BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Lai W, Lu SC, Li GY, Li CY, Wu JS, Guo QL, Wang ML, Li N. Anticoagulation therapy prevents portal-splenic vein thrombosis after splenectomy with gastroesophageal devascularization. World J Gastroenterol 2012; 18(26): 3443-3450 [PMID: 22807615 DOI: 10.3748/wjg.v18.i26.3443]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v18/i26/3443.htm
Number Citing Articles
1
Binbin Guo, Jinfang Pan, Yi Shen, Qi Zhang, Zhen Wang, Long Huang, Qingsheng Yu. Platelet's Rule of Change and Clinical Significance before and after SplenectomyThe American Surgeon 2019; 85(11): 1288 doi: 10.1177/000313481908501138
2
Xingshun Qi, Hongyu Li, Xu Liu, Hui Yao, Guohong Han, Fengrong Hu, Lichun Shao, Xiaozhong Guo. Novel insights into the development of portal vein thrombosis in cirrhosis patientsExpert Review of Gastroenterology & Hepatology 2015; 9(11): 1421 doi: 10.1586/17474124.2015.1083856
3
Xiao Zhang, Yadong Wang, Miao Yu, Jinzhao Huang, Dongfeng Deng, Huanzhou Xue. Effective Prevention for Portal Venous System Thrombosis After Splenectomy: A Meta-AnalysisJournal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques 2017; 27(3): 247 doi: 10.1089/lap.2016.0511
4
Yu-yuan Qian, Kun Li. The early prevention and treatment of PVST after laparoscopic splenectomy: A prospective cohort study of 130 patientsInternational Journal of Surgery 2017; 44: 147 doi: 10.1016/j.ijsu.2017.05.072
5
Noriaki Naeshiro, Hiroshi Aikata, Hideyuki Hyogo, Hiromi Kan, Hatsue Fujino, Tomoki Kobayashi, Takayuki Fukuhara, Yohji Honda, Takashi Nakahara, Atsushi Ohno, Daisuke Miyaki, Eisuke Murakami, Tomokazu Kawaoka, Masataka Tsuge, Nobuhiko Hiraga, Akira Hiramatsu, Michio Imamura, Yoshiiku Kawakami, Hidenori Ochi, Kazuaki Chayama. Efficacy and safety of the anticoagulant drug, danaparoid sodium, in the treatment of portal vein thrombosis in patients with liver cirrhosisHepatology Research 2015; 45(6): 656 doi: 10.1111/hepr.12400
6
Xingshun Qi, Ming Bai, Xiaozhong Guo, Daiming Fan. Pharmacologic Prophylaxis of Portal Venous System Thrombosis after Splenectomy: A Meta-AnalysisGastroenterology Research and Practice 2014; 2014: 1 doi: 10.1155/2014/292689
7
Cheng Gong, Xian Qin, Jian Yang, Tao Guo. The Best Anticoagulation Strategy for Cirrhotic Patients who Underwent Splenectomy: A Network Meta-AnalysisGastroenterology Research and Practice 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/9216172
8
Ming Yang, Jinlong Liu. Low‐molecular weight heparin prevents portal vein system thrombosis after splenectomy: a systematic review and meta‐analysisANZ Journal of Surgery 2020; 90(12): 2420 doi: 10.1111/ans.15865
9
Eleisha Flanagan, Iman Ghaderi, D. Wayne Overby, Timothy M. Farrell. Reduced Survival in Bariatric Surgery Candidates Delayed or Denied by Lack of Insurance ApprovalThe American Surgeon 2016; 82(2): 166 doi: 10.1177/000313481608200222
10
Yongning Li, Xueqin Fu, Ying Li, Peng Liu, Songbai Liu, Yaozhen Pan. Early prevention and risk factors analysis of portal vein system thrombosis after laparoscopic splenectomy and pericardial devascularizationSurgical Endoscopy 2022;  doi: 10.1007/s00464-022-09340-5
11
Guo-Qing Jiang, Dou-Sheng Bai, Ping Chen, Bing-Lan Xia, Jian-Jun Qian, Sheng-Jie Jin. Predictors of portal vein system thrombosis after laparoscopic splenectomy and azygoportal disconnection: A Retrospective Cohort Study of 75 Consecutive Patients with 3-months follow-upInternational Journal of Surgery 2016; 30: 143 doi: 10.1016/j.ijsu.2016.04.047
12
Zhe Cheng, Fan Yu, Ju Tian, Peng Guo, Jianwei Li, Jian Chen, Yudong Fan, Shuguo Zheng. A comparative study of two anti-coagulation plans on the prevention of PVST after laparoscopic splenectomy and esophagogastric devascularizationJournal of Thrombosis and Thrombolysis 2015; 40(3): 294 doi: 10.1007/s11239-015-1190-x
13
Yanyan Wu, Hongyu Li, Tiansong Zhang, Zhaohui Bai, Xiangbo Xu, Giovanni Battista Levi Sandri, Le Wang, Xingshun Qi. Splanchnic Vein Thrombosis in Liver Cirrhosis After Splenectomy or Splenic Artery Embolization: A Systematic Review and Meta-AnalysisAdvances in Therapy 2021; 38(4): 1904 doi: 10.1007/s12325-021-01652-7
14
Shuofei Yang, Changsheng He, Xinxin Fan, Weiwei Ding, Xingjiang Wu, Jieshou Li. Early Prophylactic Anticoagulation via Transjugular Intrahepatic Route for Portal Vein Thrombosis after Splenectomy in Cirrhotic Portal HypertensionJournal of Vascular and Interventional Radiology 2015; 26(7): 1009 doi: 10.1016/j.jvir.2015.03.008
15
Zun-yi Zhang, Ke-shuai Dong, Er-lei Zhang, Zhi-yong Huang, Xiao-ping Chen, Han-hua Dong. Acute portal vein thrombosis after hepatectomy in a patient with hepatolithiasisMedicine 2018; 97(25): e11174 doi: 10.1097/MD.0000000000011174
16
Zhao-Qing Du, Jun-Zhou Zhao, Jian Dong, Jian-Bin Bi, Yi-Fan Ren, Jia Zhang, Bilawal Khalid, Zheng Wu, Yi Lv, Xu-Feng Zhang, Rong-Qian Wu. Effect of low-dose aspirin administration on long-term survival of cirrhotic patients after splenectomy: A retrospective single-center studyWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(28): 3798-3807 doi: 10.3748/wjg.v25.i28.3798
17
Lea Lowenfeld, Kyle G. Cologne. Postoperative Considerations in Inflammatory Bowel DiseaseSurgical Clinics of North America 2019; 99(6): 1095 doi: 10.1016/j.suc.2019.08.003
18
Hongda Ding, Yingshi Zhang, Liang Zhao, Si Wu, Junpeng Liu, Caibin Wang, Tong Pei, Yang Su. What intervention regimen is most effective prevention for Portal venous system thrombosis after splenectomy in cirrhotics patients with Portal hypertension? Systematic review and network meta-analysisPharmacological Research 2020; 157: 104825 doi: 10.1016/j.phrs.2020.104825
19
Mengfei Zhao, Zhendong Yue, Hongwei Zhao, Lei Wang, Zhenhua Fan, Fuliang He, Jiannan Yao, Xiaoqun Dong, Fuquan Liu. Techniques of TIPS in the treatment of liver cirrhosis combined with incompletely occlusive main portal vein thrombosisScientific Reports 2016; 6(1) doi: 10.1038/srep33069
20
Guo-Qing Jiang, Bing-Lan Xia, Ping Chen, Jian-Jun Qian, Sheng-Jie Jin, Si-Qin Zuo, Dou-Sheng Bai. Anticoagulation Therapy with Warfarin Versus Low-Dose Aspirin Prevents Portal Vein Thrombosis After Laparoscopic Splenectomy and Azygoportal DisconnectionJournal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques 2016; 26(7): 517 doi: 10.1089/lap.2016.0012
21
Peng Soon Koh, See Ching Chan, Kenneth Siu-Ho Chok, William Wei Sharr, Tiffany Cho-Lam Wong, Sui Ling Sin, Chung Mau Lo. The friendly incidental portal vein thrombus in liver transplantationLiver Transplantation 2015; 21(7): 944 doi: 10.1002/lt.24149
22
Haibo Chu, Wei Han, Lei Wang, Yongbo Xu, Fengguo Jian, Weihua Zhang, Tao Wang, Jianhua Zhao. Long-term efficacy of subtotal splenectomy due to portal hypertension in cirrhotic patientsBMC Surgery 2015; 15(1) doi: 10.1186/s12893-015-0077-2
23
Yan-Bin Ni, Peng-Ji Gao, Dong Wang, Zhao Li, Ji-Ye Zhu. Esophagogastric devascularization without splenectomy in portal hypertension: safe and effective?Hepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2015; 14(3): 276 doi: 10.1016/S1499-3872(15)60328-9
24
Nicolas Golse, Kayvan Mohkam, Agnès Rode, Pierre Pradat, Christian Ducerf, Jean-Yves Mabrut. Splenectomy during whole liver transplantation: a morbid procedure which does not adversely impact long-term survivalHPB 2017; 19(6): 498 doi: 10.1016/j.hpb.2017.01.020
25
Koji Miyazawa, Yasuyuki Hara, Kenji Shimizu, Wataru Nakanishi, Kazuaki Tokodai, Chikashi Nakanishi, Shigehito Miyagi, Naoki Kawagishi, Noriaki Ohuchi. Hassab’s operation for Joubert syndrome with congenital hepatic fibrosis: A case reportInternational Journal of Surgery Case Reports 2017; 34: 134 doi: 10.1016/j.ijscr.2017.03.036
26
Mingzhao Wang, Linglong Ding, Meng Xu, Juanying Xie, Shengli Wu, Shengquan Xu, Yingmin Yao, Qingguang Liu. A novel method detecting the key clinic factors of portal vein system thrombosis of splenectomy & cardia devascularization patients for cirrhosis & portal hypertensionBMC Bioinformatics 2019; 20(S22) doi: 10.1186/s12859-019-3233-3
27
Ning Zhang, Yingmin Yao, Wanli Xue, Shengli Wu. Early prophylactic anticoagulation for portal vein system thrombosis after splenectomy: A systematic review and meta-analysisBiomedical Reports 2016; 5(4): 483 doi: 10.3892/br.2016.755
28
Meng Xu, Wanli Xue, Zhenhua Ma, Jigang Bai, Shengli Wu. Resveratrol Reduces the Incidence of Portal Vein System Thrombosis after Splenectomy in a Rat Fibrosis ModelOxidative Medicine and Cellular Longevity 2016; 2016: 1 doi: 10.1155/2016/7453849
29
Jian-Ying Zhang, Yun-Bing Wang, Jian-Ping Gong, Fan Zhang, Yong Zhao. Postoperative Anticoagulants in Preventing Portal Vein Thrombosis in Patients Undergoing Splenectomy Because of Liver Cirrhosis: A Meta-AnalysisThe American Surgeon 2016; 82(12): 1169 doi: 10.1177/000313481608201222
30
Manal Abduljalil, Jean Saunders, Dearbhla Doherty, Marthinus Dicks, Catherine Maher, Brian Mehigan, Richard Flavin, Catherine M. Flynn. Evaluation of the risk factors for venous thromboembolism post splenectomy – A ten year retrospective cohort study in St James’s hospitalAnnals of Medicine and Surgery 2021; 66: 102381 doi: 10.1016/j.amsu.2021.102381
31
Guo-qing Jiang, Dou-sheng Bai, Ping Chen, Jian-jun Qian, Sheng-jie Jin, Xue-hao Wang. Risk Factors for Portal Vein System Thrombosis After Laparoscopic Splenectomy in Cirrhotic Patients with HypersplenismJournal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques 2016; 26(6): 419 doi: 10.1089/lap.2015.0481
32
Nicholas P. McKenna, Katherine A. Bews, Kevin T. Behm, Kellie L. Mathis, Amy L. Lightner, Elizabeth B. Habermann. Do Patients With Inflammatory Bowel Disease Have a Higher Postoperative Risk of Venous Thromboembolism or Do They Undergo More High-risk Operations?Annals of Surgery 2020; 271(2): 325 doi: 10.1097/SLA.0000000000003017
33
Deng Huang, Meng Tao, Li Cao, Xiaojun Wang, Shuguo Zheng, Yong Cao. Risk Factors and Anticoagulation Effects of Portal Vein System Thrombosis After Laparoscopic Splenectomy in Patients With or Without CirrhosisSurgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques 2019; 29(6): 498 doi: 10.1097/SLE.0000000000000710
34
Tianqi Wang, Fuyou Liang, Guoping Song, Jiao Guan, Zunqiang Zhou. Predicting the risk of postsplenectomy thrombosis in patients with portal hypertension using computational hemodynamics models: A proof-of-concept studyClinical Biomechanics 2022; 98: 105717 doi: 10.1016/j.clinbiomech.2022.105717
35
Yoshihiro Ikura, Tatsuya Osuga. Changing common sense: Anti-platelet/coagulation therapy against cirrhosisWorld Journal of Hepatology 2015; 7(13): 1730-1734 doi: 10.4254/wjh.v7.i13.1730
36
Taylor E. Wallen, Jackie Youngs, Matthew R. Baucom, Kevin Turner, Rebecca Schuster, Lisa England, Timothy A. Pritts, Michael D. Goodman. Aspirin Administration Mitigates Platelet Hyperaggregability After Splenectomy in a Murine ModelJournal of Surgical Research 2022; 279: 548 doi: 10.1016/j.jss.2022.06.026