BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Song MJ. Hepatic artery infusion chemotherapy for advanced hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol 2015; 21(13): 3843-3849 [PMID: 25852268 DOI: 10.3748/wjg.v21.i13.3843]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v21/i13/3843.htm
Number Citing Articles
1
Carlotta Salvatori, Diego Trucco, Ignazio Niosi, Leonardo Ricotti, Lorenzo Vannozzi. Biomimetic and Biohybrid SystemsLecture Notes in Computer Science 2023; 14158: 378 doi: 10.1007/978-3-031-39504-8_26
2
文豪 寇. Progress in Non-Surgical Treatment of Primary Hepatocellular Carcinoma with Combined Portal Vein Carcinoma ThrombosisAdvances in Clinical Medicine 2023; 13(07): 11779 doi: 10.12677/ACM.2023.1371651
3
Shengzhou Li, Jiaxuan Xu, Hongya Zhang, Jiaze Hong, Yuexiu Si, Tong Yang, Yujing He, Derry Minyao Ng, Dingcheng Zheng. The Role of Hepatic Arterial Infusion Chemotherapy in the Treatment of Hepatocellular Carcinoma: A Systematic Review and Meta-AnalysisChemotherapy 2021; 66(4): 124 doi: 10.1159/000518257
4
Jui-Hu Hsiao, Cheng-Chung Tsai, Tsung-Jung Liang, Chia-Ling Chiang, Huei-Lung Liang, I-Shu Chen, Yu-Chia Chen, Po-Ming Chang, Nan-Hua Chou, Being-Whey Wang. Adjuvant hepatic arterial infusion chemotherapy is beneficial for selective patients with Hepatocellular carcinoma undergoing surgical treatmentInternational Journal of Surgery 2017; 45: 35 doi: 10.1016/j.ijsu.2017.07.071
5
Sadahisa Ogasawara, Keisuke Koroki, Hiroaki Kanzaki, Kazufumi Kobayashi, Soichiro Kiyono, Masato Nakamura, Naoya Kanogawa, Tomoko Saito, Takayuki Kondo, Ryo Nakagawa, Shingo Nakamoto, Ryosuke Muroyama, Tetsuhiro Chiba, Naoya Kato. Changes in therapeutic options for hepatocellular carcinoma in AsiaLiver International 2022; 42(9): 2055 doi: 10.1111/liv.15101
6
Wenbo Guo, Jian Gao, Wenquan Zhuang, Zhiqiang Wu, Bin Li, Song Chen. Efficacy and safety of hepatic arterial infusion chemotherapy combined with transarterial embolization for unresectable hepatocellular carcinoma: A propensity score‐matching cohort studyJGH Open 2020; 4(3): 477 doi: 10.1002/jgh3.12285
7
Wei-Lun Tsai, Wei-Chi Sun, Wen-Chi Chen, Chia-Ling Chiang, Huey-Shyan Lin, Huei-Lung Liang, Jin-Shiung Cheng. Hepatic arterial infusion chemotherapy vs transcatheter arterial embolization for patients with huge unresectable hepatocellular carcinomaMedicine 2020; 99(32): e21489 doi: 10.1097/MD.0000000000021489
8
Wen-Tsan Chang, Yung-Ding Bow, Pei-Jung Fu, Chia-Yang Li, Chang-Yi Wu, Yi-Hua Chang, Yen-Ni Teng, Ruei-Nian Li, Mei-Chin Lu, Yi-Chang Liu, Chien-Chih Chiu, Cristina Angeloni. A Marine Terpenoid, Heteronemin, Induces Both the Apoptosis and Ferroptosis of Hepatocellular Carcinoma Cells and Involves the ROS and MAPK PathwaysOxidative Medicine and Cellular Longevity 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/7689045
9
Xiaoya Liu, Xueying Wang, Yucheng Luo, Meijuan Wang, Zijian Chen, Xiaoyu Han, Sijia Zhou, Jiahao Wang, Jian Kong, Hanry Yu, Xiaobo Wang, Xiaoying Tang, Qiongyu Guo. A 3D Tumor‐Mimicking In Vitro Drug Release Model of Locoregional Chemoembolization Using Deep Learning‐Based Quantitative AnalysesAdvanced Science 2023; 10(11) doi: 10.1002/advs.202206195
10
Min Kyu Kang, Jung Gil Park, Heon Ju Lee. Comparison of clinical outcomes between sorafenib and hepatic artery infusion chemotherapy in advanced hepatocellular carcinomaMedicine 2018; 97(17): e0611 doi: 10.1097/MD.0000000000010611
11
Ji Hoon Kim, Hee-Chul Nam, Chang-Wook Kim, Hee Sun Cho, Jae-Sung Yoo, Ji Won Han, Jeong Won Jang, Jong Young Choi, Seung Kew Yoon, Hyun Yang, Si Hyun Bae, Suho Kim, Jung Suk Oh, Ho Jong Chun, Chang Ho Jeon, Jaegyoon Ahn, Pil Soo Sung. Comparative Analysis of Atezolizumab Plus Bevacizumab and Hepatic Artery Infusion Chemotherapy in Unresectable Hepatocellular Carcinoma: A Multicenter, Propensity Score StudyCancers 2023; 15(17): 4233 doi: 10.3390/cancers15174233
12
Lipika Goyal, Motaz Qadan, Andrew X. Zhu. Another Treatment Option for Advanced Hepatocellular Carcinoma With Portal Vein Thrombosis in ChinaJAMA Oncology 2019; 5(7): 938 doi: 10.1001/jamaoncol.2019.0249
13
Michael Hsu, Muneeb Ahmed, Ammar Sarwar. Indications and Best Practices for Intra-arterial Therapies to Treat Hepatocellular CarcinomaCurrent Hepatology Reports 2018; 17(4): 399 doi: 10.1007/s11901-018-0428-4
14
Jaejun Lee, Pil Soo Sung, Hyun Yang, Soon Kyu Lee, Hee Chul Nam, Sun Hong Yoo, Hae Lim Lee, Hee Yeon Kim, Sung Won Lee, Jung Hyun Kwon, Jeong Won Jang, Chang Wook Kim, Soon Woo Nam, Si Hyun Bae, Jong Young Choi, Seung Kew Yoon. A Real-World Comparative Analysis of Lenvatinib and Sorafenib as a Salvage Therapy for Transarterial Treatments in Unresectable HCCJournal of Clinical Medicine 2020; 9(12): 4121 doi: 10.3390/jcm9124121
15
Ying Liu, Yuzhu Wang, Xinkun Guo, Yifeng He, Jian Zhou, Qianzhou Lv, Xiaowu Huang, Xiaoyu Li. Comparative Effectiveness of Adjuvant Treatment for Resected Hepatocellular Carcinoma: A Systematic Review and Network Meta-AnalysisFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.709278
16
Chia-Bang Chen, Chun-Min Chen, Ruo-Han Tzeng, Chen-Te Chou, Pei-Yuan Su, You-Chuen Hsu, Cheng-Da Yang. Combining HAIC and Sorafenib as a Salvage Treatment for Patients with Treatment-Failed or Advanced Hepatocellular Carcinoma: A Single-Center ExperienceJournal of Clinical Medicine 2023; 12(5): 1887 doi: 10.3390/jcm12051887
17
Hao Sun, Bing Ma, Ning Sun, Han Bai, Xuejian Li, Chengshuo Zhang. Survival benefit of perioperative locoregional adjuvant treatment for hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombosis: A systematic review and Bayesian network meta-analysisCritical Reviews in Oncology/Hematology 2023; 189: 104083 doi: 10.1016/j.critrevonc.2023.104083
18
A.H.K. Abdelmaksoud, A.O. Abdelaziz, M.M. Nabeel, I. Hamza, T.M. Elbaz, H.I. Shousha, R.S.M. Abdelhady, R. Lithy. Hepatic arterial infusion chemotherapy in the treatment of advanced hepatocellular carcinoma with portal vein thrombosis: a case–control studyClinical Radiology 2021; 76(9): 709.e1 doi: 10.1016/j.crad.2021.03.022
19
Yanying Li, Jingliang Wu, Qiao Lu, Xuemin Liu, Jiaxuan Wen, Xiaohui Qi, Jianhao Liu, Bo Lian, Bo Zhang, Hengyi Sun, Guixiang Tian. GA&HA-Modified Liposomes for Co-Delivery of Aprepitant and Curcumin to Inhibit Drug-Resistance and Metastasis of Hepatocellular CarcinomaInternational Journal of Nanomedicine 2022; : 2559 doi: 10.2147/IJN.S366180
20
Georgios A. Sideris, Savvas Tsaramanidis, Aikaterini T. Vyllioti, Njogu Njuguna. The Role of Branched-Chain Amino Acid Supplementation in Combination with Locoregional Treatments for Hepatocellular Carcinoma: Systematic Review and Meta-AnalysisCancers 2023; 15(3): 926 doi: 10.3390/cancers15030926
21
Yasuteru Kondo, Tatsuki Morosawa, Soichiro Minami, Yasuhito Tanaka. DEB-TACE combined with hepatic artery infusion chemotherapy might be an affordable treatment option for advanced stage of HCCScientific Reports 2022; 12(1) doi: 10.1038/s41598-022-21472-1
22
Lingbo Hu, Jiangying Lin, Xingpeng Shi, Aidong Wang. Efficacy of transarterial therapy combined with first-line tyrosine kinase inhibitors for unresectable hepatocellular carcinoma: a network meta-analysisWorld Journal of Surgical Oncology 2023; 21(1) doi: 10.1186/s12957-023-03098-3
23
Jong Hwan Choi, Woo Jin Chung, Si Hyun Bae, Do Seon Song, Myeong Jun Song, Young Seok Kim, Hyung Joon Yim, Young Kul Jung, Sang Jun Suh, Jun Yong Park, Do Young Kim, Seung Up Kim, Sung Bum Cho. Randomized, prospective, comparative study on the effects and safety of sorafenib vs. hepatic arterial infusion chemotherapy in patients with advanced hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombosisCancer Chemotherapy and Pharmacology 2018; 82(3): 469 doi: 10.1007/s00280-018-3638-0
24
Hee Chul Nam, Pil Soo Sung, Ho Jong Chun, Dong Goo Kim, Jeong Won Jang, Jong Young Choi, Seung Kew Yoon. Liver Transplantation after Successful Downstaging with Hepatic Arterial Infusion Chemotherapy in a Patient with Hepatocellular Carcinoma with Portal Vein Tumor ThrombusJournal of Liver Cancer 2019; 19(1): 64 doi: 10.17998/jlc.19.1.64
25
Po-Hsu Su, Chun-Feng Wu. Hepatic arterial infusion chemotherapy for liver tumor control in a patient with liver metastasis from lung small cell carcinoma, a case report and discussionJournal of Cancer Research and Practice 2022; 9(2): 69 doi: 10.4103/JCRP.JCRP_29_21
26
Akira Saito, Joji Kitayama, Ryozo Nagai, Kenichi Aizawa. Anatomical Targeting of Anticancer Drugs to Solid Tumors Using Specific Administration Routes: ReviewPharmaceutics 2023; 15(6): 1664 doi: 10.3390/pharmaceutics15061664
27
Mahmoud Aryan, Ellery Altshuler, Xia Qian, Wei Zhang. Hepatocellular Carcinoma - Challenges and Opportunities of a Multidisciplinary Approach2022;  doi: 10.5772/intechopen.99837
28
Minhyung Kim, Colin A. Powers, Leslie I. Curtin, Daniel T. Fisher, Sandra Sexton, Katerina V. Gurova, Joseph J. Skitzki, Renuka V. Iyer. A Translational Hepatic Artery Infusion (HAI) Model for Hepatocellular Carcinoma in WoodchucksJournal of Surgical Research 2020; 251: 126 doi: 10.1016/j.jss.2020.02.002
29
Di Ma, Juan Wang, Lu Liu, Meiqi Chen, Zhiyong Wang. Acteoside as a potential therapeutic option for primary hepatocellular carcinoma: a preclinical studyBMC Cancer 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12885-020-07447-3
30
Masafumi Ikeda, Takuji Okusaka, Yozo Sato, Junji Furuse, Shuichi Mitsunaga, Hideki Ueno, Chigusa Morizane, Yoshitaka Inaba, Tatsushi Kobayashi, Yasuaki Arai. A Phase I/II trial of continuous hepatic intra-arterial infusion of 5-fluorouracil, mitoxantrone and cisplatin for advanced hepatocellular carcinomaJapanese Journal of Clinical Oncology 2017; 47(6): 512 doi: 10.1093/jjco/hyx038
31
Elena Fountzilas, Elangovan Krishnan, Filip Janku, Siqing Fu, Daniel D. Karp, Aung Naing, Vivek Subbiah, David S. Hong, Sarina A. Piha-Paul, David J. Vining, Apostolia-Maria Tsimberidou. A phase I clinical trial of hepatic arterial infusion of oxaliplatin and oral capecitabine, with or without intravenous bevacizumab, in patients with advanced cancer and predominant liver involvementCancer Chemotherapy and Pharmacology 2018; 82(5): 877 doi: 10.1007/s00280-018-3680-y
32
Hong Liu, Yiyang Xu, Jingyi Xiang, Li Long, Shon Green, Zhiyuan Yang, Bryan Zimdahl, Jingwei Lu, Neal Cheng, Lucas H. Horan, Bin Liu, Su Yan, Pei Wang, Juan Diaz, Lu Jin, Yoko Nakano, Javier F. Morales, Pengbo Zhang, Lian-xing Liu, Binnaz K. Staley, Saul J. Priceman, Christine E. Brown, Stephen J. Forman, Vivien W. Chan, Cheng Liu. Targeting Alpha-Fetoprotein (AFP)–MHC Complex with CAR T-Cell Therapy for Liver CancerClinical Cancer Research 2017; 23(2): 478 doi: 10.1158/1078-0432.CCR-16-1203
33
Ziyou Wang, Hua Zhang, Jiahui Zhou, Xiangning Zhang, Liyong Chen, Kangxing Chen, Zunnan Huang. Eriocitrin from lemon suppresses the proliferation of human hepatocellular carcinoma cells through inducing apoptosis and arresting cell cycleCancer Chemotherapy and Pharmacology 2016; 78(6): 1143 doi: 10.1007/s00280-016-3171-y
34
Antitumor Effects of Intra-Arterial Delivery of Albumin-Doxorubicin Nanoparticle Conjugated Microbubbles Combined with Ultrasound-Targeted Microbubble Activation on VX2 Rabbit Liver TumorsCancers 2019; 11(4): 581 doi: 10.3390/cancers11040581
35
Clifford Akateh, Sylvester M Black, Lanla Conteh, Eric D Miller, Anne Noonan, Eric Elliott, Timothy M Pawlik, Allan Tsung, Jordan M Cloyd. Neoadjuvant and adjuvant treatment strategies for hepatocellular carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(28): 3704-3721 doi: 10.3748/wjg.v25.i28.3704
36
Xiao-long Wu, Ying Chen, Wen-cui Kong, Zhong-quan Zhao. Amyloid precursor protein regulates 5-fluorouracil resistance in human hepatocellular carcinoma cells by inhibiting the mitochondrial apoptotic pathwayJournal of Zhejiang University-SCIENCE B 2020; 21(3): 234 doi: 10.1631/jzus.B1900413
37
Kazuya SASAKI, Toshiki SAKAMOTO, So MATSUI, Misao SAITO. Multiple Early Intrahepatic Recurrences of Hepatocellular Carcinoma after Hepatectomy Successfully Treated by Hepatic Arterial ChemotherapyNihon Rinsho Geka Gakkai Zasshi (Journal of Japan Surgical Association) 2018; 79(7): 1506 doi: 10.3919/jjsa.79.1506
38
Reham M. M. El-Hazek, Nashwa H. Zaher, Mostafa G. M. El-Gazzar, Noha A. Fadel, Walaa A. El-Sabbagh. Novel VEGFR2 inhibitors with thiazoloquinoxaline scaffold targeting hepatocellular carcinoma with lower cardiotoxic impactScientific Reports 2023; 13(1) doi: 10.1038/s41598-023-40832-z
39
Taro Takami, Takahiro Yamasaki, Issei Saeki, Toshihiko Matsumoto, Yutaka Suehiro, Isao Sakaida. Supportive therapies for prevention of hepatocellular carcinoma recurrence and preservation of liver functionWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(32): 7252-7263 doi: 10.3748/wjg.v22.i32.7252
40
Fangmin Chen, Yifan Fang, Ruirui Zhao, Jingqing Le, Bingchen Zhang, Rui Huang, Zixuan Chen, Jingwei Shao. Evolution in medicinal chemistry of sorafenib derivatives for hepatocellular carcinomaEuropean Journal of Medicinal Chemistry 2019; 179: 916 doi: 10.1016/j.ejmech.2019.06.070
41
Shousheng Liu, Jinfa Lai, Ning Lyu, Qiankun Xie, Huijiao Cao, Dabiao Chen, Meng He, Bei Zhang, Ming Zhao. Effects of Antiviral Therapy on HBV Reactivation and Survival in Hepatocellular Carcinoma Patients Undergoing Hepatic Artery Infusion ChemotherapyFrontiers in Oncology 2021; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.582504
42
Iveta Urban, Florian Primavesi, Klaus Bogner, Claudia Bartsch, Marlene Trattner, Alexandra Schmid, Stefan Stättner. Hepatocellular carcinoma—neoadjuvant systemic and local treatment concepts to improve resectability rates and oncological outcomememo - Magazine of European Medical Oncology 2022; 15(1): 5 doi: 10.1007/s12254-021-00791-5