib and External Radiotherapy Feasible for Advanced Hepatocellular Carcinoma? A Meta-AnalysisCancers 2021; 13(12): 2912 doi: 10.3390/cancers13122912
6
Abdul Rehman Khan, Xuyong Wei, Xiao Xu. Portal Vein Tumor Thrombosis and Hepatocellular Carcinoma – The Changing TidesJournal of Hepatocellular Carcinoma 2021; : 1089 doi: 10.2147/JHC.S318070
7
Yue Zhang, Yi-Fan Wu, Zhen-Dong Yue, Hong-Wei Zhao, Lei Wang, Zhen-Hua Fan, Fu-Liang He, Tao Wang, Fu-Quan Liu. Iodine-125 implantation with transjugular intrahepatic portosystemic shunt for main portal vein tumor thrombusWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2019; 11(4): 310-321 doi: 10.4251/wjgo.v11.i4.310
8
Xue-Fen Lei, Yang Ke, Tian-Hao Bao, Hao-Ran Tang, Xue-Song Wu, Zhi-Tian Shi, Jie Lin, Zhi-Xian Zhang, Hou Gu, Lin Wang. Effect and safety of sorafenib in patients with intermediate hepatocellular carcinoma who received transarterial chemoembolization: A retrospective comparative studyWorld Journal of Clinical Cases 2018; 6(5): 74-83 doi: 10.12998/wjcc.v6.i5.74
9
Fangzhou Luo, Mengxia Li, Jun Ding, Shusen Zheng. The Progress in the Treatment of Hepatocellular Carcinoma With Portal Vein Tumor ThrombusFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.635731
10
Zi-Han Zhang, Wen Zhang, Qing-Xin Liu, Jing-Qin Ma, Min-Jie Yang, Ling-Xiao Liu, Jian-Jun Luo, Zhi-Ping Yan. Embolization of the Transhepatic Tract after Percutaneous Portal Vein Interventions: Single-Centre Retrospective Study Comparing n-butyl Cyanoacrylate Versus CoilsCardioVascular and Interventional Radiology 2021; 44(11): 1728 doi: 10.1007/s00270-021-02883-5
11
Lei Zhang, Bo Hu, Wei Li, Peng Huang, Shen Zhang, Bin-Yan Zhong, Cai-Fang Ni. 125I Irradiation Stent for Hepatocellular Carcinoma with Main Portal Vein Tumor Thrombosis: A Systematic ReviewCardioVascular and Interventional Radiology 2020; 43(2): 196 doi: 10.1007/s00270-019-02346-y
12
Bei Wu, Guowen Yin, Xu He, Guoping Chen, Boxiang Zhao, Jinhua Song, Jianping Gu. Endovascular Treatment of Cancer-Associated Venous Obstruction: Comparison of Efficacy Between Stent Alone and Stent Combined With Linear Radioactive Seeds StrandVascular and Endovascular Surgery 2020; 54(7): 565 doi: 10.1177/1538574420939747