BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Rungsakulkij N, Suragul W, Mingphruedhi S, Tangtawee P, Muangkaew P, Aeesoa S. Prognostic role of alpha-fetoprotein response after hepatocellular carcinoma resection. World J Clin Cases 2018; 6(6): 110-120 [PMID: 29988930 DOI: 10.12998/wjcc.v6.i6.110]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v6/i6/110.htm
Number Citing Articles
1
Fuqiang Zhang, Lin Zheng, Deyu Li, Hui Yang. To explore the curative effect of CT-guided Iodine-125 radioactive seed implantation in the treatment of stage Ⅳprimary hepatocellular carcinomaJournal of Interventional Medicine 2021; 4(2): 82 doi: 10.1016/j.jimed.2021.02.009
2
Lei Liang, Ming-Da Wang, Yao-Ming Zhang, Wan-Guang Zhang, Cheng-Wu Zhang, Wan Yee Lau, Feng Shen, Timothy M Pawlik, Dong-Sheng Huang, Tian Yang. Association of Postoperative Biomarker Response with Recurrence and Survival in Patients with Hepatocellular Carcinoma and High Alpha-Fetoprotein Expressions (>400 ng/ml)Journal of Hepatocellular Carcinoma 2021; : 103 doi: 10.2147/JHC.S289840
3
Linbin Lu, Lujun Shen, Zhixian Wu, Yanhong Shi, Peifeng Hou, Zengfu Xue, Cheng Lin, Xiong Chen. Trajectories of serum α-fetoprotein and intermediate-stage hepatocellular carcinoma outcomes after transarterial chemoembolization: A longitudinal, retrospective, multicentre, cohort studyeClinicalMedicine 2022; 47: 101391 doi: 10.1016/j.eclinm.2022.101391
4
Jendrik Becker-Assmann, Mohammad H. Fard-Aghaie, Alexandros Kantas, Georgios Makridis, Tim Reese, Kim C. Wagner, Jörg Petersen, Peter Buggisch, Axel Stang, Thomas von Hahn, Karl J. Oldhafer. Diagnostische und prognostische Bedeutung des α-Feto-Proteins beim hepatozellulären KarzinomDer Chirurg 2020; 91(9): 769 doi: 10.1007/s00104-020-01118-6
5
Bo Liu, Xiao Shang, Jin-Yu Shi, Guo-Zhen Cui, Xi Li, Nan-Ya Wang. Early Alpha-Fetoprotein Response Is Associated With Survival in Patients With HBV-Related Hepatocellular Carcinoma Receiving LenvatinibFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.807189
6
Yu-Liang Huang, Jun-Rong Wu, Min Fang, Hui-Liu Zhao, Zhi-Min Liu, Jian Ye, Ling-Sha Huang, Bo Zhu. The role of ERCC1 and AFP gene polymorphism in hepatocellular carcinomaMedicine 2019; 98(14): e15090 doi: 10.1097/MD.0000000000015090
7
Neal Bhutiani, Stephen J. O'Brien, Erin E. Priddy, Michael E. Egger, Young K. Hong, Megan K. Mercer, Kelly M. McMasters, Robert C.G. Martin, Melissa H. Potts, Charles R. Scoggins. Correlating serum alpha-fetoprotein in hepatocellular carcinoma with response to Yttrium-90 transarterial radioembolization with glass microspheres (TheraSphere™)HPB 2020; 22(9): 1330 doi: 10.1016/j.hpb.2019.12.007
8
Jia-Jia He, Lei Shang, Qun-Wei Yu, Ning Jiao, Shuang Qiu, Wei-Xiong Zhu, Dong-Feng Wu, Yun-Er Tian, Qing Zhang. High expression of protein phosphatase 2 regulatory subunit B'' alpha predicts poor outcome in hepatocellular carcinoma patients after liver transplantationWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2021; 13(7): 541 doi: 10.4251/wjgo.v13.i7.541
Abstract() |  Core Tip() |  Full Article(HTML)() | Times Cited  (0) | Total Visits (0) | Open
9
Rabia Ashiq, Batool Fatima, Mohibullah Shah, Dilshad Hussain, Abrar Mohyuddin, Saadat Majeed, Rubaida Mehmood, Muhammad Imran, Muhammad Naeem Ashiq, Muhammad Najam-ul-Haq. Tin derived antimony/nitrogen-doped porous carbon (Sb/NPC) composite for electrochemical sensing of albumin from hepatocellular carcinoma patientsMicrochimica Acta 2021; 188(10) doi: 10.1007/s00604-021-05005-7
10
Xiu-Ping Zhang, Zhen-Hua Chen, Teng-Fei Zhou, Le-Qun Li, Min-Shan Chen, Tian-Fu Wen, Jie Shi, Wei-Xing Guo, Meng-Chao Wu, Wan Yee Lau, Shu-Qun Cheng. A nomogram to predict early postoperative recurrence of hepatocellular carcinoma with portal vein tumour thrombus after R0 liver resection: A large-scale, multicenter studyEuropean Journal of Surgical Oncology 2019; 45(9): 1644 doi: 10.1016/j.ejso.2019.03.043
11
Jia-Jia He, Lei Shang, Qun-Wei Yu, Ning Jiao, Shuang Qiu, Wei-Xiong Zhu, Dong-Feng Wu, Yun-Er Tian, Qing Zhang. High expression of protein phosphatase 2 regulatory subunit B'' alpha predicts poor outcome in hepatocellular carcinoma patients after liver transplantationWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2021; 13(7): 716-731 doi: 10.4251/wjgo.v13.i7.716
12
Chao He, Wei Peng, Xiaojuan Liu, Chuan Li, Xueting Li, Tian-Fu Wen. Post-treatment alpha-fetoprotein response predicts prognosis of patients with hepatocellular carcinomaMedicine 2019; 98(31): e16557 doi: 10.1097/MD.0000000000016557
13
Qi Zhao, Yiqiu Xu, Dandan Yuan, Junjun Yang, Ying Wang, Guorong Shen, Xuewen Huang, Nashwa El-Khazragy. Role of ssDNA as a Noninvasive Indicator for the Diagnosis and Prognosis of Hepatocellular Carcinoma: An Exploratory StudyDisease Markers 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/9958909
14
Li-Yue Sun, Wen-Jian Cen, Wen-Ting Tang, Ling Deng, Fang Wang, Xiao-Meng Ji, Jiao-Jiao Yang, Ren-Jing Zhang, Xu-Hui Zhang, Zi-Ming Du, Jie Mei. Alpha-Fetoprotein Ratio Predicts Alpha-Fetoprotein Positive Hepatocellular Cancer Patient Prognosis after HepatectomyDisease Markers 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/7640560
15
Yang-Xun Pan, Xu-Qi Sun, Zi-Li Hu, Wa Xie, Ke-Xin Nie, Ai-Ping Fang, Ying-Yao Zhang, Yi-Zhen Fu, Jin-Bin Chen, Jun-Cheng Wang, Xin Wang, Yao-Jun Zhang, Dan-Dan Hu, Min-Shan Chen. Prognostic Values of Alpha-Fetoprotein and Des-Gamma-Carboxyprothrombin in Hepatocellular Carcinoma in China: An Analysis of 4792 PatientsJournal of Hepatocellular Carcinoma 2021; : 657 doi: 10.2147/JHC.S316223
16
Peng-Ji Pan, Jun-Xia Liu. Diagnostic and prognostic value of secreted protein acidic and rich in cysteine in the diffuse large B-cell lymphomaWorld Journal of Clinical Cases 2021; 9(22): 6287-6299 doi: 10.12998/wjcc.v9.i22.6287
17
Robin Kate Kelley, Tim Meyer, Lorenza Rimassa, Philippe Merle, Joong-Won Park, Thomas Yau, Stephen L. Chan, Jean-Frederic Blanc, Vincent C. Tam, Albert Tran, Vincenzo Dadduzio, David W. Markby, Rajesh Kaldate, Ann-Lii Cheng, Anthony B. El-Khoueiry, Ghassan K. Abou-Alfa. Serum Alpha-fetoprotein Levels and Clinical Outcomes in the Phase III CELESTIAL Study of Cabozantinib versus Placebo in Patients with Advanced Hepatocellular CarcinomaClinical Cancer Research 2020; 26(18): 4795 doi: 10.1158/1078-0432.CCR-19-3884
18
Dong-Hoon Lim, Andrea Casadei-Gardini, Myung Ah Lee, Sara Lonardi, Jin Won Kim, Gianluca Masi, Hong Jae Chon, Margherita Rimini, Ilhwan Kim, Jaekyung Cheon, Jun-Eul Hwang, Jung Hun Kang, Ho Yeong Lim, Changhoon Yoo. Prognostic implication of serum AFP in patients with hepatocellular carcinoma treated with regorafenibFuture Oncology 2022;  doi: 10.2217/fon-2022-0524
19
Rong-yun Mai, Jie Zeng, Wei-da Meng, Hua-ze Lu, Rong Liang, Yan Lin, Guo-bin Wu, Le-qun Li, Liang Ma, Jia-zhou Ye, Tao Bai. Artificial neural network model to predict post-hepatectomy early recurrence of hepatocellular carcinoma without macroscopic vascular invasionBMC Cancer 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12885-021-07969-4
20
Anand Bharathan, V. Sitaram. GI Surgery AnnualGI Surgery Annual 2019; 25: 139 doi: 10.1007/978-981-13-3227-2_5