BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Hou KZ, Fu ZQ, Gong H. Chemokine ligand 20 enhances progression of hepatocellular carcinoma via epithelial-mesenchymal transition. World J Gastroenterol 2015; 21(2): 475-483 [PMID: 25593462 DOI: 10.3748/wjg.v21.i2.475]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v21/i2/475.htm
Number Citing Articles
1
Nicolas Goffart, Arnaud Lombard, François Lallemand, Jérôme Kroonen, Jessica Nassen, Emmanuel Di Valentin, Sharon Berendsen, Matthias Dedobbeleer, Estelle Willems, Pierre Robe, Vincent Bours, Didier Martin, Philippe Martinive, Pierre Maquet, Bernard Rogister. CXCL12 mediates glioblastoma resistance to radiotherapy in the subventricular zoneNeuro-Oncology 2017; 19(1): 66 doi: 10.1093/neuonc/now136
2
Gui-Zhen Wang, Xin Cheng, Xin-Chun Li, Yong-Qiang Liu, Xian-Quan Wang, Xu Shi, Zai-Yong Wang, Yong-Qing Guo, Zhe-Sheng Wen, Yun-Chao Huang, Guang-Biao Zhou. Tobacco smoke induces production of chemokine CCL20 to promote lung cancerCancer Letters 2015; 363(1): 60 doi: 10.1016/j.canlet.2015.04.005
3
WEI-LU WU, WEI-YA WANG, WEN-QING YAO, GAN-DI LI. Suppressive effects of microRNA-16 on the proliferation, invasion and metastasis of hepatocellular carcinoma cellsInternational Journal of Molecular Medicine 2015; 36(6): 1713 doi: 10.3892/ijmm.2015.2379
4
Hongwu Tan, Shuyun Wang, Ludong Zhao. A tumour-promoting role of Th9 cells in hepatocellular carcinoma through CCL20 and STAT3 pathwaysClinical and Experimental Pharmacology and Physiology 2017; 44(2): 213 doi: 10.1111/1440-1681.12689
5
Mitsuro Kanda, Hiroyuki Sugimoto, Yasuhiro Kodera. Genetic and epigenetic aspects of initiation and progression of hepatocellular carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(37): 10584-10597 doi: 10.3748/wjg.v21.i37.10584
6
Wei Chen, Jing Zhang, Hui-Ning Fan, Jin-Shui Zhu. Function and therapeutic advances of chemokine and its receptor in nonalcoholic fatty liver diseaseTherapeutic Advances in Gastroenterology 2018; 11: 175628481881518 doi: 10.1177/1756284818815184
7
Xiongfeng Pan, Atipatsa Chiwanda Kaminga, Aizhong Liu, Shi Wu Wen, Jihua Chen, Jiayou Luo. Chemokines in Non-alcoholic Fatty Liver Disease: A Systematic Review and Network Meta-AnalysisFrontiers in Immunology 2020; 11 doi: 10.3389/fimmu.2020.01802
8
Hiroji Shinkawa, Shogo Tanaka, Daijiro Kabata, Shigekazu Takemura, Ryosuke Amano, Kenjiro Kimura, Masahiko Kinoshita, Shoji Kubo. The Prognostic Impact of Tumor Differentiation on Recurrence and Survival after Resection of Hepatocellular Carcinoma Is Dependent on Tumor SizeLiver Cancer 2021; 10(5): 461 doi: 10.1159/000517992
9
Huiqiang Wang, Bin Chen, Bo Duan, Jiaxin Zheng, Xinyi Wu. miR-205 suppresses cell proliferation, invasion, and metastasis via regulation of the PTEN/AKT pathway in renal cell carcinomaMolecular Medicine Reports 2016; 14(4): 3343 doi: 10.3892/mmr.2016.5589
10
Julia Odenthal, Robert Takes, Peter Friedl. Plasticity of tumor cell invasion: governance by growth factors and cytokinesCarcinogenesis 2016; : bgw098 doi: 10.1093/carcin/bgw098
11
Zheng Wang, Jie Zhu, Yongjuan Liu, Changhong Liu, Wenqi Wang, Fengzhe Chen, Lixian Ma. Development and validation of a novel immune-related prognostic model in hepatocellular carcinomaJournal of Translational Medicine 2020; 18(1) doi: 10.1186/s12967-020-02255-6
12
Dario Gregori. Reply to Are Worries and Concerns Information Side Effects?Inflammatory Bowel Diseases 2015; 21(9): E23 doi: 10.1097/MIB.0000000000000555
13
Yan-Ming Xu, Yang-Min Gao, Dan-Dan Wu, Fei-Yuan Yu, Zhong-Sheng Zang, Lei Yang, Yue Yao, Na-Li Cai, Yuan Zhou, Jen-Fu Chiu, Yick-Pang Ching, Andy T. Y. Lau. Aberrant cytokine secretion and zinc uptake in chronic cadmium-exposed lung epithelial cellsPROTEOMICS - Clinical Applications 2017; 11(3-4): 1600059 doi: 10.1002/prca.201600059
14
Lin Du, Manli Wang, Hui Li, Na Li, Fang Wang, Jie Mei. Identification of CCL20 and LCN2 as Efficient Serological Tools for Detection of Hepatocellular CarcinomaDisease Markers 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/7758735
15
Gang Han, Dawei Wu, Yongan Yang, Zhiyun Li, Jiapin Zhang, Chengjun Li. CrkL meditates CCL20/CCR6-induced EMT in gastric cancerCytokine 2015; 76(2): 163 doi: 10.1016/j.cyto.2015.05.009
16
Ha Thi Thu Do, Chang Hoon Lee, Jungsook Cho. Chemokines and their Receptors: Multifaceted Roles in Cancer Progression and Potential Value as Cancer Prognostic MarkersCancers 2020; 12(2): 287 doi: 10.3390/cancers12020287
17
Josef Ehling, Frank Tacke. Role of chemokine pathways in hepatobiliary cancerCancer Letters 2016; 379(2): 173 doi: 10.1016/j.canlet.2015.06.017
18
Wanmi Sui, Weijia Wang. Bufalin Suppresses Colorectal Cancer Cells by the Blockade of Canonical Wnt Signaling Pathway2022 4th International Conference on Intelligent Medicine and Image Processing 2022; : 8 doi: 10.1145/3524086.3524088
19
Sugandha Saxena, Rakesh K. Singh. Chemokines orchestrate tumor cells and the microenvironment to achieve metastatic heterogeneityCancer and Metastasis Reviews 2021; 40(2): 447 doi: 10.1007/s10555-021-09970-6
20
Jan Korbecki, Szymon Grochans, Izabela Gutowska, Katarzyna Barczak, Irena Baranowska-Bosiacka. CC Chemokines in a Tumor: A Review of Pro-Cancer and Anti-Cancer Properties of Receptors CCR5, CCR6, CCR7, CCR8, CCR9, and CCR10 LigandsInternational Journal of Molecular Sciences 2020; 21(20): 7619 doi: 10.3390/ijms21207619
21
Amanda Hanson, Ignazio S. Piras, Danielle Wilhelmsen, Christopher D. Still, Xin Chu, Anthony Petrick, Glenn S. Gerhard, Johanna K. DiStefano. Chemokine ligand 20 (CCL20) expression increases with NAFLD stage and hepatic stellate cell activation and is regulated by miR-590-5pCytokine 2019; 123: 154789 doi: 10.1016/j.cyto.2019.154789
22
Xiaolei Jiao, Guiming Shu, Hui Liu, Qin Zhang, Zhe Ma, Chaoyi Ren, Hongsheng Guo, Jingxiang Shi, Junguo Liu, Chuanshan Zhang, Yijun Wang, Yingtang Gao. The Diagnostic Value of Chemokine/Chemokine Receptor Pairs in Hepatocellular Carcinoma and Colorectal Liver MetastasisJournal of Histochemistry & Cytochemistry 2019; 67(5): 299 doi: 10.1369/0022155418824274
23
Tao Chen, Jufeng Guo, Zhenhai Cai, Binghao Li, Lingling Sun, Yingying Shen, Shengdong Wang, Zhan Wang, Zenan Wang, Yucheng Wang, Hao Zhou, Zhijian Cai, Zhaoming Ye. Th9 Cell Differentiation and Its Dual Effects in Tumor DevelopmentFrontiers in Immunology 2020; 11 doi: 10.3389/fimmu.2020.01026
24
JI QIN GAI, XIA SHENG, JIAN MIN QIN, KANG SUN, WEI ZHAO, LEI NI. The effect and mechanism of bufalin on regulating hepatocellular carcinoma cell invasion and metastasis via Wnt/β-catenin signaling pathwayInternational Journal of Oncology 2016; 48(1): 338 doi: 10.3892/ijo.2015.3250
25
Mohammed Benkheil, Matthias Van Haele, Tania Roskams, Manon Laporte, Sam Noppen, Kayvan Abbasi, Leen Delang, Johan Neyts, Sandra Liekens. CCL20, a direct-acting pro-angiogenic chemokine induced by hepatitis C virus (HCV): Potential role in HCV-related liver cancerExperimental Cell Research 2018; 372(2): 168 doi: 10.1016/j.yexcr.2018.09.023