BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Rodriguez-Frias F, Buti M, Tabernero D, Homs M. Quasispecies structure, cornerstone of hepatitis B virus infection: Mass sequencing approach. World J Gastroenterol 2013; 19(41): 6995-7023 [PMID: 24222943 DOI: 10.3748/wjg.v19.i41.6995]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v19/i41/6995.htm
Number Citing Articles
1
Yulong Wei, Jordan R. Silke, Parisa Aris, Xuhua Xia, Spyridon Stavrou. Coronavirus genomes carry the signatures of their habitatsPLOS ONE 2020; 15(12): e0244025 doi: 10.1371/journal.pone.0244025
2
Selene Garcia-Garcia, Maria Francesca Cortese, Francisco Rodríguez-Algarra, David Tabernero, Ariadna Rando-Segura, Josep Quer, Maria Buti, Francisco Rodríguez-Frías. Next-generation sequencing for the diagnosis of hepatitis B: current status and future prospectsExpert Review of Molecular Diagnostics 2021; 21(4): 381 doi: 10.1080/14737159.2021.1913055
3
Sheng-Han Wang, Pei-Jer Chen, Shiou-Hwei Yeh. Gender disparity in chronic hepatitis B: Mechanisms of sex hormonesJournal of Gastroenterology and Hepatology 2015; 30(8): 1237 doi: 10.1111/jgh.12934
4
Ji-Hong Cheng, Wen-Chun Liu, Ting-Tsung Chang, Sun-Yuan Hsieh, Vincent S. Tseng. Detecting exact breakpoints of deletions with diversity in hepatitis B viral genomic DNA from next-generation sequencing dataMethods 2017; 129: 24 doi: 10.1016/j.ymeth.2017.08.005
5
Yuichiro Suzuki, Shinya Maekawa, Nobutoshi Komatsu, Mitsuaki Sato, Akihisa Tatsumi, Mika Miura, Shuya Matsuda, Masaru Muraoka, Natsuko Nakakuki, Fumitake Amemiya, Shinichi Takano, Mitsuharu Fukasawa, Yasuhiro Nakayama, Tatsuya Yamaguchi, Taisuke Inoue, Tadashi Sato, Minoru Sakamoto, Atsuya Yamashita, Kohji Moriishi, Nobuyuki Enomoto, Jason Blackard. HBV preS deletion mapping using deep sequencing demonstrates a unique association with viral markersPLOS ONE 2019; 14(2): e0212559 doi: 10.1371/journal.pone.0212559
6
Haruki Komatsu, Ayano Inui, Shuichiro Umetsu, Tomoyuki Tsunoda, Tsuyoshi Sogo, Yasuhiro Konishi, Tomoo Fujisawa, Sibnarayan Datta. Evaluation of the G145R Mutant of the Hepatitis B Virus as a Minor Strain in Mother-to-Child TransmissionPLOS ONE 2016; 11(11): e0165674 doi: 10.1371/journal.pone.0165674
7
Olympia E. Anastasiou, Marek Widera, Johannes Korth, Helenie Kefalakes, Antonios Katsounas, Gudrun Hilgard, Guido Gerken, Ali Canbay, Sandra Ciesek, Jens Verheyen. Clinical patterns associated with the concurrent detection of anti-HBs and HBV DNAJournal of Medical Virology 2018; 90(2): 282 doi: 10.1002/jmv.24942
8
Ultradeep Sequencing for Detection of Quasispecies Variants in the Major Hydrophilic Region of Hepatitis B Virus in Indonesian PatientsJournal of Clinical Microbiology 2015; 53(10): 3165 doi: 10.1128/JCM.00602-15
9
Milad Azami, Mohammad Reza Hafezi Ahmadi, Kourosh Sayehmiri. Hepatitis B Vaccination Efficacy in Iranian Healthcare Workers: A Meta-Analysis StudyHepatitis Monthly 2016; 17(1) doi: 10.5812/hepatmon.37781
10
Yushen Du, Xiumei Chi, Chong Wang, Jing Jiang, Fei Kong, Hongqing Yan, Xiaomei Wang, Jie Li, Nicholas C. Wu, Lei Dai, Tian-Hao Zhang, Sara Shu, Jian Zhou, Janice M. Yoshizawa, Xinmin Li, Debika Bhattacharya, Ting-ting Wu, Junqi Niu, Ren Sun. Quantifying perinatal transmission of Hepatitis B viral quasispecies by tag linkage deep sequencingScientific Reports 2017; 7(1) doi: 10.1038/s41598-017-10591-9
11
Selene García-García, Andrea Caballero-Garralda, David Tabernero, Maria Francesca Cortese, Josep Gregori, Francisco Rodriguez-Algarra, Josep Quer, Mar Riveiro-Barciela, Maria Homs, Ariadna Rando-Segura, Beatriz Pacin-Ruiz, Marta Vila, Roser Ferrer-Costa, Tomas Pumarola, Maria Buti, Francisco Rodriguez-Frias. Hepatitis B Virus Variants with Multiple Insertions and/or Deletions in the X Open Reading Frame 3′ End: Common Members of Viral Quasispecies in Chronic Hepatitis B PatientsBiomedicines 2022; 10(5): 1194 doi: 10.3390/biomedicines10051194
12
Mingjie Wang, Li Chen, MinHui Dong, Jing Li, Beidi Zhu, Zhitao Yang, Qiming Gong, Yue Han, Demin Yu, Donghua Zhang, Fabien Zoulim, Jiming Zhang, Xinxin Zhang. Viral quasispecies quantitative analysis: a novel approach for appraising the immune tolerant phase of chronic hepatitis B virus infectionEmerging Microbes & Infections 2021; 10(1): 842 doi: 10.1080/22221751.2021.1919033
13
Wen-Chun Liu, I-Chin Wu, Yen-Chien Lee, Chih-Peng Lin, Ji-Hong Cheng, Yih-Jyh Lin, Chia-Jui Yen, Pin-Nan Cheng, Pei-Fu Li, Yi-Ting Cheng, Pei-Wen Cheng, Koun-Tem Sun, Shu-Ling Yan, Jia-Jhen Lin, Jui-Chu Yang, Kung-Chao Chang, Cheng-Hsun Ho, Vincent S Tseng, Bill Chia-Han Chang, Jaw-Ching Wu, Ting-Tsung Chang. Hepatocellular carcinoma-associated single-nucleotide variants and deletions identified by the use of genome-wide high-throughput analysis of hepatitis B virusThe Journal of Pathology 2017; 243(2): 176 doi: 10.1002/path.4938
14
SHAOLONG CHEN, JING WU, ERLI GU, YAOJIE SHEN, FEIFEI WANG, WENHONG ZHANG. Evaluation of the dynamic pattern of viral evolution in patients with virological breakthrough during treatment with nucleoside/nucleotide analogs by ultra-deep pyrosequencingMolecular Medicine Reports 2016; 13(1): 651 doi: 10.3892/mmr.2015.4577
15
Fanbiao Mei, Jingjing Ren, Long Long, Jilin Li, Kezhi Li, Haizhou Liu, Yanping Tang, Xiang Fang, Hanghang Wu, Chanchan Xiao, Tianren Huang, Wei Deng. Analysis of HBV X gene quasispecies characteristics by next‐generation sequencing and cloning‐based sequencing and its association with hepatocellular carcinoma progressionJournal of Medical Virology 2019; 91(6): 1087 doi: 10.1002/jmv.25421
16
Su-Ru Lin, Ta-Yu Yang, Cheng-Yuan Peng, You-Yu Lin, Chia-Yen Dai, Hurng-Yi Wang, Tung-Hung Su, Tai-Chung Tseng, I-Jung Liu, Huei-Ru Cheng, Yueh-Chi Shen, Fang-Yi Wu, Chun-Jen Liu, Ding-Shinn Chen, Pei-Jer Chen, Hung-Chih Yang, Jia-Horng Kao. Whole genome deep sequencing analysis of viral quasispecies diversity and evolution in HBeAg seroconvertersJHEP Reports 2021; 3(3): 100254 doi: 10.1016/j.jhepr.2021.100254
17
Yiwei Xiao, Kuixia Sun, Zhongping Duan, Zhixiu Liu, Yi Li, Ling Yan, Yarong Song, Huaibin Zou, Hui Zhuang, Jie Wang, Jie Li. Quasispecies characteristic in “a” determinant region is a potential predictor for the risk of immunoprophylaxis failure of mother-to-child-transmission of sub-genotype C2 hepatitis B virus: a prospective nested case–control studyGut 2020; 69(5): 933 doi: 10.1136/gutjnl-2019-318278
18
Sergey Knyazev, Viachaslau Tsyvina, Anupama Shankar, Andrew Melnyk, Alexander Artyomenko, Tatiana Malygina, Yuri B Porozov, Ellsworth M Campbell, William M Switzer, Pavel Skums, Serghei Mangul, Alex Zelikovsky. Accurate assembly of minority viral haplotypes from next-generation sequencing through efficient noise reductionNucleic Acids Research 2021; 49(17): e102 doi: 10.1093/nar/gkab576
19
Ahmed A. Al-Qahtani, Mahmoud Reza Pourkarim, Nídia Sequeira Trovão, Valentijn Vergote, Guangdi Li, Marijn Thijssen, Ayman A. Abdo, Faisal M. Sanai, Damian Dela Cruz, Marie Fe F. Bohol, Mashael R. Al-Anazi, Mohammed N. Al-Ahdal. Molecular epidemiology, phylogenetic analysis and genotype distribution of hepatitis B virus in Saudi Arabia: Predominance of genotype D1Infection, Genetics and Evolution 2020; 77: 104051 doi: 10.1016/j.meegid.2019.104051
20
Hung-Chih Yang, Pei-Jer Chen. The potential and challenges of CRISPR-Cas in eradication of hepatitis B virus covalently closed circular DNAVirus Research 2018; 244: 304 doi: 10.1016/j.virusres.2017.06.010
21
Catherine MN Croagh, Paul V Desmond, Sally J Bell. Genotypes and viral variants in chronic hepatitis B: A review of epidemiology and clinical relevanceWorld Journal of Hepatology 2015; 7(3): 289-303 doi: 10.4254/wjh.v7.i3.289
22
Sara Sopena, Cristina Godoy, David Tabernero, Maria Homs, Josep Gregori, Mar Riveiro-Barciela, Alicia Ruiz, Rafael Esteban, Maria Buti, Francisco Rodríguez-Frías. Quantitative characterization of hepatitis delta virus genome edition by next-generation sequencingVirus Research 2018; 243: 52 doi: 10.1016/j.virusres.2017.10.003
23
Ngoc Minh Hien Phan, Helen M. Faddy, Robert L. Flower, Wayne J. Dimech, Kirsten M. Spann, Eileen V. Roulis. Low Genetic Diversity of Hepatitis B Virus Surface Gene amongst Australian Blood DonorsViruses 2021; 13(7): 1275 doi: 10.3390/v13071275
24
Liang Peng, Zhi-Liang Gao, Yu-Ming Wang, Deng-Ming He, Jing-Ming Zhao, Xue-Fan Bai, Xiao-Jing Wang. Acute Exacerbation of Chronic Hepatitis B2019; : 1 doi: 10.1007/978-94-024-1603-9_1
25
Huei-Ru Cheng, Hung-Chih Yang, Su-Ru Lin, Ta-Yu Yang, You-Yu Lin, Tung-Hung Su, Tai-Chung Tseng, Chun-Jen Liu, Jia-Horng Kao. Combined viral quasispecies diversity and hepatitis B core-related antigen predict off-nucleos(t)ide analog durability in HBeAg-negative patientsHepatology International 2021; 15(3): 582 doi: 10.1007/s12072-021-10186-7
26
B. D. Betz-Stablein, A. Töpfer, M. Littlejohn, L. Yuen, D. Colledge, V. Sozzi, P. Angus, A. Thompson, P. Revill, N. Beerenwinkel, N. Warner, F. Luciani, J.-H. J. Ou. Single-Molecule Sequencing Reveals Complex Genome Variation of Hepatitis B Virus during 15 Years of Chronic Infection following Liver TransplantationJournal of Virology 2016; 90(16): 7171 doi: 10.1128/JVI.00243-16
27
Maria Homs, Andrea Caballero, Josep Gregori, David Tabernero, Josep Quer, Leonardo Nieto, Rafael Esteban, Maria Buti, Francisco Rodriguez-Frias, Anna Kramvis. Clinical Application of Estimating Hepatitis B Virus Quasispecies Complexity by Massive Sequencing: Correlation between Natural Evolution and On-Treatment EvolutionPLoS ONE 2014; 9(11): e112306 doi: 10.1371/journal.pone.0112306
28
Yuan Nie, Xizi Deng, Yun Lan, Linghua Li, Feng Li, Fengyu Hu. <p>Comparison and Correlation of Genetic Variability of the HBV Pre-S Region in HIV/HBV Co-Infected Patients: Quasispecies Perspective</p>Infection and Drug Resistance 2020; : 4327 doi: 10.2147/IDR.S278415