BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in F6Publishing
For: Gül H, Öncü Çetinkaya B. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Etyolojisinde Çevresel Etkenler. Psikiyatride Guncel Yaklasimlar - Current Approaches in Psychiatry 2018;10:138-175. [DOI: 10.18863/pgy.358094] [Cited by in Crossref: 1] [Cited by in F6Publishing: 1] [Article Influence: 0.2] [Reference Citation Analysis]
Number Citing Articles
1 Akaltun İ, Kara T, Çayır A, Ayaydın H. Çocuk ve Ergenlerde Tip 1 Diyabetes Mellitus ile DEHB ve DEHB Şiddeti arasında Bir İlişki Var mı?: Vaka Kontrol Çalışması. OSMANGAZİ JOURNAL OF MEDICINE 2019;00. [DOI: 10.20515/otd.515037] [Reference Citation Analysis]