BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in F6Publishing
For: Vrbata D, Filipová M, Tavares MR, Červený J, Vlachová M, Šírová M, Pelantová H, Petrásková L, Bumba L, Konefał R, Etrych T, Křen V, Chytil P, Bojarová P. Glycopolymers Decorated with 3-O-Substituted Thiodigalactosides as Potent Multivalent Inhibitors of Galectin-3. J Med Chem 2022. [PMID: 35157467 DOI: 10.1021/acs.jmedchem.1c01625] [Cited by in Crossref: 1] [Cited by in F6Publishing: 3] [Article Influence: 1.0] [Reference Citation Analysis]
Number Citing Articles
1 Konvalinková D, Dolníček F, Hovorková M, Červený J, Kundrát O, Pelantová H, Petrásková L, Cvačka J, Faizulina M, Varghese B, Kovaříček P, Křen V, Lhoták P, Bojarová P. Glycocalix[4]arenes and their affinity to a library of galectins: the linker matters. Org Biomol Chem 2023;21:1294-302. [PMID: 36647793 DOI: 10.1039/d2ob02235d] [Reference Citation Analysis]
2 Hovorková M, Červený J, Bumba L, Pelantová H, Cvačka J, Křen V, Renaudet O, Goyard D, Bojarová P. Advanced high-affinity glycoconjugate ligands of galectins. Bioorg Chem 2023;131:106279. [PMID: 36446202 DOI: 10.1016/j.bioorg.2022.106279] [Reference Citation Analysis]
3 Martínez-Bailén M, Rojo J, Ramos-Soriano J. Multivalent glycosystems for human lectins. Chem Soc Rev 2023;52:536-72. [PMID: 36545903 DOI: 10.1039/d2cs00736c] [Reference Citation Analysis]
4 Capasso D, Pirone L, Di Gaetano S, Russo R, Saviano M, Frisulli V, Antonacci A, Pedone E, Scognamiglio V. Galectins detection for the diagnosis of chronic diseases: An emerging biosensor approach. TrAC Trends in Analytical Chemistry 2023. [DOI: 10.1016/j.trac.2023.116952] [Reference Citation Analysis]
5 van Klaveren S, Dernovšek J, Jakopin Ž, Anderluh M, Leffler H, Nilsson UJ, Tomašič T. Design and synthesis of novel 3-triazolyl-1-thiogalactosides as galectin-1, -3 and -8 inhibitors. RSC Adv 2022;12:18973-84. [PMID: 35873334 DOI: 10.1039/d2ra03163a] [Reference Citation Analysis]