BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Bellissimo F, Pinzone MR, Cacopardo B, Nunnari G. Diagnostic and therapeutic management of hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol 2015; 21(42): 12003-12021 [PMID: 26576088 DOI: 10.3748/wjg.v21.i42.12003]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v21/i42/12003.htm
Number Citing Articles
1
Hui Li, Yan Wang, Shizhao Ma, Chaoqun Zhang, Hua Liu, Dianxing Sun. Clinical significance of small molecule metabolites in the blood of patients with different types of liver injuryScientific Reports 2021; 11(1) doi: 10.1038/s41598-021-91164-9
2
Cuiju Mo, Junrong Wu, Jingzhe Sui, Yan Deng, Meng Li, Zhao Cao, Zuojian Hu, Junhui Huang, Shan Li. Long non-coding RNA LINC01793 as a potential diagnostic biomarker of hepatitis B virus-related hepatocellular carcinomaClinical Biochemistry 2022;  doi: 10.1016/j.clinbiochem.2022.06.006
3
Marco Armbruster, Markus Guba, Joachim Andrassy, Markus Rentsch, Vincent Schwarze, Johannes Rübenthaler, Thomas Knösel, Jens Ricke, Harald Kramer. Measuring HCC Tumor Size in MRI—The Sequence Matters!Diagnostics 2021; 11(11): 2002 doi: 10.3390/diagnostics11112002
4
Mingyang Bao, Qiuyu Zhu, Tuerganaili Aji, Shuyao Wei, Talaiti Tuergan, Xiaoqin Ha, Alimu Tulahong, Xiaoyi Hu, Yueqing Hu. Development of Models to Predict Postoperative Complications for Hepatitis B Virus-Related Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.717826
5
Weihao Kong, Xutong Li, Honghai Xu, Yufeng Gao. Development and validation of a m6A-related gene signature for predicting the prognosis of hepatocellular carcinomaBiomarkers in Medicine 2020; 14(13): 1217 doi: 10.2217/bmm-2020-0178
6
Ying Xue, Xuebing Jia, Lei Li, Xiao Dong, Jing Ling, Jian Yuan, Qi Li. DDX5 promotes hepatocellular carcinoma tumorigenesis via Akt signaling pathwayBiochemical and Biophysical Research Communications 2018; 503(4): 2885 doi: 10.1016/j.bbrc.2018.08.063
7
Xiaoguang Chen, Xuemin Zhu, Zhiguo Wei, Qiongxia Lv. Integrated mRNA‐Seq and miRNA‐Seq analysis of PLCγ2‐overexpressing hepatocarcinoma cells and identification of the associated miRNA‐mRNA networkJournal of Cellular Biochemistry 2019; 120(12): 19878 doi: 10.1002/jcb.29294
8
Andrzej Krol, Barjor Gimi, Jo-Chi Jao, Ka-Wai Mac, Chiung-Yun Chang, Yu-Chiuan Wu, Chia-Chi Hsiao, Po-Chou Chen. Monitoring of VX2 tumor growth in rabbit liver using T2-weighted and dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging at 1.5T Medical Imaging 2017: Biomedical Applications in Molecular, Structural, and Functional Imaging 2017; 10137: 1013728 doi: 10.1117/12.2254383
9
Shi-Hua Xu, Hao-Xuan Luo, Bi-Jun Huang, Ling Yu, Shao-Ju Luo, Hao Hu, Yan Li, Xiao-Tong Lin, Zhi-Rui Cao, Yuan-Jiang Deng, Shi-Jun Zhang, Chan-Yen Kuo. Therapeutic Effect of Catgut Implantation at Acupoint in a Mouse Model of Hepatocellular Carcinoma by Suppressing Immune EscapeEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/5572869
10
Giammauro Berardi, Zenichi Morise, Carlo Sposito, Kazuharu Igarashi, Valentina Panetta, Ilaria Simonelli, Sungho Kim, Brian K.P. Goh, Shoji Kubo, Shogo Tanaka, Yutaka Takeda, Giuseppe Maria Ettorre, Gregory C. Wilson, Matteo Cimino, Chung-Yip Chan, Guido Torzilli, Tan To Cheung, Hironori Kaneko, Vincenzo Mazzaferro, David A. Geller, Ho-Seong Han, Akishige Kanazawa, Go Wakabayashi, Roberto Ivan Troisi. Development of a nomogram to predict outcome after liver resection for hepatocellular carcinoma in Child-Pugh B cirrhosisJournal of Hepatology 2020; 72(1): 75 doi: 10.1016/j.jhep.2019.08.032
11
Joseph Asemota, Mohammed Saleh, Osato Igbinovia, Danny Burns. A Concise Review on Current Trends in Imaging and Surgical Management of Hepatocellular CarcinomaCureus 2020;  doi: 10.7759/cureus.9191
12
Ya-jun Ren, Tao Huang, Hong-lu Yu, Li Zhang, Qian-jin He, Zhi-fan Xiong, Hua Peng. Expression of β-catenin protein in hepatocellular carcinoma and its relationship with alpha-fetoproteinJournal of Huazhong University of Science and Technology [Medical Sciences] 2016; 36(6): 846 doi: 10.1007/s11596-016-1673-9
13
Mahrous A. Abou-Salim, Mohamed A. Shaaban, Mohammed K. Abd El Hameid, Yaseen A.M.M. Elshaier, Fathi Halaweish. Design, synthesis and biological study of hybrid drug candidates of nitric oxide releasing cucurbitacin-inspired estrone analogs for treatment of hepatocellular carcinomaBioorganic Chemistry 2019; 85: 515 doi: 10.1016/j.bioorg.2019.01.068
14
Jun Qian, Elsie Oppermann, Andreas Tran, Ulli Imlau, Kun Qian, Thomas Josef Vogl. Transarterial administration of integrin inhibitor loaded nanoparticles combined with transarterial chemoembolization for treating hepatocellular carcinoma in a rat modelWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(21): 5042-5049 doi: 10.3748/wjg.v22.i21.5042
15
Rachel E. Beard, Yisi Wang, Sidrah Khan, J. Wallis Marsh, Allan Tsung, David A. Geller. Laparoscopic liver resection for hepatocellular carcinoma in early and advanced cirrhosisHPB 2018; 20(6): 521 doi: 10.1016/j.hpb.2017.11.011
16
Yulong Li, Qiang Lin, Su'e Chang, Rong Zhang, Jingjie Wang. Vitamin D3 mediates miR‑15a‑5p inhibition of liver cancer cell proliferation via targeting E2F3Oncology Letters 2020; 20(1): 292 doi: 10.3892/ol.2020.11572
17
Caihua Jiang, Feng Li, Meng Yang, Jianping Duan, Jianming Lai, Shulun Sun, Shaohua Fan. LINC00238 inhibits hepatic carcinoma progression by activating TMEM106C‑mediated apoptosis pathwayMolecular Medicine Reports 2021; 24(5) doi: 10.3892/mmr.2021.12397
18
Yogesh Kumar, Alugoju Phaniendra, Latha Periyasamy. Bixin Triggers Apoptosis of Human Hep3B Hepatocellular Carcinoma Cells: An Insight to Molecular and IN SILICO ApproachNutrition and Cancer 2018; 70(6): 971 doi: 10.1080/01635581.2018.1490445
19
Xiaofeng Hang, Zhiqin Wu, Kaijian Chu, Guanzhen Yu, Haoran Peng, Haiguang Xin, Xiaohui Miao, Junxue Wang, Wensheng Xu. Low expression of DCXR protein indicates a poor prognosis for hepatocellular carcinoma patientsTumor Biology 2016; 37(11): 15079 doi: 10.1007/s13277-016-5302-9
20
Yun Zhang, Jing Zhao, Jing Cai, Jia-Cong Ye, Yi-Tai Xiao, Yan Mei, Mu-Sheng Zeng, Chuan-Miao Xie, Yong Jiang, Guo-Kai Feng. Integrin α6-Targeted Magnetic Resonance Imaging of Hepatocellular Carcinoma in MiceMolecular Imaging and Biology 2020; 22(4): 864 doi: 10.1007/s11307-019-01437-z
21
Pengfei Lyu, Zhensheng Zhai, Zhengwen Hao, Haoruo Zhang, Jiefeng He. CircWHSC1 serves as an oncogene to promote hepatocellular carcinoma progressionEuropean Journal of Clinical Investigation 2021; 51(6) doi: 10.1111/eci.13487
22
Angélique Gougelet, Sabine Colnot. Hepatocellular carcinoma diagnosis: Circulating microRNAs emerge as robust biomarkersClinics and Research in Hepatology and Gastroenterology 2016; 40(4): 367 doi: 10.1016/j.clinre.2015.12.010
23
Zheng Chen, Wei Yu, Qiming Zhou, Jianlong Zhang, Hai Jiang, Dake Hao, Jie Wang, Zhenyu Zhou, Chuanchao He, Zhiyu Xiao. A Novel lncRNA IHS Promotes Tumor Proliferation and Metastasis in HCC by Regulating the ERK- and AKT/GSK-3β-Signaling PathwaysMolecular Therapy - Nucleic Acids 2019; 16: 707 doi: 10.1016/j.omtn.2019.04.021
24
Si Tang, XiaoChun Yang, Chao Zhou, Yan Mei, JiaCong Ye, XiaoFei Zhang, GuoKai Feng, WeiGuang Zhang, Xu Zhang, Wei Fan. Sodium Pump Na + /K + ATPase Subunit α1-Targeted Positron Emission Tomography Imaging of Hepatocellular Carcinoma in Mouse ModelsMolecular Imaging and Biology 2022; 24(3): 384 doi: 10.1007/s11307-021-01659-0
25
B. N. Kotiv, I. I. Dzidzava, S. A. Alent’yev, A. V. Smorodsky, K. I. Makhmudov, A. A. Apollonov, S. A. Soldatov, P. N. Zubarev. Complex treatment of hepatocellular carcinoma at early (BCLC-A) and intermediate (BCLC-B) stagesAnnaly khirurgicheskoy gepatologii = Annals of HPB Surgery 2020; 25(2): 55 doi: 10.16931/1995-5464.2020255-66
26
Jiangsheng Huang, Jixiong Hu, Xianling Liu, Zhongkun Zuo, Tenglong Tang. Atlas of Anatomic Hepatic Resection for Hepatocellular Carcinoma2019; : 7 doi: 10.1007/978-981-13-0668-6_2
27
Jinli Zhao, Tongsheng Xu, Feng Wang, Weihua Cai, Lin Chen. miR-493-5p suppresses hepatocellular carcinoma cell proliferation through targeting GP73Biomedicine & Pharmacotherapy 2017; 90: 744 doi: 10.1016/j.biopha.2017.04.029
28
Jingjing Zong, Zhe Fan, Yewei Zhang. <p>Serum Tumor Markers for Early Diagnosis of Primary Hepatocellular Carcinoma</p>Journal of Hepatocellular Carcinoma 2020; : 413 doi: 10.2147/JHC.S272762
29
Xuehu Sun, Yeben Qian, Xingyu Wang, Rongge Cao, Jianlin Zhang, Weidong Chen, Maoyong Fang. LncRNA TRG-AS1 stimulates hepatocellular carcinoma progression by sponging miR-4500 to modulate BACH1Cancer Cell International 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12935-020-01440-3
30
Dawei Chen, Jixue Zou, Zhenguo Zhao, Xiaodong Tang, Zhicheng Deng, Jingchao Jia, Shuanghai Liu. TXNDC9 promotes hepatocellular carcinoma progression by positive regulation of MYC-mediated transcriptional networkCell Death & Disease 2018; 9(11) doi: 10.1038/s41419-018-1150-4
31
V. A. Vishnevsky, Kh. A. Ayvazyan, R. Z. Ikramov, D. A. Ionkin, O. I. Zhavoronkova, Yu. A. Stepanova, A. B. Varava, Yu. A. Kovalenko, Yu. O. Zharikov, A. B. Goncharov, A. A. Olifir, A. Yu. Pakhomova, S. A. Bugaev, A. V. Zhao. Modern principles of hepatocellular carcinoma treatmentAnnaly khirurgicheskoy gepatologii = Annals of HPB Surgery 2020; 25(2): 15 doi: 10.16931/1995-5464.2020215-26
32
Yaseen A.M.M. Elshaier, Mohamed A. Shaaban, Mohammed K. Abd El Hamid, Mostafa H. Abdelrahman, Mahrous A. Abou-Salim, Sara M. Elgazwi, Fathi Halaweish. Design and synthesis of pyrazolo[3,4- d ]pyrimidines: Nitric oxide releasing compounds targeting hepatocellular carcinomaBioorganic & Medicinal Chemistry 2017; 25(12): 2956 doi: 10.1016/j.bmc.2017.03.002
33
Serena De Matteis, Anna Maria Granato, Roberta Napolitano, Chiara Molinari, Martina Valgiusti, Daniele Santini, Francesco Giuseppe Foschi, Giorgio Ercolani, Umberto Vespasiani Gentilucci, Luca Faloppi, Mario Scartozzi, Giovanni Luca Frassineti, Andrea Casadei Gardini. Interplay Between SIRT-3, Metabolism and Its Tumor Suppressor Role in Hepatocellular CarcinomaDigestive Diseases and Sciences 2017; 62(8): 1872 doi: 10.1007/s10620-017-4615-x
34
Seikan Hai, Etsuro Hatano, Toshihiro Okada, Naoki Uyama, Kazuhiro Suzumura, Jiro Fujimoto. Is Noncurative Hepatic Resection Justified for Advanced Hepatocellular Carcinoma?The American Surgeon 2018; 84(12): 1938 doi: 10.1177/000313481808401241
35
Xinmin Guo, Shunhua Guo, Liwen Pan, Li Ruan, Yingshi Gu, Jichuang Lai. Anti-microRNA-21/221 and microRNA-199a transfected by ultrasound microbubbles induces the apoptosis of human hepatoma HepG2 cellsOncology Letters 2017; 13(5): 3669 doi: 10.3892/ol.2017.5910
36
B. Schellhaas, M.J. Waldner, R.S. Görtz, F. Vitali, Ch. Kielisch, L. Pfeifer, D. Strobel, R. Janka, M.F. Neurath, D. Wildner. Diagnostic accuracy and interobserver variability of Dynamic Vascular Pattern (DVP) in primary liver malignancies – A simple semiquantitative tool for the analysis of contrast enhancement patternsClinical Hemorheology and Microcirculation 2017; 66(4): 317 doi: 10.3233/CH-16238
37
Yanhong Chen, Jiao Zhang, Jia Liu, Jianguo Wang, Chao Shi, Lu Lu, Xing Cheng, Guoping Niu, Shuangshuang Zhang, Dawei Cui. The Expression and Clinical Significance of PCNAP1 in Hepatocellular Carcinoma PatientsJournal of Immunology Research 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/1817694
38
Ye Xu, Qinglong Guo, Libin Wei. The Emerging Influences of Alpha-Fetoprotein in the Tumorigenesis and Progression of Hepatocellular CarcinomaCancers 2021; 13(20): 5096 doi: 10.3390/cancers13205096
39
Calvin T. Sung, Anup Shetty, Christine O. Menias, Roozbeh Houshyar, Shreya Chatterjee, Thomas K. Lee, Paul Tung, Mohammed Helmy, Chandana Lall. Collision and composite tumors; radiologic and pathologic correlationAbdominal Radiology 2017; 42(12): 2909 doi: 10.1007/s00261-017-1200-x
40
Yarui Li, Mudan Ren, Yan Zhao, Xinlan Lu, Mengyao Wang, Junbi Hu, Guifang Lu, Shuixiang He. MicroRNA-26a inhibits proliferation and metastasis of human hepatocellular carcinoma by regulating DNMT3B-MEG3 axisOncology Reports 2017; 37(6): 3527 doi: 10.3892/or.2017.5579
41
Doaa Ali Abdelmonsif, Ahmed S. Sultan, Wessam F. El-Hadidy, Dina Mohamed Abdallah. Targeting AMPK, mTOR and β-Catenin by Combined Metformin and Aspirin Therapy in HCC: An Appraisal in Egyptian HCC PatientsMolecular Diagnosis & Therapy 2018; 22(1): 115 doi: 10.1007/s40291-017-0307-7
42
Chao Han, Lanzhu Gao, Han Bai, Xiaoguang Dou. Identification of a role for serum aldo‑keto reductase family 1 member B10 in early detection of hepatocellular carcinomaOncology Letters 2018;  doi: 10.3892/ol.2018.9547
43
Gui-Xiong Zhang, Yan-Lan Liu, Min Yang, Wen-Shan Huang, Jie-Hua Xu. An aptamer-based, fluorescent and radionuclide dual-modality probeBiochimie 2020; : 55 doi: 10.1016/j.biochi.2020.02.007
44
Yu Zhang, Xiaofeng Zhang, Jinling Zhang, Bin Sun, Lulu Zheng, Jun Li, Sixiu Liu, Guodong Sui, Zhengfeng Yin. Microfluidic chip for isolation of viable circulating tumor cells of hepatocellular carcinoma for their culture and drug sensitivity assayCancer Biology & Therapy 2016; 17(11): 1177 doi: 10.1080/15384047.2016.1235665
45
Xiao-Ran Long, Yao-Jun Zhang, Mei-Yin Zhang, Keng Chen, X.F Steven Zheng, Hui-Yun Wang. Identification of an 88-microRNA signature in whole blood for diagnosis of hepatocellular carcinoma and other chronic liver diseasesAging 2017; 9(6): 1565 doi: 10.18632/aging.101253
46
Manuela Ceccarelli, Emmanuele Venanzi Rullo, Alessio Facciolà, Giordano Madeddu, Bruno Cacopardo, Rosaria Taibi, Francesco D’Aleo, Marilia Rita Pinzone, Isa Picerno, Michele di Rosa, Giuseppa Visalli, Fabrizio Condorelli, Giuseppe Nunnari, Giovanni Francesco Pellicanò. Head and neck squamous cell carcinoma and its correlation with human papillomavirus in people living with HIV: a systematic reviewOncotarget 2018; 9(24): 17171 doi: 10.18632/oncotarget.24660