BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Hernandez-Gea V, Turon F, Berzigotti A, Villanueva A. Management of small hepatocellular carcinoma in cirrhosis: Focus on portal hypertension. World J Gastroenterol 2013; 19(8): 1193-1199 [PMID: 23482437 DOI: 10.3748/wjg.v19.i8.1193]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v19/i8/1193.htm
Number Citing Articles
1
Bo Li, Boan Li, Tongsheng Guo, Zhiqiang Sun, Xiaohan Li, Xiaoxi Li, Lin Chen, Jing Zhao, Yuanli Mao. Artificial neural network models for early diagnosis of hepatocellular carcinoma using serum levels of α-fetoprotein, α-fetoprotein-L3, des-γ-carboxy prothrombin, and Golgi protein 73Oncotarget 2017; 8(46): 80521 doi: 10.18632/oncotarget.19298
2
Bo Li, Boan Li, Tongsheng Guo, Zhiqiang Sun, Xiaohan Li, Xiaoxi Li, Han Wang, Weijiao Chen, Peng Chen, Yuanli Mao. The Clinical Values of Serum Markers in the Early Prediction of Hepatocellular CarcinomaBioMed Research International 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/5358615
3
Xiaolin Hu, Ji Li. Inhibition of Liver Cancer Cell Growth by Triethylsilyl Resveratrol through Targeting Phosphoinositide-3 Kinase PathwayDoklady Biochemistry and Biophysics 2021; 501(1): 449 doi: 10.1134/S1607672921060065
4
Chuan Li, Wen-Jiang Zhu, Tian-Fu Wen, Yan Dai, Lu-Nan Yan, Bo Li, Jia-Yin Yang, Wen-Tao Wang, Ming-Qing Xu. Child-Pugh A Hepatitis B-Related Cirrhotic Patients with a Single Hepatocellular Carcinoma Up to 5 cm: Liver Transplantation vs. ResectionJournal of Gastrointestinal Surgery 2014; 18(8): 1469 doi: 10.1007/s11605-014-2550-0
5
Jianwei Liu, Han Zhang, Yong Xia, Tian Yang, Yuzhen Gao, Jun Li, Yeye Wu, Feng Shen. Impact of clinically significant portal hypertension on outcomes after partial hepatectomy for hepatocellular carcinoma: a systematic review and meta-analysisHPB 2019; 21(1): 1 doi: 10.1016/j.hpb.2018.07.005
6
Miao Wu, Songhui Zhai, Julia Gao, Dapeng Wei, Jianxin Xue, Yuxi Zhou, Nan Li, Lijuan Hu. Diagnosis of hepatocellular carcinoma using a novel anti‑glycocholic acid monoclonal antibody‑based methodOncology Letters 2019;  doi: 10.3892/ol.2019.9943
7
Sae Byeol Choi, Hyun Jung Kim, Tae Jin Song, Hyeong Sik Ahn, Sang Yong Choi. Influence of clinically significant portal hypertension on surgical outcomes and survival following hepatectomy for hepatocellular carcinoma: a systematic review and meta-analysisJournal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences 2014; 21(9): 639 doi: 10.1002/jhbp.124
8
Ying Cao, Jianbo Cao, Binbin Yu, Shusheng Wang, Lili Liu, Li Tao, Wanping Sun. Berbamine induces SMMC-7721 cell apoptosis via upregulating p53, downregulating survivin expression and activating mitochondria signaling pathwayExperimental and Therapeutic Medicine 2017;  doi: 10.3892/etm.2017.5637
9
Maja N. Christiansen, Jenny Chik, Ling Lee, Merrina Anugraham, Jodie L. Abrahams, Nicolle H. Packer. Cell surface protein glycosylation in cancerPROTEOMICS 2014; 14(4-5): 525 doi: 10.1002/pmic.201300387
10
GUOJUN SUN, SHUQIN ZHANG, YANRU XIE, ZIYU ZHANG, WENJING ZHAO. Gallic acid as a selective anticancer agent that induces apoptosis in SMMC-7721 human hepatocellular carcinoma cellsOncology Letters 2016; 11(1): 150 doi: 10.3892/ol.2015.3845
11
Yan-Wen Zheng, Kun-Peng Wang, Jiang-Jiao Zhou, Ze-Qun Zhang, Li Xiong, Yu Wen, Heng Zou. Portal hypertension predicts short-term and long-term outcomes after hepatectomy in hepatocellular carcinoma patientsScandinavian Journal of Gastroenterology 2018; 53(12): 1562 doi: 10.1080/00365521.2018.1538386
12
Tian Yang, Haiguan He, Jianyong Yuan, Jin Zhang, Junhua Lu, Wan Yee Lau, Guangshun Yang, Yinan Shen, Zhouchong Wang, Kutaiba Alshebeeb, Mengchao Wu, Feng Shen. Surgery for hepatocellular carcinoma presenting with variceal bleeding: The eastern experienceJournal of Surgical Oncology 2016; 113(2): 165 doi: 10.1002/jso.24106
13
Jorge Carrapita, Ana Margarida Abrantes, Sofia Campelos, Ana Cristina Gonçalves, Dulce Cardoso, Ana Bela Sarmento-Ribeiro, Clara Rocha, Jorge Nunes Santos, Maria Filomena Botelho, José Guilherme Tralhão, Olivier Farges, Jorge Maciel Barbosa. Impact of splenic artery ligation after major hepatectomy on liver function, regeneration and viabilityScientific Reports 2016; 6(1) doi: 10.1038/srep34731
14
Rajagopal N. Aravalli, Clifford J. Steer. Hepatocellular Carcinoma2014; : 1 doi: 10.1007/978-3-319-09414-4_1
15
Raghunandan Venkat, Jack R. Hannallah, Robert S. Krouse, Felipe B. Maegawa. Preoperative thrombocytopenia and outcomes of hepatectomy for hepatocellular carcinomaJournal of Surgical Research 2016; 201(2): 498 doi: 10.1016/j.jss.2015.08.038
16
Leonardo Lorente. New prognostic biomarkers of mortality in patients undergoing liver transplantation for hepatocellular carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2018; 24(37): 4230-4242 doi: 10.3748/wjg.v24.i37.4230
17
Can-Jie Guo, Qin Pan, Hua Xiong, Yu-Qi Qiao, Zhao-Lian Bian, Wei Zhong, Li Sheng, Hai Li, Lei Shen, Jing Hua, Xiong Ma. Therapeutic Potential of MicroRNA: A New Target to Treat Intrahepatic Portal Hypertension?BioMed Research International 2014; 2014: 1 doi: 10.1155/2014/797898
18
Ze-Feng Shen, Xiao Liang. Current status of radical laparoscopy for treating hepatocellular carcinoma with portal hypertensionWorld Journal of Clinical Cases 2021; 9(11): 2419-2432 doi: 10.12998/wjcc.v9.i11.2419
19
Christina Hackl, Hans J Schlitt, Philipp Renner, Sven A Lang. Liver surgery in cirrhosis and portal hypertensionWorld Journal of Gastroenterology 2016; 22(9): 2725-2735 doi: 10.3748/wjg.v22.i9.2725
20
Guang-Sheng Jia, Guang-Long Feng, Jin-Ping Li, Hai-Long Xu, Hui Wang, Yi-Peng Cheng, Lin-Lin Yan, Hui-Jie Jiang. Using receiver operating characteristic curves to evaluate the diagnostic value of the combination of multislice spiral CT and alpha-fetoprotein levels for small hepatocellular carcinoma in cirrhotic patientsHepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2017; 16(3): 303 doi: 10.1016/S1499-3872(17)60018-3
21
Han Deng, Wenting Shang, Guanhua Lu, Pengyu Guo, Ting Ai, Chihua Fang, Jie Tian. Targeted and Multifunctional Technology for Identification between Hepatocellular Carcinoma and Liver CirrhosisACS Applied Materials & Interfaces 2019; 11(16): 14526 doi: 10.1021/acsami.8b20600
22
Xiaolong Qi, Xin Zhang, Zhijia Li, Jialiang Hui, Yi Xiang, Jinjun Chen, Jianbo Zhao, Jing Li, Fu-Zhen Qi, Yong Xu. HVPG signature: A prognostic and predictive tool in hepatocellular carcinomaOncotarget 2016; 7(38): 62789 doi: 10.18632/oncotarget.11558
23
Niall D. Kennedy, Des C. Winter. Impact of alcohol & smoking on the surgical management of gastrointestinal patientsBest Practice & Research Clinical Gastroenterology 2017; 31(5): 589 doi: 10.1016/j.bpg.2017.10.005
24
Raphaela Menezes de Oliveira, Carlos Andre Ornelas Ricart, Aline Maria Araujo Martins. Use of Mass Spectrometry to Screen Glycan Early Markers in Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Oncology 2018; 7 doi: 10.3389/fonc.2017.00328
25
Yefeng Dong, Nannan Zhang, Suming Zhao, Xiaoyang Chen, Feng Li, Xia Tao. miR‑221‑3p and miR‑15b‑5p promote cell proliferation and invasion by targeting Axin2 in liver cancerOncology Letters 2019;  doi: 10.3892/ol.2019.11056
26
Xiaohan Li, Bo Li, Boan Li, Tongsheng Guo, Zhiqiang Sun, Xiaoxi Li, Lin Chen, Weijiao Chen, Peng Chen, Yuanli Mao, Yanjun Zeng. ITIH4: Effective Serum Marker, Early Warning and Diagnosis, Hepatocellular CarcinomaPathology & Oncology Research 2018; 24(3): 663 doi: 10.1007/s12253-017-0285-4