BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yang SZ, Wang JT, Yu WW, Liu Q, Wu YF, Chen SG. Downregulation of KIF1B mRNA in hepatocellular carcinoma tissues correlates with poor prognosis. World J Gastroenterol 2015; 21(27): 8418-8424 [PMID: 26217094 DOI: 10.3748/wjg.v21.i27.8418]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v21/i27/8418.htm
Number Citing Articles
1
Weiqian Chen, Jingjing Song, Siyu Liu, Bufu Tang, Lin Shen, Jinyu Zhu, Shiji Fang, Fazong Wu, Liyun Zheng, Rongfang Qiu, Chunmiao Chen, Yang Gao, Jianfei Tu, Zhongwei Zhao, Jiansong Ji. USP9X promotes apoptosis in cholangiocarcinoma by modulation expression of KIF1Bβ via deubiquitinating EGLN3Journal of Biomedical Science 2021; 28(1) doi: 10.1186/s12929-021-00738-2
2
Hairong Zhu, Jian Wu, Xizhong Shen. Genome-wide association study: new genetic insights into HBV/HCV-related hepatocellular carcinoma genomesScandinavian Journal of Gastroenterology 2017; 52(2): 209 doi: 10.1080/00365521.2016.1245778
3
Yanqin Wu, Shuhui Zheng, Jiayan Yao, Minrui Li, Guang Yang, Ning Zhang, Shenghong Zhang, Bihui Zhong. Decreased expression of protocadherin 20 is associated with poor prognosis in hepatocellular carcinomaOncotarget 2017; 8(2): 3018 doi: 10.18632/oncotarget.13822
4
Shijian Fu, Yanhong Wang, Hang Li, Leilei Chen, Quanzhong Liu. <p>Regulatory Networks of LncRNA MALAT-1 in Cancer</p>Cancer Management and Research 2020; : 10181 doi: 10.2147/CMAR.S276022
5
Michael A. Gordon, Beatrice Babbs, Dawn R. Cochrane, Benjamin G. Bitler, Jennifer K. Richer. The long non-coding RNA MALAT1 promotes ovarian cancer progression by regulating RBFOX2-mediated alternative splicingMolecular Carcinogenesis 2019; 58(2): 196 doi: 10.1002/mc.22919
6
Gurjot Singh, Eric M Yoshida, Sahaj Rathi, Vladimir Marquez, Peter Kim, Siegfried R Erb, Baljinder S Salh. Biomarkers for hepatocellular cancerWorld Journal of Hepatology 2020; 12(9): 558-573 doi: 10.4254/wjh.v12.i9.558
7
Yue-Feng Sun, Hong-Li Wu, Rui-Fang Shi, Lin Chen, Chao Meng. KIF15 Promotes Proliferation and Growth of Hepatocellular CarcinomaAnalytical Cellular Pathology 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/6403012
8
Yinci Zhang, Xinkuang Liu, Amin Li, Xiaolong Tang, Hiromu Suzuki. A pan-cancer analysis on the carcinogenic effect of human adenomatous polyposis coliPLOS ONE 2022; 17(3): e0265655 doi: 10.1371/journal.pone.0265655