BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yang K, Zhang XM, Yang L, Xu H, Peng J. Advanced imaging techniques in the therapeutic response of transarterial chemoembolization for hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol 2016; 22(20): 4835-4847 [PMID: 27239110 DOI: 10.3748/wjg.v22.i20.4835]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v22/i20/4835.htm
Number Citing Articles
1
Hai‐Feng Liu, Li‐Qiu Zou, Xing‐Ru Lu, Ye Sheng, Qing Wang, Jiu‐Le Ding, Li Shi, Shui‐Qing Liu, Wei Xing. Diagnostic Efficacy of Contrast‐Enhanced MRI in Detecting Residual or Recurrent Hepatocellular Carcinoma After Transarterial Chemoembolization: A Systematic Review and Meta‐analysisJournal of Magnetic Resonance Imaging 2020; 52(4): 1019 doi: 10.1002/jmri.26970
2
Sanaz Ameli, Mohammadreza Shaghaghi, Ihab R. Kamel, Atif Zaheer. Therapy Response Imaging in OncologyMedical Radiology 2020; : 117 doi: 10.1007/978-3-030-31171-1_8
3
Rania E. Mohamed, Mohamed A. Amin, Hazem M. Omar. Apparent diffusion coefficient and dynamic contrast-enhanced MRI as reliable biomarkers for evaluating response to locoregional therapy in hepatocellular carcinoma patientsThe Egyptian Journal of Radiology and Nuclear Medicine 2018; 49(4): 914 doi: 10.1016/j.ejrnm.2018.07.012
4
Jessica P. Miller, Raja Ramaswamy, Olaguoke Akinwande. Using principal component analysis for the prediction of tumor response to transarterial chemoembolizationAbdominal Radiology 2019; 44(7): 2594 doi: 10.1007/s00261-019-01982-9
5
Xia Wu, Ran Chen, Weiliang Zheng, Hongjie Hu. Comprehensive Analysis of Factors Affecting Clinical Response and Short-Term Survival to Drug-Eluting Bead Transarterial Chemoembolization for Treatment in Patients With Liver CancerTechnology in Cancer Research & Treatment 2018; 17: 153303381875987 doi: 10.1177/1533033818759878
6
Youcai Li, Jun Zhang, Jiamei Gu, Kongzhen Hu, Shun Huang, Peter S. Conti, Hubing Wu, Kai Chen. Radiofluorinated GPC3-Binding Peptides for PET Imaging of Hepatocellular CarcinomaMolecular Imaging and Biology 2020; 22(1): 134 doi: 10.1007/s11307-019-01356-z
7
Lixin Gong, Min Xu, Mengjie Fang, Jian Zou, Shudong Yang, Xinyi Yu, Dandan Xu, Lijuan Zhou, Hailin Li, Bingxi He, Yan Wang, Xiangming Fang, Di Dong, Jie Tian. Noninvasive Prediction of High‐Grade Prostate Cancer via Biparametric MRI RadiomicsJournal of Magnetic Resonance Imaging 2020; 52(4): 1102 doi: 10.1002/jmri.27132
8
Yi Zhou, Jing Zheng, Cui Yang, Juan Peng, Ning Liu, Lin Yang, Xiao-Ming Zhang. Application of intravoxel incoherent motion diffusion-weighted imaging in hepatocellular carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2022; 28(27): 3334-3345 doi: 10.3748/wjg.v28.i27.3334
9
Hao Xu, Xuli Min, Kang Liu, Lin Yang. A Correlative Study between CT Perfusion Parameters and Angiogenesis in Rabbit VX2 Liver TumorsOpen Journal of Medical Imaging 2016; 6(03): 72 doi: 10.4236/ojmi.2016.63007
10
Yun-Yun Tao, Yi Zhou, Ran Wang, Xue-Qin Gong, Jing Zheng, Cui Yang, Lin Yang, Xiao-Ming Zhang. Progress of intravoxel incoherent motion diffusion-weighted imaging in liver diseasesWorld Journal of Clinical Cases 2020; 8(15): 3164-3176 doi: 10.12998/wjcc.v8.i15.3164
11
Zhao Liu, Jin-Ming Fan, Chen He, Zhi-Fan Li, Yong-Sheng Xu, Zhao Li, Hai-Feng Liu, Jun-Qiang Lei. Utility of diffusion weighted imaging with the quantitative apparent diffusion coefficient in diagnosing residual or recurrent hepatocellular carcinoma after transarterial chemoembolization: a meta-analysisCancer Imaging 2020; 20(1) doi: 10.1186/s40644-019-0282-9
12
Ying Zhao, Nan Wang, Jingjun Wu, Qinhe Zhang, Tao Lin, Yu Yao, Zhebin Chen, Man Wang, Liuji Sheng, Jinghong Liu, Qingwei Song, Feng Wang, Xiangbo An, Yan Guo, Xin Li, Tingfan Wu, Ai Lian Liu. Radiomics Analysis Based on Contrast-Enhanced MRI for Prediction of Therapeutic Response to Transarterial Chemoembolization in Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.582788
13
Xiao-Qin He, Yue-Feng Zhang, Jia-Jun Yu, Yuan-Yuan Gan, Na-Na Han, Mei-Xia Zhang, Wei Ge, Jun-Jian Deng, Yong-Fa Zheng, Xi-Ming Xu. High expression of G-protein signaling modulator 2 in hepatocellular carcinoma facilitates tumor growth and metastasis by activating the PI3K/AKT signaling pathwayTumor Biology 2017; 39(3): 101042831769597 doi: 10.1177/1010428317695971
14
Jiang Bo, Han Peng, Zhu LianHua, Fei Xiang, Luo YuKun. Intraarterial contrast-enhanced ultrasound to predict the short-term tumour response of hepatocellular carcinoma to Transarterial chemoembolization with LipiodolBMC Cancer 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12885-021-08867-5
15
Juan Peng, Jing Zheng, Cui Yang, Ran Wang, Yi Zhou, Yun-Yun Tao, Xue-Qin Gong, Wei-Cheng Wang, Xiao-Ming Zhang, Lin Yang. Intravoxel incoherent motion diffusion-weighted imaging to differentiate hepatocellular carcinoma from intrahepatic cholangiocarcinomaScientific Reports 2020; 10(1) doi: 10.1038/s41598-020-64804-9
16
Min Ding, Ying Wang, Jiachang Chi, Tao Wang, Xiaoyin Tang, Dan Cui, Qijun Qian, Bo Zhai, Beicheng Sun. Is Adjuvant Cellular Immunotherapy Essential after TACE-Predominant Minimally-Invasive Treatment for Hepatocellular Carcinoma? A Systematic Meta-Analysis of Studies Including 1774 PatientsPLOS ONE 2016; 11(12): e0168798 doi: 10.1371/journal.pone.0168798
17
Zhicheng Liu, Dingquan Yang, Yanqing Li, Yan Jiao, Guangchao Lv. HN1 as a diagnostic and prognostic biomarker for liver cancerBioscience Reports 2020; 40(7) doi: 10.1042/BSR20200316