BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wang ZJ, Wang MQ, Duan F, Song P, Liu FY, Chang ZF, Wang Y, Yan JY, Li K. Transcatheter arterial chemoembolization followed by immediate radiofrequency ablation for large solitary hepatocellular carcinomas. World J Gastroenterol 2013; 19(26): 4192-4199 [PMID: 23864783 DOI: 10.3748/wjg.v19.i26.4192]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v19/i26/4192.htm
Number Citing Articles
1
Hyukjoon Lee, Chang Jin Yoon, Nak Jong Seong, Sook-Hyang Jeong, Jin-Wook Kim. Comparison of Combined Therapy Using Conventional Chemoembolization and Radiofrequency Ablation Versus Conventional Chemoembolization for Ultrasound-Invisible Early-Stage Hepatocellular Carcinoma (Barcelona Clinic Liver Cancer Stage 0 or A)Korean Journal of Radiology 2018; 19(6): 1130 doi: 10.3348/kjr.2018.19.6.1130
2
Jing Li, Zhaonan Li, De-Chao Jiao, Guangyan Si, Xueliang Zhou, Yahua Li, Juanfang Liu, Xinwei Han. Clinical Outcomes After Selective Renal Artery Embolization Combined With DynaCT-Guided Microwave Ablation for T1a Renal-Cell Carcinoma: Case SeriesClinical Genitourinary Cancer 2021; 19(1): e1 doi: 10.1016/j.clgc.2020.06.007
3
Hongjun Yuan, Fengyong Liu, Xin Li, Yang Guan, Maoqiang Wang. Angio-CT-Guided Transarterial Chemoembolization Immediately in Combination with Radiofrequency Ablation for Large Hepatocellular CarcinomaAcademic Radiology 2019; 26(2): 224 doi: 10.1016/j.acra.2018.04.007
4
Marielia Gerena, Christopher Molvar, Mark Masciocchi, Sadhna Nandwana, Carl Sabottke, Bradley Spieler, Rishi Sharma, Leo Tsai, Ania Kielar. LI-RADS treatment response assessment of combination locoregional therapy for HCCAbdominal Radiology 2021; 46(8): 3634 doi: 10.1007/s00261-021-03165-x
5
Lian-Yue Yang, Rui-Min Chang, Wan-Yee Lau, Di-Peng Ou, Wei Wu, Zhi-Jun Zeng. Mesohepatectomy for centrally located large hepatocellular carcinoma: Indications, techniques, and outcomesSurgery 2014; 156(5): 1177 doi: 10.1016/j.surg.2014.05.012
6
Xiongying Jiang, Xue Han, Tianqi Zhang, Zhimei Huang, Jingxian Shen, Yajun Bo, Guiqun Chen, Minshan Chen, Jinhua Huang. Transcatheter arterial chemoembolization combined with simultaneous cone beam computed tomography-guided multipolar microwave ablation for massive hepatocellular carcinoma (≥10 cm): Safety and primary clinical resultsJournal of Interventional Medicine 2019; 2(2): 65 doi: 10.1016/j.jimed.2019.09.004
7
Jing Tang, Fengyong Liu, Hongjun Yuan, Xin Li, Xiaomei Tian, Kan Ji, Xueping Li, Wei Wang. <p>Pretreatment Apparent Diffusion Coefficient as a Predictor of Response to Transcatheter Arterial Chemoembolization Immediately Combined with Radiofrequency Ablation for Treatment of Solitary Large Hepatocellular Carcinoma</p>Cancer Management and Research 2020; : 10127 doi: 10.2147/CMAR.S270470
8
Tai-Yang Zuo, Feng-Yong Liu, Mao-Qiang Wang, Xian-Xian Chen. Transcatheter Arterial Chemoembolization Combined with Simultaneous Computed Tomography-guided Radiofrequency Ablation for Large Hepatocellular CarcinomasChinese Medical Journal 2017; 130(22): 2666 doi: 10.4103/0366-6999.218002
9
Hongjun Yuan, Fengyong Liu, Xin Li, Yang Guan, Maoqiang Wang. Transcatheter arterial chemoembolization combined with simultaneous DynaCT-guided radiofrequency ablation in the treatment of solitary large hepatocellular carcinomaLa radiologia medica 2019; 124(1): 1 doi: 10.1007/s11547-018-0932-1
10
Tian-qi Zhang, Zhi-mei Huang, Jing-xian Shen, Gui-qun Chen, Lu-jun Shen, Fei Ai, Yang-kui Gu, Wang Yao, Yan-yang Zhang, Rong-ping Guo, Min-shan Chen, Jin-hua Huang. Safety and effectiveness of multi-antenna microwave ablation-oriented combined therapy for large hepatocellular carcinomaTherapeutic Advances in Gastroenterology 2019; 12: 175628481986296 doi: 10.1177/1756284819862966
11
Jian-Ying Zeng, Xiang-Hao Piao, Zhong-Yuan Zou, Qing-Feng Yang, Zi-Lin Qin, Ji-Bing Chen, Liang Zhou, Li-Zhi Niu, Jian-Guo Liu. Cryoablation with drug-loaded bead embolization in the treatment of unresectable hepatocellular carcinoma: safety and efficacy analysisOncotarget 2018; 9(7): 7557 doi: 10.18632/oncotarget.24029
12
Zeng-Mei Si, Guang-Zhi Wang, Sheng Qian, Xu-Dong Qu, Zhi-Ping Yan, Rong Liu, Jian-Hua Wang. Combination Therapies in the Management of Large (≥ 5 cm) Hepatocellular Carcinoma: Microwave Ablation Immediately Followed by Transarterial ChemoembolizationJournal of Vascular and Interventional Radiology 2016; 27(10): 1577 doi: 10.1016/j.jvir.2016.02.014
13
Eliodoro Faiella, Domiziana Santucci, Caterina Bernetti, Emiliano Schena, Giuseppina Pacella, Bruno Beomonte Zobel, Rosario Francesco Grasso. Combined trans-arterial embolisation and microwave ablation for the treatment of large unresectable hepatic metastases (>3 cm in maximal diameter)International Journal of Hyperthermia 2020; 37(1): 1395 doi: 10.1080/02656736.2020.1849823
14
Mahmoud A. Dawoud, Rania E. Mohamed, Mohamed S. El Waraki, Ahmed M. Gabr. Single-session combined radiofrequency ablation and transarterial chemoembolization in the treatment of hepatocellular carcinomaThe Egyptian Journal of Radiology and Nuclear Medicine 2017; 48(4): 935 doi: 10.1016/j.ejrnm.2017.06.005
15
Guan-Qi Zhang, Zhi-Wei Zhang, Wan-Yee Lau, Xiao-Ping Chen. Associating liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy (ALPPS): A new strategy to increase resectability in liver surgeryInternational Journal of Surgery 2014; 12(5): 437 doi: 10.1016/j.ijsu.2014.03.009
16
Jie-Yu Yan, Jin-Long Zhang, Mao-Qiang Wang, Kai Yuan, Yan-Hua Bai, Yan Wang, Hai-Nan Xin, Zhi-Jun Wang, Feng-Yong Liu, Feng Duan, Jin-Xin Fu. Combined transcatheter arterial chemoembolization and radiofrequency ablation in single-session for solitary hepatocellular carcinoma larger than 7 cmAsia-Pacific Journal of Clinical Oncology 2018; 14(4): 300 doi: 10.1111/ajco.12817
17
Feng Duan, Yan-Hua Bai, Li Cui, Xiao-Hui Li, Jie-Yu Yan, Mao-Qiang Wang. Simultaneous transarterial chemoembolization and radiofrequency ablation for large hepatocellular carcinomaWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2020; 12(1): 92-100 doi: 10.4251/wjgo.v12.i1.92
18
Wei Yang, Kun Yan, Min-Hua Chen, Jin-Yu Wu, Zhong-Yi Zhang, Jung-Chieh Lee, Song Wang, Wei Wu. Preliminary experience with direct percutaneous arterial embolisation combined with radiofrequency ablation for hypervascular HCCInternational Journal of Hyperthermia 2017; : 1 doi: 10.1080/02656736.2017.1305126
19
J.I. Bilbao, M. Páramo, J.M. Madrid, A. Benito. Tratamiento del hepatocarcinoma: ablación y embolización arterialRadiología 2018; 60(2): 156 doi: 10.1016/j.rx.2017.09.004
20
Adeel S Khan, Kathryn J Fowler, William C Chapman. Current surgical treatment strategies for hepatocellular carcinoma in North AmericaWorld Journal of Gastroenterology 2014; 20(41): 15007-15017 doi: 10.3748/wjg.v20.i41.15007
21
Chenghui Xu, Hang Zheng, Tongtong Shi, Jianni Qi, Xinya Zhao, Jie Li, Yuemin Feng, Qiang Zhu. A prediction model of major complications after radiofrequency ablation for recurrent hepatocellular carcinoma patientsEuropean Journal of Radiology 2021; 140: 109635 doi: 10.1016/j.ejrad.2021.109635
22
Hongjun Yuan, Xin Li, Xiaomei Tian, Kan Ji, Fengyong Liu. Comparison of Angio-CT and cone-beam CT-guided immediate radiofrequency ablation after transcatheter arterial chemoembolization for large hepatocellular carcinomaAbdominal Radiology 2020; 45(8): 2585 doi: 10.1007/s00261-020-02462-1
23
Chao Chen, Yaohui Wang, Guodong Li, Lichao Xu, Ying Wang, Haozhe Huang, Biao Wang, Wentao Li, Xinhong He. Feasibility of CT-CT fusion imaging for evaluation of the cryoablation margins in visible hepatocellular carcinoma on unenhanced CT images: Initial experienceJournal of Interventional Medicine 2019; 2(2): 60 doi: 10.1016/j.jimed.2019.09.003
24
Hongjun Yuan, Fengyong Liu, Xin Li, Yang Guan, Maoqiang Wang. Clinical efficacy of chemoembolization with simultaneous radiofrequency ablation for treatment of adrenal metastases from hepatocellular carcinomaCancer Imaging 2018; 18(1) doi: 10.1186/s40644-018-0157-5
25
Jagadeesh Krishnamurthy, Adithya V Naragund, Basant Mahadevappa. First Ever Robotic Stage One ALPPS Procedure in India: for Colorectal Liver MetastasesIndian Journal of Surgery 2018; 80(3): 269 doi: 10.1007/s12262-017-1713-0
26
Zhaonan Li, Dechao Jiao, Xinwei Han, Guangyan Si, Yahua Li, Juanfang Liu, Yanneng Xu, Bo Zheng, Xun Zhang. Transcatheter arterial chemoembolization combined with simultaneous DynaCT-guided microwave ablation in the treatment of small hepatocellular carcinomaCancer Imaging 2020; 20(1) doi: 10.1186/s40644-020-0294-5
27
Dexiao Huang, Yong Chen, Shuo Chen, Qingle Zeng, Jianbo Zhao, Renhua Wu, Yanhao Li. TACE plus percutaneous chemotherapy-lipiodol treatment of unresectable pedunculated hepatocellular carcinomaMedicine 2017; 96(30): e7650 doi: 10.1097/MD.0000000000007650
28
X. Li, H.J. Yuan, X.M. Tian, J. Tang, L.F. Liu, F.Y. Liu. Biocompatible copper sulfide–based nanocomposites for artery interventional chemo-photothermal therapy of orthotropic hepatocellular carcinomaMaterials Today Bio 2021; 12: 100128 doi: 10.1016/j.mtbio.2021.100128
29
Zhaonan Li, DeChao Jiao, Guangyan Si, Xinwei Han, Wenguang Zhang, Yahua Li, Xueliang Zhou, Juanfang Liu, Jin Li, Zaoqu Liu. Making timely remedial measures after TACE based on the results of cone-beam CT liver perfusionInternational Journal of Hyperthermia 2021; 38(1): 428 doi: 10.1080/02656736.2021.1895331
30
Pierre Rabinel, Damien Dousse, Fabrice Muscari, Bertrand Suc. Management of liver cancer. The Surgeon's point of viewReports of Practical Oncology & Radiotherapy 2017; 22(2): 176 doi: 10.1016/j.rpor.2017.02.001